Av. Hasan Sözmener

 

Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum

03 March 2014, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Telefonlarım susmuyor ve Allah aşkına diyerek iktidarı göreve çağırıyorum.

Hatırlanacağı üzere, 2013 yılının eylül ayının hemen başında, iktidar hiç kaale alınmaksızın, polis terfileri açıklanmıştı. Şimdiye kadar yapılmış olan polis terfileri içerisinde polis mensuplarını ve kamuyu bu denli büyük ölçüde etkileyen bir terfiye rastlanmamıştır. Çünkü, yıllarca polis terfileri bekletilmişti ve bununla da kalınmamış ve seçim yasakları içerisinde sözlü sınavlar yapılmış ve iktidar daha yeni göreve başlamıştı ki, apar topar terfiler açıklanmıştı. Polis terfileri niye yıllarca bekletilmişti? Çünkü, Polis Hizmetleri Komisyonu, Yüksek İdare Mahkemesine çok kızmıştı ve terfileri askıya almıştı. Yüksek İdare Mahkemesi, bu komisyonun birçok terfi kararını komisyonun, terfilerde, kıdemi ve liyakatı göz ardı etmesi nedeni ile bozmuştu.

Yüksek İdare Mahkemesinin bu kararından sonra, polis yetkilileri ve onların kışkırtmaları ile bazı güçler, meclisten, yasada değişiklik yapılmasını talep ettiler ve tüm terfi işlerini askıya aldılar. Meclisten birçok konuda değişiklikler istenmişti ama en önemlisi, polis terfilerinde, kıdem ve liyakat kıstasının kaldırılması isteği idi.

Neticede istenildiği şekilde yasada değişiklikler yapıldı ve polis terfilerinde kıdem ve liyakat kıstas olmaktan çıkarıldı. Bu yapılana kadar da kadrolardaki münhaller nerede ise toplam kadro sayılarının yarısını aşmıştı. Bir örnek polis müfettişliği mevkiinin toplam kadro sayısı 94 olmasına rağmen münhal sayısı 60 civarlarına ulaşmıştı. Aday çok, münhal sayısı çok olunca bu terfiler her nerede ise, tüm polis örgütündeki polis mensuplarını etkilemiş oldu.

Komisyon nerede ise tüm polis mensuplarını, birkaç gün içerisinde sözlü imtihana aldı. Her bir aday polis mensubuna birkaç dakikalık bir süre verildi ve bir tek soru soruldu. Güya bu tek soruya verilen cevaplarla da terfiler yapıldı. Bu soru karşısında adayların kaçar puan aldıkları da açıklanmadı.

Terfilerin açıklanması üzerine birçok polis mensubu haksızlığa uğradığını düşündü. Bu konuda iktidardan yardım istendi. İktidar bu konuların araştırılmasını, mecliste oluşturulmuş olan bir komisyona devretti. Anladığım kadarı ile, Polis Hizmetleri Komisyonu, aday polis mensuplarının sicil not ortalamalarını ve sözlü sınavda onlara vermiş oldukları notları bir liste şeklinde meclis komisyonuna gönderdi ve meclis komisyonu da soranlara, puanlarını söylemekle yetindi.

Polis Hizmetleri Komisyonu, apar topar terfileri açıklamak sureti ile iktidarı çok güç durumlara düşürmüştü. Ancak, aradan bir müddet geçtikten sonra, Polis Genel Müdürünün emeklilik yaşı gelmek üzereyken, kendisini çok zor duruma sokmuş olan komisyonun başkanı durumundaki genel müdürün emeklilik yaşını yükseltme çabasına girişti.

Her ne ise, terfilerde haksızlığa uğradığını düşünen birçok polis mensubu, terfi kararlarının iptali talebi ile Yüksek İdare Mahkemesine başvurdular. Açılan davalardaki yargı süreci ilerlemektedir. Yüksek İdare Mahkemesi açılan davalarda, dava celpnamelerinin, terfi almış olan polis mensuplarına tebliğ edilmesine emir verdi ve tebliğ işlemleri yapılmaya başladı.

Gelinen noktada ortaya çıkan tablo şudur; Bir kısım polis mensubu davacı pozisyonunda, terfi almış olan yüzlerce polis mensubu da davalı pozisyonuna geldi. Yanı, ayni meslektaşlar birbirlerini dava etmiş durumuna sokuldular. Aynı karakolda, halkın canını, malını ve namusunu koruması gereken polis mensupları, birbirlerini dava etmiş haldedirler. Hiç istemeden birbirlerine öfkelenmiş ve kırılmış hale sokuldular. Sanki da, terfi etmeyen polis mensupları, terfi etmiş olan arkadaşlarının terfilerine karşıymışlar gibi bir hava yaratılmış durumdadır. Terfi edenlerin çokluğu karşısında sadece tebliğ ve binlerce sayfa fotokopi işlemleri için her bir davacı polis mensubu avukatiyeler hariç olmak üzere, beş bin TL civarında harcama yapmak zorunda kalmıştır. Polis örgütü içerisindeki huzur ve barış ortadan kalkmış ve polis mensupları birbirlerine düşürülmüşlerdir. Davacı polislerin davalarını kaybetmeleri veya kazanmaları bozulmuş olan huzuru ve barışı geri getirmeyecektir. Bakınız uyarıyorum. Bu konularda mahkemenin vereceği karar hiçbir tarafı memnun etmeyecektir. Çünkü ortada birkaç terfi değil yüzlerce terfi bulunmaktadır.

İktidarı göreve çağırıyorum. Bu konuda mahkeme beklenmemelidir. Barış ve huzur ancak, boş olan kadroların doldurulması ve gerekirse yeni kadrolar açılarak haksızlığa uğrayanların haksızlıklarının giderilmesi yöntemi ile sağlanabilir. Ayrıca kıdem ve liyakat kıstasının derhal geri getirilmesi gerekir. Bir kerecik olsun da benden gelen sesi dinleyiniz. Bak o zaman ben de başbakanla Sarayönü’nde sandviç yemeğe gideceğim. Hem de sandviçler benden olacak.

 

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti