Av. Hasan Sözmener

 

Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye

09 December 2013, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Birçok insanımız bilebilir, birçok insanımız ise merak ediyor.Bazı trafik suçları vardır ki, polis rapor ettikten itibaren birkaç gün içerisinde, rapor ettiği kişiyi mahkemeye çağırmaktadır. Niçin çağırmaktadır?

Birkaç hafta önce yazmıştım. Trafiğe ilişkin çok sayıdaki yasanın düzenlemekte olduğu yüzlerce suç, Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasası , adı verilen bir yasaya eklenen cetvele konmuş, her bir suçun karşısına sabit bir para cezası ve ceza puanı yazılmıştır.

Cetvelde, suçlara sıra (kod) numaraları verilmiş ve toplamda 175 adet kod numarası altında trafik suçu bulunmaktadır. Tabii ki bazı numaralar altında birden fazla trafik suçu da bulanabilmektedir. Diyelim ki siz bir trafik suçu işlediniz, polis mensubu, suçunuzun hangi sırada olduğunu bulmakta ve size  o sırada yazılmakta olan para cezasına ilişkin bir fatura kesmektedir. Suçunuzun sırasında yazılan ceza puanı da belirtilmektedir. Siz, size kesilmiş olan faturayı aşağıda belirteceğim 4 suç hariç, 15 gün  içerisinde ödeyebilirsiniz. 15 gün içerisinde ödemezseniz ikinci 15 gün içerisinde faturadaki miktarın iki katını ödeyebilirsiniz. Bu şekilde cezanızı belirtilen toplamda 30 gün içerisinde ödemeniz halinde, işlemiş olduğunuz suçtan dolayı mahkeme huzuruna çağrılmazsınız. Faturayı ödemeniz suçu kabul ettiğiniz anlamına geldiğinden, cezasını ödediğiniz suça ilişkin ceza puanı da sicilinize ayrıca yazılmaktadır.

Söz konusu yasaya göre, ilk ceza puanı aldığınız tarihten itibaren 15 ay içerisinde 100 ceza puanına ulaşmanız halinde ehliyetiniz 3 aylık bir süre geçici olarak iptal edilir. İşte bu noktada meclis bazı açıkgöz vatandaşlara karşı tedbir almıştır. Bazı açıkgöz vatandaşlar ne yapıyorlardı? Ceza puanları düşük olduğu sürece, işledikleri suçlara ilişkin faturaları ardına önüne bakmadan ödüyorlardı. Ceza puanı yüze yaklaşınca, kesilen faturaları ödemiyorlar ve konunun mahkemeye gitmesini sağlıyorlardı. Bir örnek verelim. Bir kişinin ceza puanları 90  olmuştur. Bu kişi, 25 ceza puanı gerektiren bir trafik suçu daha işlemiştir. Bu suçun cezasını ödediği anda ceza puanları yüzü aşacak ve ehliyetine geçici olarak el konulacaktır. Bu durumdaki bazı kişiler ne yapıyordu? Kesilen cezayı ödemiyorlardı. Kesilen ceza ödenmediği sürece de, o suçun ceza puanı sicillerine işlenmiyordu ve böylelikle geçici olarak ehliyete el konulamıyordu. Ceza ödenmeyince de konu yargıya taşınıyordu ve yargı süreci de uzadığı için avantajlı durumlar elde ediliyordu.

Meclis, bu gibi durumları önlemek için, kendisine göre tedbirler aldı ve cezanın ödenmediği durumlarda, 15 aylık sürenin hesaplanmasında, yargılamada geçecek sürenin hesaba katılmayacağını, yasaya koydu.

Yasaya ekli cetvelde yer alan bazı suçların ceza puanları 100’dür. 005, 110, 111,ve 170  kod numaralı suçların ceza puanları 100’dür. Bu suçların üç tanesi, alkol veya uyuşturucu madde veya ilaç  tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etme suçlarıdır. Birisi ise, alkol miktarını tesbit etmek için makul bir sebebi olmaksızın nefes vermek üzere polis karakoluna gitmemek veya nefes vermemektir. 111 kod numaralı suç, kanda 50 ile 100 miligram oranında alkol tesbit edilmesi halinde oluşmakta ve aylık asgari ücretin yarısı kadar para cezası öngörülmektedir. 170 kod numaralı suç ise, kandaki alkol oranının 100 miligramı aşması süreti ile oluşur ve bir aylık asgari ücret kadar para cezası gerektirir.

Söz konusu yasa, bu 4 suçu diğer suçlardan ayırmakta ve bu suçlar için öngörülmekte olan sabit para cezalarının, cezanın tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde ödenmesini öngörmektedir. Bu suçların ceza puanı 100 olduğundan, bu suçlara ilişkin sabit para cezasının ödendiği gün, ehliyete geçici olarak el konulacağından, bazı kişiler, cezayı ödememekte ve böylelikle ceza puanının, sicillerine işlenmesini yargı sürecinin sonuna kadar geciktirtebilmektedirler. . İşte meclis kendisine göre bu duruma da bir çare geliştirmiştir. Meclis bu tedbirleri ile demek istemektedir ki, “siz açıkgöz olduğunuzu zannedersiniz ama ben sizden daha açıkgözüm.” Meclis, yasaya koyduğu bir düzenleme ile, polisin bu gibi kişileri, üç günün sonunda mahkemeye çıkartmasını emretmektedir. Polis bu gibi kişileri mahkemeye çıkartıp ne yapacak? Yasaya göre, mahkemeden, bu gibi kişilerin ehliyetlerine, dava sonuna kadar el konulmasını isteyecektir. İşte en baştaki sorunun cevabını bulmuş olduk.

Sadece para toplamayı amaçlayan bu yasa altında meclis ile vatandaş arasında satranç oyununa benzer bir oyun oynanmaktadır. Bu oyuna açıkgözlük oyunu adını koyabiliriz.

Son olarak bir konuda vatandaşı ikaz etmek istiyorum. Sabit para cezasını ödeyerek kurtulabileceğiniz bazı suçlarda şu veya bu nedenle para cezasını ödememeniz nedeni ile konunun mahkemeye intikali halinde, mahkemeler size hapis cezası kesebilmektedir. Bunun örnekleri vardır. Bu nedenle bulup buluşturup ödemeniz menfaatinizedir. Çünkü bu memlekette her şey paralıya göre düzenlenmiştir. Parası olan suçu işler cezayı sildirir, sildirmez ise, öder ve elini kolunu sallaya sallaya gider. Siz paranız olmadığı için ödeyemezsiniz, önce ceza iki kat olur yine ödeyemezsiniz bu defa hapse dahi gidebilirsiniz.

 

 

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Ölüm getirmişti