Av. Hasan Sözmener

 

Bizimkiler yine coşabilir

14 April 2014, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Değiştirilmesi için, çalışmalara hız verilen ve her kesimden değişiklik önerileri ile karşı karşıya bulunan anayasa önümde açık.

Seçmen sayısı: 91810. Oy kullanan seçmen sayısı: 71933 Geçerli oy sayısı: 70459 Evet oyu: 49447 %70.18 Hayır oyu: 21012

Anayasayı başından itibaren sayfa sayfa çeviriyorum.

“KIBRIS TÜRK HALKI

Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi olarak;

15 Kasım 1983 tarihinde, büyük bir coşku ve oybirliği ile kabul edilen Bağımsızlık Bildirisini yaşama geçirmek;

Kendi yurdunda tam bir güven ve insanca bir düzen içinde varlığını sürdürmek;

İnsan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü, kişilerin ve toplumun huzur ve refahını korumayı içeren çok partili, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmek; ve

Atatürk ilkelerine bağlı kalmak ve özellikle O’nun “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini yaygınlaştırmak amaçları ile,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisinin yaptığı bu Anayasayı, 15 Kasım 1983 tarihinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anayasası olarak kabul ve ilân eder; ve

Asıl güvencenin yurttaşların gönül ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, özgürlüğe, adalete ve erdeme tutkun evlatlarının uyanık bekçiliğine emanet eder.”

Bu cümleler, anayasanın başlangıç kısmındadır. Başlangıç kısmının bir bölümünden alınmıştır. Öncelikle bu kısmı tahlil edelim. Bakınız ne diyor, “15 Kasım 1983 tarihinde, büyük bir coşku ve oybirliği ile kabul edilen Bağımsızlık Bildirisini yaşama geçirmek;” Demek ki, 15 Kasım 1983 günü, büyük bir coşku ve oybirliği ile bir bağımsızlık bildirisi kabul etmişiz ve bunu hayata geçirecekmişiz.

Kim kabul etmiş bu bildiriyi? Bu bildiri, Kıbrıs Türk Federe Devletinin milletvekilleri tarafından kabul edilmiştir. Hem de büyük bir coşku ve oybirliği ile kabul edilmişmiş. Halbuki, muhalefet milletvekilleri 14 Kasım 1983 gününün akşamına kadar, bu bildiriye “HAYIR” oyu vereceklerini söylüyorlardı. Muhalefet partilerinin milletvekilleri, iktidar partisinin milletvekilleri ile 15 Kasım 1983 sabahı coşmuşlar ve oybirliği ile bildiriye “EVET” oyu vermişler. Muhalefetin seçmeni ise, coşmamış ve anayasaya, yüzde otuza yakın bir oyla “HAYIR” demiş.

Bu bölümde başka ne söylenmektedir? Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibinin özgürlüğe, adalete ve erdeme tutkun olan Kıbrıs Türk Halkına ait olduğu, söylenmektedir. Başka? Çok partili, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin kurulduğunu söylemektedir. Başka? Kurulan bu devletin, İnsan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü, kişilerin ve toplumun huzur ve refahını koruyacağını söylemektedir. Daha ileri gitmeden burada bir duralım. Mesela deniyor ki, anayasaya göre vicdani ret söz konusu olamaz. Anayasa daha başlangıcında bakınız ne demiş? “Kurduğumuz devlet, insan hak ve özgürlüklerini… koruyacaktır.” Burada bahsedilmekte olan “insan hak ve özgürlükler” anayasada yazılı olanlar değildir. Burada bahsedilen “insan hak ve özgürlükler” kabul ettiğimiz bu anayasayı da bağlayan, bu anayasanın da üzerinde kabul edilen uluslararası düzeydeki belgelerde yer almakta olan insan hak ve özgürlüklerdir. Yani siyasi irade var ise, vicdani ret’e bu anayasa engel değildir. Bu haftaki yazım açısından burada kesmek durumundayım. Düşünün ki, daha birinci sayfadaki bir kavramı bile henüz açıklayabilmiş değilim.

Uzun lafın kısası, anayasayı okumadan anlamadan değiştirmeye kalkıyoruz ve bu tehlikeli olabilir. Bir sabah yine bizimkiler coşabilir.

 

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti