Av. Hasan Sözmener

 

Polis terfilerinde top mahkemede

26 May 2014, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

2013 yılında polis örgütündeki terfiler konusundaki haksızlıkları ve adaletsizlikleri araştırmak üzere, iktidar partilerinin ve ana muhalefet partilerinin milletvekillerinden oluşan bir meclis komitesi kurulmuştu. Bu komite, bu konudaki raporunun girişinde kuruluş amacını açıklama gereği duyduğunu söyleyerek, kuruluş amacını, raporunun başında açıkladı.

“Komitemiz, 2013 yılında yapılan ve kamuoyunu da uzun süre meşgul eden ve çeşitli iddia ve açıklamalara sebep olan, Polis Örgütünde yapılan terfi işlemlerine ve/veya alınan terfi kararlarına ilişkin somut, sağlıklı ve kapsamlı bilgi edinebilmesi ve varsa hukuka aykırılıkların ve/veya usulsüzlüklerinin tespit edilmesi ve terfi işlemlerinin 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasasına aykırı hareket edilerek seçim yasakları içinde yapıldığı iddialarını araştırarak açıklığa kavuşturmak amacıyla kurulmuştur.”

Görülebileceği gibi, bu komitenin kurulmasının 3 amacı bulunmaktadır. 1. Polis terfileri hakkında somut, sağlıklı ve kapsamlı bilgi edinmek. 2. Varsa hukuka aykırılıkları ve usulsüzlükleri tespit etmek. 3. Terfi işlemlerinin seçim yasakları içerisinde yapılıp yapılmadığını tespit etmek. Bu üç husus komitenin hem amaçları hem de görevleri idi.

Bu komite kurulmazdan önce, Başbakan, terfilerde haksızlıklara ve adaletsizliklere uğradığını iddia eden polis mensuplarına, dava açmalarına dair tavsiyede bulunmuştur. Yine bu komite kurulmazdan önce, bir takım polis mensubunun, terfilere karşı dava açtıkları bilinmekte idi. Yani söylemeye çalıştığım odur ki, komitenin kurulma amaçları belirlendiğinde, konunun mahkemeye taşındığı iktidar partileri ve ana muhalefet partisi ve milletvekilleri tarafından bilinmekte idi.

Komite, raporunda yoğun bir çalışma yaptığını belirttikten sonra, elde ettiği bilgiler ışığında, polis terfilerini düzenlemekte olan mevzuatın tamam olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dolayısı ile komite, kendisine verilmiş olan 1. sıradaki görevini yerine getirmiştir. Ancak komite en önemli olan 2 ve 3. sıradaki görevlerini ise maalesef yerine getirmemiştir. Bu hususlarda komite, konunun mahkemede olması nedeni ile yorum yapmayı uygun bulmadığını raporunda belirtmiştir. Yani komite, topu mahkemeye atarak meclisin kendisine vermiş olduğu 2 görevi yerine getirmemiş veya yerine getirmekten kaçınmıştır.

Üstelik bu komite raporunda, geçmişte benzeri durumdaki bir polis mensubunun dava açtığı ve hem alt mahkemede hem de istinafta davasını kazandığı halde, Polis Hizmeti Komisyonu’nun, mahkemenin bu kararlarına uymadığı belirtilmiş olmasına rağmen, komite, kendisine verilen görevlerden kaçmıştır. Sanki da komite, konunun mahkemede olduğunu bilmiyordu da sonradan öğrendi gibi bir hava yaratmaya çalışmıştır.

Konunun mahkemede olduğu doğru olmakla birlikte, komitenin yaptığı, meclisin kendisine vermiş olduğu görevden kaçmaktır. Bunun başka bir izahatı olamaz.

Konuyu mahkemeye götüren polis mensupları bir yerde terfi almış olan meslektaşlarını dava etmişler gibi algılanabilmektedirler. Halbuki dava açan polis mensuplarının genelinin, meslektaşlarının terfi etmelerine bir itirazları yoktur.

Esasen açılan davalarda davalı olan Polis Hizmeti Komisyonu’dur. Buna rağmen terfi etmiş olan polis mensupları da bir yerde dolaylı olarak dava edilmiş pozisyondadırlar. Maalesef bu durum yüzlerce polis mensubunu olumsuz olarak etkilemekte ve bir yerde polis mensuplarını bir birine düşürmektedir.

İnşallah davalardaki tüm tarafların katkıları ile bu davalar bir an önce sonuçlandırılır ve herkes ne yapacağını bilir. Ama, tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki, mahkemenin vereceği karar tüm tarafları memnun etmeyebilir. Bu konuda benim önerim, doldurulmamış kadrolar varsa, kadroların açılması yoksa, meclisin yapacağı yasa tadilatı ile yeni kadrolar açılması sureti ile bu konunun çözümlenmesidir.

Lütfen ama lütfen kimse, konu mahkemededir diyerek görevinden kaçmasın. Bırakınız ikide bir topu mahkemeye atmaktan da çözüm üretiniz lütfen.

Bir başka gerçek, Polis Genel Müdürü vekili bu görevi gayet başarılı bir şekilde götürmektedir. Rica ediyorum, artık bu inatlaşmayı bırakınız ve olması gereken atamayı yapınız. Demokrasi uzlaşma sanatıdır. İnatlaşma sanatı başka rejimlerin sanatıdır. Eminim kimse başbakanı ve ilgili bakanı, bu konuda uzlaşma sağladığı için eleştirmeyecektir. Polis Genel Müdürü olarak düşünülmekte olan tüm adaylar son derece değerli insanlardır ve bu mevkie layıktırlar. Ancak temayül gereği en uygun aday şimdiki vekildir. Atama konusu üzerinde durmamın sebebi, hem doğru olanın bu olması hem de, belki atamadan sonra, önermekte olduğum kadro yöntemi ile bu terfi sorunlarının çözümü daha kolay olur düşüncesinde olmamdır. Çünkü, mahkeme süreci başlamıştır ve her birkaç günde bir yüzlerce polis mensubu, ya mahkemeye gelerek ya da, görevleri başında davaları düşünerek meşgul olmakta mutsuz olmaktadırlar. Bence, tüm taraflar bir araya gelerek, kadro yöntemi ile bu tatsız durumu tatlıya bağlayabilirler.

Sizler topu mahkemeye atıyorsunuz ancak, mahkemenin golleri genellikle son dakika olur ve telafisi de olmayabilir.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti