Av. Hasan Sözmener

 

Oybirliği ile ret vacip olmuştur

24 June 2014, Tuesday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Vekilden, vekaletten, milletvekilinden bahsedildiğinde iki taraf var demektir. Bir taraf “asıl” oluyor, diğer taraf “vekil” oluyor. Asıl işveren, vekil ise müstahdemdir.

Asıl, vekili istihdam eder ki, kendisi adına eylem veya işlem yapsın veya üçüncü kişilerle olan işlem veya münasebetlerinde kendisini temsil etsin diye.

Halk asıldır ve işverendir, milletvekili de adı üstünde, halkın, vekilidir, müstahdemidir. Halk, milletvekilini, seçimle istihdam eder ki, kendi adına işlem ve eylemlerde bulunsun diye. Halk adına vekilin yapacağı eylem ve işlemlerin neler olduğunu anayasa belirlemiştir. Milletvekilinin, işvereni adına yapacağı eylem ve işlemlerde bir istisna hariç, işverenine yani halka danışması gerekmemektedir. Bu istisna nedir? Anayasa değişikliğidir. Anayasa bu konuda milletvekiline güvenmemiş ve milletvekilinin yapacağı anayasa değişikliğinin onayını işverene yani asıla yani halka bırakmıştır.
Yıllarca her anayasa değişikliği gündeme geldiğinde, genellikle milletvekilleri, anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulmasının doğru olmadığını savunmuşlar ve anayasanın halkoyunu gerekli kılan maddesinin değiştirilmesini önermişlerdir.
Vekil Beyler, anayasanın, anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulmasını gerekli kılan düzenlemelerine dokunma cesaretini bu defa gösterememişlerdir.
Vekil Beyler, seçim öncesi anayasada köklü değişiklikler yapacaklarına dair sözler vermişler ve neticede seçilmişlerdir.
Günlerce çalışıldı, büyük emekler sarf edildi ve ortaya bu tasarı çıktı diye takdim edilen tasarıyı büyük bir merakla ve heyecanla okudum. Birkaç yazımda tespitlerimi belirtmiştim. Meclisten geçen tasarıyı da okudum ve yetiştirip yazabildiklerim konularda değişiklikler yapıldığını gördüm. Mesela meclis toplantı yeter sayısının 17 olmasının hatalı olduğunu, anayasa değişikliğinin onaylanması halinde idare mahkemesi ile ilgili bir geçiş maddesinin olmamasının bir eksiklik olduğunu, mahkemelerimizin başka mahkemenin kararları ile bağlı kılınmasının doğru olmadığını, Yüksek Yönetim Denetçisinin seçiminde Yüksek Adliye Kuruluna aday belirleme konusunda görev verilmesinin yanlış olduğunu belirtmiştim. Bu belirttiğim hususlarda değişiklikler yapıldığını memnuniyetle müşahede ettim.
Bunları memnuniyetle müşahede ettim ama, yetiştirip yazabildiklerim bunlardı. Daha yetiştiremediklerim vardır. Ben yetiştiremeden halkoylaması geldi çattı.
Hâlâ daha kuşa çevrilmiş olan bu anayasa değişikliğini savunmakta olanların en çok üzerinde durdukları çocuk haklarına ilişkin maddeye bir bakalım. Yasa yapmak, anayasa yapmak çocuk oyuncağı değildir. Kullanacağınız kavramları çok iyi seçmeniz lazımdır. Çocuk haklarına ilişkin olarak önerilmekte olan 35A maddede kullanılan kavramlara bir bakalım. 4. fıkrada, “suça itilen çocuklar tarafından işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili…..” şeklinde bir cümle kullanılmış. Bu cümlede dikkate çeken kavram “suça itilen çocuklar” kavramıdır. Yani suç işleyen çocuklar ve işledikleri suçlar ikiye mi ayrılmaktadır?1. Suça itilen çocukların işledikleri suçlar. 2. Suça itilmeyen çocukların işledikleri suçlar. Ve bu fıkradaki düzenleme de suça itilmiş olan çocuklar tarafından işlenen suçlara ilişkin olarak mı düzenlenmiştir? Yani bu düzenlemeler, suça itilmemiş olan çocuklar tarafından işlenen suçlarda uygulanmayacak mı?
Bu maddenin 5. fıkrasında “Suça itilen çocuklar tarafından işlenen suçlarla ilgili davalara…” diye bir cümle kullanılmış. Burada “suça itilen çocuklar” kavramının yanında bir başka büyük hata yapılmış, “işlenen suçlara ilişkin davalara” kavramı da kullanılmış. Halbuki, anayasanın bir başka maddesine göre bir kişi, yetkili bir mahkeme tarafından suçlu bulunup mahkum edilinceye kadar masum sayılmaktadır. Bu fıkrada ise, suça itilen çocukların suç işledikleri peşinen kabul edilmekte ve işlenen bu suçlara bakacak mahkemeden bahsedilmektedir. Bu fıkrada kullanılması gereken kavram şu olmalıydı; “işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili davalara”
Daha yetiştirip yazamadığım birçok eksiklik ve hata vardır. Örneğin yüksek mahkeme yargıç sayısı asgari 9 olarak belirlenmişken niye bu sayı sekize indirilmiştir? Şahsi garazlarla mı anayasalar yapılır oldu? Bir başka göze batan husus, Vekil Beyler, bu anayasa değişikliği açısından hemen hemen hiç halkı dikkate almadıklarıdır. Oybirliği ile anlaşarak kuşa çevirdikleri bir anayasa değişikliğini onay için işverene yani halka sunmuşlardır. Halkın da oybirliği ile bu değişiklikleri red etmesi vacip olmuştur. KKTC halkı, kendi müstahdemlerine, kendisine saygı göstermesi gerektiği konusunda bir ders vermelidir.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti