Av. Hasan Sözmener

 

Tutuklama polisi zora sokabilir

01 July 2014, Tuesday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Bir suçun işlendiğine dair bir bilgi alındığında, bu suçu soruşturmakla ilgili bir polis mensubu görevlendirilir. Görevlendirilen polis mensubuna eskilerde “tahkikat memuru” denmekte şimdilerde ise, “soruşturma memuru” denmektedir.
Soruşturma memurunun görevi nedir? Soruşturma memuru, soruşturmakla görevlendirildiği suçla ilgili olarak öncelikle hakikatten bir suçun işlenip işlenmediğini araştıracaktır. Bazen ortada bir suç olmadığı halde, suç işlenmiş gibi bir bilgi alınabilir. Soruşturma memuru, yaptığı araştırmalar sonunda bir suçun işlendiği kanaatine varırsa, soruşturmasına devam eder. Niçin devam eder? İşlendiğini tespit etmiş olduğu suçun, suçlusunu bulmak amacı ile soruşturmasına devam eder.
Soruşturma memuru, suç hakkında bilgisi olan herkesin bilgisine müracaat edebilir. Uygulamada soruşturma memurları, suç hakkında bilgisi olanların bilgisine müracaat ederken, bu konuda gelen şikayetlere göre biraz kaba davranmaktadır. Halbuki, bilgisine başvurulacak kişinin bilgisine başvurulurken, soruşturma memurunun izleyeceği yöntemi ve yolu ilgili yasa belirlemiştir. İlgili yasa demektedir ki, bilgisine başvurulacak kişiye, soruşturma memuru yazılı şekilde ihbarda bulunacaktır ve yazılı ihbarda, kişiyi, bilgisine başvurulmak üzere belirleyeceği gün ve saatte davet edecektir. Halbuki uygulamada bu yönteme başvurulmamakta ve bir şekilde bilgisine başvurulacak kişilere telefoniyen ulaşılmakta ve derhal karakollara gelmesi istenmektedir. Duyumlarımıza göre de, telefonla yapılmakta olan bu davetlere uygun olmadıkları için, özür dileyip uygun bir tarih ve zaman verilmesini isteyen kişiler, tutuklanmakla tehdit edilmektedirler. Bunları yazmamın nedeni, iyi niyetli soruşturma memurlarına doğru yolun bu olmadığını belirtmek isteğimdir. Çünkü bazen kişiler, iyi niyetle yaptıklarının yanlış olduğunu bilmezler ve yanlış olarak yaptıklarının doğru olduğunu zannediyor olabilirler.
Soruşturma memurları işte bu noktada yani kişilerin bilgisine başvurmada, çok dikkatli davranmak durumundadırlar. Niçin? Suçluya ulaşabilmek açısından dikkatli olmak durumundadırlar da onun için. Soruşturma memuru, suçluyu bulmaya çalışırken, suç hakkında bilgisine başvurduğu bazı kişilerden, suçlu olabileceklerine dair şüphe de duyabilir. Tespitlerime göre, soruşturma memurları, şüphelendikleri kişileri, sorgulamak açısından aceleci davranmaktadırlar ve hem kendilerini zora sokmaktadırlar hem de şüphelenilen kişileri zora sokmaktadırlar.
Soruşturma memurları aceleci davranarak, her şüphe duydukları kişi veya kişileri apar topar tutuklamaktadırlar. Maalesef bu noktada, mahkemelerimiz de soruşturma memurlarına bu konuda yardımcı olmaktadırlar ki, birçok yardım son derece gereksiz ve gayri adil olmaktadır.
Soruşturma memurları bu şekilde aceleci davranıp şüphelendikleri kişileri tutuklayınca ne olmaktadır? Birincisi, tutukladıkları kişileri, serbest bir şekilde sorgulama haklarını yitirmektedirler. Çünkü, yasalarımıza göre, soruşturma memurları, tutukladıkları kişi veya kişileri, diledikleri şekilde sorgulayamazlar hatta hiç sorgulayamazlar. İkincisi ise, apar topar tutuklanmış olan şüpheli veya şüpheliler gerçekte suç işlememişlerse, tutuklanmak sureti ile, küstürülmektedirler. Durum bu olunca da bu gibi kişiler, belki de suçun aydınlanmasına neden olabilecek olan bilgileri polise vermez hale getirilmiş olurlar. Üçüncüsü, tutuklanan kişilerin toplumda suçlu olarak görülmelerine neden olunulmaktadır.
Benim tavsiyem, soruşturma memurlarının, şüphelendikleri kişileri tutuklamakta aceleci davranmamaları ve böylelikle şüphelendikleri kişileri diledikleri gibi sorgulamaları ve soruşturdukları suçları kamunun da takdirini kazanacak şekilde aydınlatmalarıdır. Tutuklama açısından şüphe ikiye ayrılmaktadır. 1. Basit şüphe. 2. Makul şüphe. Basit şüphe hiçbir zaman tutuklamaya yeterli değildir. Tutuklama açısından makul şüphe gerekmektedir. Makul şüphe ise, toplanan delillerden doğmaktadır. Ortada hiçbir delil yok iken, basit bir şüphe üzerine kişilerin tutuklanması, kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkına aykırıdır. Bir suçun işlendiği mahalde oturanların, o mahalden geçenlerin, evinde tüfek bulunduran herkesin tutuklanması, soruşturulan suçun aydınlatılmasına değil aydınlatılmamasına neden olmaktadır. Son bir bilgi, apar topar basit şüphelilerin tutuklanması, polisin işini kolaylaştırmaz, zora sokar. Ayrıca, haklarında basit şüphe duyulan kişilerden “zanlı” diye bahsedilemez ve onlara zanlı muamelesi yapılamaz.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti