Av. Hasan Sözmener

 

Mahkemelerimizi bir daha deneyelim

04 August 2014, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Göç yasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürülmüş diye bir haberler duydum bir yerlerden. Göç yasası nedir? Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş -Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasıdır. Kamuoyunda bu yasa, “göç yasası” olarak bilinmektedir. Aslında “Şakşaklama ve Kazıklama Yasası” olarak isimlendirilmiş olsa idi, daha uygun bir isimlendirme olacaktı.

Bu yasa, adından da anlaşılacağı üzere, kamu görevlilerinin maaşlarını (aylık-ücret) ve diğer ödeneklerini düzenlemektedir. Daha doğrusu aşağıya çekmektedir. Hangi kamu çalışanlarının? Kendisinin yürürlüğe girmesinden sonra kamu görevine atanan, kamu görevlilerinin, aylık ve diğer ödeneklerini düzenlemektedir. Bu yasadan önce kamu görevine başlamış olanların aylıklarını ve diğer ödeneklerini ise, bir başka yasa düzenlemektedir .

Bu haberi duyunca kendi kendime şu soruyu sordum. “Niye bu yasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürülmüş, bizim mahkemelerin suyu mu çıkmış? Soruyu sorar sormaz da sorunun cevabı aklıma geldi. ” Çünkü, zamanında bu yasayı, cumhurbaşkanı, bizim anayasa mahkemesine götürmüştü. Cumhurbaşkanı bu yasa tasarısını bizim anayasa mahkemesine götürmüş ve tüm halk da, anayasa mahkemesinin bu konudaki düşüncesini öğrenmişti.”

Hemen bizim anayasa mahkemesinin bu konudaki kararını buldum. Karar, 1/2010 dağıtım numarasını taşıyor ve kararın okunduğu tarih 22 Nisan 2010. Cumhurbaşkanı adına, bu yasanın ve birçok maddesinin, anayasanın birçok maddesine aykırı olup olmadığı sorulmuş ve bizim anayasa mahkemesi de cumhurbaşkanını cevaplandırmış. Cevabı yüksek mahkemenin başkanı ve 4 yargıcı yazmışlar. Yüksek mahkemenin başkanı ile 3 yüksek mahkeme yargıcı, ayni cevap üzerinde birleşmişler. 1 yüksek mahkeme yargıcı ise, başkanın ve 3 meslektaşının verdiği cevaptan esaslı bir şekilde ayrılmış.

Anayasa mahkemesinin vermiş olduğu kararı bilimsel hukuki terimlerle ve kavramlarla açıklayabilirim ama, böyle yapmam halinde birçok okuyucu anlattıklarımı anlamakta güçlük çekebilir diye çok yalın ifadelerle anlatmaya çalışayım.

Önce bir giriş yapmam lazım;

Bir bankada çalışan bir kişinin, aralık ayının birisinde almış olduğu yani cebine girmiş olan, şimdiki para  ile kırk bin küsur TL’sı maaşa ilişkin haber bizim basınımızda yayınlandıktan ve bu haber, anavatan yetkililerinin bilgisine gittikten sonra, anavatan yetkilileri, KKTC’deki, kamu görevlilerinin maaşlarının düşürülmesi gerektiğine dair karar aldılar. Bu karar, yavruvatanın yöneticilerine bildirildi. Her zamanki gibi yavru vatanın yetkilileri, bu kararı bir emir olarak kabul ettiler ve gereğini yerine getirmek için, sözkonusu “şakşaklama ve kazıklama” yasasını hazırladılar. Tasarı meclisten geçti ve Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere, cumhurbaşkanına gönderildi. Cumhurbaşkanı, bu yasayı Resmi Gazete’de yayınlamadan önce, anayasa mahkemesinin görüşlerine sundu. Anayasa mahkemesi de görüşlerini, cumhurbaşkanına sundu. Mahkemenin çoğunluğunun kararına göre, ortada bir eşitsizlik vardı. Ancak bu eşitsizlik, haklı bir eşitsizlikti. Zorunluluk, gereklilik ve kamu yararı bu eşitsizliği haklı kılıyordu. Çoğunluk kararına gerekçe olarak da, yasanın geçirilmesine emir vermiş olan anavatanın anayasa mahkemesi kararları gösterildi. Yani emir ve emrin haklılığının gerekçeleri anavatandan alınmış. Azınlık kararını okuduğumda hatırladım ki, ben bu azınlık kararını alkışlamıştım. Ve yine hatırladım ki, bu azınlık kararını, haklılığı ve doyurucu gerekçeleri nedeni ile, birçok arenada övmüştüm. Azınlık kararını veren yüksek mahkeme yargıcı, Sayın, Şafak Öneri, tarihi bir karar yazmış ve ortaya çıkmakta olan eşitsizliğin, haklı olmadığını, haksız olduğunu, vurgulamıştı.  Keşke yer sıkıntısı olmasa idi ve bu kararı olduğu gibi buraya aktarabilseydim.

Ve çok önemli bir husus dikkatimi çekti. Dikkatimi çeken bu hususu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidenlerin ve hukukçuların bilgisine getirmek istedim. Anayasa Mahkemesinin çoğunluk kararını veren yargıçların dördü de emekliye çıkmış durumda, tarihi kararı veren Yüksek Mahkeme Yargıcı Sayın Şafak Öneri ise,  şu anda, yüksek mahkemenin başkanı durumunda. Bu arada, Sayın Şafak Öneri’yi, yüksek mahkeme başkanlığına atanmış olması nedeni ile tebrik eder, bu zor görevinde ona başarılar dilerim ve derim ki, “Gelin bizim mahkemeleri bir defa daha deneyiniz lütfen.”

Son sözüm; Bir yerde bir sıkıntı varsa, sıkıntı, yasa ile ayırdığınız bir sınıfın omuzlarına yükletilerek değil, herkese yükletilerek gidilirse, adil ve adaletli olur. Gerisi fasafisodur, lo lo lodur, mahkeme de aksini söylerse o da lo lo lodur. Ayni kadroda çalışanlar arasında bu denli ayırım yapılmasını, inanınız Allah da kabul etmez. Size hatırlatmak isterim ki, cehennemdeki sıcaklık, ağustos sıcaklarına benzemez.

 

 

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti