Av. Hasan Sözmener

 

Hukukumuzda yargıcın konumu (2)

15 September 2014, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Geçen hafta bu yazımın birinci bölümü yayınlanmıştı. Bilindiği üzere, 2014-2015 adli yılı, yarın başlayacaktır.

Yargıçlar, özellikle genç avukatlar üzerinde korku yaratmaya, onları sindirmeye, onlara kaprisler yapmaya, onlara gereksiz yere sinirlenmeye ve öfkelenmeye çalışmamalıdırlar. Yargıçlar, genç avukatlarla olan ilişkilerinde örnek olarak kendi çocuklarını göz önünde bulundurabilirler. Zamanımızdaki sevgi ve saygı anlayışının hangi boyutlarda olduğu konusunda bu kendilerine oldukça yardımcı olacaktır.

Çalışmaların düzenini sağlamak, disiplinini sağlamak ve işbirliğini sağlamak açısından, giyim kuşam konusu belki de en son düşünülmesi gereken bir husustur. Üniforma istenen mesleklerde dahi, zamana ve mekana göre değişiklikler yapılmakta ve bu konuda üniformalıların görüşleri de alınmaktadır.

Adalet çalışmalarında en son konuşması gerekenler yargıçlar olmalıdır. Çok bilgiçlik ve yersiz konuşmalar çoğu zaman adaletin gerçekleşmesini engelleyici olabilmektedir.

Yargıçların, genç avukatların, meslekten soğumalarına, onurlarının ve heveslerinin kırılmasına yol açan hal ve hareketlerden kaçınmaları gerekir.

Genç avukatlardan gelen birkaç şikayeti ortaya koymak istiyorum. Bunları ortaya koymamdaki amacım, yargıçları yıkıcı olarak eleştirmek değildir. Bu konuda şikayetler olduğunu bilgilerine getirmektir. Bu şikayetler çok yaygındır ve yazılmasından gocunulmaması gerekmektedir.

Şahsen benim yargıçlık dönemimde bu tür yazılar yazılmış olsa idi ben gocunmaz ve çok mutlu olurdum.

Şikayetler aşağıdaki konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Hemen belirtmeliyim ki, şikayetler tüm yargıçlarla ilgili olmayıp, bazıları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Yargıçlar, tamamı ile kendilerine ait gerekçelerle birçok davanın ve müracaatın geri çekilmesi konusunda avukatlar üzerinde baskı oluşturmaktadırlar. Birden fazla davalının söz konusu olduğu meselelerde, tebliğ edilen davalılar aleyhine hüküm verildiğinde, henüz tebliğ yapılamamış davalılar aleyhindeki davaların geri çekilmesini istemektedirler. Yargıçlar, tebliğde yaşanan sorunlardan avukatları sorumlu tutmakta ve bir veya iki kez tebliğ edilemeyen davaların ve müracaatların geri çekilmesi hususunda baskı yapmaktadırlar. Genç avukatların, kılık ve kıyafetlerine aşırı bir şekilde karışılmakta ve hatta bu konuda avukatlar arasında ayırımlar da yapılmaktadır. Salonlarda ve müvekkillerinin önünde, genç avukatlar aşağılanmakta, hakaretlenmekte ve onurları kırılmaktadır. Basit bir işlem için başka meslektaşları tarafından görevlendirilen ve başka avukatları temsilen yargıçlar huzuruna çıkan genç avukatlar, hakaretlenmekte ve kendilerine sırf aşağılanmak için bilmelerine imkan olmayan sorular sorulmaktadır. Yargıçlar, henüz avukata söz hakkı vermeden, davanın veya müracaatın neticesinde ne karar vereceklerini, açığa vurmaktadırlar. Yargıçlar, resen dikkate alamayacakları birçok hususu, bu konuda itiraz olmadan dikkate almakta ve görüşler ileri sürmektedirler. Yargıçlar, taraflar arasında işbirliğini teşvik edecek yerde, ihtilafın daha da artmasına yol açmaktadırlar. Genç avukatlara, onları heveslendirici ve teşvik edici şekilde değil tam tersinde onların meslekten soğumalarına ve mesleklerini sevmemelerine yol açabilecek şekilde davranılmaktadır.

Ceza davalarında, sanığın aleyhindeki ithamı Kabul etmeyeceğini mahkemeye ifade eden avukatlar, büyük tepkilerle karşılaşmaktadırlar. Avukatların huzurunda sanıklar, ithamı Kabul etmemeleri halinde hapse gönderilmekle tehdit edilmektedirler.

Bu tür şikayetler uzayıp gitmektedir. Bence bu konuda adaleti olumsuz etkilemekte olan durumların ortaya çıkarılması ve gerekli tedbirlerin alınması açısından anketler yapılması görüşündeyim. Belki de yargıçlar hal ve hareketlerinin bu kadar şikayetlere yol açtığının farkında değillerdir.

Neticede, yargıçların, savcıların ve avukatların bir arada çalışmasını gerektiren adaleti gerçekleştirebilme çalışmalarında, çalışmanın düzen ve disiplin içerisinde yapılabilmesi açısından yargıçlara verilmiş olan yetkilerin, yargıçlar tarafından aşılmakta olduğunu, ve bu aşılmaların birçok adaletsizliklere neden olduğunu ve bundan da adaletin yara almakta olduğunu, en azından bu konularda çok büyük şikayetler olduğunu vurgularım. Yazımı belki de büyük bir öfke ve sinir içerisinde okuyan hukukçulara seslenmek istiyorum. Lütfen soğukkanlılıkla yazdıklarımı değerlendiriniz. Davulun sesi uzaktan hoş gelir demeyiniz çünkü, o davul benim çok yakınımda çalmıştı, şimdi de dibimde çalıyor.

İnanınız ki, yargıçlarımızdan övgü ile bahsedilmesi, onlardan hiç bir şikayetin olmaması, herkesten çok beni mutlu eder.

 

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti