Av. Hasan Sözmener

 

İmam yellenirse

13 October 2014, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Sayın Fazilet Özdenefe’nin mecliste yapmış olduğu konuşma ve sonrasındaki açıklamaları üzerine, başımızdan geçmiş olan bir hikayeyi bu köşemde anlatmak istedim.
2009 yılında Barolar Birliğine başkan seçildikten sonra, ilk iş olarak zamanın Yüksek Mahkeme Başkanının olurunu da alarak, çok kapsamlı bir yasa taslağı çalışması yaptık. Bu taslak üç yüz kusur sayfadan ve beş yüz kusur maddeden oluşuyordu. Taslağın adı ise, Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası, idi. Sonradan anladık ki, Yüksek Mahkeme Başkanı böyle bir çalışmaya, böyle bir çalışmayı başarabileceğimize inanmadığı nedeni ile olur vermiştir. Çünkü reform niteliğindeki bu taslağın yasallaşmasını bizzat kendisi engellemiştir.
Bu taslak çalışmasından sonra, Avukatlar Yasasında değişiklik çalışmaları yaptık. Bu çalışma ile, birçok değişiklikler önerdik ama, en önemli değişiklik önerilerimiz üç başlık altında toplanabilirdi. 1. Avukatların ücretlerinin belirlenme işleminin, gerçek sahibi olması gereken Barolar Birliğine verilmesi, 2. Avukatların kılık ve kıyafetlerinin Barolar Birliği tarafından yapılacak bir tüzükle belirlenmesi (Yüksek Mahkeme ile istişare edildikten sonra) 3. Avukatların disiplin işlemlerinin Yüksek Mahkemenin vesayetinden çıkartılması.
KKTC’de avukat ücretlerini, Yüksek Mahkeme belirlemektedir. Halbuki Barolar Birliği, kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür ve üyelerinin ücretlerini belirleme yetkisi, münhasıran bu örgütte olması gerekmektedir. Diğer meslek örgütlerinde durum budur. Bakınız iddia ediyorum, hiçbir meslek örgütü, kendi üyelerinin ücretlerinin, bir başka organ tarafından belirlenmesini asla kabul etmezler. Avukatların bu duruma nasıl tahammül ettiklerini de hakikatten anlamakta güçlük çekiyorum.
Avukatların kılık kıyafetleri konusunda bir mevzuat yoktu. Yüksek Mahkeme, bu konuda bir genelge yayınlamıştı ancak, bu genelgeyi görüp okuyan avukat sayısı da hayli azdı. Avukatların kılık ve kıyafetleri konusunda mahkemelerde aşağı yukarı her gün sorunlar yaşanmakta idi. Halen de yaşanmaktadır. Çoğulcu demokrasilerde, tüm kesimlerin görüşlerini almak ve bir uzlaşı içerisinde hareket etmek asıl olmalıdır. Ancak, Yüksek Mahkeme, hiçbir yasal dayanağı olmaksızın ve Barolar Birliğinin görüşlerine de başvurmaksızın, Barolar Birliğinin üyelerinin kılık ve kıyafetlerini bir genelge ile düzenlemeye çalışmaktadır.
Bir meslek örgütü üyesinin disiplin işlemlerini yapma yetkisi, münhasıran o meslek örgütüne ait olması gerekmektedir. Halbuki Avukatlar yasasının eski düzenlemesine göre, Yüksek Mahkeme, bir avukatla ilgili disiplin işlemlerini yapabilme veya Barolar Birliği Disiplin Kurulunun kararlarına resen müdahale etme, yetkisine sahipti.
Bu değişiklik önerileri ile, meclis komitesi huzuruna kadar çıkabildik. Birde baktık ki, komite çalışmalarına, Yüksek Mahkemenin temsilcisi de davet edilmiş. Temsilci, şiddetle bu değişikliklere karşı çıkmaya başladı. Anladık ki, Barolar Birliğine ait olması gerektiği halde, sömürge döneminde, Yüksek Mahkemeye kaptırılmış olan ve gasp edilmekte olan yetkilerin, gerçek sahibine verilmesi istenmemektedir. İşin en garibi, komite bu konudaki çalışmalarına ara verdi ve komite üyelerinin, konu ile ilgili Yüksek Mahkeme Başkanını ziyaret etmeleri kararlaştırıldı. Komite üyelerinden iki tanesi, Yüksek Mahkeme Başkanını ziyaret etmişler ve komiteyi bu konuda aydınlattılar. Başkan bu değişikliklere karşı imiş.
Değişiklik önerileri, bizim hazır bulunduğumuz bir aşamada komite üyeleri tarafından tartışılmaya başlandı. Kılık, kıyafet konusundaki öneri değiştirildi ve avukatların kılık ve kıyafetlerinin, Yüksek Mahkeme tarafından Barolar Birliği ile istişare edildikten sonra yapılacak bir tüzükle belirlenmesi şekline getirildi ve bu şekilde de meclisten geçirildi. Komite çalışmalarında, Yüksek Mahkemenin böyle bir tüzük yapmayacağını, komite üyelerine belirtmiştim. Bu konudaki değişiklik yasası 2010 yılında geçirilmiştir. Yasama organının yapmış olduğu bu yasaya rağmen, 4 yıldır, Yüksek Mahkeme, bu konuyu Barolar Birliği ile istişare etmediği gibi, yasanın emredici hükmüne rağmen, bu konuda bir tüzük de yapmadı. Bunu yapmadığı gibi, bu konudaki yasal olmayan genelgeyi bu günlerde yeniden gündeme getirdi ve genelgenin avukatlara dağıtımını sağladı. Bu tutum nasıl izah edilebilir? Evet Fazilet Hanım, bunu da yorumlayın lütfen. Benim anladığım, yargı demektedir ki, “ben ne Barolar Birliğini, ne meclisi sallamam. Güç bendedir bana da kimse karışamaz.” Ben de diyorum ki, “İmam yellenirse, cemaat da, …ar.”

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti