Av. Hasan Sözmener

 

Sayın yargıçlara duyurulur

20 October 2014, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Meclis toplantısı televizyondan canlı olarak yayınlanıyor. Oturmuşum dinliyorum. Konuşmacı milletvekilleri önceden belirlemiş oldukları konular üzerinde konuşuyorlar, her konuşma sonunda ilgili bakan veya başbakan veya yardımcısı, konuşmacıya cevap veriyor.
Konuşmacının birisi konuyu, Doğu Akdeniz Üniversitesine rektör atanmasına getirdi ve eski rektörün, Vakıflar Yönetim Kurulunun, rektör vekili atamasına ilişkin kararı aleyhine yargı yoluna başvurduğunu söyledi.
Konuşmacı milletvekili konuşmasını bitirdikten sonra, başbakan yardımcısı, konuşmacıya cevap vermek üzere kürsüye geldi. Eski rektörün yargı yoluna başvurmasına ilişkin olarak, başbakan yardımcısının söylediklerini dinleyince, kanım dondu, bir an için hayal mi görüyorum diye şüpheye düştüm ve kendi kendime bir çimdik attım. Hayır rüya görmüyordum.
Başbakan yardımcısı, yargı yoluna giden rektörden önceki rektörün de yargı yoluna gittiğini ve davayı kazandığını, ancak görevine dönemediğini, bu rektörün açtığı davanın da 2 yıl sonra yargıda sonuçlanabileceğini ve kazanması halinde bile, rektörlük görevine gelmesinin söz konusu olamayacağını, tehditkar bir ses tonu ile meclis kürsüsünden dile getirdi. Başbakan yardımcısı bu konuşması ile üç noktaya vurgu yapıyordu. Birincisi, yargıda işler uzamaktadır, ikincisi ise, yargının kararlarına idare uymamaktadır ve uymayacağını da önceden ilan etmektedir, üçüncüsü ise, KKTC bir hukuk devleti değildir. (Not: Başbakan yardımcısı, eski rektörün alt mahkemede kazandığı davayı istinafta kaybettiğini bilmeden konuşmuştur.)
Yargıda işlerin uzamakta olduğuna ben de katılıyorum. Geçen yıl ekim ayı başında polis örgütünde, Seçim ve Halkoylaması yasasına aykırı olarak ve birçok adaletsizlikler yapılarak birçok terfiler gerçekleştirildiği iddiası ile, birçok polis mensubu, yargıya müracaat etmişti. Bu davaların bazılarında mahkemenin emretmiş olduğu belgelerin sunulmasını idare aylardır geciktirmektedir ve bu nedenle bu davalar aylardır, emredilen belgelerin sunulmaması nedeni ile tehirlere uğramaktadır. Halbuki, bu davalardan bir tanesinin dahi dinlenmiş ve karara bağlanmış olması, diğer onlarca davaya emsal teşkil edecektir. Bu tür davalara yargının öncelik tanıması ve bir an önce bu tür davaları dinleyerek karara bağlaması gerekmektedir. Polis Hizmetleri Komisyonu, birkaç gün içerisinde yüzlerce polis mensubunu terfi ettiriyor ancak, yargı, bir yıla yakın bir zamandır, bu terfilerden bir tanesinin bile davasını dinleyip karara bağlayamıyor. Bu konuda Yüksek Mahkeme Başkanından yardım istemekteyim. Bu terfiler iptal edilecekse, bir an önce iptal edilmesi gerekmektedir. Çünkü, terfilerin iptal edilmesi durumunda, zamanın uzamasından en çok etkilenecek olanlar, terfi edenler olacaktır. (Not: Ben avukatlık yaptığım yıllarda Yüksek İdare Mahkemesi, belgelerin sunulmasına ilişkin olarak en fazla 14 günlük süre vermekte idi ve bu süreye uymak için akla karayı seçmekte idik. Bir gün geciksek bizleri titretme tutardı. Şimdilerde konan sürelere uyulmamasının bir alışkanlık haline geldiğini müşahede etmekteyim, sorulması halinde örnek bir dava numarası verebilirim.)
Doğu Akdeniz Üniversitesine rektör vekili atanmasına ilişkin olarak, alınmış olan karar aleyhine bir dava açılmış ise, bu davanın da birkaç ay içerisinde dinlenip karara bağlanması, yargıya çok büyük ölçüde saygınlık getirecektir. Böylelikle hükümet edenlere, hukuk devleti ilkesinin ne olduğu öğretilecektir.
Başbakan yardımcısı diyelim ki, anayasada yer almış olan hukuk devleti ilkesini unutmuştur ve şimdiden yargının vereceği karara uymayacağını, meclis kürsüsünden ilan etmiştir. Bu hükümet döneminde meclisten geçirilmiş olan İyi İdare Yasasını da mı acaba, başbakan yardımcısı unutmuştur? Başbakan yardımcısının bu konuşmasından sonra en azından bir CTP milletvekilinin söz alarak, başbakan yardımcısına bu yasanın bu konudaki düzenlemelerini hatırlatmasını bekledim ama nafile. Neyse ben hatırlatayım. Bu yasanın 23. maddesinin yan başlığı, “Yargı kararlarına uyma zorunluluğu”dur. Bu maddeye göre, idare, yargı kararlarının gereklerini en geç otuz gün içerisinde yerine getirir, yargı kararlarını kasten yerin getirmemiş olan kamu personeline karşı bundan doğan zararın karşılanması için tazminat davası açılabilir. Yargı kararlarının gereklerini yerine getirmemeyi düşünenlere duyurulur. Ansızın, hayalini kurmakta olduğunuz emeklilik ikramiyenizi kaybedebilirsiniz, bu da ayrıca duyurulur. CTP’ye ayrı bir duyuru, hükümette kalmak uğruna hukuk devleti ilkesinin bu kadar ayaklar altına alınmasına izin vermeniz dolayısı ile esas kaybedenin siz olacağınız size ihbar edilir. İyi İdare Yasası’nı çeşitli kurumlarda anlatanlara başka bir duyuru, bu yasayı öncelikle ve ivedilikle hükümet ortaklarınıza da anlatmanız gerektiği duyurulur. Esasen bu yazdıklarım, yargıya duyurulur. Yargı artık silkinmeli ve yargı olduğunu tüm makamlara göstermelidir. Ah öyle bir şey olsa diyet miyet tanımadan iki gün iki gece yeyip içeceğim. Dikkat masama gelecek olanlar kendi hesaplarını kendileri ödeyeceklerdir bu da son duyurum idi.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti