Av. Hasan Sözmener

 

Emrullah Bey

10 November 2014, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Kıbrıs orijinli insanlar olarak bizler, konuşma konusunda pek yetenekli değiliz. Hele hele mikrofon karşısında genelimiz, konuşma yeteneğimizi tamamı ile kaybediyoruz. Çok uzun yıllar siyaset veya sendikacılık yapmış olan birkaç kişi, konuşma yeteneğini geliştirdiler ancak, ne kadar geliştirirlerse geliştirsinler, Türkiye orijinli insanlarla kıyaslandığımızda bu konuda oldukça geride olduğumuzu kabul etmeliyiz. Konuşma yeteneği, bir konu hakkında akıcı ve düzgün olarak konuşabilmeyi, gerekli yerlerde ses tonunu ayarlayabilmeyi, hitap edilen kişiler tarafından dikkatle dinlenmenin sağlanmasını ve dinleyenleri ikna edebilmeyi içine almaktadır. Konuşma yeteneğini bizde geliştirmiş olan siyasetçilerin ve sendikacıların, bu konuda ne kadar başarılı olabildiklerini görüyoruz. Özellikle, ikna konusunda pek bir yetenek geliştiremedikleri de ortadadır. Bir bakıyorum çevreme, çıkıp da bir topluluğa hitap edebilecek, kendisini dinlettirmeyi sağlayabilecek ve hitap ettiği topluluğu konuştuğu konularda ikna edebilecek kaç kişimiz vardır?. Bu sorunun cevabını size bırakıyorum ve esas konuma geliyorum.

Geçtiğimiz hafta bir gece, radyoyu karıştırırken, Karadeniz aksanına yakın bir aksanla bir adamın konuşmakta olduğunu duydum ve dinlemeye başladım. Adam hakikaten kendisini dinlettiriyor. Gayet akıcı ve düzgün bir şekilde anlatıyor ve ses tonunu da çok usta bir şekilde ayarlayabiliyor. Konuşan adamın, havaalanını kiralayan bizim Taş Yapı diye bildiğimiz şirketin sahibi Emrullah Bey olduğunu öğreniyorum.

Havaalanının işletmesinin özelleştirilmesi ve kiralanmasını, kabullenemeyen insan sayısı oldukça fazladır. Belki de halkımızın yüzde yetmişi, havaalanının bu şekilde özelleştirilip kiralanmasını, havaalanının peşkeş çekildiği şeklinde yorumlamaktadır. Hatta koalisyon ortağı Demokrat Parti, her ne pahasına olursa olsun, havaalanının özelleştirilmesini iptal edeceğini ilan etmişti.

Emrullah Bey’in anlatımlarından anlıyorum ki, devletle yapılan sözleşme şartlarına göre, devlet, havaalanında, Taş Yapı’ya bir arazi gösterecekti ve Taş Yapı da, bu arazi içerisine yeni bir terminal binası inşa edecekti, ayrıca, Taş Yapı, havaalanına ikinci bir pist yapacaktı. Taş Yapı’nın bu işten kârı ne olacaktı? Taş Yapı, 25 yıl boyunca bu binaları işletecek, kiralayacak ve her bir yolcudan da bir miktar ücret alacak ve 25 yıl sonra, her şeyi devlete bırakıp gidecekti.

Emrullah Bey, tüccar olduğunu, ticaret adamı olduğunu, vakıf olmadığını ve yapmakta olduğu işlerden bir kazanç temin etmek çabasında olduğunu bu kazancın yüzde beşi bulması halinde kazancın çok iyi bir kazanç olduğunu, en azından kazancın yüzde bir iki oranında olması gerektiğini, Kıbrıs’a yapmakta olduğu yatırımları, Kıbrıs halkını çok sevdiği için yapmakta olduğunu, Kıbrıs halkının, hoşgörülü, kültür seviyesi yüksek, nitelikli bir halk olduğunu ve bu nedenle Kıbrıs halkını sevdiğini ve Kıbrıs halkına yardım etmek çabasında olduğunu ifade etmiştir.

Benim anladığım kadarı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, DP’nin elinde olduğundan, Taş Yapı’ya yeni terminal binası konusunda çeşitli zorluklar çıkartılmıştır. Taş Yapı’ya, terminal binası inşa edebileceği arazi gösterilmemiştir.

Emrullah Bey, kendisine çıkartılmış olan bu zorluklar karşısında, mevcut binayı iyileştirme yönüne gittiğini ve mevcut binayı, uluslararası standartlara getirdiğini, anlatmıştır. Bina konusunda şikayetlerin belirtilmiş olduğu birkaç mesaj karşısında da, şikayetlerin yersiz olduğu iddiasında bulunmamış ve şikayet konularının bir gözden kaçma neticesinde meydana gelmiş olabileceğini ve derhal düzeltilmesi için direktif vereceğini, büyük bir ustalıkla ifade etmiştir.

Konuşmalar ilerledikçe, Emrullah Bey’in dinleyiciler üzerindeki hakimiyeti daha da artmış ve programa gönderilen mesajlarda, mesaj gönderenler, Emrullah Beye hak vermeye ve yöneticileri ve siyasetçileri eleştirmeye başlamışlardır. Emrullah Bey, konuyu havaalanının dışına da kaydırmayı başarmış ve narenciyecilerin üretmekte olduğu narenciyeyi ve diğer üreticilerin ürettiklerini, dış ülkelere pazarlama konusunda da yatırımlar ve ortaklıklar yapabileceğini ifade ettiği andan itibaren, programa gelmekte olan mesajlar tamamı ile Emrullah Beyi destekler mahiyette olmuştur. Emrullah Bey, bu konularda siyasetçilere ve yöneticilere hakaret edenlerin aklına uymamış ve buna rağmen, hoşgörülü sözler sarf etmiştir. Emrullah Bey, tüm masraflar ve giderler kendisine ait olmak üzere, ayda bir kez, KKTC üreticileri ile bir salonda toplanma çağrısı yapmıştır. Anladığım, Serdar Beyi de, aslında Tarım Bakanlığı’nın sahasına girmekte olan aspir bitkisi ekimi önerisi ile havaalanı konusunda ikna etmeye çalışmaktadır. Emrullah Bey, bir yatırımcı olarak, amaçlarına ulaşabilmek için, büyük bir ustalıkla ülkemizde kamuoyu oluşturma çabaları içerisindedir. Ben Emrullah Bey’in konuşmasını çok beğendim, tam 3 saat müddetçe hiç bıkmadan ve usanmadan dinledim ve 3 saat sonunda söyledikleri konusunda beni ikna etmiştir ve programın biteceği söylendiğinde, çok üzüldüm. Emrullah Bey’in bu konuşmasının, tüm siyasetçiler ve yöneticiler tarafından dinlenmesini tavsiye ederim. Emrullah Bey’in hukuk ve adalet üzerine de söyledikleri vardır, inşallah ileride bu konuda söylediklerini de yazacağım.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti