Av. Hasan Sözmener

 

Nafaka borçlusuna ve anlayanına

08 December 2014, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Hepimiz biliyoruz ki, bu memlekette boşanmalar artmıştır. Boşanmaların en olumsuz etkilediği kişiler, boşananların çocuklarıdır.
Mahkeme, eşleri boşarken, müşterek çocukların velayetlerini bir tarafa vermektedir ve bu bir taraf da genellikle, anneler olmaktadır.
Genellikle çocukların velayetleri annelere verilirken, babaların da, annelere, çocuklar için iştirak nafakası ödemelerine emir verilmektedir.
Gün geçtikçe, iştirak nafakalarının ödenmeleri konusunda, daha doğrusu ödenmedikleri konusundaki şikayetler artmaktadır.
Bu konulardan şikayetçi olanlardan bir kısmı, bana ulaşmakta ve bu konudaki hukuki durum hakkında kendilerini aydınlatmamı ve bazıları da, köşemde bir yazı yazmamı istemektedirler. Bu istekler karşısında ben de bugün bu konu hakkında yazıyorum.
Aile yasasına göre aile mahkemeleri, eşleri boşarlarken, müşterek çocuklar konusunda da bir takım kararlar vermektedirler. Bu kararlar, çocukların velayetinin hangi tarafa verileceğine, velayetin verilmediği tarafın, diğer tarafa, çocukların iaşe ve ibatelerine katkı olmak üzere ne kadar nafaka vereceklerine ve velayetin verilmediği tarafın, çocukları ile şahsi ilişki kurabilmelerine ilişkin olmaktadır.
Çocuklar için saptanmakta olan nafakaya, iştirak nafakası denmektedir. İştirak nafakaları genellikle aylık olarak saptanmaktadır. İştirak nafakalarının belirlenmesinde, çocukların giderleri ve özellikle nafaka ödeyecek olan tarafın mali olanakları dikkate alınmaktadır.
Yine aile yasasına göre, diğer ödemelerin yanı sıra, iştirak nafakasının belirlenen zamanda ve miktarda ödenmemesi suç olarak düzenlenmektedir. Bu suçun oluşumunda, nafaka borçlusunun gelirinin olmaması veya işlemez hale gelmesinin veya işinden ayrılmış olmasının veya mali olanaklarının nafakayı ödeyemeyecek hale gelmesinin hiçbir önemi yoktur. Sebep ne olursa olsun, iştirak nafakası belirtilen zamanda ve belirtilen miktarda ödenmediğinde, yasanın düzenlemekte olduğu suç oluşmaktadır. Bu suçun cezası, 1 yıla kadar hapis cezası veya on aylık asgari ücrete kadar para cezası veya her iki cezadır.
Birçok nafaka borçlusu, kendileri şahsen çocukları için bazı harcamalar yapmakta ve bu harcamaları vermekte oldukları nafakadan kesmeye çalışmaktadırlar. Hatta bu harcamaları hukuken de kesebileceklerine inanmaktadırlar. Bu tür harcamaların nafaka borcundan kesilmesine hukuk imkân tanımamaktadır. Nafaka borçlusu, mahkemece saptanmış olan miktardaki nafaka borcunu, bir tamam, velayet sahibi eski eşine ödemekle mükelleftir. Nafaka borçlusu, kendi arzusu ile çocuğuna nafaka dışında bir harcama yapıyorsa, bu harcamayı, nafakadan kesemeyeceğini, bunu kesmeye hakkı olmadığını bilmelidir.
İştirak nafakasının belirtilen miktarda ve zamanda ödenmemesi velayeti elinde bulunduran eşi ve özellikle çocukları çok zor durumlara sokmaktadır. Birçok iştirak nafakası borçlusunun, eski eşini cezalandırmak gayesi ile kasten, ödemeleri gereken nafakaları zamanında ödemediklerini müşahede etmekteyim.
Belirtilen miktarda ve zamanda iştirak nafakası ödenmez ise, üç ayrı işlem ayni anda başlatılabilir. 1. Nafaka alacaklısı, suç işlemiş olan eski eşi hakkında polise bir ifade vererek ondan şikayetçi olabilir ve işlemiş olduğu suç hakkında soruşturma başlattırabilir. 2. Nafaka borçlusunun malları aleyhine icra işlemleri başlatabilir. 3. Nafaka borçlusunun, aile mahkemesi tarafından hapsedilmesi ile ilgili işlemleri başlatabilir. Polise şikayete gidilirken, mahkemenin vermiş olduğu nafaka emrinin de götürülmesi, işleri çabuklaştırabilecektir. Bu noktada polis mensuplarından büyük ölçüde şikayetler olduğunu belirtmek istiyorum. Şikayetler, soruşturma safhasının oldukça uzamasına ve dosyaların mahkemeye çok geç havale edildiğine ilişkindir. Polis yetkililerine sesleniyorum. Nafaka suçları sonuçları ve etkileri açısından en ağır ve en dramatik suçlardandır. Kanaatime göre bu tür suçların soruşturmasının ve dosyalarının savcılığa havalesinin bir günü aşmaması gerekmektedir. Bu konuda makbu formlar kullanılabilir. Yine kanaatime göre bu tür suçların davalarının, mahkemelere dosyalanmaları da bir günü aşmamalıdır. Mahkemelerin de bu tür suçları beş on gün içerisinde günlendirmesi ve sonuçlandırması da sağlanmalıdır. Hemen belirtmeliyim ki, bu konudaki şikayetler yalnızca polis teşkilatından değil, başsavcılıktan da, mahkemelerden de bu konuda çok şikayetler vardır. Denetlenirse görülecektir ki, bu tür davalar arzu edilen süratle bitirilememektedir. Bu tür davalarda asla tehir taleplerine itibar edilmemesi gerektiği görüşündeyim. Hele hele de bu tür davalara müdafaa dahi teşkil etmeyebilecek gerekçelerle…

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti