Derviş Deniz

 

DÜNYA ENERJİ KAVGALARI

22 December 2014, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Dikkat edilecek olursa dünyada meydana gelen siyasi kavgaların kökeninin büyük bir bölümünde enerji yatmaktadır. Enerjiye olan ihtiyacın artması ve ekonomik refah için önemli olması ile birlikte ülkeler, enerjiyi sağlayan kaynakları elde etmek için birbirleri ile savaşmış, savaşmasa da çeşitli diplomatik oyunlara baş vurmuşlardır.

Enerjinin önemi Ortadoğu’da Birinci Dünya Savaşı sonunda sınırların çizilmesinde önemli rol oynamıştır. Orta doğu ile tarihi ve kültürel hiçbir geçmişi olmayan İngilizlerin, buradaki petrolde imtiyaz sahibi olmak için oynadıkları diplomasi oyunu ortadadır. Sadece kendi çıkarları doğrultusunda İngilizlerin Fransızlarla girdiği paylaşımda din, mezhep, kabile, milliyet ve kültür temelinde bir plan yapılmaması dolayısıyla 21. yüzyılda da savaşların, katliamların ve bunların getirdiği yıkım ve trajedilerin acı etkilerini görebilmekteyiz.

Dünyanın enerji ihtiyacı artmaya devam ettikçe bu enerjinin üretimi için kaynak bulunduran gelişmesini tamamlamamış ülkelerde kavga ve kargaşanın devam ettiğini göreceğiz.

Enerji kaynaklarına sahip olma veya bu kaynakları kullanma ile ilgili ortaya çıkan sorunlara ilaveten insanlığı etkileyen en önemli olaylardan biri de bu üretilen enerjinin oluşmasında kullanılan petrol gibi hammaddelerin dünyada yarattığı kirliliktir. Yaratılan kirliliğin küresel ısınmada çok önemli rol oynadığı ve fosil yağların çeşitli alanlarda kullanılması sonucu dünyanın alışılabilmiş iklimlerinin değiştiği, değişen bu iklim şartlarının tarım ve hayvancılık üretiminde gittikçe sıkıntı yarattığı, bunun neticesinde de göçlerin ve hastalıkların artmasından bahsedilmektedir.

Küresel ısınmanın insan yaşamı ve ekonomik hayata getireceği sıkıntılar dikkate alınarak, ülkeler enerji üretiminde farklı yöntemler kullanmak için planlar yapmaktadırlar. Bu yapılan planlar sadece küresel ısınmaya olan etkilerin azaltılması için olmamakta, buna ilave olarak dünyada sınırlı miktarda bulunan petrolün yüzyıl içinde tükeneceği de göz önünde bulundurulmaktadır. Petrolün yerini alacak ve sorunları kısmen çözecek alternatif enerji üretiminde su, güneş, rüzgar en önde gelen kaynaklardır. Bu kaynaklardan yaratılan enerjinin fosil yağlardan ve petrolden elde edilen enerjiden çok daha temiz olduğu, çevresel sıkıntı yaratmadığı ve tükenme sorunu olmadığı ortadadır. Dünyanın gelecekte yaşanılabilir bir yer olması da bu gibi yatırımların gelişmesine bağlıdır.

Petrolle yapılan üretim dışında hava kirliliğine karşı en önemli yatırımın nükleer enerji üreten santraller olduğu da bilinmektedir. Nükleer enerji santralleri küresel ısınmaya karşı bir önlem olarak düşünülse de, çevreye yapması muhtemel zararlar dolayısı ile de çalıştırılmaları sakıncalı bulunmaktadır. Dünyanın ısınarak yaşanamayacak hale gelmemesi için düşünülen yöntemlerin yaratacağı farklı trajedilerin maliyetinin de iyi hesaplanması gerekir.

Türkiye’nin güneyinde yapılması planlanan Akkuyu (Nükleer) Elektrik Santrali’nin elektrik üretiminde Türkiye’ye ekonomik avantajlar sağlayacağı ortadadır. Bu elektriğin Kıbrıs’a da verilmesiyle Kıbrıs’ta yaşayanlar da bundan faydalanacaklardır. Ancak, yaratılacak bu ekonomik avantajın karşısında kaybedileceklerin de iyi bir hesaplamasının yapılması gerekir. Nükleer elektrik santrallerinin insan hayatına yapması muhtemel zararın boyutu çeşitli yönlerden ele alınmakta ve geniş bir platformda tartışılmaktadır. Konunun insani tarafı dışında, ekonomik tarafını da bu fayda zarar temelinde tartışmak bu aşamada önemlidir.

Akkuyu Elektrik Santrali’nin deprem bölgesi içerisinde kurulmuş olması bu bölgedeki mülk değerlerini ilerde önemli bir şekilde etkileyecektir. Bana göre Akkuyu Elektrik Santrali inşası gerek Türkiye’nin güneyi gerekse Kıbrıs adasının yerleşim açısından riskli bir bölge durumuna getirecektir. Riskli bölge olması dolayısıyla da bölgedeki mülk fiyatları büyük değer kaybına uğrayacaktır.

Akkuyu Elektrik Santrali’nin inşası ve faaliyete geçmesi sonrasında atıkların veya en kötü ihtimalle sızıntıların çevrede yaratacağı etkiyle tarım , hayvancılık üretimi ile balıkçılık ciddi sıkıntılar yaşayabilecektir. Aynı şekilde turizmin de bundan etkilenmesi olasıdır.

KKTC’nin nükleer santralin çok yakınında olması dolayısıyla sadece çevresel ve insani boyutta etkilenmesi değil, ekonomik açıdan da etkilenmesi  de söz konusu olabileceğinden, geleceği inşa etmek görevi üstlenen siyasilerin bu konuyu çok ciddi bir şekilde ele almaları gerekir.
Bu arada ülkede buna dikkat etmeyen ve kısa dönemde elde edilecek kazançları dünyanın daha emniyetli yerlerine aktaran insanlarımızın, geride kalan ne yaparsa yapsın düşüncesiyle hareket etmeleri halinde ülkemizdeki insanlara yazık edileceğini de söylemek isterim.

Yazarın Tüm Yazıları
G20 toplantısında hedefler 
Güncel 
Önümüzdeki aylarda vatandaşın ekonomik şartlarında kötüleşme olur mu? 
Toplumdaki özgüven eksikliği ekonomik atılımları da etkilemektedir 
Önümüzdeki aylarda ekonomide neler bekleniyor? 
Yabancı yatırım ama nasıl? 
Brexit sonrası Avrupa Birliği 
Brexit büyük hata 
Türkiye ekonomisinin durumu KKTC için çok önemli 
KKTC pahalılık yaratmada gelir düzeyine göre dünyada bir numara 
Ekonomik protokol maddeleri ve su anlaşması geciken icraatların sonucu 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (5) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (4) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (3) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (3) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (2) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması 
Yatırım ortamının iyileştirilmesi 
KKTC ile TC arasındaki ekonomik protokoller 
Terörizmin hedeflerinden biri ekonomik yıkım 
Önümüzdeki 15 yıl içerisinde en önemli sorun sürdürülebilir insan yaşamı 
Ekonomiye bir de yurt dışından bakmak 
Tüketim toplumu ve sosyal bozulma 
KKTC’de su krizi dünyada ekonomik durgunluk tehlikesi 
Devlet adamlığı, klasik anlamda işadamlığı ve fırsatçılık 
Göç dalgası, fakirlik ve yardım 
Gelir dağılımındaki aşırı farklılıklar sosyal krizler doğurabilir 
Planlama 
Rum Maliye Bakanı’nın Kıbrıs Türk ekonomisi ile ilgili sözleri 
2016’da neler bekleniyor? 
Siyah kuğuların uçuşu 
Siyasette ekonominin bütününü görmek 
Bugünlerde ekonomik hayatımız nasıl görünüyor 
Vergide zarar gösteren kişi veya kurumlar neden zarar gösteriyor 
Kıbrıs’ta toplumların uzlaşacağı ortak bir ekonomik yapı mı, etnik bir ekonomik yapı mı? 
Terör, ekonomik hayatın en büyük risklerinden biridir 
Hükümetler şeffaf muhasebe sistemine geçmeye başladılar 
Ortadoğu’da yaşananların ne olduğunu Avrupa şimdi anlamaya başladı. Ya biz? 
Dünya sınırları olmayan pazara dönüşüyor 
Mülkler konusu ve güncel sorun döviz kurları 
Bir ülkenin ekonomisindeki büyüme kişilerin refah seviyesine yansımazsa 
Söz su yönetiminden açılınca 
Görüşmeler iç siyaset ve döviz kurları 
Ayakları üzerinde duran bir ülke 
Vergi yasa ve uygulamaları vergi kaçaklarını teşvik etmemeli 
Ticaret Odası genel kurulunda konuşulanlar 
Ticaret Odası genel kurulunda konuşulanlar 
Kuzey Kıbrıs’ta bağımsız denetçiliğin durumu 
Bağımsız denetim 
Ortadoğu değişimler bölgesi 
Bağımsız Denetci – Mali Müşavir – Muhasebeci 
Kıbrıslıların kendilerine ait varlıkları yönetmesi 
G 20 ve uluslararası ticaret hizmet ve finansmanda vergi kaçağı 
Avrupa bankaları stres testi 
Avrupa bankaları stres testi 
Ortadoğu’da yaşamak 
Ekonomide daralma var mı? 
Ekonomik çıkarlar ülkeler ve insanlar 
Yeni dünya düzeni 
Şirketler yasasında artık değişim zamanı 
Siyasi gelişmeler ve ekonomi 
Siyasi çözümsüzlüğün ekonomik maliyeti 
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının önemi 
Ortadoğu ve bitmeyen çıkar kavgası 
İçinde bulunduğumuz bölgede ekonomik istikrar için büyük sorumluluk gerekir 
Avrupa Parlamentosu seçimleri bize ne mesaj veriyor? 
Hedefi olmayanların gelecek kaygısı büyük olur 
2014’ün ilk çeyreğinde dünya ve KKTC ekonomisi nerede? 
Kıbrıs sorunun çözümünde ekonomi 
Yatırımlar açısından Kıbrıs’’ta çözüm neden önemli 
Para akışındaki durgunluk mali tedbirlerle aşılabilir mi? 
Kayıt Dışı Ekonomi 
Uluslararası Kriz Grubu’nun Kıbrıs raporunun ekonomik yönü 
Kara Para ile Mücadele ve KKTC 
Tanınma veya Tanınmama ile dünya gerçekleri 
Günlük olaylarla uğraşırken 2014 Yılında olabileceklerin hesabını iyi yapmalıyız 
Kıbrıs sorunu ile ilgili hareketlenme ve ekonomi