Av. Hasan Sözmener

 

Biline ki padişah seçilmeyecektir

05 January 2015, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

15 gün önceki yazımda, cumhurbaşkanı adayı olabilmek için aranan niteliklerin nelerden ibaret olduğunu yazmıştım. Şu ana kadar cumhurbaşkanlığı mevkiine aday olmak istediklerini açıklamış olanların ve onlar adına yapılmakta olan açıklamaları ve konuşmaları dinliyorum. Yapılan konuşmalar ve açıklamalar dikkate alındığında, cumhurbaşkanlığı mevkiine aday olacaklar ve cumhurbaşkanını seçecek olanlar açısından, cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin ana hatlarının hatırlatılmasında sonsuz faydalar olduğunu gözlemliyorum. Her şeyden önce herkes bilmelidir ki, cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, anayasada ve yasalarda sıralanmaktadır. Cumhurbaşkanı, anayasada ve yasalarda sıralanmayan hiçbir yetkiyi kullanamaz ve hiçbir görevi yerine getiremez.
Esas itibarı ile cumhurbaşkanının yetki ve görevlerinin nelerden ibaret olduğu, anayasanın 102. maddesinde belirtilmektedir. Bu maddeye göre; cumhurbaşkanı, devletin başıdır ve bu sıfatla, devletin ve toplumun birliğini ve bütünlüğünü temsil eder. Cumhurbaşkanı, cumhuriyet anayasasına saygıyı, kamu işlerinin kesintisiz ve düzenli yürütülmesini ve devletin devamlılığını sağlar. Cumhurbaşkanı, meclis adına, cumhuriyet kuvvetleri başkomutanlığını temsil eder. Cumhurbaşkanı, sayılanlara ilaveten, bu anayasa ve yasalarla kendisine verilen diğer yetkileri kullanır ve görevlerini tarafsız olarak yerine getirir.
Milletvekillerine tanınmış olan dokunulmazlık, cumhurbaşkanına tanınmamıştır. Cumhurbaşkanına, yalnızca görevleri ile ilgili işlemlerinden dolayı sorumsuzluk tanınmıştır. Yani cumhurbaşkanı, görevde iken bir trafik suçu işlediği veya görevleri ile ilgili işlemleri dışında kalan herhangi bir suç işlediği iddiası ile derhal soruşturmaya ve kovuşturmaya tabi tutulabilir. Meclis, cumhurbaşkanını yalnızca, vatan hainliği ile suçlayabilir. Meclisin bunu yapabilmesi için, en az 34 milletvekilinin oyuna ihtiyaç vardır. Anayasa, cumhurbaşkanının da imzalamakta olduğu kararnamelerden dolayı cumhurbaşkanını sorumlu tutmamaktadır. Şu ana kadar anlattıklarımdan ortaya çıkan odur ki, cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, sembolik olmaya çok yakındır.
Şimdi de, 102. madde dışında anayasanın cumhurbaşkanına vermekte olduğu yetkilere ve görevlere bir bakalım.
Meclisi olağanüstü toplantıya çağırabilir. Cumhuriyet meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir. Cumhuriyet meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermezden önce, halkoylamasına başvurulmasına karar verebilir. Ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması durumunda, silahlı kuvvet kullanılmasına karar verebilir. Meclisin kabul ettiği bütçe yasasını 10 gün içerisinde resmi gazetede yayınlar. Meclisin kabul etmiş olduğu yasaları ve istisna tutulmayan meclis kararlarını 15 gün içerisinde resmi gazetede yayınlar veya tekrar görüşülmek üzere meclise geri gönderir veya anayasa mahkemesinden görüş ister veya bakanlar kurulunun istemi üzerine halkoyuna sunar. Bir milletvekiline başbakan olarak, bakanlar kurulunu oluşturması görevi verir. Başbakanın önerisi üzerine bakanları atar, başbakanın istemi üzerine bir bakanın görevine son verebilir. Gerekli görmesi halinde veya başbakanın istemesi halinde, bakanlar kuruluna başkanlık eder, ancak oy kullanamaz. Başbakanın önerisi üzerine, bakanlıkların kuruluşu ile ilgili kararnameyi onaylar. Cumhuriyet güvenlik kuruluna başkanlık yapar. Anayasanın geçici 10. maddesinin kalkması koşulu ile, savunma bakanının önerisi, bakanlar kurulunun kararı ile silahlı kuvvetler komutanını atayacaktır. Üst kademe kamu görevlilerinin atanmasına ilişkin kararnameleri, başbakan ve ilgili bakan ile birlikte imzalar. Olağanüstü hal veya sıkıyönetim ilanı gayesi ile toplanan veya bu hallerin devamında kanun gücünde kararname yapmak gayesi ile toplanan bakanlar kuruluna başkanlık eder. Meclisin onayı ile ombudsmanı atar. Yüksek Adliye Kuruluna bir üye atar. Yüksek Adliye Kurulu tarafından atanmış olan yüksek mahkeme başkan ve yargıçlarının atanmalarını onaylar. Organlar arası yetki uyuşmazlıklarına ilişkin konularda anayasa mahkemesine müracaat edebilir. Anayasa mahkemesinde iptal davası açabilir. Halkoyuna sunulup da kabul edilen anayasa değişikliklerini resmi gazetede ilan eder.
Cumhurbaşkanının anayasada sayılmış olan yetki ve görevleri yukarıdakilerden ibarettir. Bazı yasalar da cumhurbaşkanına bazı yetki ve görevler vermiştir. Bunlardan en önemlisi, kamu hizmeti komisyonunun başkan ve 4 üyesini atama ve gerektiğinde görevlerinden alma yetkisidir.
Bu konudaki en önemli düzenleme anayasanın 3 (4) . maddesinde yapılmaktadır. Buna göre, hiçbir makam, organ veya mercii, kaynağını anayasadan almayan bir yetki kullanamaz. Dolayısı ile, seçilecek olan cumhurbaşkanı, yukarıda sıralamış olduğum ve büyük ölçüde sembolik olan yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak üzere seçilecektir. Bazı adaylar, padişahlık yetkileri ile donatılmış olarak seçileceklerini zannetmektedirler. En önemlisi bazı seçmenler de, padişah yetkilerine sahip bir cumhurbaşkanı seçeceklerini zannetmektedirler. Anayasa hayati konulardaki yetkileri ve görevleri cumhurbaşkanına değil, meclise ve bakanlar kuruluna vermektedir. En büyük yetki ve görev ise, KKTC halkınındır. Egemenliğin gerçek sahibi olan KKTC halkıdır. Biline ki, padişah değil, yukarıda yetkileri ve görevleri sıralanmış olan bir cumhurbaşkanı seçilecektir. Bu ikazı da, sonradan hayal kırıklığı yaşamayasınız diye yapıyorum.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti