Prof. Dr. Vedat Yorucu

 

Sağlık Bakanlığı 2014 yılı icraatları

09 January 2015, Friday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

28-30 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleşen ve sağlık sektöründeki tüm paydaşların katkı koyduğu Sağlık Çalıştayı’nın sonuçları, 21 Ocak 2014 tarihinde, Golden Tulip Hotel’de gerçekleştirilen bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, Ocak 2015 tarihini bir hedef olarak koymuştu. Aradan geçen bir yıllık sürede koyduğu hedefi başarıp başaramadığını, ne kadar yol aldığını, bir bakan olarak performansındaki başarıyı bu yazıyla ölçmeye çalışacağım.
Sayın Bakan, Çalıştay sonucu oluşan komitelerin ortaya koyduğu sonuç raporuna göre, sağlık sisteminin sorunlarının irdelenmesi sonrasında, KKTC’de kalıcı bir sağlık politikası stratejisinin oluşmadığını, yasalar, denetim, organizasyon ve finansmanda eksiklikler olduğunu belirtmişti.
Üzerinde durulan başlıca sorunlar nelerdi, neler yapıldı, kısaca bir göz atalım.
***
Sorun 1: Sağlıkta finansmanın, yasal düzenlemelerin, sağlık hizmetlerinde yeniden organizasyonun gerekliliği değerlendirilip, yeniden yapılanma hedefi ortaya konmuştu. Ayrıca, sağlıktaki mevcut yasal mevzuatın tam anlamıyla uygulanamamasından, hasta hakları yasasının olmamasından, sağlığa yeterli finansmanın ayrılmamasından kaynaklanan çeşitli nedenlerle,  sağlıkta arzulanan hizmetlerin verilemediği, böylelikle de hukuk devletine olan inancın zedelendiği ortaya çıkmaktaydı.
                                                               ***
   Çözüm: Sağlıkta yeniden yapılanma hedefiyle, Çalıştay’da elde dilen doneler ışığında 14 Şubat 2014’te Stratejik Plan Çalıştayı yapıldı ve 4 ana başlık altında çalışmaların sürdürülmesi kararı alındı.
Bu komiteler:
“Genel Sağlık Sigortası Komitesi;
Otomasyon ve Standardizasyon Komitesi;
Bakanlığın Reorganizasyonu Komitesi ve
Sağlık Çalışanları Yasası Komitesi” olarak belirlenen komiteler, süratle çalışmaya başlamış ve epeyce de yol almıştır.
Komitelerin ortaya çıkaracağı sonuçlara göre gerekli düzenlemeleri yapıp sağlıkta, yeniden yapılandırmanın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
***
Bakanlık, organ nakli ile gelen talepler doğrultusunda, AB uyumlu yeni bir yasa hazırlatmış, kısa bir süre önce de, bu yasayı KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde yasalaşmasını sağlamıştır. Sağlık Bakanlığı, ilgili tüzüklerin de süratle geçmesiyle birlikte, Şubat ayında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ilk organ nakillerinin başlatılmasını hedeflemektedir.
***
Bunun dışında, Gıda ve Yem Yasası (Gıda Güvenliği Yasası olarak bilinmektedir) da yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Hasta Hakları Yasası tasarısının hazırlandığı ve Hukuk Dairesi’ne görüş için gönderildiği bilgisine de ulaşıyoruz. 2015 yılı içerisinde bu yasanın da, KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne yasallaşacağı hedeflenmektedir.
***
   Sorun 2: Sağlık sektörünün istatistiki veri sisteminden yoksun olduğu, sağlığı ilgilendiren diğer sağlık kurumlarıyla (özel sektör de buna dâhildir) ciddi bir işbirliği eksikliği bulunmaktaydı.
Bilgi ve işbirliği eksikliğinin giderilmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştı.
                                                               ***
   Çözüm: Bu alanda ciddi bir adım atılmıştır. Tüm hastane ve İlaç Eczacılık Dairesi’nde, otomasyon çalışmaları süratle devam etmekte olup, Haziran 2014 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi başta olmak üzere diğer devlet hastanelerinde otomasyona geçilmiştir. Sistemi geliştirme ve etkin kullanmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Devlet Hastanelerinde tüm hekimler, ilaç reçetelerini ve tetkikleri bilgisayar ortamında yazmaktadır.
Lefkoşa, Mağusa ve Girne Hastanelerinde başlatılan randevu sisteminin, otomasyon sisteminin geliştirilmesiyle birlikte daha da etkinleştirileceğini düşünmekteyim. Ayrıca otomasyon sisteminin geliştirilmesiyle, 2015 yılından itibaren tüm devlet hastanelerinde kağıt kullanımının asgariye indirileceğini ve tüm işlemlerin dijital ortamda yapılabileceğini anlamaktayım. ‘Kâğıtsız Hastane’ modeline geçileceğinin hedeflendiği de ayrıca yapılan icraatlardan anlaşılmaktadır.
***
   Sorun 3: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlıkla işbirliği yapacak kapasitesinin olmaması, sağlık harcamalarında ve insan kaynaklarının verimliliğinin iyi bir şekilde yönetilememesi ve yönetişim sorunsalı dikkate getirilmişti.
                                               ***
   Çözüm: Edindiğimiz bilgiye göre bu alanda, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi teşkilat yasası ile ilgili komite toplantıları Haziran 2014 tarihinde tamamlanmış olup, Temmuz 2014 tarihinde Teknik Kurul çalışmaları başlatılmıştır. Sağlık Kurulları Tüzüğü, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası ve Vardiya Tüzüğüyle ilgili planlamalar da takvimlendirilmiştir. Beşeri sermayenin gelişimi için öncelikle ambulans şoförlerine, daha sonra da hemşire, acil tıp teknisyenlerine yönelik eğitimler verilmiştir. Yurt dışına staj için sağlık personeli gönderildiği duyumunu da aldık. Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından sınavla 40 yeni hemşire istihdam edilmiştir. Ayrıca, kadrolu ve sözleşmeli hekim istihdamı da yapılarak, sağlık sisteminin kadrosunun güçlendirildiği anlaşılmaktadır. Bakanlık, 2015 yılında da sağlık çalışanları kadrolarının daha da güçlendirilmesini hedeflemektedir. Çamlıbel Bucağı’nda yapılmaya başlanan ve kısa bir süre sonra tamamlanacak olan Sağlık Merkezi ile ‘Acil 112 Ağı’ da anladığım kadarıyla güçlendirilecektir.
***
   Sorun 4: Genel Sağlık Sigortası ile ilgili mevzuatı hazırlayacaklarını, KKTC’de yaşayan tüm nüfusu kapsayacak şekilde genel sağlık sigortası fonunun oluşturulacağını, oluşturulacak olan sağlık şemsiyesinin finans kaynaklarının ve hizmet alıcılarının detaylandırılacağını, sosyal güvenlik birimlerinin birleştirilerek ayrı bir bütçe yaratacaklarını, bu bütçede zorunlu sağlık sigortası toplanacağını ve toplanan finansal kaynağın sadece sağlığa harcanacağını, böylece toplumun sağlık hizmetlerinde daha kaliteli bir hizmet ağı oluşacağı vurgulanmıştı. Hizmet sağlayıcıların hem özel sektörü, hem de kamu sağlık kuruluşlarını kapsayacağını vurgulayan Bakan Gülle, kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan çalışmasını tamamlayarak, 2014 yılında
Bakanlar Kurulu’na sunacakları müjdelemişti.
                                                               ***
   Çözüm: 2014 yılı içerisinde Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili olarak komite oluşturulmuştur. Çalışmalarını çok disiplinli bir şekilde yürüten komite,  fizibilite çalışmasını tamamlamak üzeredir. Bu yıl, sağlıkla ilgili yasal düzenlemelerin yapılacağı, GSS altyapısının ve kadrosunun oluşturulacağı yıl olacağı sözü verilmiştir.
***
Bu amaçla, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde organize edilen Genel Sağlık Sigortası Çalıştayı, 18–19 Kasım 2014 tarihlerinde yapılmıştır. Bir sonraki aşama olan mevzuat çalışmalarına devam edildiğini vurgulayan Bakan Gülle, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası uygulamasına geçilmesi hedeflerinin olduğunu ifade etmektedir.
Bakan Gülle’nin icraatlarını yakinen takip etmeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye bu köşede devam edeceğiz.
Yeni temeli atılan ve 19 Mayıs 2015 tarihinde tamamlanması öngörülen Onkoloji Hastanesi yatırımı da sağlık alanında atılan en büyük bir adımlardan biridir.
***
Bu adımı destekleyecek ve kanser hastalarının kayıt altına alınıp epidemiyolojik çalışmaların altyapısını oluşturacak, Sağlık Bakanlığı ile DAÜ Tıp Fakültesi’nin ortaklaşa yürüteceği ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyetinin destekleyeceği “KKTC’de Kanser Kayıt Sistemi ve Kanser Tarama Projesi” 13 Ocak 2015 Salı günü, ilgili taraflarla imzalanacak protokolle hayat bulacağını öğrendim. Bu gelişmeyi de çok olumlu buldum.
***
Cengiz Topel Hastanesi’nin restore edilerek yepyeni bir rehabilitasyon merkezine dönüştürüleceği, Güzelyurt’a yeni hastane inşa edileceği sözleri de verilmektedir. Bu projeler güzel projelerdir. Bunların gerçekleşmesi için kamuoyu desteğine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ülkede güzel işlerin yapılıyor olduğunu görmek ve sizlerle bunları paylaşmak, bizlerin asli görevidir. Sağlık Bakanlığı’nın 2014 yılı icraatlarının detaylarını, www.saglikbakanligi.com adresinden okuyabilirsiniz. Genel hatlarıyla bu icraatları değerlendirdiğimde, Bakan Gülle’nin benden geçer not aldığını, 2014 yılı performansının başarılı olduğu sonucuna varıyorum.

Yazarın Tüm Yazıları
Dış ticaret gelişmeleri (2016 Ocak-Mayıs) 
KKTC Merkez Bankası 2016 yılı ikinci çeyreği bülteni: Bütçe gelişmeleri 
Türk akımı doğalgaz boru hattı hayat buluyor 
Amerikan Merkez Bankası ışığı yaktı: Eylül’de faizleri arttıracak gibi 
Devlet Planlama örgütü bilgilendirdi: Poly Peck PLC’yi hatırlattı       
Kıbrıs’ta genel sağlık sigortası tamam 
Sterlin neden düştü? 
Esnaf ile alay mı ediliyor? 
Türk Hava Limanları’nda iç hatlara yönlendirilmemizin ekonomik zararları 
Türkiye’deki yabancılar 420 milyon dolarlık bonoyu sattı 
Olağanüstü Hal ilanı Türkiye Ekonomisine nasıl etki eder? 
Askeri darbe girişiminin ekonomik sonuçları 
Güney Kıbrıs Ekonomisi’nde sevinç           
Borsalarda ve kambiyo piyasalarında son durum 
Düşünce Taslağı: Sosyo-ekonomik – politik(2/2) 
Sosyo - ekonomik - politik  (1/2) 
Bayram yerleri    
İsrail ve Rusya ile normalleşen ilişkilerin ekonomik faydaları 
İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkmasının doğuracağı sonuçlar 
Genel Gıda ve Yem Yasası neden yürürlüğe sokulmuyor? 
Küçük esnaf ve zanaatkârlar dertli: Mali desteğe ihtiyaç var 
Brexit Gerçekleşirse Sterlin’in dümeni kopmaz 
23 Nisan İlkokulu neden başarılı? Kolej sınavlarında önemli başarı 
2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı’nda yüksek öğretimin yeri 
Alo Alo!......Telefon 
Ekonomik protokol neden sessiz sedasız imzalandı? Telefon ve elektrik satılacak mı? 
İşadamı, KKTC’ye neden yatırım yapmaz? 
Seyrüsefer harçları konulu yazıma gelen okuyucu yorumları 
Bakan Serdar Denktaş’a: 
Avrasya Araştırmaları Enstitüsü ve Kazakistan Kongresi’nden çıkardığım sonuçlar 
Kazakistan’da uluslararası ekonomi, finans ve enerji kongresi 
Dünya Borsaları’ndaki düşüşlere dikkat 
ODTÜ Enerji Konferansı’ndan anekdotlar 
Doğu Akdeniz Enerji Güvenliği ve Jeopolitiği Konferansı 
UBP-DP hükümet programı – (3): Ekonomi ve özelleştirmeler olumsuz, enerji ve hidrokarbonlar olumlu 
UBP-DP hükümet programı -2 
UBP-DP hükümet programı (1) 
Amerika çözümü finanse edecek-miş !!! 
KKTC Merkez Bankası’nın 2015 yılı raporu 
Arif Feridun – “Yazgı” 
Kıbrıs ekonomi zirvesi yazılarıma gelen okuyucu mektubu 
CTP-UBP hükümeti, gerçekleri bal gibi biliyordu 
Sanat ile ekonominin arakesitinde bir yıldız: İlde Atik 
DPÖ’ye dikkat ediniz 
Kıbrıs Ekonomi Zirvesi (3/3) 
Kıbrıs Ekonomi Zirvesi (2/3) 
Kıbrıs ekonomi zirvesi (1/3) 
Hani turizm örgütü nerede? 
Dış ticaret bilançosu ne durumda? 
DAÜ’de, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz hidrokarbon konulu konferans 
KKTC’deki bütçe gelişmeleri 
Parasal ve finansal gelişmeler (2015 IV. Çeyrek Bülteni) 
KKTC’de kara para aklanıyor mu? Maliye Bakanı Özgür’e düşen yükümlülükler 
Ercan Havalimanı’na neden 11 milyon dolar? 
Kat sınırı emirnamesi işe yarar mı? 
Brüt krediler’de ki düşüşe dikkat ediniz 
Türkiye angajman kurallarını uyguluyor 
Görüşme süreci ve Federal Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk ekonomisi raporu hakkında 
Yerel sanatçılara da yer verilsin 
Hükümet düğümünü atacak olan da, bozacak olan da Kıb-Tek olacaktır 
Kürt Amerikan Enerji Koridoru: Hatay’a dikkat ediniz 
Radar Reşat’ın KKTC ekonomisine bakışı 
Yükselen ekonomilerin hepsi zorda 
KIB-TEK, vatandaşı tiftikliyor 
Güney Kıbrıs ekonomisi ne durumda? 
Halkın Partisi’nin özelleştirme politikası (2/2) 
Halkın Partisi’nin özelleştirme politikası (1/2) 
Halkın Partisi’nin ekonomik vizyonu 
2016’da bizleri nasıl bir ekonomi bekliyor? 
Sosyal güvenlik sistemi battı  
Sosyal Güvenlik ağı güçlendirilip genişletilmelidir 
Emeklilik sistemini düzeltmenin tek yolu iradedir 
İsrail-Türkiye yakınlaşmasının temeli doğalgaz 
Kumarhanelerin ekonomik faydası artık tartışılır oldu 
Amerika Merkez Bankası ve faiz artışı beklentisi  
Doğalgaz ittifakı, görüşmelere zarar verir 
Akdeniz enerji halkası 
Kıbrıs Türk Turizm Örgütü ne zaman? 
Türk Rus gerginliği ve olası ekonomik sonuçları 
2016 yılı bütçesi değerlendirmelerim (3 - son) 
2016 yılı bütçesi değerlendirmelerim-(2) 
Böyle bütçe mi olur?  
Program olumlu ve desteklenmeli 
2016-2018 Orta Vadeli Program Taslağı -3 
2016-2018 orta vadeli program taslağı -2 
2016-2018 orta vadeli program taslağı -1 
Orta vadeli program 
Euro’ya geçmek mümkün mü? 
Derinya kapısı geçişlerinden ekonomik kazanç beklemiyorum 
Derinya kapısı geçişlerinden ekonomik kazanç beklemiyorum 
Şeytanca alınan karar: KIBTEK’in görev zararları halka ödettirilecek 
Yeni bir faiz yasasına ihtiyaç vardır 
Olası çözümün maliyetini kim karşılayacak? 
Olası çözümün maliyetini kim karşılayacak? 
Olası bir çözüm sonrası, muhtemel ekonomik endişelerim 
Direk ticaret tüzüğü olmadı Çözüm bize ne kazandırır? 
ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ BİR OKUYUCU MEKTUBU 
CTP hizaya geldi!!! 
Eğitimdeki sorunların temeli irade ve ekonomik çıkmazdır 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI YARARLI BİR UYGULAMADIR 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI YARARLI BİR UYGULAMADIR 
Kıbrıs’ın havası da, ekonomisi de toz duman içinde 
B20 Zirvesi ve Ankara 
Dış ticaretimiz ne durumda 
Bütçe gelişmeleri 
Eylül’de fedfaiz’i artırır mı? 
FED Eylül’de faiz’i artırır mı? 
Dümeni kopan Türkiye ekonomisi 
Çin Devalüasyona gitti: Dolar ve Euro’nun durumu 
Güney Kıbrıs’ın ekonomik durumu 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Doğalgaz Ticareti’ndeki önemi 
Doğalgaz piyasasına Avrupa’dan bakınca 
Döviz dalga dalga 
Güney Enerji Koridoru’nda enerji denklemi değişti 
CTP-UBP koalisyonu hükümet programı  
Yeni kabine 
Avrupa, Türkmenistan ve Azerbaycan gazına göz dikti 
KKTC Merkez Bankası’nın 2015 Yılı Birinci Çeyreği Bülteni  
Yunanistan’daki radikal sol, çok erken çark etti 
“Su Yönetimi Projesi” başlıklı yazıma, eski Ekonomi ve Turizm Bakanı Derviş Kemal Deniz cevap verdi 
Amerika faizi artırmadı...Dolar şimdi ne olacak? 
Amerika Merkez Bankası Faiz’i artırır mı? 
Su yönetimi projesi 
Döviz şimdi ne olacak? 
İstatistik Dairesi’nde nihayet iyi işler yapılmaya başlandı 
24’üncü Dünya İşletmecilik Kongresi 
Kıbrıs Ekonomi Zirvesi’nde ekonomik entegrasyon irdelendi 
Transit Ticaret Merkezi – Kıbrıs (Cyprus As A Transit Trade Centre) 
TRT modeli özerklik 
Suriye gaz havzası 
Millî Direnme Ekonomisi  
CTP 
BRT’de doğru işler yapılmaya başlandı: Mete Tümerkan’la uğraşmayı bırakınız 
Kıbrıslı Rumların ekonomisi battı 
Dragon çayı, KKTC’nin stratejik konumunu güçlendirecektir 
Barcelona kıyı ötesi (offshore) protokolü 
Kıbrıs patatesi 
İstanbul’dan ekonomi gözlemi 
Amaranta Vadisi’ndeki yabancılara müjde 
Ne kadar ayakları üzerinde duran ekonomi yarattınız ki? 
Kıbrıs doğalgazı açmazda: Sıkıştırılmış doğalgaz revaçta 
Çamlıbel birinci Ekogünü Yerli üretim ve kültürel miras’ın korunması 
Genel Sağlık Sigortası’na geçilecek: GSS Koordinatörü Dr. Aykut Üretici’nin anlattıkları 
Taksiciler çok dertli 
Belediyeler Bütçesi ve Birlik Başkanı’nın feveranı 
Türkiye’de konut satışları 
Lübnan gaz havzası 
Yerli üretim desteklenmeli 
Dolar’ın ateşi düşmüyor 
Nobelli Ekonomist Stiglitz’in yeni önerileri: “İç talebe bağlı büyüme modeline geçilmeli” 
Yunan halkını acaba neler bekliyor? 
Kolej sınavları hakkında okuyucu yorumları 
Bir acayip kolej sınavı 
Yunanistan’daki radikal sol’un zaferi ve ekonomik beklentiler 
Kur ve faiz hareketlerinin 2015 beklentileri 
İstatistiğin önemi 
Turizm örgütü  
Dünya ham petrol fiyatlarını doğru okuyabilmek 
Gelir eşitsizliğinin bedeli 
Siber Hanım’ın işi zor! 
KKTC’de Euro’ya geçiş mümkün müdür? 
Dünya petrol fiyatları 
Ada ekonomileri için denk bütçe uygun değildir 
Mevduat neden bu kadar hızlı artıyor? 
2015 yılı bütçesi ile reform olmaz 
Emtia, metal ve enerji piyasaları’nda son durum