Av. Hasan Sözmener

 

Dönülmez akşamın ufkundayız

23 February 2015, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Son zamanlarda bana gelmekte olan sorulardan ortaya çıkan odur ki, çok sayıdaki yaşlı insanımız, mal varlıklarını, ölmezden önce, çocuklarına, yakınlarına verip koçan etmek istemektedirler. Vermek istemektedirler ancak, verdikleri malların da kendileri ölünceye kadar kendilerinde kalmasını ve çocuklarının veya yakınlarının bu malları elden çıkarmamalarını arzu etmektedirler.
Bazı yaşlılarımız ise, vasiyetname ile tüm mallarını bir veya birkaç mirasçısına veya bir veya birkaç yakınına bırakmak istemektedirler. Bazıları ise, sağ kalacak olan eşlerini garanti altına almak istemekte ve kendilerinden, eşlerine kalacak olan 1/6 oranındaki miras payını az bulmaktadırlar.
Benden istenilen, yaşlılarımızın bu isteklerinin yasal olarak yerine getirilmesinin mümkün olup olmadığı hakkında bilgi vermemdir.
Esas olan bu konulardaki bilgilerin, herkesin kendi avukatından almasıdır. Benim bu konuda vereceğim bilgiler genel bilgiler olup, kişilerle ilgili özel durumlara ilişkin bilgiler değillerdir.
Yaşlılarımızın yukarıdaki isteklerini sorulara çevirerek cevaplandırmayı deneyeceğim.
Vereceğim cevaplar, şu anki yasal duruma göre olacaktır.
Birinci soru, bir kişi, bağış yolu ile devir ve koçan ettiği mallara ilişkin olarak, koçanı devralan yakını ile anlaşmak süreti ile bu malları, ömür boyu tasarrufunda bulundurmayı yani, sokağa atılmamayı garanti altına alabilir mi?
Böyle bir anlaşma ile ömür boyu tasarruf yani sokağa atılmama garanti altına alınamaz. Malı devir ve koçan alan yakın, malı bir başkasına devir ve koçan edebilir veya malı ipoteğe verebilir veya kendisi dahi, malı kendisine devredeni sokağa atabilir.
İkinci soru, bir kişi, vasiyetname ile, tüm malvarlığını bir veya birkaç mirasçısına veya bir başkasına bırakabilir mi? Bu soru şu şekilde de sorulabilir; Bir kişi, vasiyetname ile, bir veya birkaç mirasçısını, mirasından mahrum edebilir mi?
Bu soru en fazla sorulan sorudur. Bir kişi geride eş ile birlikte (veya eş olmaksızın) aynı hat üzerinde alt soy, yani çocuk veya torun veya torun çocuğu... bırakıyorsa veya aynı hat üzerinde alt soy bırakmıyor ancak eş veya annesini veya babasını bırakıyorsa, bu takdirde, geride bıraktığı bu gibi mirasçılarını yapacağı vasiyetname ile, tamamı ile mirastan mahrum edemez. İstek üzerine vasiyetname hazırlamakta olan bazı kişilerin, bu konuda vasiyetname bırakmak isteyenleri kandırmakta olduklarına dair bilgiler almaktayım.
Üçüncü soru, bir kişi, kendisinden sonra sağ kalacak olan eşinin miras payını artırabilir mi? Veya geride kalan eşin, ölmüş olan eşinin malvarlığını, hayatta olduğu müddetçe tasarrufunda bulundurması sağlanabilir mi?
Bu sorunun cevabı da maalesef olumsuzdur. Özellikle geride kalan eş, ölen eşinin alt soyu ile birlikte mirasçı olarak kalıyorsa, miras hak payı 1/6’dır.
Yukarıda özetlemiş olduğum yasal durum nedeni ile birçok yaşlımızın üzüntü ve keder içerisinde olduklarını gözlemliyorum. Bunun yanı sıra sağ kalan mirasçılar arasındaki birçok miras kavgasının, ölmüş olan insanlarımızın kemiklerini sızlatacak boyutta olduğunu da gözlemliyorum. Başka bir gözlemim ise, mahkemelerin, miras kavgalarını bitirmekte isteksiz olduklarıdır. Miras çekişmeleri nedeni ile henüz kapatılamamış on senelik yirmi senelik terekeler bulunmaktadır. Mirasçıların bir tanesinin huysuzluğu veya anlaşmaya yaklaşmaması, terekeleri sürüncemede bırakmaktadır. Çarpıcı bir örnek: Miras bırakan öldüğünde tüm evlatları hayatta idi. Yanılmıyorsam 5 tane evladı vardı. Tereke kuruldu ve mirasçılar kavgaya tutuştu. Bu konuda mahkemeden yardım istendi ancak her yapılan dilekçe semeresiz kaldı. Aradan yıllar geçti, miras bırakanın tüm evlatları teker teker öldüler. Ancak tereke hala tenfiz edilemedi yani dağıtılıp kapatılamadı, Tereke açık duruyor ve şimdi de miras bırakanın torunları yaşlandılar.
Yasama organının, halkın ve özellikle yaşlılarımızın bu konulardaki isteklerini karşılayabilecek, yasal düzenlemeleri veya değişiklikleri yapması gerekmektedir.
Dönülmez akşamın ufkunda olanların gözlerinin açık gitmemesini sağlamak boyunlarının borcudur. Onlara vakit çok geç demeyiniz. Seçilmeleri halinde yetkileri sembolik olacak olan ancak buna rağmen padişah yetkilerine sahip olacaklarını zannedenlerin bu konudaki düşüncelerini de öğrenmek istiyorum. Cumhurbaşkanı seçilmemeleri halinde, bulundukları veya bulunacakları görevlerinde bu konuda, ne yönde çaba sarf edeceklerini bu vesile ile öğrenmiş oluruz.
Dördüncü soru padişah yani cumhurbaşkanı adaylarına olsun; Sayın adaylar, oldu olacak yukarıdaki konularda ne düşünüyorsunuz? Yani dönülmez akşamın ufkunda olanların istekleri hakkında neler yapacaksınız?

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti