Prof. Dr. Vedat Yorucu

 

Kıbrıs doğalgazı açmazda: Sıkıştırılmış doğalgaz revaçta

20 March 2015, Friday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

17-18 Mart 2015 tarihlerinde, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Nobel Enerji’nin de sponsor olduğu “Eastern Meditaerranean Gas Konferansı’na” katıldım. Birçok firmanın sponsor olduğu bu konferansın tüm organizasyonunu Gulf Publishing Company üstlendi. 1916 yılında kurulmuş olan bu şirket, “World Oil, Hydrocarbon Processing and Gas Processing” isimli dergilerin yayıncı kuruluşudur. Bu yıl 3’üncüsünü düzenledikleri Doğu Akdeniz Doğalgazı Konferansı, her zaman olduğu gibi yine Hilton Hotel’de mükemmel bir organizasyonla gerçekleşti. Bu organizasyonun gerçekleşmesi için Şirketin CEO’su John T. Royall ve Şirket’in Direktörlerinden Melissa Smith, çok çaba sarfetti. 180’e yakın üst düzey katılımcıyı aynı çatı altında bir araya getirmeyi başarmak, çok da kolay olmasa gerek. Aralarında dev Petrol ve Doğalgaz Şirketlerinin en üst düzey temsilcilerinin bulunduğu bu konferansta 7 ayrı oturum gerçekleşti. Bu oturumlarda çok kapsamlı sunumlar yapıldı. İçlerinden, sadece biz okuyucuları en çok ilgilendiren konuları seçip, sizlere elimden geldiğince ve anladığım kadarıyla özetlemeye çalışacağım.

***
Parsel 12 diye isimlendirilen Afrodit yatağında yapılan kazılarda tespit edilen 4.5 trilyon ayak küp, yaklaşık 240 milyar metreküp doğal gaz rezervi teyit edilmiş bir rezervdir. Bu rezervin daha fazla olabileceği yönünde algılar hemen hemen yok olmuştur. Yeni yapılan kazılarda pek kayda değer başka bir rezerv henüz tespit edilmiş değildir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin daha önceki konferanslarda ısrarla Vasillikos’a LNG terminali inşa edilmesi yönündeki algıların hemen hemen yok olduğunu, yerini farklı alternatifler kullanılarak Nobel Energy Şirketi’nin öncülüğünde mevcut kaynakların satışına biran önce başlanması yönünde bir algının oluştuğunu buradan belirtmek isterim. Peki farklı alternatifler nelerdir, geliniz bunları özetleyelim:
***
Birinci oturumda, Nobel Energy Şirketi yöneticilerinden Ben Dillon’un yaptığı sunumda, tüm Kıbrıs’ı çevreleyen sularda, Doğu Akdeniz leğeninde, brüt olarak yaklaşık 40 trilyon ayakküplük bir kaynağın var olduğunu, özellikle İsrail’in münhasır ekonomik bölgesinden çıkarılan doğalgaz rezervleri ile Kıbrıs doğal gaz rezervlerinin birleştirilerek, deniz altına döşenecek boru hattıyla Mısır’daki atıl durumda bulunan LNG terminallerine taşınmasını, orada işlendikten sonra LNG gazı olarak satılması öngörülmektedir. Tamar’da 10 trilyon ayakküp, Leviathan yatağında 22 trilyon ayakküp, Afrodit yatağında da 4,5 trilyon ayakküp doğalgazın Mısır’a taşınmasıyla, günde 1.5 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlanabileceğini, bunun da Kıbrıs ve İsrail ekonomisine büyük kazanç sağlayacağı üzerinde bir algının oluştuğuna vurgu yapılmıştır.
***
İkinci oturumda, BG Group Başkan Yardımcısı John Burley yaptığı sunumda, Mısır-Afrodit parseli arasına deniz altından 3 adet boru hattının döşenmesinin fizibilitesinin tamamlandığını, doğalgaz depolama tanklarının inşaası ve Mısır’a gelecek doğalgazın LNG terminallerinde sıvılaştırılarak satılacağını anlattı. Bu sistemin Vasilikkos’a yeni terminal inşa ettirmekten çok daha ucuza mal olacağını da sözlerine ekleyerek bir video sunumunda bulundu. Ardından kürsüye gelen Gina Cohen de, yaptığı sunumunda İsrail ve Güney Kıbrıs için şimdilik Mısır’ın tek pazar olarak görüldüğüne dikkat çekerek, İsrail’de gazın bir MMBTU’sunun 6 Dolara satıldığını, bu rakamın Amerika’da çok daha ucuz olduğunu, Mısır’a varacak doğalgazın ise yaklaşık 18 dolara çıkabileceğinden söz edenler olduğunu dikkatlere getirdi.
***
Hemen sonrasında kürsüye gelen eski Bakan Palaghias Paschalides, Mısır ile bir protokol imzalandığını, bundan sonraki aşamanın yasal düzenlemelerle doğalgaz satış sözleşmelerinin yapılacağına dikkat çekti. Paschalides’in ardından söz alan Dr Chr. G. Pelaghias ise, Mısır’ın ve Lübnan’nın ne kadar güvenli yerler olduğunu sorgulayan olmadığını, oysa yatırımcının ülke ve siyasi riskleri dikkate almak durumunda olduğunu, “Bölgesel Güvenlik” ile ilgili konuların tartışılması gerektiğine vurgu yaptı. Rusya’nın, daimi BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak Doğu Akdeniz coğrafyasında nasıl bir rol üstleneceğinin tam olarak bilinmediğine dikkat çekerek, güvenlikle ilgili diğer oyuncuları da hesaba katmak gerektiğinin altını çizdi.
***
Teknik sunumların yapıldığı ikinci gün oldukça bilgilendiriciydi. Konuların önem sırasına göre yapılan sunumlarda, Dr Symeon Kassianides LNG terminali inşaatı yapmak, ya da LNG’ye çevirerek doğalgaz ticareti yapmanın çok da yararlı olmayacağı üzerinde durarak, Kıbrıs’ın farklı bir vizyon çizmesini tavsiye etti. Konuşmasında “Urea” üretiminin nitrojen içerikli tarımsal kaynak olduğunu, Urea üretiminden elde edilecek methanol kullanılmasının hem daha ucuz, hem de daha temiz bir yakıt olacağına vurgu yaptı. Kıbrıs’ın elektrik üretimi için 100 MSCFS gaz miktarına ihtiyaç duyduğunu, bunun da methanol ile ikame edebileceğini, benzer uygulamanın İsrail’de var olduğunu, Methanex Corportaion’ın şu anda faaiyete başladığını ve çok ucuza enerji arzı sağladığına dikkat çekti. Ayrıca, araç yakıtlarında yüzde 15 methanol kullanılmasının yüzde 20-30 daha çok verimlilik sağladığının altını da çizdi. Trinidad ve Tobago’nun Karayip adası olarak bu alanda petrokimya sanayisini geliştirdiğini de sözlerine ekleyerek, bu ülkenin Kıbrıs için güzel bir örnek oluşturduğunu söyledi. Bu sunumun ardından kürsüye gelen Mr Gil Danker de, İsrail’in kullandığı yakıtlar içerisinde methanol M15’in çok yaygın olduğunu, özellikle taşımacılık sektöründe mevcut yakıtlara yüzde 15’lik methanol karıştırılması suretiyle, ya da yüzde 85 ethanol kullanımıyla, çok daha temiz bir çevre elde edileceğinin bilinmesi gerektiğini belirtti.
***
Oturumların dördüncüsüne geçildiğinde, kürsüye ilk gelen Frederic Vriant ise, LNG tankı teknolojisindeki yeni teknolojik buluşları dinleyicilere aktardı. Özel nikel kullanımı yerine, çok daha ucuz olan beton karışımlı TCP ile yakıt depolanabileceğini, nikel’in methan gazı atmosferi yerine, nitrojen gazı atmosferi ortamı yaratabileceğini söyledi. Ardından kürsüye gelen GE Oil and Gas Company yönetim direktörü Mr Bill R. Alashqar, Yüzer LNG (FPSO) teknolojisini tanıtarak, bu alanda yapılan yenilikleri anlattı. Derin deniz diplerinden çıkarılan doğalgazın, kuyu başında anında işletilip LNG’ye dönüştürülebileceğini, gazın sıkıştırılarak depolanabileceğini, istenirse de LNG’ye çevrilip LNG tankerine yüklenebileceğini ifade etti.
***
Bu oturumun en etkili konuşmasını Sea NG Alliance şirketinin CEO’su Mr David Stenning yaptı. Kanadalı yönetici konuşmasında, ne yüzer LNG tankerine, ne de LNG terminaline ihtiyaç duyulacağı yepyeni bir teknolojik buluşu tanıttı. Özellikle CNG dediğimiz sıkıştırılmış doğal gaz depolamak için “Sıkıştırılmış gemi inşa ettiklerini, “Coselle” denilen çelik dev barakalara küçük çaplı karosel destekli yapı sistemi geliştirdiklerini, bu bakara üzerine sarılacak özel alaşımlı borular içerisine sıkıştırılan gazın depolandığını, her bir “Cosele’nin” geminin yapısını oluşturduğunu, 169 metre, 250 metre ve 318 metre uzunluğunda sırasıyla 2.9, 5.6 veya 13.2 milyon scm sıkıştırılmış doğalgazın bu sistemle 2,500 kilometre uzunluğunda bir mesafeye yüzde 50 daha düşük maliyetle taşınabileceğine vurgu yaptı. Hatta bu sistemle, hiçbir ülkeye bağımlı kalınmayacağını, değişen gaz fiyatlarına bağlı olarak istenildiğinde daha başka bölgelere kayma özelliği bulunduğunu, esnek ve bağımsız, diğer alternatiflere göre yüzde 50 daha düşük maliyetli olduğundan, bu buluşun tercih edilecek bir sistem olacağının altını çizdi. Kıbrıs’ın boş yere boru hattı yatırımına girmesine gerek olmadığını da söyleyen David Stenning, 600 metreküplük LNG için -162 derece soğutma gerekirken, aynı miktar sıkıştırılmış doğal gaz için 275 Bar’ın yeterli olacağını söyledi. CNG gemilerinin LNG tankerlerine göre 3 kat daha güçlü ve güvenli olduğunu, bu yatırımın yıllık yüzde 13 getiri oranıyla, 20 yıllık ömrü bulunduğu da sözlerine ekledi.
***
Daha sonraki panellerde doğalgazın boru hattıyla Yunanistan’a taşınmasının 6 milyar Euro ve yüzde 40 da ek maliyet yaratacağı konulu bir sunumu Dimitris Manolis yaptı. Bu projeyi Avrupa Birliğinin de desteklediğini söyleyen Manolis, bir önceki sunumlardan sonra yaptığı bu sunuma pek de destekçi bulamadı.
***
Yedinci ve son oturumda kürsüye gelen Doç Dr. Ayla Gürel de, özellikle münhasır ekonomik bölge ve uyuşmazlıklar üzerinde durarak, farklı Münhasır Ekonomik Bölge haritaları sundu. Doğalgazın bölgeye barış getirmesine katalizör olup olamayacağı üzerindeki görüşlerini açıkladığı sırada, Rumlar’ın bu konuda pek hemfikir olmadığı da anlaşıldı. Araya giren organizasyonu üstlenen Başkan John T. Royall, bu konferansın amacının siyasi tartışma ortamı yaratmak olmadığını, özellikle enerji endüstrisinin doğalgaz ve petrol araştırmalarındaki yeni buluşlarını paylaşmak olduğunu söyleyerek, diğer panelistlerin de sunumlarında siyasi ve diplomatik mülahazalara girmemelerini rica etti. Ardından Gary Lakes de yaptığı sunumda, bölgede Yunanistan’a ait iki ayrı bölgede doğalgaz arama ve çıkarma ruhsatlandırma anlaşmaları yapıldığını, Lübnan’ın da karasularında sınırlandırma ve parselleme çalışması yaptığını, Türkiye’nin yayınladığın NAVTEX’in nisan ayında sonlanacağını, bölgenin bütünü ve jeopolitik önemi itibarıyla uyuşmazlıkları olan bir bölge olduğunun altını çizdi. Oturuma Mısır’dan katılan Mohammed Mourad da, Kıbrıs ve İsrail doğalgazını Mısır’daki atıl LNG terminallerinde işleyip, hem LNG gazı olarak komşu ülkelere, hem de Arap boru hattıyla Ürdün ve İsrail’e geri satabileceklerini söyledi. Böylelikle her paydaşın kazan kazan temelinde kazançlı çıkacağına vurgu yaptı.
***
Oturumun sonunda, Nobel Energy Şirketi’nin Kıbrıs Müdürü John Tomich yaptığı konuşmasında, 12’nci parselde yaptıkları kazılar hakkında çok sınırlı bilgiler vererek, çok derin mesozoic tabakada önemli miktarda gaz ve petrol tespit ettiklerini ve bu tespiti doğrulayan teyit sondajlarını tamamladıklarını, miocene kum tabakasındaki kaynağın tüm leğen için brüt 40 trilyon ayak küp doğalgaz ve 1,7 milyar varil petrol içerdiğini, tabakanın derin olması, tuzluluk gibi nedenlere bağlı olarak çok yüksek çıkarım maliyeti olduğunu, kuyu başı sondajın 300 milyon dolar tuttuğunu, bu durumun küresel piyasalarda düşüşe geçen doğalgaz piyasası için şimdilik pek de iştah kabartıcı olmadığını söyledi.
***
Kapanışta tekrar söz alan Gulf Publishing Company CEO’su John T. Royall, bu konferansların Gaz Endüstrisi Konferansı olarak kalacağını, bir sonraki konferansın 7-9 Mart 2016 tarihlerinde, yine Hilton Nicosia Hotel’de gerçekleşeceğini söyledi. Bu konferansa katkı koyan herkese, sponsorlara ve özellikle konferansın sekretaryası ile teknik organizasyonunu üstlenen Global Event Direktörü Melissa Smith’e ve onun ekibine de ayrı ayrı teşekkürler etti.

Yazarın Tüm Yazıları
Dış ticaret gelişmeleri (2016 Ocak-Mayıs) 
KKTC Merkez Bankası 2016 yılı ikinci çeyreği bülteni: Bütçe gelişmeleri 
Türk akımı doğalgaz boru hattı hayat buluyor 
Amerikan Merkez Bankası ışığı yaktı: Eylül’de faizleri arttıracak gibi 
Devlet Planlama örgütü bilgilendirdi: Poly Peck PLC’yi hatırlattı       
Kıbrıs’ta genel sağlık sigortası tamam 
Sterlin neden düştü? 
Esnaf ile alay mı ediliyor? 
Türk Hava Limanları’nda iç hatlara yönlendirilmemizin ekonomik zararları 
Türkiye’deki yabancılar 420 milyon dolarlık bonoyu sattı 
Olağanüstü Hal ilanı Türkiye Ekonomisine nasıl etki eder? 
Askeri darbe girişiminin ekonomik sonuçları 
Güney Kıbrıs Ekonomisi’nde sevinç           
Borsalarda ve kambiyo piyasalarında son durum 
Düşünce Taslağı: Sosyo-ekonomik – politik(2/2) 
Sosyo - ekonomik - politik  (1/2) 
Bayram yerleri    
İsrail ve Rusya ile normalleşen ilişkilerin ekonomik faydaları 
İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkmasının doğuracağı sonuçlar 
Genel Gıda ve Yem Yasası neden yürürlüğe sokulmuyor? 
Küçük esnaf ve zanaatkârlar dertli: Mali desteğe ihtiyaç var 
Brexit Gerçekleşirse Sterlin’in dümeni kopmaz 
23 Nisan İlkokulu neden başarılı? Kolej sınavlarında önemli başarı 
2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı’nda yüksek öğretimin yeri 
Alo Alo!......Telefon 
Ekonomik protokol neden sessiz sedasız imzalandı? Telefon ve elektrik satılacak mı? 
İşadamı, KKTC’ye neden yatırım yapmaz? 
Seyrüsefer harçları konulu yazıma gelen okuyucu yorumları 
Bakan Serdar Denktaş’a: 
Avrasya Araştırmaları Enstitüsü ve Kazakistan Kongresi’nden çıkardığım sonuçlar 
Kazakistan’da uluslararası ekonomi, finans ve enerji kongresi 
Dünya Borsaları’ndaki düşüşlere dikkat 
ODTÜ Enerji Konferansı’ndan anekdotlar 
Doğu Akdeniz Enerji Güvenliği ve Jeopolitiği Konferansı 
UBP-DP hükümet programı – (3): Ekonomi ve özelleştirmeler olumsuz, enerji ve hidrokarbonlar olumlu 
UBP-DP hükümet programı -2 
UBP-DP hükümet programı (1) 
Amerika çözümü finanse edecek-miş !!! 
KKTC Merkez Bankası’nın 2015 yılı raporu 
Arif Feridun – “Yazgı” 
Kıbrıs ekonomi zirvesi yazılarıma gelen okuyucu mektubu 
CTP-UBP hükümeti, gerçekleri bal gibi biliyordu 
Sanat ile ekonominin arakesitinde bir yıldız: İlde Atik 
DPÖ’ye dikkat ediniz 
Kıbrıs Ekonomi Zirvesi (3/3) 
Kıbrıs Ekonomi Zirvesi (2/3) 
Kıbrıs ekonomi zirvesi (1/3) 
Hani turizm örgütü nerede? 
Dış ticaret bilançosu ne durumda? 
DAÜ’de, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz hidrokarbon konulu konferans 
KKTC’deki bütçe gelişmeleri 
Parasal ve finansal gelişmeler (2015 IV. Çeyrek Bülteni) 
KKTC’de kara para aklanıyor mu? Maliye Bakanı Özgür’e düşen yükümlülükler 
Ercan Havalimanı’na neden 11 milyon dolar? 
Kat sınırı emirnamesi işe yarar mı? 
Brüt krediler’de ki düşüşe dikkat ediniz 
Türkiye angajman kurallarını uyguluyor 
Görüşme süreci ve Federal Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk ekonomisi raporu hakkında 
Yerel sanatçılara da yer verilsin 
Hükümet düğümünü atacak olan da, bozacak olan da Kıb-Tek olacaktır 
Kürt Amerikan Enerji Koridoru: Hatay’a dikkat ediniz 
Radar Reşat’ın KKTC ekonomisine bakışı 
Yükselen ekonomilerin hepsi zorda 
KIB-TEK, vatandaşı tiftikliyor 
Güney Kıbrıs ekonomisi ne durumda? 
Halkın Partisi’nin özelleştirme politikası (2/2) 
Halkın Partisi’nin özelleştirme politikası (1/2) 
Halkın Partisi’nin ekonomik vizyonu 
2016’da bizleri nasıl bir ekonomi bekliyor? 
Sosyal güvenlik sistemi battı  
Sosyal Güvenlik ağı güçlendirilip genişletilmelidir 
Emeklilik sistemini düzeltmenin tek yolu iradedir 
İsrail-Türkiye yakınlaşmasının temeli doğalgaz 
Kumarhanelerin ekonomik faydası artık tartışılır oldu 
Amerika Merkez Bankası ve faiz artışı beklentisi  
Doğalgaz ittifakı, görüşmelere zarar verir 
Akdeniz enerji halkası 
Kıbrıs Türk Turizm Örgütü ne zaman? 
Türk Rus gerginliği ve olası ekonomik sonuçları 
2016 yılı bütçesi değerlendirmelerim (3 - son) 
2016 yılı bütçesi değerlendirmelerim-(2) 
Böyle bütçe mi olur?  
Program olumlu ve desteklenmeli 
2016-2018 Orta Vadeli Program Taslağı -3 
2016-2018 orta vadeli program taslağı -2 
2016-2018 orta vadeli program taslağı -1 
Orta vadeli program 
Euro’ya geçmek mümkün mü? 
Derinya kapısı geçişlerinden ekonomik kazanç beklemiyorum 
Derinya kapısı geçişlerinden ekonomik kazanç beklemiyorum 
Şeytanca alınan karar: KIBTEK’in görev zararları halka ödettirilecek 
Yeni bir faiz yasasına ihtiyaç vardır 
Olası çözümün maliyetini kim karşılayacak? 
Olası çözümün maliyetini kim karşılayacak? 
Olası bir çözüm sonrası, muhtemel ekonomik endişelerim 
Direk ticaret tüzüğü olmadı Çözüm bize ne kazandırır? 
ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ BİR OKUYUCU MEKTUBU 
CTP hizaya geldi!!! 
Eğitimdeki sorunların temeli irade ve ekonomik çıkmazdır 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI YARARLI BİR UYGULAMADIR 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI YARARLI BİR UYGULAMADIR 
Kıbrıs’ın havası da, ekonomisi de toz duman içinde 
B20 Zirvesi ve Ankara 
Dış ticaretimiz ne durumda 
Bütçe gelişmeleri 
Eylül’de fedfaiz’i artırır mı? 
FED Eylül’de faiz’i artırır mı? 
Dümeni kopan Türkiye ekonomisi 
Çin Devalüasyona gitti: Dolar ve Euro’nun durumu 
Güney Kıbrıs’ın ekonomik durumu 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Doğalgaz Ticareti’ndeki önemi 
Doğalgaz piyasasına Avrupa’dan bakınca 
Döviz dalga dalga 
Güney Enerji Koridoru’nda enerji denklemi değişti 
CTP-UBP koalisyonu hükümet programı  
Yeni kabine 
Avrupa, Türkmenistan ve Azerbaycan gazına göz dikti 
KKTC Merkez Bankası’nın 2015 Yılı Birinci Çeyreği Bülteni  
Yunanistan’daki radikal sol, çok erken çark etti 
“Su Yönetimi Projesi” başlıklı yazıma, eski Ekonomi ve Turizm Bakanı Derviş Kemal Deniz cevap verdi 
Amerika faizi artırmadı...Dolar şimdi ne olacak? 
Amerika Merkez Bankası Faiz’i artırır mı? 
Su yönetimi projesi 
Döviz şimdi ne olacak? 
İstatistik Dairesi’nde nihayet iyi işler yapılmaya başlandı 
24’üncü Dünya İşletmecilik Kongresi 
Kıbrıs Ekonomi Zirvesi’nde ekonomik entegrasyon irdelendi 
Transit Ticaret Merkezi – Kıbrıs (Cyprus As A Transit Trade Centre) 
TRT modeli özerklik 
Suriye gaz havzası 
Millî Direnme Ekonomisi  
CTP 
BRT’de doğru işler yapılmaya başlandı: Mete Tümerkan’la uğraşmayı bırakınız 
Kıbrıslı Rumların ekonomisi battı 
Dragon çayı, KKTC’nin stratejik konumunu güçlendirecektir 
Barcelona kıyı ötesi (offshore) protokolü 
Kıbrıs patatesi 
İstanbul’dan ekonomi gözlemi 
Amaranta Vadisi’ndeki yabancılara müjde 
Ne kadar ayakları üzerinde duran ekonomi yarattınız ki? 
Çamlıbel birinci Ekogünü Yerli üretim ve kültürel miras’ın korunması 
Genel Sağlık Sigortası’na geçilecek: GSS Koordinatörü Dr. Aykut Üretici’nin anlattıkları 
Taksiciler çok dertli 
Belediyeler Bütçesi ve Birlik Başkanı’nın feveranı 
Türkiye’de konut satışları 
Lübnan gaz havzası 
Yerli üretim desteklenmeli 
Dolar’ın ateşi düşmüyor 
Nobelli Ekonomist Stiglitz’in yeni önerileri: “İç talebe bağlı büyüme modeline geçilmeli” 
Yunan halkını acaba neler bekliyor? 
Kolej sınavları hakkında okuyucu yorumları 
Bir acayip kolej sınavı 
Yunanistan’daki radikal sol’un zaferi ve ekonomik beklentiler 
Kur ve faiz hareketlerinin 2015 beklentileri 
İstatistiğin önemi 
Turizm örgütü  
Dünya ham petrol fiyatlarını doğru okuyabilmek 
Sağlık Bakanlığı 2014 yılı icraatları 
Gelir eşitsizliğinin bedeli 
Siber Hanım’ın işi zor! 
KKTC’de Euro’ya geçiş mümkün müdür? 
Dünya petrol fiyatları 
Ada ekonomileri için denk bütçe uygun değildir 
Mevduat neden bu kadar hızlı artıyor? 
2015 yılı bütçesi ile reform olmaz 
Emtia, metal ve enerji piyasaları’nda son durum