Derviş Deniz

 

Ticaret Odası genel kurulunda konuşulanlar

30 March 2015, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Kıbrıs Türk Ticaret Odası kurulduğu 1958 yılından bugüne gelene kadar Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik mücadelesinde önemli bir yerde bulunmuştur. Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan  Odanın 52. Olağan Genel Kurulu’nda konuşulanlar basında önemli ölçüde yer bulmasa da gerek Oda başkanı Fikri Toros’un gerekse parti  temsilcileri ile Başbakan yardımcısının söylemleri, üzerinde yorum yapılması için yeterli malzeme içermektedir.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 2003 yılında Ali Erel’in başkınlığı ile başlayan dönem sonrasında Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik hayatındaki önemi yanında Avrupa Birliği ile ilişkiler ve dış temaslardaki etkinliği oldukça artmıştır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bir devlet olarak uluslararası camiada tanınmamışlığı hala devam ederken Kıbrıs Türk Ticaret Odası bu konuda hiçbir engele takılmamıştır.
Nitekim 2004 yılında Avrupa Birliği Komisyonunun aldığı Yeşil Hat Tüzüğü’nün yürürlüğe konması kararında Kıbrıs Türk tarafının resmi temsilcisi Kıbrıs Türk Ticaret Odası olduğu vurgulanmış ve uygulama Kıbrıs Türk Ticaret Odası onayına bağlı olarak yürütülmüş ve hala daha yürütülmektedir.
Bulunduğu konum itibarı ile etkili olan bu kurumun geçtiğimiz yıl içerisinde Kıbrıs Rum Ticaret Odası ile yaptığı temasların sıklığı önemli bir gelişmedir. Yapılan bu temaslara zaman zaman Türkiye ve Yunanistan Ticaret Odalarının da katılması, Kıbrıs Türk işadamının Kıbrıs ve çevresindeki ekonomik kararlarda söz hakkı olması gerekliliğini pekiştirmektedir. Bu nedenle Oda başkanının da belirttiği gibi uluslararası temasların devamı Kıbrıs Türk işadamının bölgedeki etkinlikler içerisinde rol almasına daha fazla imkan sağlayacaktır.
Oda Genel Kurulunda Oda başkanı dışında konuşan Toplumcu Demokrasi Partisi Başkanı Cemal Özyigit konuşmasında Kıbrıs Türk işadamının önündeki engellerin ancak bir çözüm ile mümkün kalkabileceğini  belirtmiştir. TDP başkanının çözüm şartı ile ilgili söylemleri doğrudur. Ancak çözüm dışında yapılması gerekenlerle ilgili olarak hükümete yapılan eleştirileri de iyi değerlendirmek gerekmektedir. TDP başkanı hükümetin ekonomik politikalarını başarısız bulduğunu belirtmiştir. Ulusal Birlik Partisi adına Genel Kurula katılan ve konuşma yapan Ersin Tatarın işadamlarına sorduğu “Bütçenin dengeli olması sizlere ne kazandırıyor?” sorusu önemli bir soru idi. Burada verilen mesaj popülist davranışla Robin Hood’luk yapmaya çabalayan hükümetlerin iş çevrelerine vergi üzerine vergi koyarak altın yumurtlayan tavuğu kestiği mesajıdır.
İki muhalefet partisi arkasından konuşan Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın bana göre verdiği en önemli mesaj KKTC’nin Türkiye üzerinden Avrupa Birliği gümrük birliği kapsamı içerisine girmesidir.
Bu konuşmaların tümünü ele alacak olursak Kıbrıslı Türklerin karşı karşıya olduğu iki önemli duruma bakmamız gerekmektedir. Öncelikle KKTC içerisinde çözümsüzlügün devam ettiği ortamlarda yapılması gerekenlere dikkat etmeliyiz. Yıllardır yazılarımda belirttiğim gibi ülkemizde iş dünyasının yaşadığı en önemli sorun piyasada yeteri kadar para dönmemesidir. Son yıllarda bankalardan alınan kredilerin geri dönüşünde yaşanan sorunların önemli bir bölümünde piyasa şartlarının ortaya çıkardığı nakit sıkıntısı yatmaktadır. Bu nedenle hükümetler bir taraftan bütçeyi dengelemek isterken diğer taraftan reel sektörü canlandırıcı tedbirleri de beraberinde almazsa, bütçe disiplini ülkede ekonomik hacmin daralmasına neden olur.  Bugün ülke iş insanının da en büyük beklentisi piyasanın daha da canlanması ve daha fazla paranın dönmesidir.
Kıbrıs Türk iş insanlarının ekonomik açıdan diğer bir çıkmazı da KKTC’nin tanınmamış bir devlet olması
ve siyasi sorundaki çözümsüzlüktür. Kim ne derse desin Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlük Kıbrıs Türk ticari hayatını etkilemektedir. Bu nedenle birçok kişi tarafından benimsenmeyen ancak bana göre ticari açıdan toplumun faydasına olan Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamı genişletilmelidir. Kıbrıslı
Rumların sadece Yunanlı tabir ettikleri bir milli ekonomi yaratma düşüncesinin hala devam ettiği ortadadır. Bu  nedenle siyasi durumu ortaya koyarak Kıbrıslı Türklerin dünya ile açılımını engellemektedirler.
Bu konunun aşılmasında Türkiye ile işbirliği bir dereceye kadar etkili olsa da Türkiye’nin de uluslararası taahhütleri dolayısıyla bize yardım edemeyeceği durumlar vardır. Bu nedenle Başbakan yardımcısının gümrük birliğine Türkiye üzerinden girelim düşüncesine uluslararası kurallara bakarak katılamadığımı belirtmek isterim.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın uluslararası kimliği ile Kıbrıs Türk ekonomisi önündeki engelleri aşmada önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu gerçek ile hareket ederek hükümetin dışa yönelik atılımda bu Oda ile işbirliği yapması çok önemlidir. Toplumun ekonomik hayatı önündeki engeller de ancak böyle işbirlikleri ile kısmen aşılabilecektir.

Yazarın Tüm Yazıları
G20 toplantısında hedefler 
Güncel 
Önümüzdeki aylarda vatandaşın ekonomik şartlarında kötüleşme olur mu? 
Toplumdaki özgüven eksikliği ekonomik atılımları da etkilemektedir 
Önümüzdeki aylarda ekonomide neler bekleniyor? 
Yabancı yatırım ama nasıl? 
Brexit sonrası Avrupa Birliği 
Brexit büyük hata 
Türkiye ekonomisinin durumu KKTC için çok önemli 
KKTC pahalılık yaratmada gelir düzeyine göre dünyada bir numara 
Ekonomik protokol maddeleri ve su anlaşması geciken icraatların sonucu 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (5) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (4) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (3) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (3) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (2) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması 
Yatırım ortamının iyileştirilmesi 
KKTC ile TC arasındaki ekonomik protokoller 
Terörizmin hedeflerinden biri ekonomik yıkım 
Önümüzdeki 15 yıl içerisinde en önemli sorun sürdürülebilir insan yaşamı 
Ekonomiye bir de yurt dışından bakmak 
Tüketim toplumu ve sosyal bozulma 
KKTC’de su krizi dünyada ekonomik durgunluk tehlikesi 
Devlet adamlığı, klasik anlamda işadamlığı ve fırsatçılık 
Göç dalgası, fakirlik ve yardım 
Gelir dağılımındaki aşırı farklılıklar sosyal krizler doğurabilir 
Planlama 
Rum Maliye Bakanı’nın Kıbrıs Türk ekonomisi ile ilgili sözleri 
2016’da neler bekleniyor? 
Siyah kuğuların uçuşu 
Siyasette ekonominin bütününü görmek 
Bugünlerde ekonomik hayatımız nasıl görünüyor 
Vergide zarar gösteren kişi veya kurumlar neden zarar gösteriyor 
Kıbrıs’ta toplumların uzlaşacağı ortak bir ekonomik yapı mı, etnik bir ekonomik yapı mı? 
Terör, ekonomik hayatın en büyük risklerinden biridir 
Hükümetler şeffaf muhasebe sistemine geçmeye başladılar 
Ortadoğu’da yaşananların ne olduğunu Avrupa şimdi anlamaya başladı. Ya biz? 
Dünya sınırları olmayan pazara dönüşüyor 
Mülkler konusu ve güncel sorun döviz kurları 
Bir ülkenin ekonomisindeki büyüme kişilerin refah seviyesine yansımazsa 
Söz su yönetiminden açılınca 
Görüşmeler iç siyaset ve döviz kurları 
Ayakları üzerinde duran bir ülke 
Vergi yasa ve uygulamaları vergi kaçaklarını teşvik etmemeli 
Ticaret Odası genel kurulunda konuşulanlar 
Kuzey Kıbrıs’ta bağımsız denetçiliğin durumu 
Bağımsız denetim 
Ortadoğu değişimler bölgesi 
Bağımsız Denetci – Mali Müşavir – Muhasebeci 
DÜNYA ENERJİ KAVGALARI 
Kıbrıslıların kendilerine ait varlıkları yönetmesi 
G 20 ve uluslararası ticaret hizmet ve finansmanda vergi kaçağı 
Avrupa bankaları stres testi 
Avrupa bankaları stres testi 
Ortadoğu’da yaşamak 
Ekonomide daralma var mı? 
Ekonomik çıkarlar ülkeler ve insanlar 
Yeni dünya düzeni 
Şirketler yasasında artık değişim zamanı 
Siyasi gelişmeler ve ekonomi 
Siyasi çözümsüzlüğün ekonomik maliyeti 
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının önemi 
Ortadoğu ve bitmeyen çıkar kavgası 
İçinde bulunduğumuz bölgede ekonomik istikrar için büyük sorumluluk gerekir 
Avrupa Parlamentosu seçimleri bize ne mesaj veriyor? 
Hedefi olmayanların gelecek kaygısı büyük olur 
2014’ün ilk çeyreğinde dünya ve KKTC ekonomisi nerede? 
Kıbrıs sorunun çözümünde ekonomi 
Yatırımlar açısından Kıbrıs’’ta çözüm neden önemli 
Para akışındaki durgunluk mali tedbirlerle aşılabilir mi? 
Kayıt Dışı Ekonomi 
Uluslararası Kriz Grubu’nun Kıbrıs raporunun ekonomik yönü 
Kara Para ile Mücadele ve KKTC 
Tanınma veya Tanınmama ile dünya gerçekleri 
Günlük olaylarla uğraşırken 2014 Yılında olabileceklerin hesabını iyi yapmalıyız 
Kıbrıs sorunu ile ilgili hareketlenme ve ekonomi