Av. Hasan Sözmener

 

Polis terfilerinde son durum

13 April 2015, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Yüksek İdare Mahkemesi, 2013 Eylül ayı başında yapılmış olan polis terfilerine karşı açılmış olan davalardan bir tanesini sonuçlandırdı. Anlatacaklarımı izah edebilmem açısından, Yüksek İdare Mahkemesi’nin oluşumu hakkında kısa bir bilgi vermeyi kaçınılmaz görmekteyim. Yüksek İdare Mahkemesi’nde açılmakta olan davalara kısaca “idari davalar” denmektedir. Yüksek İdare Mahkemesi, yüksek mahkeme yargıçlarından oluşturulmaktadır. Yüksek İdare Mahkemesi, bazı durumlarda bir yüksek mahkeme yargıcından bazen de üç yüksek mahkeme yargıcından oluşmaktadır. Hangi idari davalarda mahkemenin bir yargıçtan oluşacağını, hangi idari davalarda mahkemenin üç yargıçtan oluşacağını, bu konuda yürürlükte bulunan bir yasa belirlemektedir. Polis Hizmetleri Komisyonu’nun aldığı kararlara karşı açılan davalarda, mahkeme, tek bir yüksek mahkeme yargıcından oluşmaktadır. Yüksek İdare Mahkemesi’nin tek bir yargıçtan veya üç yargıçtan oluşmasının en büyük farkı nedir? Üç yargıçtan oluşan mahkemenin kararları kesin ve nihaidir. Tek yargıçtan oluşan mahkemenin kararları ise istinafa açıktır.


   Polis terfilerine ilişkin olarak sonuçlanan davada mahkeme, dava konusu terfileri iptal etti. İptal nedenlerinden birisi, terfilere ilişkin sözlü yarışma sınavının seçim yasakları içerisinde yapılmış olmasıdır. İkinci iptal sebebi ise, yasa, sicil notlarının, sözlü yarışma sınavında dikkate alınmasını öngörmediği halde, bu konuda çıkarılmış olan tüzükte bunun öngörülmüş olmasıdır. Bu kararı vermiş olan mahkeme, tek bir yüksek mahkeme yargıcından oluştuğu için, başsavcılık, bu karara karşı istinaf dosyalayabilir. İstinaf dosyalanması halinde bu konudaki son sözü, üç yüksek mahkeme yargıcından oluşan mahkeme söyleyecektir.


   Bu karar açıklandıktan sonra çok sayıda kişi beni arayarak bu konu hakkındaki görüşlerimi sordu. En çok merak edilen husus, bu kararla tüm terfilerin iptal edilip edilmediğidir. Bilindiği üzere, Eylül 2013 tarihinde terfi eden polis mensubu sayısı toplamda 340 kişi idi. İlgili mevzuata göre, bir polis mensubu terfi ettiğinde, bu terfi aleyhine tüm polis mensupları idari dava açamazlar. Yapılan terfi hukuka aykırı olsa dahi, durum böyledir. Peki, bir polis mensubu terfi ettiğinde, bu terfiye karşı hangi polis mensubu dava açabilir? Terfi etmiş olan polis mensubunun mensubu olduğu hizmet derecesindeki bir polis mensubu böyle bir terfi aleyhine dava açabilir. Diğer hizmet derecesindeki polis mensupları dava açamazlar. Bir örnekle durumu açıklamaya çalışayım. Diyelim ki bir polis çavuşu, müfettiş muavinliği mevkiine terfi ettirildi. Bu terfiye karşı yalnızca o mevkiye aday başka bir polis çavuşu dava açabilir. Başka bir hizmet derecesinde olan bir müfettiş muavini veya müfettiş veya baş müfettiş veya bir polis mensubu veya bir polis müdürü dava açamaz. Daha değişik bir anlatımla diyebiliriz ki, bir terfiye karşı, yalnızca o terfiye yükselebilecek olan bir polis mensubu dava açabilir.


   Eylül 2013 tarihinde yapılmış olan toplam 340 terfi, çeşitli hizmet derecelerindeki polis mensubunu ilgilendirmekte idi. Dolayısı ile, dava açan polis mensupları, yalnızca kendi hizmet derecesinde bulunup da terfi etmiş olan polis mensuplarının terfilerine karşı dava açmışlardı. Dolayısı ile açılmış olan bir dava altında, tüm terfilerin iptal edilmesi söz konusu olamazdı. Sonuçlanmış olan davadaki davacı, baş müfettiş idi ve mahkemenin iptal etmiş olduğu terfiler, yalnızca, başmüfettiş olup da terfi etmiş olan polis mensuplarının terfileri ile ilgilidir.


   Yasal durum yukarıdaki gibi olmakla birlikte, enteresan olan sonuçlanmış olan davadaki kararın gerekçeleridir. Mahkemenin karar gerekçeleri, yalnızca sonuçlandırdığı davadaki davacıyı ilgilendiren gerekçeler olmayıp, diğer hizmet derecelerine ilişkin olarak açılmış olan davaları da ilgilendirmektedir. Yani bu karardaki gerekçeler, bir polis mensubunun, çavuşluk terfilerine, bir müfettiş muavininin, müfettişlik terfilerine, bir müfettişin, başmüfettişlik terfilerine karşı açmış olduğu davaları da ilgilendirmektedir. Hem de çok yakından ilgilendirmektedir. Çünkü tüm terfiler ayni tarihlerde yani mahkemenin kararına göre, seçim yasakları içerisinde yapılmıştır ve geçersiz sayılan ayni tüzük altında yapılmıştır. Bu kararla başka bir enteresan durum daha ortaya çıkmıştır. O da şudur; terfileri iptal edilmiş olan polis mensuplarının geri dönebilecekleri kadroları yoktur. Çünkü, bu kadrolar doludur.


   Bu enteresan durumlar karşısında yapılması gereken şudur; Başsavcılık, istinaf dosyalamayı düşünüyorsa, derhal dosyalamalıdır v mahkeme de, istinafı derhal dinlemeli ve kararını vermelidir. Aslında ben bu konuyu defalarca dile getirdim. Maalesef, 340 kişinin etkileneceği davalara mahkeme öncelik vermemiştir. Ancak şunu hemen belirtmek isterim ki, Sayın Şafak Öneri’nin başkanlığındaki mahkemeler, erken adalet konusunda çok olumlu gelişmeler göstermiştir. Bir hukukçu olarak, kendisine bu konuda teşekkür etmeyi bir görev addederim.


   Polis mensuplarının terfilerine karşı dava açmış olan davacı durumundaki birçok polis mensubu ile şu veya bu nedenle görüşmüşümdür. Genel olarak davacı durumdaki polis mensupları, terfi etmiş olan meslektaşlarının terfi etmelerine karşı değillerdir. Hatta, meslektaşlarının terfi etmiş olmalarına sevinmişlerdir. Keşke, terfi etmiş olanların terfilerine hiç dokunulmadan, terfi etmek hakları olduğu halde terfi ettirilmeyenlerin terfi sorunlarının çözümlenmesi sağlansaydı. Keşke terfi etmiş olan polis mensupları, şu veya bu nedenle terfi hakları ihlal edilen meslektaşlarının uğramış oldukları haksızlıklar karşısında bu kadar sessiz kalmasalardı. Tüm polis mensuplarına birkaç sözüm olacaktır. Sizler gece demeden gündüz demeden, bizlerin can, mal ve namusumuzu koruyorsunuz. Çok zor şartlarda görev yapmakta olduğunuzu biliyoruz ve sizleri takdir ediyoruz. Görevinizin ağırlığı ve sizlerin görev aşkınız nedeni ile birçoğunuzun sağlığınızın bozulmakta olduğunu, eşlerinizi, çocuklarınızı ve yakınlarınızı ihmal etmek zorunda kaldığınızı da görüyor ve gözlemliyoruz. Esas göreviniz haklıyı, haksızdan ayırmak olduğu halde bir başka gözlemimiz de, şahsınıza veya meslektaşlarınıza karşı yapılmakta olan haksızlıklar karşısında çok sessiz kaldığınızdır. Bir polis mensubu öncelikle kendi hakkını sonrasında meslektaşlarının hakkını koruyabilmelidir. Kendi hakkını, meslektaşının hakkını koruyamaz bir görüntü vermeniz halinde, layık olduğunuz saygı ve takdiri göremezsiniz. Lütfen bundan sonra, şahsınıza ve meslektaşlarınıza karşı yapılan haksızlıklar karşısında bu kadar sessiz kalmayınız. Bir polis mensubu, “bana verilmiş olan bu terfi benden çok meslektaşımın hakkıydı” diyebilmelidir. Terfileri iptal edilmiş olan polis mensuplarına da sesleniyorum, “Lütfen, dava açmış olan meslektaşlarınızı hasım olarak görmeyiniz, onlara kin ve öfke duymayınız, çünkü onların hedefi sizler değilsiniz.”


Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti