Av. Hasan Sözmener

 

Aile Değişiklik Yasa Tasarısı

20 April 2015, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Aile (Evlenme ve Boşanma) yasasının değiştirilmesine ilişkin olarak meclise bir tasarı verilmiş ve bu tasarı, meclisin web sitesinde yayınlanmıştır. Bir yasa tasarısı niçin yayınlanır?
O tasarı hakkında görüş ve düşünceleri olanlar, görüş ve düşüncelerini bildirsinler ve en doğrusu bulunsun diye yayınlanır. En azından ben bunu böyle biliyorum. Böyle bildiğim için de, tasarı hakkındaki görüş ve düşüncelerimi çeşitli yollardan açıklıyorum, bildiriyorum ve yazıyorum. Tasarı sahibi veya tasarıyı yasallaştırmakla yetkili olanlar, görüş ve düşüncelerimi dikkate alabilirler veya almayabilirler.
Etrafta görüyorum ki, bu konuda bir şeyler üretmeye çalışanlar, görüş ve düşünce açıklayanlar, bir şekilde ödenerek bu işleri yapmaktadırlar. Bazıları devletten maaş çekmekte, bazıları bir şekilde ödenmektedirler. Ödenmeleri de doğaldır. Ancak ben bu konuda zannedersem herkesten farklı bir konumdayım. Onlarınkinin tersine ben ödenmeden ve hatta emeklilik maaşımdan harcamalar yaparak bu tür işleri yapıyorum. Tek bir amacım vardır o da hukuka, adalete yardımcı olmaktır. Başka hiçbir amacım yoktur.
Dikkat edenler anlamışlardır ki, direkt olarak benim kaleme almakta olduğum yazılarım, yanlış anlaşılmalara yol açmamaktadır. Ne yazık ki, benimle yapılmakta olan mülakatların yayınlanmasında bazı yanlış anlaşılmalar ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni, mülakatlarda söylenenlerin tamamının yayınlanmamasıdır.
Diyeceksiniz ki, niye düzeltmiyorsun? Takip edemiyorum. Mülakatı yaptıktan sonra, mülakatta söylediklerimin ne kadarının yayınlandığını, ne kadarının yayınlanmadığını takip edemiyorum. Takip edemiyorum demek belki de yanlıştır. Daha doğrusu, takip etmek konusunda kendimi mecbur hissetmiyorum.
Dönelim esas konumuza. Yayınlanmış olan tasarıdaki bazı düzenlemeleri beğendim ve beğendiklerimi bu konu ile ilgili ileride yazmaya devam edeceğim yazılarımda belirteceğim.
Ama hemen söylemeliyim ki, bu tasarının kaleme alınışında acemilikler göze çarpmaktadır.
Birkaç örnek: Bakınız önerilmekte olan 10. maddenin 2. fıkrasının (b) bendinde ne denmiş.
“(2)(B) Tarafların Thalassemia taşıyıcısı olup olmadıklarını gösteren birer devlet tıp laboratuar raporu ile Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan (CYBH) herhangi birine sahip olmadıklarını gösteren raporlar, tarafların bu raporlar hakkında tıbbi görüş aldıklarına ve raporların içeriğini bilerek evlenmek istediklerine ilişkin birer beyanname;” Bu bendin kaleme alınışındaki yanlışlıkları tespit etmeye çalışalım. Belirtilmekte olan Thalassemia ile ilgili rapor Devlet Tıp laboratuarından alınacaktır. Bunu anladık peki, CYBH ile ilgili rapor nereden alınacaktır?
Bunun cevabı yok. Bir başka husus, CYBHile ilgili rapor pozitif çıkmışsa, bu durum evliliğe engel mi? Kaleme alınış biçimine göre engeldir. Çünkü, Thalassemia taşıyıcılığı ile ilgili ne yazıyor? “taşıyıcı olup olmadıklarının” yazıyor. Halbuki, CYBH ile ilgili ne yazıyor? “sahip olmadıklarını gösteren rapor” yazıyor. Dikkat çeken ne? “Sahip olup olmadıkları” denmiyor da “sahip olmadıkları” deniyor. Bu ne anlama gelmektedir?  CYBH ile ilgili rapor pozitif ise taraflar evlenemez, anlamına gelmektedir. Ben bu tasarıyı hazırlayanın veya hazırlayanların bu görüşte olmadıklarını biliyorum. O nedenle onlara, insan haklarına aykırı işler yapıyorsunuz demiyorum. Sadece yazarken, acemice davranmışlar diyorum.
Bir başka örnek: Önerilmekte olan 18. madde ile mevcut 18. maddenin 5. ve 6. fıkraları yer değiştirmiş. Diyeceksiniz ki ne olmuş? ;Sadece 18. madde söz konusu olsa hiçbir önemi yoktur. Yasanın 19. maddesini de göz önünde bulundurduğumuz zaman bu konuda da bir acemilik ortaya çıkmaktadır.  Üzerinde durmakta olduğum düzenleme, mevcut 18. maddedeki 6. fıkradır. Bu fıkraya göre, taraflardan birisi evliliğe, tehdit altında onay vermişse, böyle bir kişi, evliliğin iptali için dava açabilir. Dava açma süresini ise 19. madde düzenlemektedir ve süre bir yıldır. Bir yıllık süre ise, tehdit durumlarında, tehdidin sona ermesinden itibaren hesaplanmaktadır. Önerilen 18. maddede tehditle ilgili fıkra 5 olarak düzenlendiğinden, 19. madde ile çelişki ortaya çıkmaktadır.
Tespit ettiğim çok önemli acemilikleri yazmaya devam edeceğim. Üzerinde durmak istediğim esas konuyu da belirteyim de ileriki yazılarımda tespitlerime devam ederim. Yasal düzenleme yapmayı düşünenler ne yapmalıdır? Yasa kaleme almak konusunda ehil biri veya birilerini davet etmeli ve ona veya onlara ne tür düzenleme yapmak istediği veya istedikleri anlatılmalıdır. Bu konuda ehil olan kişi veya kişilerin, yapılmak istenen düzenlemelerle hemfikir olmaları gerekmez. Ehil kişilere yasa yazmak konusu sipariş edilir ve ehil kişiler de yazar. Mesela ne kadar ehil olduğumu bilmem ama bu konularda ben karşılığında bir ödeme veya maaş istemeden bu gibi konularda yardımcı olabilirim.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti