Av. Hasan Sözmener

 

Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)

04 May 2015, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Meclisin web sitesinde yayınlanmış olan, Aile (Evlenme ve Boşanma) Değişiklik yasa tasarısı hakkındaki görüş ve düşüncelerimi yazmaya devam ediyorum. Bugünkü yazımda, tasarının yazılmasındaki acemiliklere bir örnek daha vereceğim ve tasarıda olması gerektiği halde yer almayan bazı düzenlemelere temas edeceğim.

Önerilmekte olan yeni 26. maddenin 9. fıkrasına bir bakalım. “(9)Mahkeme mal paylaşımı konusunda hüküm

verirken, diğer tarafın boşanma davasını açan tarafın evlenmeden önceki ve/veya evlilikten sonra edindiği ve mal paylaşımına girmeyen veya evlilik birliği içerisinde edinilmiş paylaşıma konu maddi imkânları ve malları, kandırma, yanıltma, baskı ve tehdit yollarından biriyle kullanmış olup olmadığını veya bu imkân ve mallara zarar verecek şekilde borçlanmış olup olmadığını veya boşanma davasını açan tarafın maddi imkânlarını veya evlilik birliği içerisinde edinilmiş paylaşıma konu malları yükümlülük altına sokmuş veya bunların satılmasına neden olup olmadığını dikkate alır.”
Bu fıkranın kaleme alınışındaki acemilik nedir? Bu fıkranın yazılışındaki acemilik şudur; Bu fıkrada, yalnızca davalının, hal ve hareketlerinin dikkate alınacağı belirtilmektedir. Halbuki ben hissediyorum ki, bu fıkra ile, davacının da hal ve hareketlerinin dikkate alınacağı zannedilmektedir. Zannedilmektedir ama, düşünülenler kaleme alınırken, kalem, düşünülenleri yazmamış. Bu şekliyle bu fıkra yasallaşırsa, malları har vurup harman savuran taraf el çabukluğu ile davayı açarsa, malları har vurup harman savurması dikkate alınmayacaktır.
Tasarıda benim gördüğüm eksikliklere genel olarak değinecek olursam, aklıma gelenler şunlardır;
Mal paylaşımı ile ilgili taleplerin, boşanma talebinden ayrılabilmesi gerekmektedir. Yani her ikisinin eş zamanlı yapılması mecburiyeti kaldırılmalıdır. Mal paylaşımından sonra, taraflardan birisinin, diğerinden mal sakladığı ortaya çıktığı takdirde, diğer taraf, saklanan malın paylaşımı talebi ile aile mahkemesine yeniden müracaat edebilmelidir.
Evliliğin ölümle sonlandığı durumlarda, sağ kalan eşin talebi üzerine, mal paylaşımına gidilebilmelidir. Son zamanlarda bu konu ile ilgili bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Ölen eşin, hiç ortalarda olmayan mirasçıları, ölümden sonra ortaya çıkmakta ve sağ kalan eşin katkıları ile edinilmiş olan mallardan miras payı istemektedirler. Tabii ki, mevcut yasal durum karşısında sağ kalan eşin hakları bu şekilde yenmektedir.
Evlilik süresince çocukların velayet haklarının ne olduğunun, yasada belirlenmesi lazımdır. Bir başka yasanın düzenlemeleri ile, velayet hakları karışmaktadır. Örneğin velayet anneye verildiği halde, baba, çocuğun vasisi durumunda kalmaya devam etmektedir. Bu garip durumun düzeltilmesi gerekmektedir.
Çocuklarla, nene ve dedelerin şahsi münasebet kurabilmeleri için, mahkemeye müracaat edebilmelerine olanak sağlanmalıdır. Bunun dışında, boşanma durumunda, velayeti almayan tarafın, çocukları ile hangi şartlarda şahsi münasebet kurabileceklerinin veya kuramayacaklarının düzenlenmesi gerekmektedir. Bu düzenlenirken de, görüşme saatlerine uymayarak çocukları geri getirmeyenlerin bu hareketlerinin suç olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
Nafaka, takside bağlanmış tazminat gibi alacakların, maaş almakta olan borçluların maaşlarından kesilmesine ve direkt alacaklılarına ödenmesine ilişkin mahkemelerin yetkili olduğuna dair düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Nafaka ve tazminat borçlarını ödemeyerek suç işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmaların sürelerinin sınırlandırılması ve bu sürelerin aşılması durumunun, disiplin suçu teşkil edeceğinin düzenlenmesi gerekir. Bu borçlara ilişkin suçlarla ilgili olarak açılan davaların yıllar sürdüğü bilinmektedir.
Mahkemelerin, boşanma davalarında, tarafları, evlilik uzmanlarına yönlendirebilme yetkileri ile donatılmaları gerekmektedir.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti