Av. Hasan Sözmener

 

YÖDAK ve İyi İdare Yasası

06 July 2015, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Bu konuda bana gelen sorulardan öğrendiğim kadarı ile bir müddet önce, eğitim işlerinden sorumlu bakanlık, Yakın Doğu Üniversitesi’ne, üniversiteye bağlı eğitim fakültesine bağlı yeni bir bölüm açabilmesi için, bir “açma ön izni” verdi. Verilmiş olan bu izin tahtında açılacak olan yeni bölüm, KKTC yurttaşı öğrencilere yönelik olacaktı ve bu bölümde, Türkçe dilinde sınıf öğretmeni yetiştirilecekti. İlgili yasaya göre, yeni bir yüksek öğretim kurumu açmak ve/veya faaliyette olan bir yüksek öğretim kurumu içinde yeni bir bölüm açılması ve/veya kurulması için, eğitim bakanlığından “açma ön izni” ve bu izin alındıktan sonra da YÖDAK’tan da “öğretime başlama izni” alınması gerekir. Öyle anlaşılıyor ki, yasa gereği bakanlığın izninden sonra YÖDAK da, bu yeni bölümle ilgili olarak “öğretime başlama” izni verdi.

Devlete bağlı ilkokulların sınıf öğretmenlerini yalnızca “Atatürk Öğretmen Akademisi” yetiştirmektedir. Yakın Doğu Üniversitesi’ne verilmiş olan izinler, yetiştirilecek öğretmenlerin, devlete bağlı ilkokullarda istihdam edilemeyeceği şartına bağlı olarak verilmiştir.

Öğretmen Akademisi’ne sınırlı sayıda öğrenci alınmaktadır ve bu akademinin yetiştirdiği sınıf öğretmenlerinin istihdam sorunları yoktur. Akademiden mezun olan her sınıf öğretmeni, devlet ilkokullarında istihdam edilmektedir.

Kıbrıs Türk İlkokul Öğretmenleri sendikası yetkilileri ve akademinin öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi’ne verilmiş olan bu izinlerden dolayı kaygılanmışlar ve sendika, diğer hususların yanı sıra, müstakbel üyelerinin haklarını ve menfaatlerini korumak için bir takım demokratik eylemlerde bulunmuşlar ve neticede başarılı da olmuşlar ve YÖDAK üzerinde oluşturmuş oldukları baskı neticesinde, YÖDAK vermiş olduğu “öğretime başlama” iznini iptal etmiştir. Eğitimden sorumlu bakanlık ise vermiş olduğu izni iptal etmemiştir. Sendikayı bu başarısından ötürü kutlamak gerekmektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi, YÖDAK’ın önceden vermiş olduğu izni iptal eden kararı aleyhine Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır. Bu dava altında da, YÖDAK’ın kararının uygulanmamasına ilişkin olarak bir ara emri talep etmiştir.

Konu mahkemeye intikal etmiştir. Mahkeme, uygulamak zorunda olduğu mevzuatı uygulayarak bu davayı ve ara emri talebini karara bağlayacaktır. Sendikaların, demokratik çeşitli eylemlere başvurarak, işverenler, yürütme organı ve yasama organı üzerinde baskı oluşturmaları ve onları, istekleri doğrultusunda adımlar atmaya mecbur bırakmaları kadar doğal bir şey yoktur. Çünkü bunların, sendikaların istekleri doğrultusunda adım atabilme yetkileri vardır. Halbuki mahkemelerin, sendikaların istekleri doğrultusunda, yapabilecekleri hiç bir şey yoktur. Hatta yargı, moral olarak sendikaları haklı dahi görse, kararını değiştirme hak ve yetkisine sahip değildir. Gerçek bu olduğu için de, anayasa yargıyı, bağımsız ve tarafsız olarak oluşturmuştur. Bu nedenle, yargı üzerinde baskı oluşturma çabaları içerisinde olanlara söylemek istiyorum ki, baskı ile yargının kararını değiştirebilme imkânı yoktur.

Yıllardan beridir idare iyi değildi hatta çok kötü idi. Belki düzelir diye meclisten bir yasa geçirdiler. Adına da, “İyi İdare Yasası” dediler. YÖDAK da idarenin bir parçasıdır. Yüksek Öğretim yasasına bakıyorum, bakınız YÖDAK, iptal etmiş olduğu kararını verirken ne gibi yetkilerle ve görevlerle hareket ederek bu kararı vermiştir. Hepsini buraya aktaramıyorum.

“14. (1) Programlar akredite edilirken yükseköğretim kurumunun ve ilgili programın yürütülmekte olduğu fakülte, yüksekokul veya bölümün olanakları, öğretim elemanları, programın niteliği ve gerekliliği göz önünde bulundurulur.

Yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı öğrencilerin kabul edileceği programlarda bu Yasanın 21’inci maddesinin (2)’nci fıkrası kuralları ve ülkenin insan kaynakları planlaması ile ilgili gereksinim gözetilir.

21. (2)Devletin kalkınma planları, ilke ve hedefleri ile YÖDAK tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda bireylerin gelişim ihtiyaçları ve ülkenin insan gücü ihtiyacı olan alanlarda ve dünyadaki trendleri de göz önünde bulundurarak insan gücü yetiştirmek;”

YÖDAK, KKTC yurttaşı 5 tane profesörden oluşmaktadır. 5 profesör yasal yetki ve görevlerini kullanarak bir üniversiteye bir bölüm açmak konusunda izin vermişlerdir. İyi İdare Yasası’nın bir amacı da, idarenin, kararlarını geri alabilmelerine sınır getirmektir. Anlaşılan o ki, YÖDAK’ın profesörleri, sınırlandırmayı, sınırsızlaştırma diye yorumlamışlardır. Bir de sayelerinde, yeni bir şey daha öğrendik, henüz verilen izin altında eğitime başlamadan, izin koşullarına riayetsizlik tesbiti yapabilme yeteneğine sahip olduklarını öğrendik. Peşinen söyleyim ki, gelişmelerden ne sendikayı ne de üniversiteyi sorumlu görmüyorum. Sayın profesörlerim, bu memleketin en akıllıları en bilgililerisiniz. Kendi yaptığınız planlara baktınız, memleketin insan gücüne baktınız, yasanın size emrettiği her şeye baktınız ve tatmin oldunuz ve bir karar ürettiniz. Bu ne biçim iştir ki, bu kararınızdan kimseyi tatmin edemeden geri döndünüz. Bir sendikamızı, bir üniversite ile karşı karşıya getirdiniz. Ülkemizin bir grup insanını öteki grup insanlarla kavgaya soktunuz. Ben size ne söylemeliyim. Verdiğiniz karara sahip çıksaydınız da, varsın sendika kararınızı mahkemeye taşısaydı. Böyle yapmakla kendi kendinizle de kavgalaştınız, küsüştünüz. Bir laf vardır söyleyim mi söylemeyim mi? Haydi söyleyim ama, kimse alınmasın kimseyi hedef alarak söylemiyorum. En akıllımız ……bağlı. Varın siz gerisini düşününüz gayri.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti