Av. Hasan Sözmener

 

Boşanmada koçan değişikliği

10 August 2015, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Aile Yasası’nda yapılmış olan değişikliklere ilişkin yasa tasarısı, bu güne kadar hiç görülmemiş bir şekilde günlerce üzerinde konuşulmuş, tartışılmış, çok sayıda sivil toplum örgütü tarafından desteklenmiş bir yasa tasarısı olmuştur. Buna rağmen, bana gelmekte olan sorulardan anlıyorum ki, meclisten geçirilmiş olan, Aile Değişiklik Yasası hakkında yeterli bilgiye, halkımız sahip değildir.

Bu nedenle, Aile Değişiklik Yasası ile yapılan değişikliklerden bahsetmeye karar verdim. Tabii ki vereceğim bilgiler, benim anladıklarımdır. Sizlere en doğru bilgileri verecek olan kişiler, avukatlarınızdır.
1998 yılında yürürlüğe konmuş olan Aile Yasası ilk kez, “edinilmiş mal paylaşımı” denilen mal rejimini getirmişti. 1998 yılına kadar durum ne idi? 1998 yılına kadar geçerli olan mal rejimi, mal ayrılığı rejimi idi. Bu iki rejim arasında ne fark vardır? Bu iki rejim arasındaki fark, boşanma halinde kendisini göstermektedir. Mal ayrılığı rejiminde, boşanan eşler, kendi adlarında olan malların sahibi sayılırlardı. Diyelim ki, mal ayrılığı rejiminde iken, Ayşe ile Mehmet boşandılar. Ayşe ile Mehmet, malları nasıl paylaşacaklar? Malların koçanlarına bakılacak, faturalarına bakılacak. Koçan kimde ise, fatura kimin adında ise, mal onun olacaktır. Bu mal rejiminde iken gerçekleşen boşanmalarda, özellikle boşanmış olan kadınlar, çok büyük ölçüde mağdur olmakta idiler.
Bu mağduriyeti gidermek için, 1998 yılında geçirilmiş olan, Aile Yasası, “edinilmiş mal paylaşımı” rejimini getirdi. Bu rejime göre, nikahtan sonra, herhangi bir eşin, emek sarf ederek elde ettiği mallar üzerinde, diğer eşin de hak sahibi olduğu kabul edildi. Bu hak tanımanın önemi ne zaman ortaya çıkmaktadır? Esas itibarı ile boşanmada ortaya çıkmaktadır. Mahkeme, eşleri boşarken, edinilmiş malları da paylaştırır. Paylaşım oranı nedir? Edinilmiş malların tamamını bir bütün olarak kabul edersek. Öncelikle peşinen, bütünün en az 1/3’ü bir eşe, diğer 1/3’ü ise diğer eşe kalmaktadır. Geriye kalan 1/3’ü de, mahkeme eşler arasında paylaştırmaktadır.
Biliyoruz ki, kişilerin malları genel olarak, “taşınır mallar” ve “taşınmaz mallar” olarak ikiye ayrılmaktadır. Çok basit bir anlatımla taşınmaz malları şu şekilde tarif edebiliriz. Tapu dairelerince, kaydedilip, mal sahibinin kim olduğunu göstermek için, koçan verilmiş olan mallardır.
Taşınmaz malların kime ait olduğunu, koçanlarına bakarak tespit edebilmekteyiz. 1998 yılında yürürlüğe girmiş olan Aile Yasası’na göre, nikahtan sonra emek sarf edilerek elde edilmiş olan taşınmaz mallar da, paylaşıma tabi idi. Ancak mahkeme, koçanın belirlemiş olduğu mal sahibini değiştiremezdi. Peki paylaşımı nasıl yapabilirdi? Bir örnek üzerinde anlatalım. Paylaşıma tabi bir arsa var. Arsa, erkek eşin adında idi. Mahkeme, bu arsanın koçanı ile ilgili bir değişiklik yapamazdı. Arsaya bir değer biçilir ve kadının hakkını, koçan sahibi erkek öder ve koçan kendi adına kalmaya devam ederdi.
Aile Değişiklik Yasası ile, paylaşıma tabi, taşınmaz mallara ilişkin eski düzenleme, esas itibarı ile korunmuş olmasına rağmen, bu konuda önemli sayılabilecek bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğin, taşınır mallar için de geçerli olduğu belirtilmektedir, ancak, önemli olan taşınmaz mallara ilişkin olan değişikliktir. Bu değişiklikle, mahkemeye, koçanın belirlemekte olduğu mal sahibini değiştirme hakkı tanınmıştır. Diyelim ki, aile konutu erkek eşin adındadır. Mahkeme, evin koçanının, erkek eşin adından çıkartılıp, kadın eşin adına geçirilmesine emir verebilir.
Talep ve isteklere göre, diğer değişiklikler hakkında bilgi vermeye devam edeceğim.

 

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti