Av. Hasan Sözmener

 

Yargı sallanmadan boşanma sebebi

24 August 2015, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Birkaç hafta, Aile Yasası’nda yapılmış olan değişiklikler hakkında yazacağımı belirtmiştim. Bu yazımın ilk birkaç paragrafını okuyanlar, fikrimi değiştirdiğimi zannetmesinler, Lafı yine, Aile Yasası’ndaki değişikliklere getireceğim. Aile Yasası’ndaki değişikliklere ilişkin olarak yazmış olduğum yazılarımın görmekte olduğu alaka, bu konunun tuttuğunu göstermektedir ve konu hazır tutmuşken, birkaç hafta daha yazayım diyorum.
Yargı bağımsız olmalıdır. Yargı, tarafsız olmalıdır. Tabii ki yargı, bağımsız olmalıdır. Tabii ki yargı, tarafsız olmalıdır. Olmalıdır ama, yargı yetkisini kullanmakta olan, bağımsız ve tarafsız mahkemelerin, bu yetkiyi, KKTC yurttaşlarından oluşan KKTC halkı adına kullanmakta olduklarının ve yargı yetkisinin, KKTC halkının egemenliğinin bir parçası olduğunun da hep akılda tutulması gerekmektedir.
Yargı yetkisi, KKTC halkının egemenliğinin bir parçası ise ve bu yetki, halk adına mahkemelerce kullanılıyorsa, Mahkemeler’le, yargı yetkisinin gerçek sahibi durumundaki halk arasında bir irtibatın, bir köprünün kurulması gerekmektedir.
Halkın egemenliğinin diğer bir parçası olan yasama yetkisi, meclis (diğer adı ile, yasama organı)tarafından kullanılmaktadır. Yürütme yetkisi ve görevi de KKTC halkının egemenliğinin bir diğer parçasıdır ve cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu, (diğer adı ile yürütme organı) bu yetki ve görevi, KKTC halkı adına kullanmaktadır.
Egemenliğin gerçek sahibi olan halk ile, cumhurbaşkanı ve meclis ve bakanlar kurulu arasında bir irtibat, bir köprü bulunmaktadır. En azından seçim zamanlarında, egemenliğin gerçek sahibi halk, sandıklara giderek, cumhurbaşkanını ve meclisi ve bakanlar kurulunu oluşturan milletvekillerini seçmektedir. Halbuki bağımsız ve tarafsız dediğimiz mahkemelerle, halk arasında hiçbir irtibat ve köprü yoktur. Bunu sağlayabilecek en önemli makamın adalet bakanlığı olduğunu düşünmekteyim. Adalet bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta da, Türkiye’de de, İngiltere’de de ve birçok çağdaş ülkelerde vardır ve adalet açısından çok büyük hizmetler yapmaktadırlar.
Benim kanaatime göre, bu irtibatsızlık ve köprüsüzlük, yargı organı ile, yasama ve yürütme organı arasında da, sağlıklı bir irtibatın ve köprünün oluşmasını engellemiştir.
Adı üstünde yasama organı, yasalar yapmaktadır. Yürütme organı, yasaları yürütmektedir. Yargı organı, yargılamaktadır. Yasama organının ve yürütme organının yürürlüğe koyduğu mevzuat altında bu yargılamayı yapmaktadır. Yargılamayı yaparken de, diğer şeylerin yanı sıra, yasama ve yürütme tarafından konmakta olan mevzuatı, yorumlamakta, eleştirmekte ve yasama ve yürütme organına birtakım görüşler vermekte ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
Yargıçlar mevzuat hakkındaki eleştirilerini, yorumlarını ve yasama ve yürütme organına yönelik görüşlerini ve tavsiyelerini, kürsüde, okumakta oldukları kararlar içerisinde yapmaktadırlar. Anladığım kadarı ile, yargıçların, yasama organına yönelik görüşleri ve tavsiyeleri ve hatta, Anayasa Mahkemesi’nin, mevzuatın anayasaya aykırı olduğuna ilişkin kararları, meclise ve bakanlar kuruluna bildirilmemekte ve dosyaların arasında ambara kaldırılmaktadır.
Bunun en son örneğini, Aile Yasası’nın değişikliğinde yaşadığımızı düşünmekteyim. Aile Yasası’nın yürürlükten kaldırılmış olan düzenlemelerine göre, eşler, bir boşanma davasının reddinden sonra en az 2 yıl ve boşanma davası açılmadan en az 3 yıl ayrı yaşarlarsaydı, eşlerden birisinin açacağı boşanma davası üzerine mahkeme, tarafların kusurlarına bakmadan, boşanmalarına hükmederdi. Bu düzenleme, Anayasa Mahkemesi’nin 25.6.2015 tarihinde vermiş olduğu kararla, anayasaya aykırı bulundu.
Aile Değişiklik Yasası, meclisten 22.6.2015 tarihinde geçmişti ve bu değişiklik yasasına göre de, eşler en az 2 yıl ayrı yaşarlarsa, herhangi bir eş mahkemeye boşanma davası açabilir ve mahkeme, tarafların kusuruna bakmadan, tarafların boşanmalarına hükmeder. Anayasa Mahkemesi’nin gündeminde, Aile Yasası ile ilgili bir anayasaya aykırılık iddiası olduğundan meclis haberdar edilmemiş, sonrasında da, meclisten geçen yasa henüz cumhurbaşkanı tarafından imzalanmadan önce, cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi’nin, anayasaya aykırılık kararından haberdar edilmemiş gözüküyor. Eğer haberdar edilmişse, önce meclisin sonra da cumhurbaşkanının, Anayasa Mahkemesi’ni sallamadığı ortaya çıkıyor.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti