Prof. Dr. Vedat Yorucu

 

CTP hizaya geldi!!!

22 September 2015, Tuesday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Asgari ücret uygulamalarında serbest piyasa ekonomisi uygulamalarına geçiliyor

İçişleri-Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar, CTP-UBP hükümet protokolüne bağlı olarak, takvimlendirilmiş projelerini zamanında hayata geçirme kararlılığında olduklarını açıkladı. Bakan Gürpınar, çalışma yaşamıyla ilgili radikal değişiklikler yapma kararlılığında olduklarını da söyledi. “Normal bir çalışma hayatı içinde insanların niteliklerine göre, ücretlerinde bir farklılaşma gündeme gelmesi gerektiğini ifade ederek, Asgari ücreti düzenleyen Yasa Tasarısı'nda belli başlı 3 hususta değişiklik öngördüklerini de ifade eden Çalışma Bakanı Gürpınar, ister istemez biz iktisat çevrelerinin de konuyla yakından ilgilenmesine vesile olmuştur. Yapacakları yasa değişikliğinde, “asgari ücrette niteliğe bağlı farklılaşma” olacağını, diploma, belge, mesleki sertifika gerektiren meslekleri icra eden kişilerinde, genel asgari ücretin en az yüzde 15 üzerinde bir ücret almalarını sağlayacakları hedeflediklerini vurguladı.
***
Bu düzenlemeleri yasa ile yapacaklarını basına açıklayan Bakan Gürpınar, işgücü niteliğinin artırılması ve belgelendirilmesi çalışmalarına da destek olacak bir düzenleme öngördüklerini de sözlerine ekledi. Bunun diğer bir adı da, Devlet olarak KKTC’deki işgücünün gelişmesi ve nitelik-nicelik yönünden iş dünyasına kazandırılabilmesi için, beşeri sermaye yatırımı yapacaklarını ima etmiş olmasıdır. Buna göre, ehliyete göre maaş öngörecekleri bir modele geçileceğini, böylelikle çalışanların ücretlerine yasayla yansıtılmasını zorlayacaklarının amaçlandığını belirtti. Şahsen, ekonomik olarak bu durumu değerlendirdiğimde, bu değişikliği oldukça olumlu bulduğumu, ancak artırılmış Sosyal Sigorta Primleri ile Sosyal Sigortalar Fonu açığının bu yöntemle kapatılmasının mı öngörüldüğünü, yoksa hakikatten emeğe verilmesi gereken değeri, “emeğin katma değerine göre asgari ücret” mi öngördüklerini, yeni ücret politikasının serbest piyasa ekonomisinin, yani kapitalizmin öngördüğü şekliyle mi uygulamaya başlayacaklarından tam olarak emin olmadığımı, bazı endişeler taşıdığımı burada vurgulamak isterim. “Emek en yüce değerdir” sloganıyla halktan oy alarak iktidara gelen Cumhuriyetçi Türk Partisi, gerek “40’nci yıl tezlerinde”, gerekse hükümet olmak için halka vaat ettikleri seçim bildirgesinde, yani yayınladıkları “Akıl Defter’inde”, ücret politikalarına tamamen tezat yaratan bir uygulamaya başlayacaklarını halkımıza müjdelemektedir. Sosyalist bir parti olduğunu iddia eden Cumhuriyetçi Türk Partisi, bakıyorum da yenilenen yönetim kadrosuyla Kapitalist rejimin öngördüğü rejime doğru yelken açmış durumdadır. Yani, CTP’nin ileri gelen sendikacıları ve bazı eski vekilleri, örneğin Mehmet Seyis, Ali Gülle, Ahmet Barçın, Hasan Sarıca ve Ali Seylani, acaba Mehmet Ali Talat ve Ömer Kalyoncu liderliğindeki CTP’nin bu değişimine ne diyecekleridir? “Eşit işe eşit ücret” felsefesinden artık uzaklaşılacağı, tamamen liberal ekonominin öngördüğü serbest ekonomik sistemde uygulanan maaş politikasının uygulanacağını, bu duruma göre, “ehliyete göre ücret” verileceği bir sisteme adım atılmış olacaktır. Bu durumda, yeni uygulamaya paralel olarak, asgari ücrete endekslenen birçok başka yasada da değişikliklere ihtiyaç duyulacaktır. Cezalar, asgari ücretin mesela iki katıdır denen yasalarda, hangi asgari ücret diye karmaşa ortaya çıkacaktır!!! Bu durumun ortadan kalkması gerekecektir.
***
Bakan Gürpınar, mesleğe yeni girmiş kişilerin bir yılı tamamladıktan sonra, bir defaya mahsus ücretlerinin, genel asgari ücretin en az yüzde 5 artırılmasıyla belirlenecek ücretten az olmaması yönünde de bir düzenleme öngördüklerini vurgulayarak, hem bir yılını tamamlamış, hem de niteliğini sertifikalarla artıran çalışanlar için, nitelik ve niceliğe bağlı olarak, performansa göre ücret politikasının uygulamaya geçeceğini, böylelikle sosyalizmden tamamen farklı, kapitalist ekonomik sistemde öngörülen “ücret farklılaşması politikasını” uygulayacaklarını müjdelemiştir.
***
Gürpınar, bu düzenlemeyle genel olarak çalışanların maaşlarında performansa göre ücret yöntemiyle kademelendirmenin sağlamasını da murat ettiklerini söyleyerek, "özel sektörde çalışanların ücretlerine  müdahil olmak istemediklerini, serbest piyasa ekonomisi şartlarına uygun olarak, özel sektörün kendi arz-talep dengesi içinde ücret belirlemesi gerektiğine” inandıklarını vurgulamıştır. Onlara kamudaki gibi barem skalası düşünülmesinin yanlış olacağını, bu uygulamanın özel sektörün ruhuna, dinamizmine aykırılık içereceğine de sözlerine eklemiştir.
***
Özetleyecek olursak, ben bu politikaya destek veririm. Çünkü sosyalizm temelinde yıllarca ısrar edilen maaş uygulamalarının yanlış olduğuna inanırım. Bunları 5-6 yıl önce söylediğimde, etrafımdakiler tarafından önce ötekileştirilmiş, liboş suçlaması yapılarak düşüncelerime ve yazılarıma neşter vurulmaya çalışılmıştı. Bakıyorum da o günün kahramanları, şimdi sus pus olmuş durumdalar.

Yazarın Tüm Yazıları
Dış ticaret gelişmeleri (2016 Ocak-Mayıs) 
KKTC Merkez Bankası 2016 yılı ikinci çeyreği bülteni: Bütçe gelişmeleri 
Türk akımı doğalgaz boru hattı hayat buluyor 
Amerikan Merkez Bankası ışığı yaktı: Eylül’de faizleri arttıracak gibi 
Devlet Planlama örgütü bilgilendirdi: Poly Peck PLC’yi hatırlattı       
Kıbrıs’ta genel sağlık sigortası tamam 
Sterlin neden düştü? 
Esnaf ile alay mı ediliyor? 
Türk Hava Limanları’nda iç hatlara yönlendirilmemizin ekonomik zararları 
Türkiye’deki yabancılar 420 milyon dolarlık bonoyu sattı 
Olağanüstü Hal ilanı Türkiye Ekonomisine nasıl etki eder? 
Askeri darbe girişiminin ekonomik sonuçları 
Güney Kıbrıs Ekonomisi’nde sevinç           
Borsalarda ve kambiyo piyasalarında son durum 
Düşünce Taslağı: Sosyo-ekonomik – politik(2/2) 
Sosyo - ekonomik - politik  (1/2) 
Bayram yerleri    
İsrail ve Rusya ile normalleşen ilişkilerin ekonomik faydaları 
İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkmasının doğuracağı sonuçlar 
Genel Gıda ve Yem Yasası neden yürürlüğe sokulmuyor? 
Küçük esnaf ve zanaatkârlar dertli: Mali desteğe ihtiyaç var 
Brexit Gerçekleşirse Sterlin’in dümeni kopmaz 
23 Nisan İlkokulu neden başarılı? Kolej sınavlarında önemli başarı 
2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı’nda yüksek öğretimin yeri 
Alo Alo!......Telefon 
Ekonomik protokol neden sessiz sedasız imzalandı? Telefon ve elektrik satılacak mı? 
İşadamı, KKTC’ye neden yatırım yapmaz? 
Seyrüsefer harçları konulu yazıma gelen okuyucu yorumları 
Bakan Serdar Denktaş’a: 
Avrasya Araştırmaları Enstitüsü ve Kazakistan Kongresi’nden çıkardığım sonuçlar 
Kazakistan’da uluslararası ekonomi, finans ve enerji kongresi 
Dünya Borsaları’ndaki düşüşlere dikkat 
ODTÜ Enerji Konferansı’ndan anekdotlar 
Doğu Akdeniz Enerji Güvenliği ve Jeopolitiği Konferansı 
UBP-DP hükümet programı – (3): Ekonomi ve özelleştirmeler olumsuz, enerji ve hidrokarbonlar olumlu 
UBP-DP hükümet programı -2 
UBP-DP hükümet programı (1) 
Amerika çözümü finanse edecek-miş !!! 
KKTC Merkez Bankası’nın 2015 yılı raporu 
Arif Feridun – “Yazgı” 
Kıbrıs ekonomi zirvesi yazılarıma gelen okuyucu mektubu 
CTP-UBP hükümeti, gerçekleri bal gibi biliyordu 
Sanat ile ekonominin arakesitinde bir yıldız: İlde Atik 
DPÖ’ye dikkat ediniz 
Kıbrıs Ekonomi Zirvesi (3/3) 
Kıbrıs Ekonomi Zirvesi (2/3) 
Kıbrıs ekonomi zirvesi (1/3) 
Hani turizm örgütü nerede? 
Dış ticaret bilançosu ne durumda? 
DAÜ’de, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz hidrokarbon konulu konferans 
KKTC’deki bütçe gelişmeleri 
Parasal ve finansal gelişmeler (2015 IV. Çeyrek Bülteni) 
KKTC’de kara para aklanıyor mu? Maliye Bakanı Özgür’e düşen yükümlülükler 
Ercan Havalimanı’na neden 11 milyon dolar? 
Kat sınırı emirnamesi işe yarar mı? 
Brüt krediler’de ki düşüşe dikkat ediniz 
Türkiye angajman kurallarını uyguluyor 
Görüşme süreci ve Federal Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk ekonomisi raporu hakkında 
Yerel sanatçılara da yer verilsin 
Hükümet düğümünü atacak olan da, bozacak olan da Kıb-Tek olacaktır 
Kürt Amerikan Enerji Koridoru: Hatay’a dikkat ediniz 
Radar Reşat’ın KKTC ekonomisine bakışı 
Yükselen ekonomilerin hepsi zorda 
KIB-TEK, vatandaşı tiftikliyor 
Güney Kıbrıs ekonomisi ne durumda? 
Halkın Partisi’nin özelleştirme politikası (2/2) 
Halkın Partisi’nin özelleştirme politikası (1/2) 
Halkın Partisi’nin ekonomik vizyonu 
2016’da bizleri nasıl bir ekonomi bekliyor? 
Sosyal güvenlik sistemi battı  
Sosyal Güvenlik ağı güçlendirilip genişletilmelidir 
Emeklilik sistemini düzeltmenin tek yolu iradedir 
İsrail-Türkiye yakınlaşmasının temeli doğalgaz 
Kumarhanelerin ekonomik faydası artık tartışılır oldu 
Amerika Merkez Bankası ve faiz artışı beklentisi  
Doğalgaz ittifakı, görüşmelere zarar verir 
Akdeniz enerji halkası 
Kıbrıs Türk Turizm Örgütü ne zaman? 
Türk Rus gerginliği ve olası ekonomik sonuçları 
2016 yılı bütçesi değerlendirmelerim (3 - son) 
2016 yılı bütçesi değerlendirmelerim-(2) 
Böyle bütçe mi olur?  
Program olumlu ve desteklenmeli 
2016-2018 Orta Vadeli Program Taslağı -3 
2016-2018 orta vadeli program taslağı -2 
2016-2018 orta vadeli program taslağı -1 
Orta vadeli program 
Euro’ya geçmek mümkün mü? 
Derinya kapısı geçişlerinden ekonomik kazanç beklemiyorum 
Derinya kapısı geçişlerinden ekonomik kazanç beklemiyorum 
Şeytanca alınan karar: KIBTEK’in görev zararları halka ödettirilecek 
Yeni bir faiz yasasına ihtiyaç vardır 
Olası çözümün maliyetini kim karşılayacak? 
Olası çözümün maliyetini kim karşılayacak? 
Olası bir çözüm sonrası, muhtemel ekonomik endişelerim 
Direk ticaret tüzüğü olmadı Çözüm bize ne kazandırır? 
ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ BİR OKUYUCU MEKTUBU 
Eğitimdeki sorunların temeli irade ve ekonomik çıkmazdır 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI YARARLI BİR UYGULAMADIR 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI YARARLI BİR UYGULAMADIR 
Kıbrıs’ın havası da, ekonomisi de toz duman içinde 
B20 Zirvesi ve Ankara 
Dış ticaretimiz ne durumda 
Bütçe gelişmeleri 
Eylül’de fedfaiz’i artırır mı? 
FED Eylül’de faiz’i artırır mı? 
Dümeni kopan Türkiye ekonomisi 
Çin Devalüasyona gitti: Dolar ve Euro’nun durumu 
Güney Kıbrıs’ın ekonomik durumu 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Doğalgaz Ticareti’ndeki önemi 
Doğalgaz piyasasına Avrupa’dan bakınca 
Döviz dalga dalga 
Güney Enerji Koridoru’nda enerji denklemi değişti 
CTP-UBP koalisyonu hükümet programı  
Yeni kabine 
Avrupa, Türkmenistan ve Azerbaycan gazına göz dikti 
KKTC Merkez Bankası’nın 2015 Yılı Birinci Çeyreği Bülteni  
Yunanistan’daki radikal sol, çok erken çark etti 
“Su Yönetimi Projesi” başlıklı yazıma, eski Ekonomi ve Turizm Bakanı Derviş Kemal Deniz cevap verdi 
Amerika faizi artırmadı...Dolar şimdi ne olacak? 
Amerika Merkez Bankası Faiz’i artırır mı? 
Su yönetimi projesi 
Döviz şimdi ne olacak? 
İstatistik Dairesi’nde nihayet iyi işler yapılmaya başlandı 
24’üncü Dünya İşletmecilik Kongresi 
Kıbrıs Ekonomi Zirvesi’nde ekonomik entegrasyon irdelendi 
Transit Ticaret Merkezi – Kıbrıs (Cyprus As A Transit Trade Centre) 
TRT modeli özerklik 
Suriye gaz havzası 
Millî Direnme Ekonomisi  
CTP 
BRT’de doğru işler yapılmaya başlandı: Mete Tümerkan’la uğraşmayı bırakınız 
Kıbrıslı Rumların ekonomisi battı 
Dragon çayı, KKTC’nin stratejik konumunu güçlendirecektir 
Barcelona kıyı ötesi (offshore) protokolü 
Kıbrıs patatesi 
İstanbul’dan ekonomi gözlemi 
Amaranta Vadisi’ndeki yabancılara müjde 
Ne kadar ayakları üzerinde duran ekonomi yarattınız ki? 
Kıbrıs doğalgazı açmazda: Sıkıştırılmış doğalgaz revaçta 
Çamlıbel birinci Ekogünü Yerli üretim ve kültürel miras’ın korunması 
Genel Sağlık Sigortası’na geçilecek: GSS Koordinatörü Dr. Aykut Üretici’nin anlattıkları 
Taksiciler çok dertli 
Belediyeler Bütçesi ve Birlik Başkanı’nın feveranı 
Türkiye’de konut satışları 
Lübnan gaz havzası 
Yerli üretim desteklenmeli 
Dolar’ın ateşi düşmüyor 
Nobelli Ekonomist Stiglitz’in yeni önerileri: “İç talebe bağlı büyüme modeline geçilmeli” 
Yunan halkını acaba neler bekliyor? 
Kolej sınavları hakkında okuyucu yorumları 
Bir acayip kolej sınavı 
Yunanistan’daki radikal sol’un zaferi ve ekonomik beklentiler 
Kur ve faiz hareketlerinin 2015 beklentileri 
İstatistiğin önemi 
Turizm örgütü  
Dünya ham petrol fiyatlarını doğru okuyabilmek 
Sağlık Bakanlığı 2014 yılı icraatları 
Gelir eşitsizliğinin bedeli 
Siber Hanım’ın işi zor! 
KKTC’de Euro’ya geçiş mümkün müdür? 
Dünya petrol fiyatları 
Ada ekonomileri için denk bütçe uygun değildir 
Mevduat neden bu kadar hızlı artıyor? 
2015 yılı bütçesi ile reform olmaz 
Emtia, metal ve enerji piyasaları’nda son durum