Prof. Dr. Vedat Yorucu

 

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ BİR OKUYUCU MEKTUBU

25 September 2015, Friday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

   Asgari ücretin belirlenmesi konusunda, Sosyal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Aziz Gürpınar’ın açıklamalarını konu alan “CTP hizaya geldi!” başlıklı son köşe yazıma bir okuyucu mektubu geldi. Çok beğendiğim ve aynı zamanda siz okuyucularım için de değerli bulduğum bu yazıyı, Sayın Radar Reşat gönderdi. Sayın Reşat’ın yazısının noktasına virgülüne dokunmadan sizlerle paylaşıyorum.

“Sayın Vedat Yorucu,

Yazınızı ilgiyle okudum. Bizlerin hâlâ asgari ücret tespitiyle uğraşmamız, beni derinden yaralamaktadır. Neden mi? Evvela şu soruyu sormayı istiyorum: Bizdeki sorun acaba verimsizlik midir? Yoksa, bireye yapacağı iş karşılığı, saat başına ödenmesi gereken ücretin ne olması gerektiği midir?

Asgari ücret, bizde algılandığı gibi aylık değildir. 40 saatlık çalışma sonucu 4 kişilik bir ailenin alması gereken meblağ da değildir. Asgari ücreti mümkün kılacak, o temel soruya cevap verebilmek gerektiği inancındayım.

Ben her şeyin verimlilikle aşılabilir kılındığına inanırım. Her ekonomi kuruluş, büyük küçük ayırımı yapmadan, verimliliği artırmak için müessesesine, emeği verimli kılabilecek yatırımı  yapmaktan kaçınmaz. Çünkü eğer yapmaz ise, gereken yatırımı yapmış olan rakibi onu ortadan kaldırır. O halde, ekonomi kurumlarımızı nasıl daha verimli kılabiliriz ki, prodaktivite artışı, maaşı ödeyebilir kılsın? Bu konudaki önerim, prodaktiviteyi nasıl artıracağımız çerçevesinde konuya bakmak olmalıdır. Sanayi sitelerimizden tutun, KİT'ler, diğer sektörler içerisinde faaliyet göstern kuruluşlarımızın verimlilik sorunu var mıdır? Var. Konuya bu noktadan başlayarak sorunu çözmeye çalışmalıyız. Ayrıca, rekabet edebilirliği sağlayacak koşulları yaratmaya bakmamız gerektiğine de inanırım. Yaşam için gereken asgari ücret düşünülürken, ayni zamanda istihdam kaynaği olan  ekonomi kurumlarınmızı, büyük küçük olarak ayırmadan tekel olmalarına fırsat vermeden rekabet etmeye zorlamalıyız. Buna ilaveten, kendi  kendlerini  idame ettirmelerini  motive edici koşullarını da yaratmamız gerektiğine inanırım. Bütün bunları kapsamlı olarak düşünüp tasarlamak, kurumları bu yönde motive edici politikalarla yönlendirmek,  hükümetlerin nüvesindeki liyakatli ekiplerin işidir. Ancak ülkemize dönecek olursak, liyakatsizliğin bizleri getirdiği nokta işte tam da budur. Artık esasa gelmeliyiz!

Diğer hususla ilgili olarak da, yine soracağım soru belki esas mesajı verecektir. Kişinin, o tanımladığı ehliyete sahip olup olmadığının tespiti ile ilgilidir. Yani, "ben üçüncü sınıf elektrik teknisyeniyim" diyebilmesindeki belgeyi sağlayan acaba kimdir?

Peşinen söylemeliyim ki, çağdaş dünyada "ehliyete göre ücret" diye bir kavram yoktur. Bulunduğum ülkelerdeki parlamenterlerin, bu konuda tartıştığı bir mevzu olduğunu da hiç işitmedim. Yani, "ehliyete göre ücret" politikasındaki ehliyet, söz konusu kişinin gerçekten sahip olup olmadığının tespitini yapan, o ehliyet sahiplerinin oluşturduğu ve kurumsallaştırdığı, birlikler veya enstitülerdir.

Bu kurumlar, üyelerinin yükümlülüklerini, etik kural ve prensipler dahilinde oluşturur. Bu prensiplere uymayanları dışlayabildiği denetim sistemleri ve cezai müeyyideleriyle, kesin ve katı kuralları içeren yönetmenliklerle sağlam temeller üzerine oturtulmuştur. Bu da, bir çalişma, iş ve iş etiği anlayışının, fiilen bireyin şuuruna işletilmesindeki eğitim sürecinde, çalişirken kişiye kazandırdığı olumlu bir unsudur. Özetle,bireyin kendi potansiyelini sınama, ya da diğer bir deyişlesınava koymayı  fırsat bilen özgüvenlik  sahipliğidir.

O ehil birey, "hak" talebini, ancak kendini ehil diye tanımlayan ve sınıflandıran yukarıda sıraladığım hususlarla, ya da donanıma sahip olup olmadığını kanıtlamakla mümkün kılmayı idrak ederek yapmalıdır ve yapacaktır.

Üye, kendi yükümlülüğünün ne olduğu bilinci ve onu benimsemişliğiyle, halen çalışmakta olduğu müessesesinde almakta olduğu maaşını, tabi olduğu meslek kurumunda gerçekleştirir.Ayrıca, üyelerinin yükümlülükerinin ne olduğu konularında bilinçlendirme yapmak yanında, üyelerinin tecrübe yıllarına göre,  çalıştığı kuruluş tarafından halen ödenmekte olduğu  maaş ortalaması verilerini de, sadece bir gösterge olarak sunar.

İşte o zaman kişi, yıllık maaş artışıyla ilgili beklentisini, bu bilgiler ışığında işvereni ile değerlendirme sürecine  girer. Yani esas olan, kişinin çalıştığı işyerindeki performansıdır. Biz KKTC’de ise, ne böylesi bir çalışma ve etik anlayışı, ne de bununla ilgili bir oluşum vardır.

Devlet yönetimi  duyarlılık ister ve boş laf kabul etmez.

İşte  halk için “COMMON GOOD” kavramı, ya da daha yalın tabiriyle toplumsal iyilik yaratılmasındaki gerçekler, yukarıda açıkladığım hususlarda gizlidir.

 

Saygılar sunarım, Radar Reşat”.

 

Sayın okurumuzun değindiği konular, bizi yöneten siyasi partilerin yöneticileri ile asla başarılamaz. Çünkü bizleri yönetenler bu iradeden yoksundurlar. Yıllarca denenmiş siyasi partiler olarak tekrar tekrar halkın karşısına geçmektedirler. İşte tam da burada, Radar Reşat’ın da bahsettiği o sihirli sözcükten (Common Good/Toplumsal İyilik Yaratma kavramından) yola çıkarak, ülkenin yeni bir anlayışa, yeni bir siyasi partiye, yeni kadrolara ihtiyacı olduğu ortaya çıkmaktadır. Hemen akıllara, işinin ehli, reform yapmaya istekli, yeni bir siyasetçi gelmektedir. Yaşı genç, enerjisi yüksek, toplumu kucaklayacak,siyasette yüzü yeni olan bir lidere ihtiyaç vardır. O lider de, son seçimlerde halktan aldığı oylarla, bu toplumda var olduğunu herkese göstermiştir. Biraz sabredersek, sanırım güzel günler çok yakındır.

Yazarın Tüm Yazıları
Dış ticaret gelişmeleri (2016 Ocak-Mayıs) 
KKTC Merkez Bankası 2016 yılı ikinci çeyreği bülteni: Bütçe gelişmeleri 
Türk akımı doğalgaz boru hattı hayat buluyor 
Amerikan Merkez Bankası ışığı yaktı: Eylül’de faizleri arttıracak gibi 
Devlet Planlama örgütü bilgilendirdi: Poly Peck PLC’yi hatırlattı       
Kıbrıs’ta genel sağlık sigortası tamam 
Sterlin neden düştü? 
Esnaf ile alay mı ediliyor? 
Türk Hava Limanları’nda iç hatlara yönlendirilmemizin ekonomik zararları 
Türkiye’deki yabancılar 420 milyon dolarlık bonoyu sattı 
Olağanüstü Hal ilanı Türkiye Ekonomisine nasıl etki eder? 
Askeri darbe girişiminin ekonomik sonuçları 
Güney Kıbrıs Ekonomisi’nde sevinç           
Borsalarda ve kambiyo piyasalarında son durum 
Düşünce Taslağı: Sosyo-ekonomik – politik(2/2) 
Sosyo - ekonomik - politik  (1/2) 
Bayram yerleri    
İsrail ve Rusya ile normalleşen ilişkilerin ekonomik faydaları 
İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkmasının doğuracağı sonuçlar 
Genel Gıda ve Yem Yasası neden yürürlüğe sokulmuyor? 
Küçük esnaf ve zanaatkârlar dertli: Mali desteğe ihtiyaç var 
Brexit Gerçekleşirse Sterlin’in dümeni kopmaz 
23 Nisan İlkokulu neden başarılı? Kolej sınavlarında önemli başarı 
2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı’nda yüksek öğretimin yeri 
Alo Alo!......Telefon 
Ekonomik protokol neden sessiz sedasız imzalandı? Telefon ve elektrik satılacak mı? 
İşadamı, KKTC’ye neden yatırım yapmaz? 
Seyrüsefer harçları konulu yazıma gelen okuyucu yorumları 
Bakan Serdar Denktaş’a: 
Avrasya Araştırmaları Enstitüsü ve Kazakistan Kongresi’nden çıkardığım sonuçlar 
Kazakistan’da uluslararası ekonomi, finans ve enerji kongresi 
Dünya Borsaları’ndaki düşüşlere dikkat 
ODTÜ Enerji Konferansı’ndan anekdotlar 
Doğu Akdeniz Enerji Güvenliği ve Jeopolitiği Konferansı 
UBP-DP hükümet programı – (3): Ekonomi ve özelleştirmeler olumsuz, enerji ve hidrokarbonlar olumlu 
UBP-DP hükümet programı -2 
UBP-DP hükümet programı (1) 
Amerika çözümü finanse edecek-miş !!! 
KKTC Merkez Bankası’nın 2015 yılı raporu 
Arif Feridun – “Yazgı” 
Kıbrıs ekonomi zirvesi yazılarıma gelen okuyucu mektubu 
CTP-UBP hükümeti, gerçekleri bal gibi biliyordu 
Sanat ile ekonominin arakesitinde bir yıldız: İlde Atik 
DPÖ’ye dikkat ediniz 
Kıbrıs Ekonomi Zirvesi (3/3) 
Kıbrıs Ekonomi Zirvesi (2/3) 
Kıbrıs ekonomi zirvesi (1/3) 
Hani turizm örgütü nerede? 
Dış ticaret bilançosu ne durumda? 
DAÜ’de, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz hidrokarbon konulu konferans 
KKTC’deki bütçe gelişmeleri 
Parasal ve finansal gelişmeler (2015 IV. Çeyrek Bülteni) 
KKTC’de kara para aklanıyor mu? Maliye Bakanı Özgür’e düşen yükümlülükler 
Ercan Havalimanı’na neden 11 milyon dolar? 
Kat sınırı emirnamesi işe yarar mı? 
Brüt krediler’de ki düşüşe dikkat ediniz 
Türkiye angajman kurallarını uyguluyor 
Görüşme süreci ve Federal Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk ekonomisi raporu hakkında 
Yerel sanatçılara da yer verilsin 
Hükümet düğümünü atacak olan da, bozacak olan da Kıb-Tek olacaktır 
Kürt Amerikan Enerji Koridoru: Hatay’a dikkat ediniz 
Radar Reşat’ın KKTC ekonomisine bakışı 
Yükselen ekonomilerin hepsi zorda 
KIB-TEK, vatandaşı tiftikliyor 
Güney Kıbrıs ekonomisi ne durumda? 
Halkın Partisi’nin özelleştirme politikası (2/2) 
Halkın Partisi’nin özelleştirme politikası (1/2) 
Halkın Partisi’nin ekonomik vizyonu 
2016’da bizleri nasıl bir ekonomi bekliyor? 
Sosyal güvenlik sistemi battı  
Sosyal Güvenlik ağı güçlendirilip genişletilmelidir 
Emeklilik sistemini düzeltmenin tek yolu iradedir 
İsrail-Türkiye yakınlaşmasının temeli doğalgaz 
Kumarhanelerin ekonomik faydası artık tartışılır oldu 
Amerika Merkez Bankası ve faiz artışı beklentisi  
Doğalgaz ittifakı, görüşmelere zarar verir 
Akdeniz enerji halkası 
Kıbrıs Türk Turizm Örgütü ne zaman? 
Türk Rus gerginliği ve olası ekonomik sonuçları 
2016 yılı bütçesi değerlendirmelerim (3 - son) 
2016 yılı bütçesi değerlendirmelerim-(2) 
Böyle bütçe mi olur?  
Program olumlu ve desteklenmeli 
2016-2018 Orta Vadeli Program Taslağı -3 
2016-2018 orta vadeli program taslağı -2 
2016-2018 orta vadeli program taslağı -1 
Orta vadeli program 
Euro’ya geçmek mümkün mü? 
Derinya kapısı geçişlerinden ekonomik kazanç beklemiyorum 
Derinya kapısı geçişlerinden ekonomik kazanç beklemiyorum 
Şeytanca alınan karar: KIBTEK’in görev zararları halka ödettirilecek 
Yeni bir faiz yasasına ihtiyaç vardır 
Olası çözümün maliyetini kim karşılayacak? 
Olası çözümün maliyetini kim karşılayacak? 
Olası bir çözüm sonrası, muhtemel ekonomik endişelerim 
Direk ticaret tüzüğü olmadı Çözüm bize ne kazandırır? 
CTP hizaya geldi!!! 
Eğitimdeki sorunların temeli irade ve ekonomik çıkmazdır 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI YARARLI BİR UYGULAMADIR 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI YARARLI BİR UYGULAMADIR 
Kıbrıs’ın havası da, ekonomisi de toz duman içinde 
B20 Zirvesi ve Ankara 
Dış ticaretimiz ne durumda 
Bütçe gelişmeleri 
Eylül’de fedfaiz’i artırır mı? 
FED Eylül’de faiz’i artırır mı? 
Dümeni kopan Türkiye ekonomisi 
Çin Devalüasyona gitti: Dolar ve Euro’nun durumu 
Güney Kıbrıs’ın ekonomik durumu 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Doğalgaz Ticareti’ndeki önemi 
Doğalgaz piyasasına Avrupa’dan bakınca 
Döviz dalga dalga 
Güney Enerji Koridoru’nda enerji denklemi değişti 
CTP-UBP koalisyonu hükümet programı  
Yeni kabine 
Avrupa, Türkmenistan ve Azerbaycan gazına göz dikti 
KKTC Merkez Bankası’nın 2015 Yılı Birinci Çeyreği Bülteni  
Yunanistan’daki radikal sol, çok erken çark etti 
“Su Yönetimi Projesi” başlıklı yazıma, eski Ekonomi ve Turizm Bakanı Derviş Kemal Deniz cevap verdi 
Amerika faizi artırmadı...Dolar şimdi ne olacak? 
Amerika Merkez Bankası Faiz’i artırır mı? 
Su yönetimi projesi 
Döviz şimdi ne olacak? 
İstatistik Dairesi’nde nihayet iyi işler yapılmaya başlandı 
24’üncü Dünya İşletmecilik Kongresi 
Kıbrıs Ekonomi Zirvesi’nde ekonomik entegrasyon irdelendi 
Transit Ticaret Merkezi – Kıbrıs (Cyprus As A Transit Trade Centre) 
TRT modeli özerklik 
Suriye gaz havzası 
Millî Direnme Ekonomisi  
CTP 
BRT’de doğru işler yapılmaya başlandı: Mete Tümerkan’la uğraşmayı bırakınız 
Kıbrıslı Rumların ekonomisi battı 
Dragon çayı, KKTC’nin stratejik konumunu güçlendirecektir 
Barcelona kıyı ötesi (offshore) protokolü 
Kıbrıs patatesi 
İstanbul’dan ekonomi gözlemi 
Amaranta Vadisi’ndeki yabancılara müjde 
Ne kadar ayakları üzerinde duran ekonomi yarattınız ki? 
Kıbrıs doğalgazı açmazda: Sıkıştırılmış doğalgaz revaçta 
Çamlıbel birinci Ekogünü Yerli üretim ve kültürel miras’ın korunması 
Genel Sağlık Sigortası’na geçilecek: GSS Koordinatörü Dr. Aykut Üretici’nin anlattıkları 
Taksiciler çok dertli 
Belediyeler Bütçesi ve Birlik Başkanı’nın feveranı 
Türkiye’de konut satışları 
Lübnan gaz havzası 
Yerli üretim desteklenmeli 
Dolar’ın ateşi düşmüyor 
Nobelli Ekonomist Stiglitz’in yeni önerileri: “İç talebe bağlı büyüme modeline geçilmeli” 
Yunan halkını acaba neler bekliyor? 
Kolej sınavları hakkında okuyucu yorumları 
Bir acayip kolej sınavı 
Yunanistan’daki radikal sol’un zaferi ve ekonomik beklentiler 
Kur ve faiz hareketlerinin 2015 beklentileri 
İstatistiğin önemi 
Turizm örgütü  
Dünya ham petrol fiyatlarını doğru okuyabilmek 
Sağlık Bakanlığı 2014 yılı icraatları 
Gelir eşitsizliğinin bedeli 
Siber Hanım’ın işi zor! 
KKTC’de Euro’ya geçiş mümkün müdür? 
Dünya petrol fiyatları 
Ada ekonomileri için denk bütçe uygun değildir 
Mevduat neden bu kadar hızlı artıyor? 
2015 yılı bütçesi ile reform olmaz 
Emtia, metal ve enerji piyasaları’nda son durum