Derviş Deniz

 

Ortadoğu’da yaşananların ne olduğunu Avrupa şimdi anlamaya başladı. Ya biz?

05 October 2015, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Gerek Ortadoğu’dan, gerekse Kuzey Afrika’dan hayatlarını tehlikeye atarak Avrupa’ya sığınmaya çalışan binlerce mültecinin Avrupa ülkeleri sınırlarında yaşadığı dram, bu ülke insanlarının kendilerinden uzak yerlerde yaşayan insanların yaşadığı insanlık dramını yavaş yavaş anlamaya başlamasına neden olmaktadır. Şimdi Avrupa’da mültecilerin yaratabileceği ekonomik sıkıntılar kadar insani yönlerin de değerlemesi yapılmaktadır.

Avrupa Birliği’ni oluşturan ülkelerin daha bağımsız hareket etmeleri ile ilgili bazı Avrupa Birliği ülkelerinden yükselen seslerin bu gelişmeler karşısında nasıl bir tavır geliştireceklerini önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ancak, mülteci sorununun boyutları arttıkça daha bütünleşmiş bir Avrupa Birliği’ne ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca son yıllarda Avrupa Birliği’ne yeni ülkelerin alınması ile ilgili çabalar da daha bir süre rafa kaldırılacak gibi görünmektedir.

Avrupa’nın yaşadığı mülteci sorunu Avrupa Birliği ülkeleri  için çok büyük bir sorun olmasına rağmen, çok iyi bir fırsata da imkan verebilir. Avrupa Birliği’nin sadece ekonomik açıdan değil de siyasi açıdan da daha bütünlüklü bir politika izlemesi konusu artık çok ciddi bir şekilde Avrupa’nın gündemini oluşturacak ve inancıma göre bu yönde önemli adımlar atılacaktır.

Avrupa Birliği’nde olası bir siyasi bütünleşmenin Avrupa Birliği’nin çökeceğini öngörenler için iyi bir haber olmadığı ortadadır. Ancak sadece Ortadoğu’da yaşananlara bakıldığında Avrupa Birliği’nin ortak bir Suriye politikası olmaması bugünkü mülteci krizlerinin nasıl üstesinden gelineceği konusunda bir panik yaratmıştır.

Bazı ülkelerin Suriye’deki içi savaşta Esad karşıtlarına destek verdiği , bazılarının da Esad’ı pasif olarak desteklediklerine bakıldığı zaman, Avrupa Birliği’ndeki bu politika kargaşası sorunun sonunda kapılarına dayanmasını sağlamıştır. Halbuki bu konunun stratejisi başından yapılmış ve etkileri hesaplanmış olsa idi bu sorumların yaşanması bu kadar kolay olmayacaktı.

Suriye’de, Irak’ta ve Libya’da yaşananlar Ortadoğu’da mülkün hiçbir güvencesi olmadığını bir daha ortaya koymuştur. Bu ülkelerde mülk sahibi olup kendini ve geleceğini güvende hisseden insanlar bir anda hiçbir varlıklarının kalmadığı bir duruma da düşebilirler. Yirminci yüzyıl içerisinde sadece Yakındoğu ve Ortadoğu coğrafyası içerisinde milyonlarca insanın bir gecede servetlerini kaybettikleri birçok olay gerçekleşmiş ve yaşanan dramlar nesiller boyu sürmüştür. Bu yaşanan dramların İkinci Dünya Savaşı sonrası huzur bulmaya başlayan Avrupa’nın kapısına gelmiş olması da Ortadoğu’daki sorunlara müdahalenin artık sadece batılı ülkelerin menfaatleri doğrultusunda yapılmaması gerektiğini de orta koymuştur. Küçülen dünyamızın herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir sorunun uzakta olsanız dahi çok küçük bir kısmının da sizi etkileyeceği artık iyice görülmektedir.

Çevremizde bu kadar felaket olurken huzur içinde yaşar olmamız bizim için büyük bir lütuftur. Ancak bu huzurun sürdürülebilir olup olmadığı konusu da iyi değerlendirilmelidir. Kıbrıs’ta toplumlar arasında yıllardır süren anlaşmazlığa rağmen mevcut durumun yarattığı sükûnetin bu şekilde devam edip etmeyeceği sadece toplumlar arasındaki ilişkiler değil çevremizde gelişen olaylara bağlı olarak da değişim gösterebilir. Avrupa Birliği’nin parçası olan adanın Güneyi’nde yer alan üye bir ülkenin çevrede gelişen sorunlardan etkilenmesi  olasılığı Avrupa Birliği’nin yaşadığı güncel mülteci sorunu yanında gelecek ile ilgili politika belirlemede önemli bir konudur. Bu nedenle Kıbrıs’ta toplumların anlaşacağı bir çözümün gerçekleşmesi,  gittikçe yakınlaşan Avrupa Birliği’nin politik açıdan daha fazla kenetlenme çabalarının bir parçası olacaktır gibi görülmektedir.

Avrupa Birliği ülkeleri Ortadoğu’daki sorunun sınırlarından içeri kaymaya başladığının şimdi farkına varmışlardır. Türkiye Suriye sorunu başladığından itibaren büyük bir mülteci akımı ile karşılaşmaktadır. Bu da Türkiye’nin ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yapabilmekte, daha da kötüsü sorunu içine çekebilmektedir.

Kıbrıs’ta bu yıl içerisinde hız alan çözüme ulaşma çabalarının olumlu sonuçlanması mevcut gelişmeler açısından adada yaşayan toplumlar için en uygun sonuçtur. En kötü anlaşmanın en iyi anlaşmazlıktan daha az tehlikeli olduğunu unutmadan bu konudaki gelişmelere destek verilmesi gerekmektedir. Kıbrıs sorununda güvenlik dışında en önemli çözümsüzlük konusu olan mülk meselesine bakışın da Ortadoğu’da yaşananlara bakılarak düşünülmesi gerektiği inancındayım. Siyasi statüsü kesinlik kazanmamış ülkelerde kişilerin sahip olduğu mülklerin çok büyük riske tabi olduğu ekonomi ve finans dünyasında alınan yatırım karlarlarını temelini teşkil etmektedir. Kıbrıs’ın kuzeyinde bu belirsizlik yüzünden ülke potansiyeli gelişememekte, bu durumdan da para kaybetme riski çok düşük düzeyde olan ve rahatça risk alabilen kişi veya kurumlar faydalanmaktadır. Normal vatandaş ise tüm bu fırsatlardan uzak ve her an değersiz bir mülk ile baş başa kalabilecek risklere tabi olarak hayatını sürdürmektedir.

Yazarın Tüm Yazıları
G20 toplantısında hedefler 
Güncel 
Önümüzdeki aylarda vatandaşın ekonomik şartlarında kötüleşme olur mu? 
Toplumdaki özgüven eksikliği ekonomik atılımları da etkilemektedir 
Önümüzdeki aylarda ekonomide neler bekleniyor? 
Yabancı yatırım ama nasıl? 
Brexit sonrası Avrupa Birliği 
Brexit büyük hata 
Türkiye ekonomisinin durumu KKTC için çok önemli 
KKTC pahalılık yaratmada gelir düzeyine göre dünyada bir numara 
Ekonomik protokol maddeleri ve su anlaşması geciken icraatların sonucu 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (5) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (4) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (3) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (3) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (2) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması 
Yatırım ortamının iyileştirilmesi 
KKTC ile TC arasındaki ekonomik protokoller 
Terörizmin hedeflerinden biri ekonomik yıkım 
Önümüzdeki 15 yıl içerisinde en önemli sorun sürdürülebilir insan yaşamı 
Ekonomiye bir de yurt dışından bakmak 
Tüketim toplumu ve sosyal bozulma 
KKTC’de su krizi dünyada ekonomik durgunluk tehlikesi 
Devlet adamlığı, klasik anlamda işadamlığı ve fırsatçılık 
Göç dalgası, fakirlik ve yardım 
Gelir dağılımındaki aşırı farklılıklar sosyal krizler doğurabilir 
Planlama 
Rum Maliye Bakanı’nın Kıbrıs Türk ekonomisi ile ilgili sözleri 
2016’da neler bekleniyor? 
Siyah kuğuların uçuşu 
Siyasette ekonominin bütününü görmek 
Bugünlerde ekonomik hayatımız nasıl görünüyor 
Vergide zarar gösteren kişi veya kurumlar neden zarar gösteriyor 
Kıbrıs’ta toplumların uzlaşacağı ortak bir ekonomik yapı mı, etnik bir ekonomik yapı mı? 
Terör, ekonomik hayatın en büyük risklerinden biridir 
Hükümetler şeffaf muhasebe sistemine geçmeye başladılar 
Dünya sınırları olmayan pazara dönüşüyor 
Mülkler konusu ve güncel sorun döviz kurları 
Bir ülkenin ekonomisindeki büyüme kişilerin refah seviyesine yansımazsa 
Söz su yönetiminden açılınca 
Görüşmeler iç siyaset ve döviz kurları 
Ayakları üzerinde duran bir ülke 
Vergi yasa ve uygulamaları vergi kaçaklarını teşvik etmemeli 
Ticaret Odası genel kurulunda konuşulanlar 
Ticaret Odası genel kurulunda konuşulanlar 
Kuzey Kıbrıs’ta bağımsız denetçiliğin durumu 
Bağımsız denetim 
Ortadoğu değişimler bölgesi 
Bağımsız Denetci – Mali Müşavir – Muhasebeci 
DÜNYA ENERJİ KAVGALARI 
Kıbrıslıların kendilerine ait varlıkları yönetmesi 
G 20 ve uluslararası ticaret hizmet ve finansmanda vergi kaçağı 
Avrupa bankaları stres testi 
Avrupa bankaları stres testi 
Ortadoğu’da yaşamak 
Ekonomide daralma var mı? 
Ekonomik çıkarlar ülkeler ve insanlar 
Yeni dünya düzeni 
Şirketler yasasında artık değişim zamanı 
Siyasi gelişmeler ve ekonomi 
Siyasi çözümsüzlüğün ekonomik maliyeti 
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının önemi 
Ortadoğu ve bitmeyen çıkar kavgası 
İçinde bulunduğumuz bölgede ekonomik istikrar için büyük sorumluluk gerekir 
Avrupa Parlamentosu seçimleri bize ne mesaj veriyor? 
Hedefi olmayanların gelecek kaygısı büyük olur 
2014’ün ilk çeyreğinde dünya ve KKTC ekonomisi nerede? 
Kıbrıs sorunun çözümünde ekonomi 
Yatırımlar açısından Kıbrıs’’ta çözüm neden önemli 
Para akışındaki durgunluk mali tedbirlerle aşılabilir mi? 
Kayıt Dışı Ekonomi 
Uluslararası Kriz Grubu’nun Kıbrıs raporunun ekonomik yönü 
Kara Para ile Mücadele ve KKTC 
Tanınma veya Tanınmama ile dünya gerçekleri 
Günlük olaylarla uğraşırken 2014 Yılında olabileceklerin hesabını iyi yapmalıyız 
Kıbrıs sorunu ile ilgili hareketlenme ve ekonomi