Av. Hasan Sözmener

 

Tutukluluk

12 October 2015, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Tutukluluk konusunda herhalde geçmişte yazmışımdır. Ancak son günlerde yine tartışılmakta olduğundan, bu konuda bir daha yazmanın bir zararı olmayacağı, faydası olacağı görüşündeyim.

Bir suç işlendiği zaman, bu suçu soruşturup, suçluyu ve delilleri toplamakla görevli olan polistir. Yasa, bakanlar kuruluna, bir suçu soruşturmakla ilgili olarak soruşturma memuru atama yetkisi vermekle birlikte, bakanlar kurulu bu yetkisini hemen hemen hiç kullanmamaktadır.
Polis, o anda suç işlerken gördüğü bir kişiyi, eğer işlenmekte olan suçun cezası, hapislikse, yargıçtan, tutuklama emri almaksızın, tutuklayabilir. Eğer suç işlediğinden şüphelenilen kişi, suçüstü halinde değilse, polis o kişiyi, yargıçtan tutuklama emri almaksızın tutuklayamaz. Bir kişi, gerek suçüstü halinde tutuklanmış olsun, gerekse, yargıcın emri ile tutuklanmış olsun, fark etmez, tutuklandıktan sonra en kısa zamanda ve en geç 24 saat içerisinde yargıç huzuruna çıkarılmak durumundadır.
Tutuklanan kişiler suçlu oldukları için mi tutuklanırlar? Kesinlikle hayır. Tutuklanan kişiler, tutuklandıkları anda suçlu değillerdir. Tabii ki hukuken değillerdir. Bu nedenle tutuklanan kişilere, suçlu muamelesi yapılamaz. Bu ne demektir? Bu şu demektir; Tutuklanan kişiler suçlu oldukları için tutuklanmamaktadırlar. Peki ne için tutuklanırlar? Polisin yapacağı soruşturmanın selameti için tutuklanırlar. Yani, tutuklanan kişi, şahitlere müdahale etmesin, delilleri ortadan kaldırmasın diye tutuklanırlar. O nedenle halk arasında söylenmekte olan “mahkeme suçluyu tutukladı veya mahkeme, suçluyu salıverdi” şeklindeki sözler yanlıştır, hatalıdır.
Soruşturma maksatlı tutuklamalar, ilk defasında üç günü aşmamak ve sonrasında her defasında 8 günü aşmamak ve toplamda 3 ayı aşmamak üzere yargıç emri ile olur. Tabii ki, bunlar azami sürelerdir ve soruşturma maksatlı tutuklamalar, soruşturma bitinceye kadar devam eder. Genellikle soruşturmalar birkaç gün içerisinde veya bir iki hafta içerisinde bitirilmektedir.
Soruşturma neticesinde soruşturmayı yapan soruşturma memuru, kendisince suçluyu tespit etmişse, o takdirde bu kişinin aleyhine ceza davası açılacak demektir. Ceza davası açılacak demenin de anlamı, o kişi mahkeme huzuruna çıkacak ve yargılanacaktır.
Suçun soruşturulmasının tamamlanmasından sonra, ceza davasının açılması ve kişinin mahkeme huzuruna çıkarılması bir zaman almaktadır. Bu aşamada aleyhine ceza davası açılacak kişi ile ilgili sorulması gereken soru şudur; Bu kişinin serbest kalması halinde, ileride yapılacak yargılamadan kaçma ihtimali var mı? Diğer bir soru, bu kişi serbest kalması halinde, başka bir suç işleme ihtimali var mı? Bu sorulardan herhangi birisinin cevabı evet ise, bu kişinin tutuklanması gerekecektir. Ancak bu defaki tutukluluğun, soruşturma ile ilgisi yoktur. Yasaya göre, bu maksat için bir kişisi en fazla 3 ay tutuklu bırakılabilir. Soruşturma maksatlı tutukluluklarda kişi, polis nezaretinde, polis karakolunda tutuklu bırakılmakta, yargılama maksatlı tutuklulukta, kişi ceza evinde tutuklu bırakılmaktadır. Yargılama maksatlı tutuklanan bir kişi, suçlu olduğu için mi tutuklanmaktadır? Kesinlikle hayır. Yargılama maksatlı tutukluluklarda da, kişi hukuken suçsuzdur ve ona suçlu muamelesi yapılamaz. Bu nedenle bu konuda da halk arasında söylenmekte olan “suçlular tutuklandı veya suçlular serbest bırakıldı” şeklindeki sözler yanlıştır ve hatalıdır.
Yukarıdaki yasal durum nedeniyle, halkımızın ve özellikle her neviden basınımızın, bu yasal durum çerçevesinde, bu konularla ilgili, yorum ve haber yapmalarını tavsiye ve temenni ederim.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti