Av. Hasan Sözmener

 

Yargıç atamaları

02 November 2015, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Geçen haftaki yazımda, yargıç münhalleri ve bu münhallerin nasıl doldurulmakta olduğu ve bu konudaki şikâyetleri ve eleştirileri yazmıştım. Yargı ile ilgili olarak yazmakta olduğum hiçbir yazımda, hiçbir yargıcı veya direkt olarak yargıçları hedef almadım. Yargının içinden gelen birisi olarak, yargının, yıkıcı olarak eleştirilmesine de şiddetle karşı olduğumu belirtmek isterim. Ama, yargı eleştirilemez düşüncesi ile hemfikir değilim. Demokrasilerde her kurum, kuruluş, organ, makam ve siyasi mevkileri işgal edenler eleştirilmelidir. Eleştirisiz hiçbir alanda doğruyu bulmak mümkün olamaz.

Yargıç münhallerini ilan etmek, münhal yargıç mevkilerine yargıçları atamak, onları terfi ettirmek, nakillerini yapmak, Anayasa tarafından Yüksek Adliye Kurulu’na verilmiş bir görev ve yetkidir.

Anayasa’nın 138. maddesinin 1. fıkrasını aynen iktibas ediyorum ve konu ile ilgilenenlerin bu fıkrayı çok dikkatli okumalarını rica etmekteyim.

138. (1) Yargıçların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin veya görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleri ile ilgili suçlardan dolayı soruşturma yapılmasına ve yargılanmasına karar verilmesi, meslekten çıkarılmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve diğer özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine göre, yasa ile düzenlenir.

Yukarıdaki Anayasa düzenlemelerini karşılamak üzere 2 yasa bulunmaktadır. Bunlar, Yüksek Adliye Kurulu Yasası ve Mahkemeler Yasası’dır.

Doğal olarak Yüksek Adliye Kurulu bu yasaları uygulamaktadır. Ancak yasaları uygulamak, her zaman için hukuka uygun davranıldığını, göstermemektedir. Yargıç atamaları konusundaki eleştirilerimin iki yönü bulunmaktadır. Birinci yönü, belirtmiş olduğum yasal düzenlemeler ikinci yönü ise, mevcut yasaların uygulanmasındaki göze çarpan adaletsizliktir ve haksızlık iddialarıdır. Yüksek Adliye Kurulu’nun mevcut oluşumu ile, yargıç atamaları yapması, yargıçları terfi ettirmesi, nakil işlemlerini yapması ve disiplin işlerini yapması doğru bir düzenleme değildir. Çünkü Yüksek Adliye Kurulu, kararlarının hiçbir organ tarafından denetlenemeyeceği konusunda karar almıştır. Yani o meşhur laf misali, var ya o ana ile kadı üzerine söylenmiş laf. Onun gibi bir şey yani. Benim kanaatim o yöndedir ki, bu gibi işler, amirlere verilmemeli ve kararları, yargı denetimine tabi başka bir organa verilmelidir.

Bahsetmiş olduğum her iki yasada da, yargıçların terfilerinde ve görev ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi hakkında, tek bir kelime dahi yoktur. Yüksek Adliye Kurulu’nun, hangi kıstasları uygulayarak, yargıçları terfi ettireceğine veya görevlendirmelerini ve nakillerini yapacağına dair hiçbir düzenleme yoktur. Yüksek Adliye Kurulu, hiçbir gerekçe vermeden ve hiçbir denetime tabi olmadan, dilediği, kişiyi yargıç olarak atayabilir, bir yargıcı, terfi ettirebilir, görevlendirebilir ve dilediği yere nakledebilir. Terfilerde haksızlığa uğradığını düşünen bir yargıcın gık deme hakkı yoktur. Tüm yargıç adaylarının ve yargıçların, Yüksek Adliye Kurulu’nun kararlarına karşı boyun eğmekten başka bir çareleri yoktur. Mevcut Anayasal ve yasal düzenlemelerin ortaya çıkarmakta olduğu durum, anlattığım gibidir. Yüksek Adliye Kurulu, mevcut yasal düzenlemeleri uygulamaktadır. Yapılanlar yasaya uygun mu? Uygundur. Peki bu uygunluk adil, mi? Hakkaniyete uygun mu?

Yasal durum yukarıdaki merkezde. Bu yasal duruma rağmen, Yüksek Adliye Kurulu, adil ve hakkaniyete uygun uygulamalar yaparak, yasal düzenlemelerin aksaklıklarını en aza indiremez mi? Son gözlemimi söyleyeyim ve bu konuda bir öneride bulunayım. Yargıçlığa gönül vermiş, hayalleri ve idealleri yargıçlık olan birçok gencimizin, son yargıç münhallerine müracaat etmediklerini gözlemlemiş bulunmaktayım. Benim bir diğer gözlemim, yargıçların ve avukatların çoğunluğu, Yüksek Adliye Kurulu’nun uygulamalarından rahatsızdır. Bu gözlemimin yanlış olmasını inanınız çok arzu etmekteyim. Bunun için de şunu öneririm. Yüksek Adliye Kurulu bu konuda öncülük yapsın ve isim verme mecburiyeti olmadan ve anketör kullanılmadan, yargıçlar ve avukatlar arasında bir anket yapılsın. Bu arada, terfi etmiş olan yargıçları tebrik ederim. İlk kez yargıç olarak atanacak olanları da şimdiden tebrik eder onlara başarılar dilerim. Son olarak şunu da belirtmek isterim ki, hiçbir zaman, terfi edenlerin, terfi etmeye, atananların ise, atanmaya layık olmadıkları, iddiam olmamıştır.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti