Av. Hasan Sözmener

 

Koruma emri (Aile Yasası altında)

09 November 2015, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Eskiden yalnızca evli veya boşanmış eşlerden birisi, diğerine karşı, koruma emri verilmesi için mahkemeye müracaat edebilirdi. Yasada yapılan değişiklikten sonra, evli olup olmadıklarına veya ayni evde yaşayıp yaşamadıklarına bakılmaksızın çiftlerden biri diğerine veya diğerinin aile fertlerinden birine karşı, koruma emri verilmesi için mahkemeye müracaat edebilir.

Müracaat aile mahkemesine yapılabilmektedir. Müracaatı kişi kendisi yapabileceği gibi, kendisi adına müracaatta bulunulması için, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesine bağlı çalışan Şiddeti Önleme ve Danışma merkezine müracaat edebilir.
Mahkeme, ne gibi koruma emirleri verebilir? Mahkeme, aşağıdaki emirlerden birisini veya birkaçını verebilir. Bu yazımın maksatları açısından müracaat edene, “davacı”, aleyhine müracaat edilene de “davalı” diyeceğim.
1. Davalının, davacının veya davacının aile fertlerinin konutuna, taşınmaz malına, okuluna veya işyerine girmekten men edilmesine. 2. Davalının, davacının veya davacının aile fertlerinin 200 metre mesafesine yaklaşmaktan men edilmesi. 3. Davalının, davacı veya davacının aile fertleri ve varsa çocuklar ile yazılı, sözlü, telefon, elektronik posta, telefon mesajı, sosyal medya veya sair araçlarını kullanarak iletişimden men edilmesi. 4. Davalının, çocukla kişisel ilişkisinin refakatçi eşliğinde yapılması, sınırlandırılması veya kaldırılması. 5. Davalının, ruhsatlı ateşli silahı bulunması veya görevi gereği ateşli silah taşıması halinde, ateşli silah bulundurmaktan ve/veya taşımaktan men edilmesi ve ruhsatlı silahını Polis Genel Müdürlüğüne veya görevi gereği kendisine verilen silahı, görev yaptığı kuruma, teslim etmesi. 6. Polis Genel Müdürlüğü tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre, görevlendirilecek polis mensupları ile fiili koruma sağlanması.
Yukarıdaki koruma emirlerinin verilebilmesi için, davalının, neler yapmış olması gerekmektedir? 1. Fiziki zarar verdiği veya buna teşebbüs ettiği hallerde. 2. Cinsel tecavüz, cinsel taciz veya cinsel saldırı suçlarına teşebbüs ettiği veya suçu işlediği hallerde. 3. Fiziki, ekonomik veya manevi şiddet veya baskı yaptığı hallerde. 4. Konutu kullanma hakkı davacıya verildiği durumda, bu konuta izinsiz girdiği veya girmeğe teşebbüs ettiği hallerde. 5. İşyerine, evine, müstahdemine, işverenine, birlikte ikamet ettiği aile fertlerine veya yakınlarına mükerrer (birden fazla) şekilde telefon ederek, mektup göndererek, mail veya sosyal medya yolu ile veya diğer iletişim yollarını kullanarak veya sözlü olarak rahatsızlık verdiği hallerde. 6. İsteği dışında kamuya açık veya kapalı yerlerde, takip ettiği, hallerde. 7. Ceza yasası kuralları uyarınca, suç sayılan bir fiilde bulunması halinde(böyle bir durumda davalının, polis tarafından, itham edilmesi yeterlidir. ) 8. Evinin, işyerinin, okulunun, aracının veya davacının bulunduğu herhangi bir yerin, önünde bulunmak suretiyle gözaltında tuttuğu, ısrarlı takip yürüttüğü veya evinin etrafında dolaşmak suretiyle, gözetlediği hallerde. 9. Çocuğu haksız yollardan yargı yetkisi dışına çıkarmakla tehdit ettiği veya buna teşebbüs ettiği hallerde. 10. Yargıcın takdirine göre, tehdit, taciz ve rahatsızlık sayılabilecek hallerin var olması veya yapılacağı ihtimalleri hallerinde.
Kendisinden koruma emri istenen aile mahkemesinin, müracaatı en kısa zamanda sonuçlandırması ve koruma emri verilmesi halinde, emrin, en kısa bir zamanda davalıya tebliğ edilmesi yani bildirilmesi gerekmektedir.
Koruma emri ile ilgili işlemlerin tümü de harçtan muaftır. Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezlerine yapılacak müracaatlara, adli yardım hizmeti sunulur.
Verilmiş olan ve davalıya bildirilen koruma emrine uymayan davalı, diğer suçlarının yanı sıra, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin on katına kadar para cezasına veya 18 aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Kanaatimce mahkemelerin, koruma emirlerine uymayarak suç işlendiği iddiası ile açılan ceza davalarına öncelik vermeleri ve yargılamayı çok kısa bir süre içerisinde tamamlamaları gerekmektedir.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti