Prof. Dr. Vedat Yorucu

 

Halkın Partisi’nin ekonomik vizyonu

08 January 2016, Friday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Kıbrıs Türk siyasal hayatına dün yeni bir parti daha girmiştir. Prof. Dr. Kudret Özersay başkanlığında kurulan partinin ismi, Halkın Partisi’dir. Tüm halkı kucaklayan, halka ait olduğunu belirten, anlamlı bir isim ortaya çıkmıştır. Yeni bir vizyonla ve anlayışla kurulan bu partinin sloganı, “Halkın iradesiyle, yeni siyaset”tir. Halk arasında, yeni yol, ya da üçüncü yol olarak algılandı. Partinin amblemi, beyaz renk üzerine kırmızı renkle çizilmiş “eşit işareti”dir. Peki partinin amblemi neyi ifade etmektedir. Eşit işareti, eşitliği, partinin eşitlik ilkesini, hakkaniyeti ve adaleti nitelerken, aradaki beyaz renk ise, temiz siyaseti, şeffaflığı, liyakatı vurgulamaktadır. Halkın Partisi’nin resmi internet sitesi ise www.halkinpartisi.biz olarak kullanıma açılmıştır.
***
Bu kısa bilgileri verdikten sonra, partinin iki temel ilkesi üzerinde kısaca bilgi vermek istiyorum. Birinci temel ilke, “iyi yönetim, ya da iyi yönetişim” olarak belirlenmiştir. Bu parti, ülkemizde kokuşmuş yönetime son vermek ve yeni bir alternatif olmak için, biz daha iyi yöneteceğiz ilkesiyle halkın karşısına çıkmıştır. İkinci temel ilke ise,  “sosyal adalet” ilkesidir. Eğer iktidara gelmeyi başarırsa, bu ülkedeki hukuksuzluğa son vereceklerini, her türlü yolsuzluğun üzerine gidileceğini anlatmaktadır.

***

Halkın Partisi’ni, diğer partilerden ayırt eden en önemli yanı, bence ortaya koyduğu ekonomik vizyonu ve programıdır. 65 sayfalık parti programının en kapsamlı bölümü, partinin ekonomik öngörüleridir. Şöyle ki, sosyal adaletin sağlanması temel amacını güden, bir yandan refah artışı ile yerel istihdam yaratan politikalarla şekillenecek, diğer yandan yolsuzluklara ve israfa karşı etkili mücadelenin yer alacağı, tüketici ve işçi haklarının korunduğu, yatırımlara öncelik vererek reel sektörün geliştirileceği ve çevre dostu olan bütünlüklü bir piyasa ekonomisi modelini savunmaktadır.
***
Partinin temel hedefi, sosyal devlet ilkesinin gereklerini tam anlamıyla yerine getirmek için, KKTC’nin temel iktisadi sorunları olan işsizlik ve gelir dağılımı eşitsizliğini, yatırım ve büyüme odaklı bir piyasa ekonomisi aracılığı ile çözümlemektir. Bunu hayata geçirmek için, ülkenin öncü sektörleri olan başta turizm ve yüksek öğrenim, ayrıca destekleyici sektörler sanayi, tarım ve inşaat sektörlerinin gelişimine özel önem verilecektir. Bu öncü sektörlere ek olarak, bilişim sektörünü de,öncü sektörlerden biri haline getirmek için Parti’nin kararlılık göstereceği vurgulamaktadır.
***
Bence bu partinin diğer partilerden ayrıştığı en önemli nokta, yatırımları engelleyen sorunlara çözümler üretme kararlılığı ile tüm öncü ve destekleyici sektörlerde, yatırım ve yerel istihdam odaklı bir büyüme ve kalkınma modelini, en temel ekonomik vizyonu arasına koymuş olmasıdır.
***
Bir başka göze çarpan husus da, Halkın Partisi’nin vergi reformu kapsamında re’sen vergiyle ilgili olarak öngörüsüdür. Şöyle ki, Re'sen vergilendirmenin haksız tarh edilmesi de dahil olmak üzere, adaletsiz ve hiçbir esasa uymayan vergilendirme uygulamaları, iktidarların siyasi rantı veya silahı olmaktan çıkartılıp, yasaları uluslararası esaslara ve AB prensiplerine uygun olarak düzenleyip, sivil toplum temsilcilerinin de yer alacağı, bağımsız takdir ve itiraz komisyonları (Vergi Tahkim Kurulu) oluşturulmak suretiyle, halkın Vergi İdaresine duyduğu güvensizliği ortadan kaldırılacağıdır. Bu düzenleme, kanaatimce çok radikal bir düzenlemedir.
***
Kamu maliyesi disiplinini sağlamak için, israf niteliği taşıyan tüm harcama ve ödenekleri mercek altına alacağını programında öngörmektedir. Örneğin ek mesai ve ek tahsisat ödeneklerinin kaldıracağını, ek mesai gerektiren, ya da kesintisiz 24 saat hizmet gerektiren kurumlarda (örneğin sağlık ve güvenlik) vardiya sistemine bağlı iş düzenlemelerine gidileceğini, devlet kasasından ek para çıkmasını önleyeceklerini öngörmektedir. Gerek vardiya sistemine bağlı iş düzenlemelerinden, gerekse diğer reformlardan dolayı yeni kamu görevlisi ihtiyacı oluştuğu zaman, ilk olarak daireler arası nakil yönteminin uygulanacağını da, partinin ekonomik programında belirtmiştir.
***
Bütçe disiplini sağlanmasında hayati öneme sahip olan bir diğer konu da, Merkezi Devlet Yönetimi, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Yerel Yönetimleri kapsayan bütünlüklü bir Kamu Mali Yönetim Yasası’nın çıkarılıp, eksiksiz bir şekilde uygulanacağını müjdelenmesidir. Cari transferler kaleminde düzenlemeler ve gerekli tasarrufların yapılacağını, kamu alacaklarının tahsiline ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına öncelik verileceğini ve kamu gelirlerinin artırılmasını hedefleri arasına koyan Halkın Partisi, gerçekten ayakları yere basan kapsamlı bir programla halkın karşısına çıkmıştır.
***
Başkan Özersay, Partisi’nin manifestosunu açıkladıktan sonra, küçük bir kız çocuğu yanına yaklaşarak, ona kendisi için çizdiği bir resmi hediye etti. Bence, anekdotlara düşen bu küçücük detay, verdiği mesaj bakımından çok anlamlıydı. Başkan Özersay, yaşlıdan gence, gençten çocuğa kadar, toplumun tüm fertlerini kucaklayacak anlamlı bir mesaj vermiştir.
***
Gelecek yazımda, stratejik kurumlarla ilgili partinin görüşlerini ve özelleştirmeyle ilgili duruşunu anlatmaya devam edeceğim.

Yazarın Tüm Yazıları
Dış ticaret gelişmeleri (2016 Ocak-Mayıs) 
KKTC Merkez Bankası 2016 yılı ikinci çeyreği bülteni: Bütçe gelişmeleri 
Türk akımı doğalgaz boru hattı hayat buluyor 
Amerikan Merkez Bankası ışığı yaktı: Eylül’de faizleri arttıracak gibi 
Devlet Planlama örgütü bilgilendirdi: Poly Peck PLC’yi hatırlattı       
Kıbrıs’ta genel sağlık sigortası tamam 
Sterlin neden düştü? 
Esnaf ile alay mı ediliyor? 
Türk Hava Limanları’nda iç hatlara yönlendirilmemizin ekonomik zararları 
Türkiye’deki yabancılar 420 milyon dolarlık bonoyu sattı 
Olağanüstü Hal ilanı Türkiye Ekonomisine nasıl etki eder? 
Askeri darbe girişiminin ekonomik sonuçları 
Güney Kıbrıs Ekonomisi’nde sevinç           
Borsalarda ve kambiyo piyasalarında son durum 
Düşünce Taslağı: Sosyo-ekonomik – politik(2/2) 
Sosyo - ekonomik - politik  (1/2) 
Bayram yerleri    
İsrail ve Rusya ile normalleşen ilişkilerin ekonomik faydaları 
İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkmasının doğuracağı sonuçlar 
Genel Gıda ve Yem Yasası neden yürürlüğe sokulmuyor? 
Küçük esnaf ve zanaatkârlar dertli: Mali desteğe ihtiyaç var 
Brexit Gerçekleşirse Sterlin’in dümeni kopmaz 
23 Nisan İlkokulu neden başarılı? Kolej sınavlarında önemli başarı 
2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı’nda yüksek öğretimin yeri 
Alo Alo!......Telefon 
Ekonomik protokol neden sessiz sedasız imzalandı? Telefon ve elektrik satılacak mı? 
İşadamı, KKTC’ye neden yatırım yapmaz? 
Seyrüsefer harçları konulu yazıma gelen okuyucu yorumları 
Bakan Serdar Denktaş’a: 
Avrasya Araştırmaları Enstitüsü ve Kazakistan Kongresi’nden çıkardığım sonuçlar 
Kazakistan’da uluslararası ekonomi, finans ve enerji kongresi 
Dünya Borsaları’ndaki düşüşlere dikkat 
ODTÜ Enerji Konferansı’ndan anekdotlar 
Doğu Akdeniz Enerji Güvenliği ve Jeopolitiği Konferansı 
UBP-DP hükümet programı – (3): Ekonomi ve özelleştirmeler olumsuz, enerji ve hidrokarbonlar olumlu 
UBP-DP hükümet programı -2 
UBP-DP hükümet programı (1) 
Amerika çözümü finanse edecek-miş !!! 
KKTC Merkez Bankası’nın 2015 yılı raporu 
Arif Feridun – “Yazgı” 
Kıbrıs ekonomi zirvesi yazılarıma gelen okuyucu mektubu 
CTP-UBP hükümeti, gerçekleri bal gibi biliyordu 
Sanat ile ekonominin arakesitinde bir yıldız: İlde Atik 
DPÖ’ye dikkat ediniz 
Kıbrıs Ekonomi Zirvesi (3/3) 
Kıbrıs Ekonomi Zirvesi (2/3) 
Kıbrıs ekonomi zirvesi (1/3) 
Hani turizm örgütü nerede? 
Dış ticaret bilançosu ne durumda? 
DAÜ’de, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz hidrokarbon konulu konferans 
KKTC’deki bütçe gelişmeleri 
Parasal ve finansal gelişmeler (2015 IV. Çeyrek Bülteni) 
KKTC’de kara para aklanıyor mu? Maliye Bakanı Özgür’e düşen yükümlülükler 
Ercan Havalimanı’na neden 11 milyon dolar? 
Kat sınırı emirnamesi işe yarar mı? 
Brüt krediler’de ki düşüşe dikkat ediniz 
Türkiye angajman kurallarını uyguluyor 
Görüşme süreci ve Federal Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk ekonomisi raporu hakkında 
Yerel sanatçılara da yer verilsin 
Hükümet düğümünü atacak olan da, bozacak olan da Kıb-Tek olacaktır 
Kürt Amerikan Enerji Koridoru: Hatay’a dikkat ediniz 
Radar Reşat’ın KKTC ekonomisine bakışı 
Yükselen ekonomilerin hepsi zorda 
KIB-TEK, vatandaşı tiftikliyor 
Güney Kıbrıs ekonomisi ne durumda? 
Halkın Partisi’nin özelleştirme politikası (2/2) 
Halkın Partisi’nin özelleştirme politikası (1/2) 
2016’da bizleri nasıl bir ekonomi bekliyor? 
Sosyal güvenlik sistemi battı  
Sosyal Güvenlik ağı güçlendirilip genişletilmelidir 
Emeklilik sistemini düzeltmenin tek yolu iradedir 
İsrail-Türkiye yakınlaşmasının temeli doğalgaz 
Kumarhanelerin ekonomik faydası artık tartışılır oldu 
Amerika Merkez Bankası ve faiz artışı beklentisi  
Doğalgaz ittifakı, görüşmelere zarar verir 
Akdeniz enerji halkası 
Kıbrıs Türk Turizm Örgütü ne zaman? 
Türk Rus gerginliği ve olası ekonomik sonuçları 
2016 yılı bütçesi değerlendirmelerim (3 - son) 
2016 yılı bütçesi değerlendirmelerim-(2) 
Böyle bütçe mi olur?  
Program olumlu ve desteklenmeli 
2016-2018 Orta Vadeli Program Taslağı -3 
2016-2018 orta vadeli program taslağı -2 
2016-2018 orta vadeli program taslağı -1 
Orta vadeli program 
Euro’ya geçmek mümkün mü? 
Derinya kapısı geçişlerinden ekonomik kazanç beklemiyorum 
Derinya kapısı geçişlerinden ekonomik kazanç beklemiyorum 
Şeytanca alınan karar: KIBTEK’in görev zararları halka ödettirilecek 
Yeni bir faiz yasasına ihtiyaç vardır 
Olası çözümün maliyetini kim karşılayacak? 
Olası çözümün maliyetini kim karşılayacak? 
Olası bir çözüm sonrası, muhtemel ekonomik endişelerim 
Direk ticaret tüzüğü olmadı Çözüm bize ne kazandırır? 
ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ BİR OKUYUCU MEKTUBU 
CTP hizaya geldi!!! 
Eğitimdeki sorunların temeli irade ve ekonomik çıkmazdır 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI YARARLI BİR UYGULAMADIR 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI YARARLI BİR UYGULAMADIR 
Kıbrıs’ın havası da, ekonomisi de toz duman içinde 
B20 Zirvesi ve Ankara 
Dış ticaretimiz ne durumda 
Bütçe gelişmeleri 
Eylül’de fedfaiz’i artırır mı? 
FED Eylül’de faiz’i artırır mı? 
Dümeni kopan Türkiye ekonomisi 
Çin Devalüasyona gitti: Dolar ve Euro’nun durumu 
Güney Kıbrıs’ın ekonomik durumu 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Doğalgaz Ticareti’ndeki önemi 
Doğalgaz piyasasına Avrupa’dan bakınca 
Döviz dalga dalga 
Güney Enerji Koridoru’nda enerji denklemi değişti 
CTP-UBP koalisyonu hükümet programı  
Yeni kabine 
Avrupa, Türkmenistan ve Azerbaycan gazına göz dikti 
KKTC Merkez Bankası’nın 2015 Yılı Birinci Çeyreği Bülteni  
Yunanistan’daki radikal sol, çok erken çark etti 
“Su Yönetimi Projesi” başlıklı yazıma, eski Ekonomi ve Turizm Bakanı Derviş Kemal Deniz cevap verdi 
Amerika faizi artırmadı...Dolar şimdi ne olacak? 
Amerika Merkez Bankası Faiz’i artırır mı? 
Su yönetimi projesi 
Döviz şimdi ne olacak? 
İstatistik Dairesi’nde nihayet iyi işler yapılmaya başlandı 
24’üncü Dünya İşletmecilik Kongresi 
Kıbrıs Ekonomi Zirvesi’nde ekonomik entegrasyon irdelendi 
Transit Ticaret Merkezi – Kıbrıs (Cyprus As A Transit Trade Centre) 
TRT modeli özerklik 
Suriye gaz havzası 
Millî Direnme Ekonomisi  
CTP 
BRT’de doğru işler yapılmaya başlandı: Mete Tümerkan’la uğraşmayı bırakınız 
Kıbrıslı Rumların ekonomisi battı 
Dragon çayı, KKTC’nin stratejik konumunu güçlendirecektir 
Barcelona kıyı ötesi (offshore) protokolü 
Kıbrıs patatesi 
İstanbul’dan ekonomi gözlemi 
Amaranta Vadisi’ndeki yabancılara müjde 
Ne kadar ayakları üzerinde duran ekonomi yarattınız ki? 
Kıbrıs doğalgazı açmazda: Sıkıştırılmış doğalgaz revaçta 
Çamlıbel birinci Ekogünü Yerli üretim ve kültürel miras’ın korunması 
Genel Sağlık Sigortası’na geçilecek: GSS Koordinatörü Dr. Aykut Üretici’nin anlattıkları 
Taksiciler çok dertli 
Belediyeler Bütçesi ve Birlik Başkanı’nın feveranı 
Türkiye’de konut satışları 
Lübnan gaz havzası 
Yerli üretim desteklenmeli 
Dolar’ın ateşi düşmüyor 
Nobelli Ekonomist Stiglitz’in yeni önerileri: “İç talebe bağlı büyüme modeline geçilmeli” 
Yunan halkını acaba neler bekliyor? 
Kolej sınavları hakkında okuyucu yorumları 
Bir acayip kolej sınavı 
Yunanistan’daki radikal sol’un zaferi ve ekonomik beklentiler 
Kur ve faiz hareketlerinin 2015 beklentileri 
İstatistiğin önemi 
Turizm örgütü  
Dünya ham petrol fiyatlarını doğru okuyabilmek 
Sağlık Bakanlığı 2014 yılı icraatları 
Gelir eşitsizliğinin bedeli 
Siber Hanım’ın işi zor! 
KKTC’de Euro’ya geçiş mümkün müdür? 
Dünya petrol fiyatları 
Ada ekonomileri için denk bütçe uygun değildir 
Mevduat neden bu kadar hızlı artıyor? 
2015 yılı bütçesi ile reform olmaz 
Emtia, metal ve enerji piyasaları’nda son durum