Av. Hasan Sözmener

 

Yüksek ökçeler

11 January 2016, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Ömer Seyfettin’in, Yüksek Ökçeler, isimli hikayesini çok uzun yıllar önce okumuştum. Tüm ayrıntılarını hatırladığımı söyleyemem.

Hatırladığım kadarı ile evin hanımı, sürekli olarak yüksek ökçeli ayakkabılar giyer ve evin içerisinde onlarla dolaşırdı. Evin hanımı tüm hizmetçilerinden, memnundu. Onların hizmetlerinden, onlarla birlikte yaşamaktan son derece mutlu idi. Hizmetçilerin tümü de hanımlarını çok sevdiklerini, hanımlarından son derece memnun olduklarını konuşuyorlar, sürekli hanımlarına sevgi ve övgü dolu sözler söylüyorlardı. Görünüşe göre, hizmetçiler de hanımlarından memnundular ve ona hizmet etmekten dolayı çok mutlu ve mesuttular.

Gel zaman git zaman, bir nedenden ötürü evin hanımı, yüksek ökçeli ayakkabı giymemeye başladı. Evin hanımı, yüksek ökçeli ayakkabı giymemeye başladıktan sonra, hizmetçilerinin, birçok yiyecek ve içecek eşyalarını çalmakta olduklarını, kendisini acımasızca çekiştirdiklerini, sürekli dedikodusunu yaptıklarını gözleri ile gördü ve kulakları ile işitti. O kadar yıl aralarında su sızmayan hizmetçilerinin niçin birden bire böyle değiştiklerini anlayamıyordu. Tüm hizmetçilerinin işine son verdi.

Halbuki hizmetçiler ayni hizmetçilerdi ve onlar yıllardan beridir, hanımlarını çalıyorlar, onu çekiştiriyorlar ve dedikodusunu yapıyorlardı. O güne kadar hanımlarına yakalanmamışlardı çünkü yüksek ökçeli ayakkabı giymekte olan hanımlarının yanlarına gelmekte olduğunu topuk seslerinden anlıyorlar ve, o an yapmakta oldukları, hırsızlıktan, çekiştirmeden ve dedikodudan vazgeçiyorlar ve kendi aralarında güya hanımlarını övüyorlarmış gibi konuşmalar yapmaya başlıyorlardı. Böylelikle, hanım, hizmetçilerinin hırsızlık yaptıklarını, görmüyor, kendisini çekiştirdiklerini, dedikodusunu yaptıklarını duymuyor, anlamıyordu.

Son zamanlarda ülkemizde, Ömer Seyfettin’in bu hikayesini hatırlatacak şeyler olmaktadır. Bir örnek: Bilindiği üzere bir yüksek mahkeme yargıcı, yargıçlığı bırakıp, “yüksek yönetim denetcisi” oldu. Yüksek yönetim denetçisi, devlet yönetiminde, uygunsuz gördüğü bazı hususları dillendirmeye başladı. Bana göre, yüksek yönetim denetçisi, basına yapmakta olduğu son açıklamasında, aceleci davrandı, ama ilgili bakanla giriştikleri söz düelosu bana her nedense, bu hikayeyi anımsattı. Bana göre yüksek yönetim denetçisi, her olayı duyar duymaz basına açıklamalar yaparsa, hikayedeki evin hanımının, hizmetçilerinden memnun olduğu gibi, kendisi de, devleti yönetenlerden memnun kalabilecektir diye bir his var içimde.

Yüksek yönetim denetçisinin, çalışma yönteminin nasıl olduğuna dair bana birçok sorular sorulmuştur. Bu soruların cevabı, 38/1996 sayılı yasanın 16. maddesinde yer almaktadır. Bu madde şöyledir;

16.(1) Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), her altı ayda bir Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına, çalışmaları hakkında detaylı Rapor sunar. Bu Raporu Cumhurbaşkanı'na ve Başbakana da gönderir. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına sunulan bu Rapor basına açıktır.

(2) Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), kovuşturma yaptığı her konuda kendilerinin müşahedeleri ile alınan sonuçları ve soruşturmakta olduğu konu ile ilgili gördüğü kişilerin görüşlerini ihtiva eden bir Rapor hazırlar. Hazırladığı Raporu Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına sunar. Bu raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanına da gönderir. Soruşturma özel bir konuda haksızlığa uğradığını iddia eden kişinin müracaatı üzerine başlatılmışsa raporun bir kopyasını ilgili kişiye de gönderir.

(3) Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), görevini yaparken Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Bakanlar, yönetimin bağımsız kuruluş başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının idare heyeti, başkan ve/veya Genel Müdürleri ve/veya Sekreterleri ile yasayla kurulmuş Komisyon veya Komite Başkanları veya yasa ile kurulan diğer hükmü şahıs veya teşekküllerle direk olarak temas edebilir, soruşturmakta olduğu konu hakkında yazılı veya sözlü bilgi ve belge sunulmasını isteyebilir.

Ancak Anayasa ve Yasalar uyarınca gizli nitelikli belgeleri Yüksek Yönetim Denetçisinin (Ombudsman’ın) görmesi sadece belgeden sorumlu makamın en üst amiri ile mutabık kalmaları durumunda mümkündür.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti