Av. Hasan Sözmener

 

Şartlı tahliye nedir?

07 March 2016, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Cezaevinde hapis cezalarını çekmekte olan bazı mahkumların, salıverilmeleri için yaptıkları başvuruların reddedildiğine dair birçok şikayet bilgime getirilmektedir.

Hapis cezasını çekmekte olan bir mahkumun, hapis cezası henüz sona ermeden serbest bırakılabilmesi mümkün mü?

Cezaevinde iyi hal gösteren mahkumların hapis cezalarında, cezaevi müdürünün bazı oranlarda indirimler yapabilme yetkisi vardır. Gelen şikayetler, cezaevi müdürünün indirim yetkilerine ilişkin değildir. Gelen şikayetler, şartlı tahliye ile ilgilidir.

Şartlı tahliye, hapis cezasının belirlenen miktarını, iyi hal göstererek çekmiş olan bir mahkumun cezasının geriye kalan kısmının, uygulanmasının, ertelenerek mahkumun serbest bırakılmasıdır.

Şartlı tahliye ile ilgili düzenlemeleri, sömürge döneminden kalmış olan Cezaevi disiplin yasası yapmakta idi. Bu yasa, ömür boyu hapis cezası çekmekte olanların ve hapis cezasını 21 yaşından önce çekmeye başlayanların, bakanlar kurulu tarafından, şartsız olarak tahliye edilebileceklerini belirtmekte idi.

Benim bulamadığım veya anlayamadığım bir yetkiye dayanarak bakanlar kurulu, “Şartlı Tahliye Tüzüğü” diye isimlendirdiği bir tüzüğü yürürlüğe soktu. Bu tüzüğün yürürlüğe sokulmasında katkıda bulunanlar beni affetsinler ama, hakikaten ben bu tüzüğün yasal dayanağını bulamadım. Bana göre bu tüzük tamamıyla yetkisiz bir şekilde çıkarılmıştır. Tabii konumuz tüzüğün yasallığı değildir.

Bu tüzük kurallarına göre, taammüden insan öldürme veya insan öldürme veya bunlara teşebbüs etme suçlarından cezaevinde hapis cezası çekmekte olan mahkumlar, cezalarının üçte ikisini çekmiş olmak şartıyla, ırza geçmek veya yakın akraba ile cinsi münasebette bulunmak veya bunlara teşebbüs etmek suçları dışındaki bir suçtan dolayı, cezaevinde hapis cezalarının yarısını çekmiş olan mahkumlar, şartlı olarak salıverilmeleri talebi ile başvuruda bulunabilirler.

Başvurular, tüzük kuralları uyarınca kurulmuş olan, şartlı tahliye kurulunda görüşülür.

Şartlı tahliye kurulu, başkan olarak içişleri bakanlığı müsteşarı, cezaevi danışma kurulu başkanı veya danışma kurulunun görevlendireceği bir üye, başsavcının görevlendireceği bir savcı, polis genel müdürünün birinci veya ikinci yardımcısı, merkezi cezaevi müdürü veya muavini, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi başhekimi veya yardımcısı ve sosyal hizmetler dairesi müdürü veya muavininden oluşmaktadır. Yani toplam 7 üyeden oluşmaktadır. Tüzüğe göre, kurul üyelerine temsil ödeneği de verilmektedir.

Kurulun bir başvuruyu incelerken göz önünde bulunduracağı kıstaslar da tüzükte belirlenmektedir. Bu kıstaslar, Hükümlü’nün; ıslah olup olmadığı, cezaevinde geçirdiği süre, mahkum olduğu suçun türü, ciddiyeti, vahameti, işleniş tarzı, Yasaca öngörülen ceza, Mahkeme’nin takdir ettiği hapislik cezasının süresi, şartlı tahliye edilip serbest kalması halinde tekrar suç işleme durumu ve toplumda yaratacağı infial, Şartlı Tahliye edilip serbest kalması halinde toplum için tehlike teşkil edip etmeyeceği ve dair diğer önemli faktörlerdir. Görülebileceği gibi, kurul karar verirken, cezayı takdir etmiş olan mahkemeyi, işin ilginci, yargıda son merci olan yargıtayı bile, denetler pozisyondadır. Eğer mahkeme cezayı az vermişse, kurul, başvuruyu reddedebilecektir. Halbuki şartlı tahliyeden gaye, cezaevinde iyi hal göstermiş olan mahkumu, mükafatlandırmaktır. Mükafatlandırılarak salıverilen mahkum, salıverildiği tarihten itibaren, hapis cezasının geriye kalan süresi içerisinde hapislikle cezalandırılan bir suç işlemediği takdirde, cezasını çekmiş addedilecektir. Gelecek hafta da bu konudaki şikayetleri ele alacağım.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti