Av. Hasan Sözmener

 

Şartlı tahliye şikayetleri

14 March 2016, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Geçen haftaki yazımda, şartlı tahliyenin ne olduğunu, şartlı tahliye kurulunun oluşumunu ve hapis cezasına çarptırılmış olan mahkumların, şartlı olarak tahliyelerinde, dikkate alınması gereken hususları belirtmiştim.

On yıl kadar öncesine kadar, ömür boyu hapse gönderilen bir mahkum, yirmi yıl hapis cezasına çarptırılmış kabul edilirdi. İnfaz sistemi içerisinde hapse mahkum edilen mahkumlar, cezaevinde iyi hal göstermeleri halinde, birtakım indirimlerden faydalanarak, mahkemelerin vermekte olduğu hapis sürelerinden önce tahliye edilirlerdi.

Mahkumlara indirim yapma yetkisi, sadece cezaevi müdürünün yetkisindeydi. Cezaevi müdürü, iyi hal gösteren mahkumlara, mevzuatın kendisine tanımış olduğu indirimleri yapardı.

Suç işleyen sanıklara ceza takdir etmekle, cezanın infazı ayrı konulardır. Sanıklara ceza takdir etmekteki esas amaç, suç işleyenlerden intikam almak, onlardan öç almak olmayıp, onları ıslah ederek, topluma iade etmektir. Hapis cezası takdir edilen bir mahkumun, çekmekte olduğu ceza nedeniyle ıslah olup olmadığını, en iyi bilebilecek olanlar, cezaevi müdürü ve orada görev yapanlardır. Dolayısı ile cezaların infazına dıştan birilerinin çok etkili bir şekilde müdahale etmemesi gerekir.

Durum böyle olmasına rağmen, kimin aklından çıktı bilmem ama on yıl kadar önce, yargıtayı oluşturan yargıçlar, kararlarında, infaz sistemindeki indirimleri konu etmeye ve bundan şikayetçi olmaya başladılar. Bana göre, cezaların infazına bu şekilde müdahaleler yapılması doğru değildi.

Yargıçların dile getirmekte olduğu bu şikayetlerden, savcılar da yararlanmaya başlamışlardı. Verilen cezaların fahiş olduğunu ileri sürerek dosyalanan istinaflarda, verilen hapis cezalarındaki indirimler konu edilmekte ve hesaplar kitaplar yapılarak, indirimleri sonucunda bir mahkumun yatacağı hapis sürelerinin azlığı konu edilmekte idi. Bu indirimler nedeniyle bazı istinaflar da red edilmişti. Bazıları ise geri çektirilmişti.

Bu yersiz şikayetler nedeni ile cezaevi tüzüğünde değişiklik yapıldı ve ömür boyu hapis cezasının süresi 20 yıldan 40 yıla çıkarıldı. Cezaevi müdürünün, cezalardaki indirim oranları azaltıldı. Cezaların artırılması ile suçların önlenebileceğini zannedenler bu gelişmeden son derece memnun olmuşlardı.

Bu değişikliğe rağmen, suçlarda hiçbir azalma olmadı ve suçlar artmaya devam etti. Aradan çok kısa bir zaman geçti ki, cezaevi doldu taştı. Bu durum karşısında, şartlı tahliye diye bir şey icat edildi. Kanun yetki vermediği halde, 7 kişilik bir kurul oluşturuldu. Cezaevi müdürünün indirimlerini fazla görenler, tüzükle bu kurula hapis cezalarını yarı yarıya indirme yetkisi verdiler. Bununla da yetinmeyip, bu kurula, cezayı takdir etmekte olan alt mahkemeleri ve yargıtayı denetleme yetkisi de tanıdılar. Yani anayasaya rağmen mahkeme üzerine mahkeme kurdular.

O gündür bu gündür, aldığım şikayetlere göre, birçok istinaf, şartlı tahliye bahane edilerek bekletilmekte, şartlı tahliye bahane edilerek, birçok istinaf geri çektirilmektedir. Cezaevindeki mahkumların birçoğunun şartlı tahliye başvuruları, kurul tarafından şu veya bu bahanelerle ertelenmekte veya ret edilmektedir. Şartlı tahliye başvuruları ret edilen birçok mahkum ve onların serbest kalacağını bekleyen yakınları bu duruma öfkelenmekte ve isyan etmektedirler. Şartlı tahliye edilen bir mahkumun, tahliye edildiği tarihte, bakiye kalan ceza süresi içerisinde başka bir suç işlememesi gerekmektedir. Şartlı tahliyeden faydalanan yabancı uyruklu mahkumlar, tahliye edildikleri anda, sınır dışı edilmektedirler. Onları takip etme olanağı kalmamaktadır. KKTC vatandaşı olup da, yaşamlarını KKTC’de sürdürenlerin bir suç işlemesi halinde, hemen tepesine binilmekte ve kalan cezası da çektirilmektedir. Birçok mahkumun ve ailesinin, şartlı tahliye kurulunun uygulamalarından, şikayetleri vardır. Durumları benzerlik arz eden bazı mahkumlar serbest bırakılmakta, bazıları ise serbest bırakılmamakta imiş. Cezaevi müdürüne ait olan indirim yetkilerini kısıtlayıp da sonradan daha fazlasını yasaya aykırı olarak oluşturulan bir kurula vermenin mantığı ne idi acaba? Ne mantığı, mantıklı olan bir şeyin KKTC’de işi olamaz zaten.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti