Prof. Dr. Vedat Yorucu

 

Hani turizm örgütü nerede?

18 March 2016, Friday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Dilimizde tüy bitti, bağımsız bir Turizm Örgütü’ne ihtiyaç duyduğumuzu söylemekten yazmaktan yorulduk. 2004-2008 yılları arasında birçok TV kanalına misafir olduk ve böylesi bir Örgüt’ün kurulması gerektiğine işaret ettik. Dönemin Turizm Bakanı Sn. Derviş Deniz zamanında, Bakanlık bünyesinde oluşturulan bir ekip ve turizmi temsil eden sivil toplum örgütleri ile birlikte, ortaklaşa çalışılarak ve onların katkıları da alınarak, yepyeni bir yasa tasarısı hazırlanıp Bakanlar Kurulu’na gönderilmişti. Bu tasarı, Barbados, Maritius, Guyana, Isle of Man, Malta ve Güney Kıbrıs gibi ada ülkelerinin bağımsız turizm örgütlerinin mevzuatlarından yararlanılarak ve AB hukukuna uyarlanarak hazırlanmıştı. Hükümet değişimlerinden, hazırlanan tasarılar hep kadük olmuştur. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, siyasilerin sivil toplum örgütleriyle yetki paylaşımına sıcak bakmaması, ikincisi de, Turizm Fonu’nda biriken 15 milyon dolarlık pastanın paylaşılmak istenmemesidir.

***
Eğer bu 2008 yılında örgüt kurulmuş olsaydı, Turizm Örgütü içerisinde KTHY’ı da yasal temsilci sıfatıyla, memleket ekonomisi adına ortak amaç için hareket edecek, bu yaşanan olaylar ve milyonlarca dolarlık zarar da yaşanmamış olacaktı. Çünkü bu kuruma ve yönetimine iç denetim yanında, dış denetim de tabi olacaktı. Siyasilerin eli, bu kurumun üzerinden bir şekilde çekilmiş olacaktı. Kurulacak Turizm Örgütü, özerk bir kuruluş olarak, tüm turizm sektörlerinin başkanlarının yönetimde yer alacağı idare tarafından yönetilecekti. Çağdaş normlara ve AB müktesebatına uygun olarak hazırlanan “Özerk Turizm Örgütü” taslağı, o yöndeydi.
***
Örgütün kuruluş amacı, sürdürülebilir turizm ilkeleri çerçevesinde ve Turizm Gelişim Planı’nda belirtilen temel politika ve hedefler doğrultusunda ülke turizminin geliştirilmesi,  turizm sektörünün kalkınması ve halkın refah seviyesinin yükseltilmesi amacı ile turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bu amaçla meslek kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve Devlet Kurumları arasındaki koordinasyonun sağlanması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin düzenlemesi ve uygulanması, halkın turizm bilincinin artırılması ve turizm sektöründe ihtiyaç duyulan mesleki eğitim programlarının hazırlanıp uygulanması, turizm alanında ihtiyaç duyulan araştırmalar yapılması, uluslararası ilişkiler kurulması ve sektörün yürürlükteki mevzuata uygun hareket edip etmediğinin denetlenmesi ve  söz konusu mevzuatın uygulanması için  gereken tedbirlerin alınmasını sağlamayı hedeflemekteydi.
***
Gelişen olaylar gösterdi ki, böylesi uygulamalara çok önceden el atılmalıydı. Gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin ve muhalefetin, yaşanan KTHY olayında ve milyonlarca zarar gören ülke turizminde büyük suçu vardır. Hatayı başkalarında arayacağımıza, önce kendimizde arasaydık daha doğru olmaz mıydı?
***
Her hükümet döneminde, üzerinde koalisyon pazarlığı yapılan Turizm Bakanlığı bünyesinde kullanılan 15 milyon Dolarlık turizm tanıtma ve pazarlama fonu, Parti Başkanları’nın adeta iştahını kabartmaktadır. Hükümetin reklam ve tanıtım harcamalarında ciddi azaltmaya gitmesi, Kuzey Kıbrıs turizminin İngiltere pazarından tümüyle değilse bile, kısmen çekildiği biçiminde yorumlanmaktadır.
***
Turizm’deki bu dağınıklığı ortadan kaldıracak en kestirme yol, “KIBRIS TÜRK TURİZM ÖRGÜTÜ’NÜN” bir an önce yasallaşmasıdır. Turizmi yönetenler, turizmin gerçek temsilcileri olan, turizm sivil toplum örgütleri olmalıdır. Bu mesleğin uzmanları, Devlet memurlarından eminim ki daha ehildirler. Bağımsız özerk bir Turizm örgütü, dünyada daha modern ve daha çağdaş yönetim davranışları sergileyebilme kabiliyetine sahiptir. Tüm bunlar yapılmadan, alternatif hava yollarına izin verilmeden, koltuk arzı yaratılıp bilet fiyatları ucuzlatılmadan, yurt dışındaki fuarlara katılmak temsiliyetten öteye gitmemektedir. Bu Örgüt biran önce hayat bulmalıdır.

Yazarın Tüm Yazıları
Dış ticaret gelişmeleri (2016 Ocak-Mayıs) 
KKTC Merkez Bankası 2016 yılı ikinci çeyreği bülteni: Bütçe gelişmeleri 
Türk akımı doğalgaz boru hattı hayat buluyor 
Amerikan Merkez Bankası ışığı yaktı: Eylül’de faizleri arttıracak gibi 
Devlet Planlama örgütü bilgilendirdi: Poly Peck PLC’yi hatırlattı       
Kıbrıs’ta genel sağlık sigortası tamam 
Sterlin neden düştü? 
Esnaf ile alay mı ediliyor? 
Türk Hava Limanları’nda iç hatlara yönlendirilmemizin ekonomik zararları 
Türkiye’deki yabancılar 420 milyon dolarlık bonoyu sattı 
Olağanüstü Hal ilanı Türkiye Ekonomisine nasıl etki eder? 
Askeri darbe girişiminin ekonomik sonuçları 
Güney Kıbrıs Ekonomisi’nde sevinç           
Borsalarda ve kambiyo piyasalarında son durum 
Düşünce Taslağı: Sosyo-ekonomik – politik(2/2) 
Sosyo - ekonomik - politik  (1/2) 
Bayram yerleri    
İsrail ve Rusya ile normalleşen ilişkilerin ekonomik faydaları 
İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkmasının doğuracağı sonuçlar 
Genel Gıda ve Yem Yasası neden yürürlüğe sokulmuyor? 
Küçük esnaf ve zanaatkârlar dertli: Mali desteğe ihtiyaç var 
Brexit Gerçekleşirse Sterlin’in dümeni kopmaz 
23 Nisan İlkokulu neden başarılı? Kolej sınavlarında önemli başarı 
2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı’nda yüksek öğretimin yeri 
Alo Alo!......Telefon 
Ekonomik protokol neden sessiz sedasız imzalandı? Telefon ve elektrik satılacak mı? 
İşadamı, KKTC’ye neden yatırım yapmaz? 
Seyrüsefer harçları konulu yazıma gelen okuyucu yorumları 
Bakan Serdar Denktaş’a: 
Avrasya Araştırmaları Enstitüsü ve Kazakistan Kongresi’nden çıkardığım sonuçlar 
Kazakistan’da uluslararası ekonomi, finans ve enerji kongresi 
Dünya Borsaları’ndaki düşüşlere dikkat 
ODTÜ Enerji Konferansı’ndan anekdotlar 
Doğu Akdeniz Enerji Güvenliği ve Jeopolitiği Konferansı 
UBP-DP hükümet programı – (3): Ekonomi ve özelleştirmeler olumsuz, enerji ve hidrokarbonlar olumlu 
UBP-DP hükümet programı -2 
UBP-DP hükümet programı (1) 
Amerika çözümü finanse edecek-miş !!! 
KKTC Merkez Bankası’nın 2015 yılı raporu 
Arif Feridun – “Yazgı” 
Kıbrıs ekonomi zirvesi yazılarıma gelen okuyucu mektubu 
CTP-UBP hükümeti, gerçekleri bal gibi biliyordu 
Sanat ile ekonominin arakesitinde bir yıldız: İlde Atik 
DPÖ’ye dikkat ediniz 
Kıbrıs Ekonomi Zirvesi (3/3) 
Kıbrıs Ekonomi Zirvesi (2/3) 
Kıbrıs ekonomi zirvesi (1/3) 
Dış ticaret bilançosu ne durumda? 
DAÜ’de, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz hidrokarbon konulu konferans 
KKTC’deki bütçe gelişmeleri 
Parasal ve finansal gelişmeler (2015 IV. Çeyrek Bülteni) 
KKTC’de kara para aklanıyor mu? Maliye Bakanı Özgür’e düşen yükümlülükler 
Ercan Havalimanı’na neden 11 milyon dolar? 
Kat sınırı emirnamesi işe yarar mı? 
Brüt krediler’de ki düşüşe dikkat ediniz 
Türkiye angajman kurallarını uyguluyor 
Görüşme süreci ve Federal Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk ekonomisi raporu hakkında 
Yerel sanatçılara da yer verilsin 
Hükümet düğümünü atacak olan da, bozacak olan da Kıb-Tek olacaktır 
Kürt Amerikan Enerji Koridoru: Hatay’a dikkat ediniz 
Radar Reşat’ın KKTC ekonomisine bakışı 
Yükselen ekonomilerin hepsi zorda 
KIB-TEK, vatandaşı tiftikliyor 
Güney Kıbrıs ekonomisi ne durumda? 
Halkın Partisi’nin özelleştirme politikası (2/2) 
Halkın Partisi’nin özelleştirme politikası (1/2) 
Halkın Partisi’nin ekonomik vizyonu 
2016’da bizleri nasıl bir ekonomi bekliyor? 
Sosyal güvenlik sistemi battı  
Sosyal Güvenlik ağı güçlendirilip genişletilmelidir 
Emeklilik sistemini düzeltmenin tek yolu iradedir 
İsrail-Türkiye yakınlaşmasının temeli doğalgaz 
Kumarhanelerin ekonomik faydası artık tartışılır oldu 
Amerika Merkez Bankası ve faiz artışı beklentisi  
Doğalgaz ittifakı, görüşmelere zarar verir 
Akdeniz enerji halkası 
Kıbrıs Türk Turizm Örgütü ne zaman? 
Türk Rus gerginliği ve olası ekonomik sonuçları 
2016 yılı bütçesi değerlendirmelerim (3 - son) 
2016 yılı bütçesi değerlendirmelerim-(2) 
Böyle bütçe mi olur?  
Program olumlu ve desteklenmeli 
2016-2018 Orta Vadeli Program Taslağı -3 
2016-2018 orta vadeli program taslağı -2 
2016-2018 orta vadeli program taslağı -1 
Orta vadeli program 
Euro’ya geçmek mümkün mü? 
Derinya kapısı geçişlerinden ekonomik kazanç beklemiyorum 
Derinya kapısı geçişlerinden ekonomik kazanç beklemiyorum 
Şeytanca alınan karar: KIBTEK’in görev zararları halka ödettirilecek 
Yeni bir faiz yasasına ihtiyaç vardır 
Olası çözümün maliyetini kim karşılayacak? 
Olası çözümün maliyetini kim karşılayacak? 
Olası bir çözüm sonrası, muhtemel ekonomik endişelerim 
Direk ticaret tüzüğü olmadı Çözüm bize ne kazandırır? 
ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ BİR OKUYUCU MEKTUBU 
CTP hizaya geldi!!! 
Eğitimdeki sorunların temeli irade ve ekonomik çıkmazdır 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI YARARLI BİR UYGULAMADIR 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI YARARLI BİR UYGULAMADIR 
Kıbrıs’ın havası da, ekonomisi de toz duman içinde 
B20 Zirvesi ve Ankara 
Dış ticaretimiz ne durumda 
Bütçe gelişmeleri 
Eylül’de fedfaiz’i artırır mı? 
FED Eylül’de faiz’i artırır mı? 
Dümeni kopan Türkiye ekonomisi 
Çin Devalüasyona gitti: Dolar ve Euro’nun durumu 
Güney Kıbrıs’ın ekonomik durumu 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Doğalgaz Ticareti’ndeki önemi 
Doğalgaz piyasasına Avrupa’dan bakınca 
Döviz dalga dalga 
Güney Enerji Koridoru’nda enerji denklemi değişti 
CTP-UBP koalisyonu hükümet programı  
Yeni kabine 
Avrupa, Türkmenistan ve Azerbaycan gazına göz dikti 
KKTC Merkez Bankası’nın 2015 Yılı Birinci Çeyreği Bülteni  
Yunanistan’daki radikal sol, çok erken çark etti 
“Su Yönetimi Projesi” başlıklı yazıma, eski Ekonomi ve Turizm Bakanı Derviş Kemal Deniz cevap verdi 
Amerika faizi artırmadı...Dolar şimdi ne olacak? 
Amerika Merkez Bankası Faiz’i artırır mı? 
Su yönetimi projesi 
Döviz şimdi ne olacak? 
İstatistik Dairesi’nde nihayet iyi işler yapılmaya başlandı 
24’üncü Dünya İşletmecilik Kongresi 
Kıbrıs Ekonomi Zirvesi’nde ekonomik entegrasyon irdelendi 
Transit Ticaret Merkezi – Kıbrıs (Cyprus As A Transit Trade Centre) 
TRT modeli özerklik 
Suriye gaz havzası 
Millî Direnme Ekonomisi  
CTP 
BRT’de doğru işler yapılmaya başlandı: Mete Tümerkan’la uğraşmayı bırakınız 
Kıbrıslı Rumların ekonomisi battı 
Dragon çayı, KKTC’nin stratejik konumunu güçlendirecektir 
Barcelona kıyı ötesi (offshore) protokolü 
Kıbrıs patatesi 
İstanbul’dan ekonomi gözlemi 
Amaranta Vadisi’ndeki yabancılara müjde 
Ne kadar ayakları üzerinde duran ekonomi yarattınız ki? 
Kıbrıs doğalgazı açmazda: Sıkıştırılmış doğalgaz revaçta 
Çamlıbel birinci Ekogünü Yerli üretim ve kültürel miras’ın korunması 
Genel Sağlık Sigortası’na geçilecek: GSS Koordinatörü Dr. Aykut Üretici’nin anlattıkları 
Taksiciler çok dertli 
Belediyeler Bütçesi ve Birlik Başkanı’nın feveranı 
Türkiye’de konut satışları 
Lübnan gaz havzası 
Yerli üretim desteklenmeli 
Dolar’ın ateşi düşmüyor 
Nobelli Ekonomist Stiglitz’in yeni önerileri: “İç talebe bağlı büyüme modeline geçilmeli” 
Yunan halkını acaba neler bekliyor? 
Kolej sınavları hakkında okuyucu yorumları 
Bir acayip kolej sınavı 
Yunanistan’daki radikal sol’un zaferi ve ekonomik beklentiler 
Kur ve faiz hareketlerinin 2015 beklentileri 
İstatistiğin önemi 
Turizm örgütü  
Dünya ham petrol fiyatlarını doğru okuyabilmek 
Sağlık Bakanlığı 2014 yılı icraatları 
Gelir eşitsizliğinin bedeli 
Siber Hanım’ın işi zor! 
KKTC’de Euro’ya geçiş mümkün müdür? 
Dünya petrol fiyatları 
Ada ekonomileri için denk bütçe uygun değildir 
Mevduat neden bu kadar hızlı artıyor? 
2015 yılı bütçesi ile reform olmaz 
Emtia, metal ve enerji piyasaları’nda son durum