Derviş Deniz

 

Terörizmin hedeflerinden biri ekonomik yıkım

28 March 2016, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Terörizm daha da geniş alanlara yayılarak etkisini göstermektedir. Geçmişte sadece iç savaş nedeniyle ilgili ülkeleri direk ilgilendiren terörist saldırılar, şimdi sorunla bağlantılı ülkelere yakınlığıyla tanınan ülkelere de dağılmaktadır. Suriye’deki iç savaşın Türkiye’ye yansıması, Belçika’nın başkentinin bombalanması hep direk ilişkili ülkelerle bağlantı içinde olan ülkelerin de artık etkilemekte olduğunun birer örneğidir. Türkiye Güney Doğu’daki ayrılıkçı hareketin terörüne ilave, bir de İŞİD’in terörü ile karşı karşıyadır.

Terörizmin bu kadar yayılma eğilimi göstermesine imkan sağlayan nedenleri sadece dini, milli veya ideolojik farklılıklarda aramamak gerekmektedir. Gerek Türkiye’de, gerek Fransa’da, gerekse Belçika’da yapılan terör saldırılarının hedefi bu ülkelerin ekonomileridir. Bu ülkelerin ekonomilerini hedef alan saldırıların başarılı olmaları halinde eylemlerin tüm dünyaya yayılması ve terör eylemli grupların ekonomik yıkım için bu taktikleri kullanılması büyük olasılıktır.

Fransa’da geçen yıl, Belçika’da bu ay yapılan saldırılarda hedefin insan kaybı dışında bir belirsizlik ortamı yaratmak ve bu belirsizliği ekonomik hayata darbe vuracak duruma getirmek olduğu ortadadır. Eylemi yapanların bu eylemleri dini veya ideolojik sebeplere dayalı olarak yapmaları dışında onları yönlendiren gücün batı dünyasının refahını azaltmak ve halklarına korku salmak niyeti bulunmaktadır.

Buna temel olarak, “Bizim ülkeyi gelip darmadağın eden insanların ölmesini sağlayan, bizi fakirleştiren bu batının aynı acıları çekmesi gereklidir” düşüncesinin etkili olduğunu tahmin ediyorum. Bu acı çektirilirken de oluşacak kaostan doğacak ekonomik kayıpların refah düzeyi üzerinde sürekli baskılar yapacağı da beklentilerden biridir.

Terörizmin hangi gaye için yapıldığına bakılmaksızın dünya insanlığının en büyük düşmanı olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Hangi sebeple olursa olsun aklı başında ülkelerin hiçbirinin terörist harekete destek olmaması gereklidir. Destek olunursa nerede duracağı belli olmayan bu hareketlerin kendilerini de aksi bir şekilde etkileyeceği bilinmelidir.

Dünyamızda ekonomideki küreselleşme hareketleri insanların daha fazla zenginleşmesini sağlamaktadır. Ancak bu zenginleşme maalesef insanların arasındaki gelir farklılığını da artırmaktadır. Dünyada en üst ve en alt gelir grupları arasındaki farkın gittikçe açıldığını ekonomistler belirtmekte, bu konuda bir şeyler yapılması için önümüzdeki 15 yılda Birleşmiş Milletlerin belirlediği hedefler arasında fakirliğin yok edilmesi hedefi önemli bir yer bulmaktadır. Gelir farklılıklarındaki artış dünya barışı için en büyük tehditlerden birisidir.

Dünya barışı için demokrasi çok önemlidir. Barış durumu tehdit edildikçe demokratik haklar kısıtlanmakta, dünya daha otoriter bir yönetime yönelmektedir. Terörist hareketlerin de temelinde yatan ekonomik yıkıma ulaşmanın bir yolu da demokratik düzeni bozarak mevcut sistemi sallamak ve kaos ortamı yaratmaktır.

Gelir farklılıklarının terörist hareketlerde önemli bir faktör olduğunu da kabullenmek gerekmektedir. Kaybedilecek hiçbir şeyi olmayan insanların, zenginliğe saldırması büyük olasılıktır. Bu nedenle batının menfaatleri için ülkeleri karıştırması yanında fakirleşen grupların ümitsizliğinden doğan şiddet eylemleri de tehlike oluşturmaktadır.

İnsanlık bundan sonra gelir farklılıklarını azaltmak için büyük çaba göstermelidir. Bunun için de Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gibi zenginleşmiş ülkeler sadece kendi insanlarının refahını korumak veya artırmak yanında, dünyanın başka bölgelerinde yaşayan insanların da refahının belirli bir düzeye gelmesine yardımcı olmalıdır. Bu konuda kendi içine kapanır ve dışarıyı sadece sömürülecek topraklar ve insan grupları olarak görürlerse, ölüm ve geçim korkusu içinde olan bir yığın insanı sınır kapılarında aratarak bulacaktır. Kötü durumda olan insanların sınırlara yığılması dışında daha da korkuncu terörist saldırılara da hedef olmaya devam edecektir.

Bundan sonraki yazılarda gelir farklılıklarının sebeplerini ve muhtemel çıkış yollarını kendi görüşlerim doğrultusunda sizlerle paylaşacağım.Şimdi yapılması gereken daha fazlaya sahip olma hırsını yenmiş ve yaşadığı dünyaya zarar vermekten kaçınan bir gelecek nesle sahip olmamızdır.

Yazarın Tüm Yazıları
G20 toplantısında hedefler 
Güncel 
Önümüzdeki aylarda vatandaşın ekonomik şartlarında kötüleşme olur mu? 
Toplumdaki özgüven eksikliği ekonomik atılımları da etkilemektedir 
Önümüzdeki aylarda ekonomide neler bekleniyor? 
Yabancı yatırım ama nasıl? 
Brexit sonrası Avrupa Birliği 
Brexit büyük hata 
Türkiye ekonomisinin durumu KKTC için çok önemli 
KKTC pahalılık yaratmada gelir düzeyine göre dünyada bir numara 
Ekonomik protokol maddeleri ve su anlaşması geciken icraatların sonucu 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (5) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (4) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (3) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (3) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (2) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması 
Yatırım ortamının iyileştirilmesi 
KKTC ile TC arasındaki ekonomik protokoller 
Önümüzdeki 15 yıl içerisinde en önemli sorun sürdürülebilir insan yaşamı 
Ekonomiye bir de yurt dışından bakmak 
Tüketim toplumu ve sosyal bozulma 
KKTC’de su krizi dünyada ekonomik durgunluk tehlikesi 
Devlet adamlığı, klasik anlamda işadamlığı ve fırsatçılık 
Göç dalgası, fakirlik ve yardım 
Gelir dağılımındaki aşırı farklılıklar sosyal krizler doğurabilir 
Planlama 
Rum Maliye Bakanı’nın Kıbrıs Türk ekonomisi ile ilgili sözleri 
2016’da neler bekleniyor? 
Siyah kuğuların uçuşu 
Siyasette ekonominin bütününü görmek 
Bugünlerde ekonomik hayatımız nasıl görünüyor 
Vergide zarar gösteren kişi veya kurumlar neden zarar gösteriyor 
Kıbrıs’ta toplumların uzlaşacağı ortak bir ekonomik yapı mı, etnik bir ekonomik yapı mı? 
Terör, ekonomik hayatın en büyük risklerinden biridir 
Hükümetler şeffaf muhasebe sistemine geçmeye başladılar 
Ortadoğu’da yaşananların ne olduğunu Avrupa şimdi anlamaya başladı. Ya biz? 
Dünya sınırları olmayan pazara dönüşüyor 
Mülkler konusu ve güncel sorun döviz kurları 
Bir ülkenin ekonomisindeki büyüme kişilerin refah seviyesine yansımazsa 
Söz su yönetiminden açılınca 
Görüşmeler iç siyaset ve döviz kurları 
Ayakları üzerinde duran bir ülke 
Vergi yasa ve uygulamaları vergi kaçaklarını teşvik etmemeli 
Ticaret Odası genel kurulunda konuşulanlar 
Ticaret Odası genel kurulunda konuşulanlar 
Kuzey Kıbrıs’ta bağımsız denetçiliğin durumu 
Bağımsız denetim 
Ortadoğu değişimler bölgesi 
Bağımsız Denetci – Mali Müşavir – Muhasebeci 
DÜNYA ENERJİ KAVGALARI 
Kıbrıslıların kendilerine ait varlıkları yönetmesi 
G 20 ve uluslararası ticaret hizmet ve finansmanda vergi kaçağı 
Avrupa bankaları stres testi 
Avrupa bankaları stres testi 
Ortadoğu’da yaşamak 
Ekonomide daralma var mı? 
Ekonomik çıkarlar ülkeler ve insanlar 
Yeni dünya düzeni 
Şirketler yasasında artık değişim zamanı 
Siyasi gelişmeler ve ekonomi 
Siyasi çözümsüzlüğün ekonomik maliyeti 
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının önemi 
Ortadoğu ve bitmeyen çıkar kavgası 
İçinde bulunduğumuz bölgede ekonomik istikrar için büyük sorumluluk gerekir 
Avrupa Parlamentosu seçimleri bize ne mesaj veriyor? 
Hedefi olmayanların gelecek kaygısı büyük olur 
2014’ün ilk çeyreğinde dünya ve KKTC ekonomisi nerede? 
Kıbrıs sorunun çözümünde ekonomi 
Yatırımlar açısından Kıbrıs’’ta çözüm neden önemli 
Para akışındaki durgunluk mali tedbirlerle aşılabilir mi? 
Kayıt Dışı Ekonomi 
Uluslararası Kriz Grubu’nun Kıbrıs raporunun ekonomik yönü 
Kara Para ile Mücadele ve KKTC 
Tanınma veya Tanınmama ile dünya gerçekleri 
Günlük olaylarla uğraşırken 2014 Yılında olabileceklerin hesabını iyi yapmalıyız 
Kıbrıs sorunu ile ilgili hareketlenme ve ekonomi