Prof. Dr. Mehmet Hasgüler

 

Akdeniz medeniyet projesi

30 March 2016, Wednesday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Kıbrıs çözümü için ölçek BM parametreleriyle sınırlı olduğu sürece konu halklardan kopuk tartışılmaya ve iki toplumun olmazsa olmazlarına sıkışıp kalmaya mahkumdur… Bu sıkışmışlık hali müzakerelerin istikbaline olumsuz yansıdığı gibi konuyu halktan uzaklaştıran bir veçheye de doğal olarak bürünmektedir… Uzun zamandır Kıbrıs için BM Barış Gücünün olanı muhafaza etmeye dönük bir reflekse doğru gittiğini söylemekteyiz… Bu sadece sorunun bir boyutudur… Kıbrıs için psikolojik anlamda BM Barış Gücü’nün varlığı statükonun korunmasında inanılmaz bir misyonu yerine getiriyor… Özellikle bu güçlerin varlığı Kıbrıs Helen siyasi elitlerinin soruna dair söylemlerine sürdürülebilir bir uluslararası meşruiyet sağlamaktadır… Dahası sorunun temelden değişen boyutlarına rağmen bu güçlerin devamı konunun yanlış ele alınmasına da hizmet etmekte, çözümün değil çözümsüzlüğün kurgulanmasına yol açmaktadır…

BM Genel Sekreteri Kıbrıs çözümünü iteklediğini iddia ederken aslında içselleştirdiğimiz Barış Gücü ise çözümsüzlüğe hizmet ediyor… Barış Gücü BM’nin çözüm metodolojisi ve felsefesine varlığıyla aslında itiraz eden bir ruha ve toplumsal sosyolojiye temel teşkil ediyor…

Halktan kopuk, liderlere sıkıştırılmış çözüm!
Dikkat edilirse liderler düzeyinde sürdürülen ve Kıbrıs Türkleri açısından çözüme farklı bir önem veren ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rol oynayan çözüm parametresi komşunun dinamiklerinde böylesi bir tayin edici role sahip değildir… Bununla birlikte çözüm müzakerelerinin liderler arasına sıkıştırılmasının sayısız risklerinden belki de en önemlisi konunun halkların ilgisinden ve eylemliliğinden kopuk bir zemine mahkum edilmesidir… Bu durum liderlerin müzakerelerinin halkın denetiminden uzaklaşmasını da tetiklemektedir… Özellikle BM çözüm parametreleri federal temelde teknik ayrıntılar ve araçlar, haritalar, nüfuslar, güvenlik gibi kavramsal çerçeveyle sınırlandırılmış durumdadır…
Halbuki ölçek geniş tutulsa, evrensel anlamda geniş bir bağlama oturtulup bölgesel düzlemde coğrafyanın medeniyet haritasına entegre edilse insanları sürükleyecektir...

Akdeniz havzasında bir medeniyet açılımı
Bugün çözüm konuşmaları iki liderin 1968’den beri süregelen müktesebata ve devraldıkları BM kararlarına sıkıştırılması konuya salt teknik bir nitelik vehmetmektedir… Bunlardan sıyrılarak Akdeniz medeniyeti ortak paydasında kapsayıcı bir inşa süreciyle konuya halkların katılmasını sağlamak sağlam bir çözüm yolu da açabilir… Yoksa sadece Kıbrıs Türklerinin güvenlik ihtiyacının ikamesi olarak garantörlük sistemine dayalı bir tartışma kolayca cepheleşmeyi tetikleyebilir, umut vaat eden bir çerçeveyi aşağıya çekebilir…
Özellikle Kıbrıs çalışmaları uzmanlar tarafından uyuşmazlık çözümü ve onun türevi bir eksende ele alındığından, bu süreç tıkanmayı başından itibaren tetikliyor… Federal Kıbrıs yerine Akdeniz medeniyet projesi gibi içinde Yunan-Bizans, Latin-Roma ve İslamiyet kimliği gibi evrensel değerler içeren bir formülasyon heyecan yaratacak; bir büyük kitleyi de harekete geçirebilecektir…
Öyle ki Akdeniz projesi üzerinden Kıbrıs çözümü iki önemli açmazı zorlayabilir. İlki meselenin Helen-Türk karşıtlığına sıkışmasının önünü açabilir… İkincisi etnisite merkezli bir açılım yerine konu medeniyet kulvarına taşınabilir… Özellikle ikincisi içerisine birçok kültürü alma kapasitesi yanında bu toprakların özüyle irtibatlı ve bölgesel düzeyde bir barışa da öncülük yapabilir… Bu da etnisite merkezli olmak yerine ölçeği medeniyet boyutuna taşımaya güçlü bir yataklık edebilecektir… Aynı zamanda AB’nin de ihtiyacı olan Akdeniz Medeniyetini Ada üzerinden kurulacak yeni yapıyla başarılmış olacaktır… Böylesi bir ideal, arkasına halkların ciddi mücadele ruhunu ve rüzgarını da alabilir…

Yazarın Tüm Yazıları
“Mağusa Limanı, Limandır Liman!” 
“Çözüm” hapishanesi!    
Üniversiteler: “Bilim Rekabeti”nde neden yok?! 
Memleketin güzelliğini yaşamak… 
Darbelere karşı “Garpçı” duruş?!   
Eserler “eski,” Mağusa “aynı”: “Büyük sarnıç lağım kuyusu olmuş”! 
90’lı gençlerden mektup var! 
Son kuşağın adı: “Reddediyoruz”! 
Siyasete “cüzzam”ın16 nedeni! 
Ahalinin değişen algısı! 
Durum berraklaşır mı? 
Futbolcu destek, folklorcu köstek!.. 
“Sol”un“sivilleşme” çabası ve güvenlik güçleri 
“Seks kölesi” sicili 
Üçüncü Göz: 3 kez 
Her şerde bir hayır var! 
Darbelerin Gölgesinde Kıbrıs 
Kalkışma algısı... 
Duruma seyirci kalmamalıyız… 
Polislerimiz hâlâ reşit değil mi?! 
Kasis: Zihinsel bir Engeldir! 
“Yalakalığın milleti olmaz…” 
Ayrılma Şoku, AB ve Kıbrıs 
Britanya AB’den kopunca... 
Koordinasyon Ofisi?!    
Nerede bu gençler? 
Aile şirketleri ve kurumsallaşma 
Kapıları çözüme açmak 
Erhürman ve siyasette güven 
Anastasiadis’i bekleyen “rol” 
Türkiye Kökenli Yurttaşlar Güney’e neden geçemiyor? 
Cin şişeden çıkınca… 
Güney seçimleri ve çözüm 
Molozlarla iç içe yaşamak 
Ada Kronikleri: Demokrat Zihniyet için! 
Gündelik propaganda ve çözüm!  
Mevzu: Annan Referandumunun ertesi günü! 
Global Trendler ve YÖDAK  
CIA’nin Projeksiyonları ve Mehmet Diana… 
Üniversiteler ve “Kurumsallaşma”  
Ada’nın Gizli Kalmış Girişimcisi: Mehmet Diana 
“Güven Erozyonu” siyasetin kaderi mi? 
Yeni toplumsal dinamikleri anlamak 
Doğarken ağladı Statüko! 
Üniversite ve Etik! 
Siyaset yeniden şekillenirken!… 
Ekonomi nasıl yönetilmez? 
“Zihniyet Devrimi” ve Taksim Yürüyüşleri 
CHP halka neden gidemiyor? 
Bu yazıyı profesyonel siyasetçiler okumasın!  
Neden 70 gün taksim sahasında yürüdüm? 
Neden 70 gün taksim sahasında yürüdüm? 
Antep’ten Kıbrıs’a ve Ortadoğu’ya bakış 
Üniversitelerin kurumsal güvenlik algısı… 
THY Kalkış Zamanlamasında 22’nci 
Dünya Kadınlar Gününe 2 Kala… 
“Bilim diplomasisi” ve küresel yüksek öğrenim 
Siyasetin “Yenisi” ve Toplumun “Temizi”! 
Anastasiadis’e açık mektup 
“Kurucu KKTC Başbakanı” Mustafa Çağatay: Protokol Krizi “Rivayet” mi? 
“Sevgililer Günü”nden üç gün sonra!... 
Federal Çözümde “İnsan” Kaynağı 
Çözüm ve “Garantörlük” tartışmaları 
Toplum olmak ya da olmamak!.. 
İki toplumlu koro ve çözüm! 
40 Adımda “Aşınan” Egemenlik!… 
Kıbrıs ve Davos 
Oturarak değil; yürüyerek ülkemizi anlamak… 
Cemaatin Travmatik Mottosu: “Dur Bakalım N’olcak?” 
“Cemaati çalan” kılıfını uydurur! 
Halk Odaklı Partilerin 6’ncısı: “Halkın” Partisi!.. 
Reform ve Referandum!... 
Dereboyundaki Kaldırımlar ve Kentlilik 
“Göç” ve “Kimlik”  
Yeni yıla girerken 45’lik CTP… 
“Özrün” en büyüğü zihniyette!... 
“Vekâleten” hayat ve “Şükran Ekonomisi” … 
Statükonun Anası!... 
Mehmet Rıfat Aras: “Birbirinizi adada nasıl ayırt edip öldürdünüz?!” 
Gazetecilik ve promosyon 
Kemal Köse: Bisikletin ruhunu biliyor!... 
“Evkaf’ın Su Meselesine Dönmek”!... 
Cari zihniyetin “Üç hali”!.. 
Enerji, Su ve Yumuşak Güç: Kıbrıs’a olası etkileri… 
“Marjinal” mi dediniz?! 
Suyun derinliğinin farkında mıyız? 
“Cumhurbaşkanı” şapkasını parti başkanı taşırsa! 
Federal hayatı yeşertecek kültür 
“Empati Müzesi”? 
“Akil İnsan”, “Aktif” siyasetçi olursa… 
Bisikletin Filozofu ŞAFURİ: Altay Ayrancıoğlu  
UBP kurultayının arifesinde… 
Korsan Morsan! 
“Barış” suyu, Akıncı ve Çanakkale 
Partiler ve Siyasi Türbülans 
Hayat: Gri’nin Tonlarıdır… 
Ülkemizin geleceğini nasıl kuracağız? 
Sakız Adasından “Baf Sakızı”na….  
“Kıbrıs’ta Barış” bal gibi engellenecektir! 
Yarın Bayram… 
1 Kasım Seçimleri ve “Kıbrıslı Türkler” 
Ada Fenomeni “Nisan Yağmuru” ve sosyal medya!  
Ada Fenomeni “Nisan Yağmuru” ve sosyal medya!  
“Barış” sahici olmaktan geçer… 
Kuzey Kıbrıs “FailedState” mi? 
Kuzey Kıbrıs “FailedState” mi? 
“Temiz Toplumu” Nerede Aramalı? 
“Temiz Toplum”, Statü Endişesi ve Prekarya… 
Mağusa yeniden gazi mi oldu? 
UBP nereye gidiyor? 
Önceliklerimize odaklanalım, çözüm ararken kaybolmayalım 
Yaseminlerin Öyküsü Yok?!… 
İnsan Kaçakçılığı ve “ABD Paradoksu” 
Kadın “ticareti” ve insan kaçakçılığı!  
“AKP-CHP Koalisyonu” ve Kıbrıs 
Demokrat Zihniyet! 
Siyaset uzlaşma işidir 
Savaş Hilton ve “Survivor”(*) 
Federal çözüm ve oryantasyon!.. 
Yüksek Öğrenim Platformu 
Siyaset ve “Halüsinasyon” 
Futbol Federasyonu ve YÖDAK 
“Üniversite Adası” olmaya yakın mıyız?  
Sahillere“haraç” barajı kurmayın! 
Türkiye’nin koalisyon seçenekleri ve Kıbrıs  
“Büyük insanlık” ve vicdan 
Federal çözüm felsefesi “ayrımcılığı” bitirir mi? 
Yüksek öğrenime bakış 
Akdeniz Federasyonu 
Türkiye’deki seçimler 
Güven İnşası ve “Redif Ordularının Tasfiyesi” 
Dinamik müzakere süreci 
“Omonia” Büyük Camia 
Bedava yaşıyoruz bedava... 
Klişeleri şiirle yargılamak: “Rumca küstüm, Türkçe kırıldım” 
Değişim! Ama nasıl? 
Giden bir değerin ardından: Dr. Servet Sami Dedeçay 
Siyasi ekollerin son örneği! 
Annan Referandumu, 11 Yaşında ve “Statüko” 
Seçimin kaderi Pazar’a kaldı! 
Şantekler Kabare ve Bağımsızlık! 
Çözüme Halkın Güveni 
Adaylarda“Demokrasi” Kültürü 
Tepebaşı Spor Kulübü’nde konferans 
“Kurtarıcı” ararken kaybolmak! 
“Varoşha”nın seçimlerde dayanılmaz hafifliği ve çözüm! 
“FederatifSiz” “Çözümcüler”! 
Adayların müzakere stratejisi 
Siyasete damdan düşen federalist: Alpay Durduran! 
Çatlak mozaikte tango!.. 
Kendimizi ADA’yacağımız bir yaşam 
Anketler değerlendirilirse faydası yüksek! 
Kadının adı hâlâ yok 
20 Nisan ve Sonrası!? 
Köpeğinin bedeli kadar konuş! 
Başkanlık sistemine geçmişiz de haberimiz yok! 
Yeni moda köpek sevgisi ve getirdikleri 
Eskisi, yenisi, aynısı ve kendisi 
Yasemin dilinde “Adalılık” ! 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların söylemi: O iş “yaş”! 
“Elektrik Yüzü” Görmeyen Köylerimiz Var! 
Çipras’ın Kıbrıs ziyareti: Radikal tavır nerede?  
Adalılık: “Hayatı Maskesiz Yaşamak” 
Siriza kelebek etkisi yaratır mı? 
Üniversitelerin öncüsü ve ilk kadın Cumhurbaşkanı adayı: Dr. Servet Sami Dedeçay 
Anastasiadis’in dili çözüldü! 
KKTC’nin kara kapılarındaki gülen yüzleri! 
Seçimler “Nisan 1955!”te yapılsaydı!... 
23 Asırlık Kent: Gazi Mağusa  
Ekonomik Kriz Önce Ahlakı Vurur! 
“Karikatürün Evliya Çelebisi”: Hüseyin Çakmak 
2014 takvimden düşerken… 
“Çağlayan” parkı Dereboyu’ndan büyüktür! 
Hakikatlerle yüzleşelim!  
“Dışardaki Tavuriler” 
“Vaat-sizlik” seçimi ve algı yönetimi 
“Kıbrıs bir Ada” mıdır? 
“Tramvay”dan önce toplu ulaşım düzeltilmeli! 
Bir “semptom” olarak “popülizm” 
Anayasa Referandumu: “Dersini Almış da Yapıyor Ezber!” 
Siyaset ve “Himaye”!