Av. Hasan Sözmener

 

Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan?

12 April 2016, Tuesday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Bir suç işlemekle itham edilen bir kişi aleyhine açılmış olan ceza davasındaki yargılama sonunda, mahkemece, suçlu bulunmayan sanıkla ilgili olarak verilen karara “beraat kararı” denmektedir. Suçlu bulunan sanık hakkında verilen karara da “mahkumiyet kararı” denmektedir.

Hakkında beraat kararı verilen bir sanığın, hakikatten suçsuz olduğunu söyleyebilme veya hakkında mahkumiyet kararı verilen bir sanığın, hakikatten suçlu olduğunu söyleyebilme olanağımız var mıdır? Yoktur. Bazen hakikatten suçlu olan bir sanık hakkında, “beraat kararı,” hakikatten suçsuz bir sanık hakkında da “mahkumiyet kararı” verilebilmektedir.

Hakikatten suçlu olan bir sanık hakkında nasıl olur da mahkeme, beraat kararı verebilmekte veya hakikatten suçsuz  olan bir sanık hakkında mahkumiyet kararı verebilmektedir?

Bir sanık, itham edildiği bir suçu kabul etmediği takdirde, sanığın, suçlu olduğunun, ispatlanması gerekir. Bir sanığın suçlu olduğunu ispatlamak da o kadar kolay değildir. Dedikodularla, inanışlarla, kanaatlerle bir sanığın suçlu olduğunu ispatlayabilmek mümkün değildir. Diyelim ki köyün birisinde Ahmet öldürülüyor. Ahmet’in tüm köylüleri ve hatta çevredeki diğer köydekiler, Ahmet’i Mehmet’in öldürdüğüne inansalar ve hepsi gelip bu konuda mahkemede şahadet verseler dahi, mahkeme, Mehmet’i, suçlu bulup mahkum edemez. Mahkemenin, Mehmet’i suçlu bulup mahkum edebilmesi için, Mehmet’i suça bağlayan, şahadetin mahkemeye sunulması gerekir. Mehmet’i suça bağlayan şahadetin mahkemeye sunulamaması durumunda, Mehmet, hakikatten Ahmet’i öldürmüş olsa dahi, beraat eder.

Demek oluyor ki, mahkemenin hakkında beraat kararı vermiş olduğu bir sanık, her zaman için, hakikatten suçsuz olduğu için değil, hakikatten suçlu olduğu halde, aleyhindeki suçlama ispat edilemediği için de beraat edebilir.

Bazen de, mahkemeler, demode olmuş, çağdaş hukuk sistemlerinde yer almayan görüşlerle, hakikatten suçsuz olan bir sanığı, suçlu bulup mahkum edebilmektedirler.  Bu tür kararların verilmesinin nedeni, ülkemiz koşullarına uygun bir hukuk sistemini oturtamamış olmamızdır. Bir ülkenin kanunlarının mehazını bir başka ülkenin kanunlarının oluşturmakta olması, yargılama işlemlerinin, o ülkenin lisanı ile yürütülmesini gerektirmemektedir. Ülkemizde yapılmakta olan yargılama işlemlerinde, bir karışıklık bir kaos yaşanmaktadır. Allahısınız gözünüzün önüne getiriniz. Bir mahkeme salonunda yargılamaya katılanların bazıları İngilizce lisanına vakıf değillerdir veya yeteri kadar vakıf değillerdir, bazıları ise vakıftır. Vakıf olanlar, mahkeme salonlarında İngilizce lisanında bazı şeyler okumaktadırlar ve onu dinlemekte olan yargıç veya savcı veya avukat, okunanı anlamamakta ve okunanı anlamış gibi dinlemek zorunda kalmaktadır. Keşke Aziz Nesin veya Levent Kırca bu durumu bir gözlemiş olsaydı. Ama Cem Yılmaz bu durumu gözlemleyebilir.

İnsan haklarından bahsedilmekte, sanık haklarından bahsedilmekte, bilmem ne haklarından bahsedilmektedir. İngilizce lisanının hakim olduğu yargılamada, konuşulanları, sanık anlamamakta, avukatı anlamamakta, şahit anlamamakta, bazen yargıç anlamamakta, bazen savcı anlamamaktadır. Bu ne biçim insan hakkı? Bu ne biçim sanık hakkı? Bu ne biçim bilmem ne hakkı? Tabii bu düzeni savunanların bana kızacakları ortadadır. Ancak, lütfen empati yapsınlar. Kendileri İngilizce lisanına vakıf olabilirler, ancak bir düşünsünler bakalım örneğin, japonyada, Japon lisanının kullanıldığı bir yargılamada yargılandıklarını düşünsünler. Akli selim hiç kimsenin yabancı bir lisana hem de İngilizce gibi bir lisana karşı olması söz konusu olamaz. Burada belirtmeye çalıştığım, resmi dili Türkçe olan bir ülkede, yargılamada, başka bir lisanın çok geniş bir şekilde kullanılıyor oluşudur. Üstelik de, o lisanda yazılmış güncelliğini ve çağdaşlığını yitirmiş metinlere dayanılmaktadır. Bir kitabımın önsözünde de belirttiğim gibi, biz çok şansız insanlarız. Dinimizi anlayamıyoruz, Arapça. Geçmişimizi bilemiyoruz, Osmanlıca. Komşularımızla anlaşamıyoruz, dilleri Rumca. Kendi aramızda anlaşamıyoruz, ilişkilerimiz saygısızca ve sevgisizce.  Hukukumuzu anlayamıyoruz. 1800’lü İngilizce. Reform deyince de küplere biniyoruz. Bir ülkede reform yapması gereken organ yargı organı değildir. Reformu, yasama organı yapar ve yargı da reforma uyar. Tabii ki, yargıda yapılacak bir reformda, yargının da görüşüne başvurulur. Ancak, yargının görüşleri, tavsiye niteliğinden öteye geçemez. Adalet lisanda değil, vicdanlardadır. Her vicdan da anladığı dille ikna edilebilir.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti