Av. Hasan Sözmener

 

YÖDAK Başkanı

02 May 2016, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

İlkokul öğretmenlerinin sendikası, YÖDAK başkanının, cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmasını talep etmektedir. Şu ana kadar cumhurbaşkanı bu talep doğrultusunda hareket etmemiştir. Bu nedenle de, ilgili sendikanın yöneticileri, cumhurbaşkanına öfkelidirler. Bu yazımda bu konu ile ilgili yasal durumu inceleyeceğim.

Yüksek Öğretim yasası ( 65/2005 ) , kısa ismi YÖDAK olan bir tüzel kişilik kurmaktadır. Bu kurulun uzun ismi ise Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’dur. Bu kurulun görevleri, KKTC’deki, yüksek öğretimi, planlamak, düzenlemek, uygulanmasını gözetmek ve denetlemek ve yükseköğretim kurumlarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, faaliyetlerini yönlendirmek ve yüksek öğretim kurumları arasında koordinasyonu sağlamaktır.

Yüksek Öğretim yasasına göre YÖDAK, bir başkan ve 4 üye olmak üzere, toplam 5 kişiden oluşmaktadır. Başkan ve üyelerin hepsinin de profesör unvanına sahip ve KKTC vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Bazı kurumlarımızın başına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları atanır diye kızıyoruz ya, YÖDAK, başkanı ve üyeleri ile biz, Kıbrıslı Türklerden oluşmaktadır. Hem de en akıllılarımız arasından oluşmaktadır.

Yüksek Öğretim yasasına göre, YÖDAK’ın başkanı ve üyeleri 4 yıl için atanırlar ve en fazla iki kez atanabilirler. YÖDAK başkanı, cumhurbaşkanı tarafından, iki üyesi, yine cumhurbaşkanı ve 2 üyesi de, meclis tarafından atanmaktadır. YÖDAK’ın başkanını cumhurbaşkanı tamamı ile kendisi belirlediği halde, 2 üyeyi kendisi belirlememekte, Üniversiteler arası Akademik Koordinasyon Kurulu tarafından önerilen üyeleri atamaktadır.

Atandıktan sonra 4 yılları dolan veya istifa eden veya görevlerine son verilen başkan veya üyelerin yerine yenileri atanır.

Yüksek Öğretim yasasına göre YÖDAK toplantıları olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü olur. Olağan toplantılar başkanın çağrısı üzerine yapılır ve ayda en az bir kez olmak üzere, olağan toplantı yapılması zorunludur. 3 üyenin yazılı ve gerekçeli istemi üzerine başkan, kurulu 10 gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Toplantı ve karar yetersayısı 3’dür. Oyların eşitliği halinde başkanın, ayırt edici oyu vardır. Olağanüstü ve olağan toplantı çağrıları yazılı yapılır ve toplantı gündemi toplantıdan en az 48 saat öncesinden üyelere bildirilir.

Görülebileceği gibi kurul, 5 kişiden en az üçünün bir araya gelmesi ile toplanabilir ve bir kararın alınabilmesi için en az 3 üyenin olumlu oyu gerekmektedir. Yani başkan veya üyelerden birisi, kendi başlarına karar alamazlar. Hatta 2 tanesi de karar alamaz. Diğer bir önemli husus ise, toplantı gündeminin yazılı olarak toplantıdan en az 48 saat öncesinden üyelere bildirilmesi zorunluluğudur.

Bu yazımın esas konusu, kurulun başkanının ve üyelerinin görevlerine hangi hallerde son verilebileceğidir. Başkanın ve üyelerin görevlerine son verilebilmesi ile ilgili en önemli düzenlemeyi buraya aktarıyorum. “(B) Geçerli bir mazereti (hastalık, yurt dışında resmi görev ve benzeri) olmaksızın YÖDAK toplantılarına art arda üç defa katılmayan bir üye, YÖDAK başkanının başvurusu üzerine, kendisini atayan kurum ve/veya merci tarafından görevinden alınabilir.  YÖDAK başkanı YÖDAK toplantılarına geçerli bir mazereti (hastalık, yurt dışında resmi görev ve benzeri) olmaksızın art arda üç defa katılmaması durumunda, YÖDAK’ taki görevinden Cumhurbaşkanı tarafından alınabilir.  Diğer hallerde başkan ve üyeler ancak bir Yüksek Mahkeme Yargıcının tabi olduğu şartlarda kendisini atayan kurum ve/veya merci tarafından görevinden alınabilir.”

Bir yüksek mahkeme yargıcının görevinden alınabilmesi için, 1. Sağlık kurulu tarafından o yargıcın görevini

sağlık nedenlerinden ötürü yapamayacağının belirlenmesi veya 2. O yargıcın yetersizliğinin ilgili kurul tarafından belirlenmesi veya 3. O yargıcın görevden uzaklaştırma cezası gerektiren bir disiplin suçu işlemiş olması ve ilgili kurul tarafından suçlu bulunarak bu cezaya çarptırılması gerekir. Bir yüksek mahkeme yargıcının işleyebileceği disiplin suçları ilgili yasada şöyle sıralanmıştır. 1. Yargıçların vakar ve onuru ile bağdaşmayan veya 2. Haysiyet ve itibarı kırıcı veya 3. Görev icaplarına uymayan davranışlardır. İlgili sendikanın iddiaları ışığında kurulun başkanının, cumhurbaşkanı tarafından görevden alınabilmesi için, cumhurbaşkanının bir disiplin mahkemesi gibi yargılama yapması gerekmektedir.

Bu vesile ile birkaç maddesini incelemiş olduğum Yüksek Öğretim yasasının birkaç maddesinin dahi çeşitli çelişkilerle dolu olduğunu gördüm.

İlgili sendika kurulun başkanını hedef almaktadır ancak yapılan iddialar, kurul üyelerinin acizlik içerisinde olduklarına da yöneliktir. Bilmem ki, üyeler bunun farkında mıdırlar? Halbuki üyelerin tamamı da profesördürler ve yasa onları yüksek mahkeme yargıcı seviyesinde görmektedir. Son söz, Yüksek öğretim kuruluşları, üniversiteler bu işe ne demektedirler? Söz konusu kurul, esasen onları ilgilendirmektedir.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti