Av. Hasan Sözmener

 

Eğri gemi, sefer de eğri

09 May 2016, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Eskilerin söyledikleri güzel bir sözdü, “eğri gemi doğru sefer,” sözü. Bizim gemi eğri, sefer de eğri.

Tüm siyasilerin önem verdikleri birkaç konu vardı yıllardır tartışılan. Örneğin, dernekler, siyasi partiler, seçim ve halkoylaması, bunlar siyasi partilerin seçim bildirgelerinde ve hükümet programlarında defalarca yer aldı.

En nihayet bu konularda yasalar yapıldı. Yapıldı ve oybirliği de sağlandı. Oybirliğinin sağlandığı bir yasa nasıl olur? En azından temiz ve anlaşılır bir Türkçe ile yazılmış olur. Peki öyle mi oldu? Ne gezer, yazım ve anlatım hataları ile dolu.

Geçen haftaki yazımın başlığı, “YÖDAK BAŞKANI” idi ve bu kurulu oluşturan yasanın incelemiş olduğum birkaç maddesinde birçok çelişkiler olduğunu belirtmiştim. Halkımızın seçmiş olduğu milletvekillerinin yapmakta oldukları yasaların hangi durumda olduğunu göstermek açısından bu çelişkilere değinmek istedim.

Yasanın adı, Yüksek Öğretim Yasası’dır. Yüksek Öğretim Yasası, adı üzerinde yüksek öğretimle ilgili konuları düzenlemektedir. Dolayısı ile çok önemli bir yasadır ve yükseköğretimi düzenlediğine göre de, kaleme alınışında profesörlerden, doçentlerden ve çok değerli öğretim üyelerinden yararlanılmıştır. Hazırlanışında ve kaleme alınışında çok sayıdaki yükseköğretim görevlilerinin katkısı bulunan bir yasa bu durumda ise, varın siz ötekilerinin halini düşünün.

Yüksek Öğretim Yasası’nın 8(4)(a) maddesi aynen şöyledir. “8(4). (A) YÖDAK başkan ve üyelerinin görev süresi dört yıldır. Görev süresi sona eren veya görev süresi sona ermeden istifa eden veya herhangi bir nedenle görevden alınan başkan ve üyelerin yerine aynı yöntemle yenileri seçilip, dört yıllık bir süre için atama yapılır. Yenileri seçilinceye kadar mevcut başkan ve üyeler görevlerine devam ederler.” Bu madde bize ne demektedir? Demektedir ki, YÖDAK’ın başkan ve üyeleri 4 yıl için göreve atanırlar. 3 halde yerlerine başkaları atanır. 1. 4 yıllık görev süresi bitenlerin yerlerine, 2. İstifa edenlerin yerlerine, 3. Herhangi bir nedenle görevlerinden alınanların yerlerine. Burası önemli, bu üç halde atanan yeni başkan ve üyeler de, 4 yıl için atanırlar. Bu maddenin düzenlemesi böyle demektedir.

Şimdi de söz konusu yasanın 9(5). Maddesi’ne bakalım. Aynen şöyledir. “9(5) Bir yılda, geçerli bir mazereti olmadan, üst üste iki ve toplamda üç defa toplantılara katılmayan YÖDAK başkan veya üyesinin görevi kendiliğinden sona erer. Üyelik hangi kontenjandan düşmüşse yeni üyenin atanması da o kontenjandan olur ve yerine atandığı üyenin süresini tamamlar. “Konumuzla ilgili olarak bu madde ne diyor? Belirtilen sayıda toplantıya katılmayan başkan veya üyelerin görevleri kendiliğinden sona erer ve yerlerine başkaları atanır diyor. Ama başka bir şey daha söylüyor, görevi sona ermiş olan üyenin yerine atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar diyor. Böyle olunca da ne oluyor? 8. madde ile 9. madde çelişmiş oluyor. 8. madde, görevi sona eren başkan veya üyenin yerine atanan başkanın veya üyenin 4 yıl için atanacağını söylüyor, bir madde sonra olan 9. madde ise, görevi son bulan başkan veya üyenin yerine atanan üyenin, yerine atanmış olduğu üyenin geriye kalmış olan görev süresini tamamlar diyor.

8. madde ile 9. madde arasında bir başka çelişki daha var. 9(5). Maddeyi aynen yukarıya koymuştum. Bu maddeye göre, mazeretsiz olarak ikisi üst üste olmak üzere bir yılda 3 kez toplantıya katılmayan başkan veya üyelerin görevleri kendiliğinden sona ermektedir. Halbuki bu konuda, 8(4)(b) Madde farklı şeyler söylemektedir ve aynen şöyledir; (8(4)(b) Geçerli bir mazereti (hastalık, yurt dışında resmi görev ve benzeri) olmaksızın YÖDAK toplantılarına art arda üç defa katılmayan bir üye, YÖDAK başkanının başvurusu üzerine, kendisini atayan kurum ve/veya merci tarafından görevinden alınabilir. YÖDAK başkanı YÖDAK toplantılarına geçerli bir mazereti (hastalık, yurt dışında resmi görev ve benzeri) olmaksızın art arda üç defa katılmaması durumunda, YÖDAK’taki görevinden Cumhurbaşkanı tarafından alınabilir… “Görülebileceği gibi 8. madde, mazeretsiz olarak üst üste 3 kez toplantılara katılmamayı görevden alınabilme sebebi sayıyor ve görevden alınmanın bir kararla olabileceğini söylüyor, 9. madde ise, mazeretsiz olarak 2 kez üst üste olmak üzere bir yılda 3 kez toplantıya katılmamayı herhangi bir karar alınmaksızın görevin kendiliğinden sona ermesi sebebi olarak görüyor. En ustalarımız tarafından hazırlanmakta olan bu yasanın 2 maddesi arasında bu kadar çelişki varsa, eğri gemi nasıl doğru sefer yapsın?

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti