Av. Hasan Sözmener

 

Girne kayasından aşağıya atsalar dahi

13 June 2016, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Yıllardır söyledim, yazdım ve çizdim.  Birkaç gram veya miligram uyuşturucu ile yakalanan kişilerin ve özellikle gençlerimizin, bu yüzden suçlu bulunarak hapse gönderilmelerinin doğru olmadığını, cezalandırmaktaki gerçek amacın, suçlulardan öç veya intikam almak olmadığını, esas amacın, suçluları ıslah etmek olduğunu, halbuki bu gibi gençlerin hapse gönderilmelerinin onları ıslah etmediğini, tam tersine onları daha fazla suç işlemeye teşvik ettiğini, hep savundum ve durdum.

En nihayet meclis bu durumda olanlar için bir yasa çıkarmaya karar verdi ve kamuoyunda günlerce tartışıldıktan sonra, Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik adı altında bir yasa çıkarıldı.

Ülkemizde bu yasayı destekleyenler olduğu gibi, bu yasanın çıkarılmasına karşı çıkan kişiler, kurum ve kuruluşlar da olmuştur. Hatırlanacağı üzere, bu yasa meclisten geçirildikten sonra, cumhurbaşkanı tarafından geri meclise iade edilmişti. Bilgimize geldiği kadarı ile, o aşamada, başsavcılık da, bu konuda cumhurbaşkanlığına görüş bildirmiştir.

Uyuşturucu suçlarını düzenlemekte olan mevzuatta, uyuşturucu madde tasarruf etmek suç olarak düzenlenmiştir. Mevzuatta, “tasarruf etmek” kavramı kullanılmış ancak, “uyuşturucu madde kullanmak” veya “uyuşturucu madde içmek” kavramları kullanılmamıştır. Yani, mevzuat, uyuşturucu madde içmeyi veya kullanmayı, ayrıca suç olarak düzenlememiştir. Ancak, herkes de bilir ki, uyuşturucu maddelerle ilgili mevzuatın esas amacı, uyuşturucu maddelerin içilmesini ve kullanılmasını önlemektir. Yine de herkes bilmektedir ki, uyuşturucu maddeler, süs olarak veya koleksiyon oluşturmak için tasarruf edilmemektedirler. Uyuşturucu maddelerin tasarruflarının suç olarak düzenlenmesinin amacının, aslında bu maddelerin, içilmesini ve kullanılmasını önlemek olduğu da herkesçe bilinmektedir.

Uyuşturucu madde tasarrufu suçlarında mahkemeler, ceza takdir ederlerken, tasarruf edilen uyuşturucunun cinsini, miktarını ve tasarruf amacını da dikkate almaktadırlar. İlgili mevzuatta yer almamasına rağmen, mahkemeler, sanıkların tasarruflarındaki uyuşturucu maddeleri, hangi amaçla tasarruf ettiklerini, miktarlarına bakarak çıkarmaya çalışmaktadırlar. Mahkemelere göre miktar az ise, tasarruf sanığın kendi kullanımı içindir, miktar fazla ise, tasarruf, ticaridir.

Uyuşturucu madde tasarrufu suçlarında ceza takdir edilirken, sanıkların bağımlı olup olmadıkları, sabıkalarının olup olmadığı ve kullanım sayısı da dikkate alınmaktadır. Kullanım sayısı arttıkça, takdir edilecek olan cezanın miktarı artırılmaktadır. Buna gerekçe olarak da, cezaya rağmen, sanığın, ıslah olmadığı, gösterilmektedir.

Anlaşılacağı üzere mevzuatta, uyuşturucu madde kullanmak veya uyuşturucu madde içmek veya uyuşturucu

madde bağımlılığı veya kişisel kullanım için tasarruf veya ticari maksatla tasarruf, kavramları kullanılmamış olmasına rağmen, bu kavramlar, uyuşturucu madde suçlularına ceza takdir edilirken, savunma, iddia makamı ve mahkemeler tarafından çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve bu kavramların hangi anlamlarda kullanıldıklarını, tüm hukukçular ve hatta uyuşturucu ile ilgili olanlar ve birçok kişi de bilmektedir.

Meclis, uyuşturucu madde tasarrufu suçundan mahkum edilmiş olan uyuşturucu madde bağımlılarına ve/veya kullanıcılarına bir şans tanımak istemiştir. Bu nedenle, söz konusu yasayı geçirmiştir. Yasada da, uyuşturucu maddelerle ilgili mevzuatta yer almadığı halde, ceza takdirinde yaygın şekilde kullanılmakta olan ve hangi anlamda kullanıldığı gayet iyi bilinen kavramlara da yer verilmiştir. Bazı kişiler kurum ve kuruluşlar, bu kavramları bahane ederek, yasaya karşı çıkmışlar veya çıkmaya çalışmışlardır.

Yasa geçtikten sonra ilk kez, geçen Cuma günü, mahkeme bir sanığa, denetimli serbestlik seçeneği sunması gerekirken sunmamış ve sanık tarafından denetimli serbestlik talebi yapılmış ve  bu talep Lefkoşa ağır ceza mahkemesi   tarafından reddedilmiştir. Mahkemenin denetimli serbestlik talep eden gencimize, sorduğu sorular da hayli ilginç geldi bana. Hatta ilginç değil skandal niteliğinde sorular. Anladığım kadarı ile yargılama 6 ay sürdü ve sanık, tutuklu yargılandı. Anlam itibarı ile sanığa, yargılandığı süre içerisinde tutuklu bulunduğu cezaevinde, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı soruldu. Cevap hayır olunca da, kullanıcı veya bağımlı olmadığı sonucuna varılarak, yasa uygulanmadı. Herhalde cevap evet olmuş olsa idi, yasa uygulanacaktı. Denetimli serbestlik yasasının uygulanabilmesi için mahkemenin böyle bir takdir hakkı ve yetkisi yoktur. Mahkemenin tek takdir yetkisi, yasada belirtilen miktarı ve çeşidi aşan ithalat suçlarındadır. Mahkemeler ve başsavcılık yasaları, kamu yararına yorumlamak durumundadırlar. Mahkemenin kararı ile şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır. Yasadan yararlanmak isteyenlerin, polise yakalanmadan uyuşturucu madde bağımlısı haline gelmeleri ve yargılandıkları sürede de tutuklu kaldıkları cezaevinde, uyuşturucu tedarik ederek içmeleri veya kullanmaları gerekmektedir. Bu durumda olanlar denetimli serbestlikten yararlanacaklar, sabıka kayıtlarına da uyuşturucu mahkumiyeti yazılmayacak ancak, tasarrufunda uyuşturucu bulundurup da bağımlı olmayanlar, denetimli serbestlikten yararlandırılmayacaklar ve mahkumiyetleri de sabıka kayıtlarına işlenecektir. Asla ve asla bu yorumla hemfikir olmam mümkün değildir. Girne kayasından beni aşağıya atmakla tehdit etseler dahi, bu yorumu kabul edemem. Hukuk danışmanının görevi, müvekkilin istediğini hukuka uygun hale sokmaktır. Hukuk danışmanının,  müvekkilinin isteğini beğenmeme ve uygulamama luksu yoktur. Hiçbir yasa ile durumu daha kötü olan, durumu daha iyi olandan, daha iyi duruma getirilemez ve hiçbir yasa bu şekilde sonuç doğuracak şekilde yorumlanamaz.

 

 

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti