Derviş Deniz

 

Brexit büyük hata

27 June 2016, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Ülkelerin gelecekleri maalesef yönetimde olanların yanlışları veya doğrularına göre çizilmekte ve neticede gelecek nesiller bunun fayda ve zararlarını yaşamaktadırlar. İngiliz halkının yüzde elli ikisinin büyük çoğunluğunun çocukları, anne ve babalarının bugünkü yanlışlarını gelecekte yargılayacaklardır.

İngiltere’nin bugün Avrupa Birliği’nden çıkmasına karar verilen referanduma gidilmesinde Başbakan Cameron’un büyük bir sorumluğu vardır. Avrupa Birliği ile yapacağı görüşmelerde sağlam zemin kazanacağı düşüncesi ile üç yıl önce ortaya attığı referanduma gitme kararı, bugün hem kendi Başbakanlığını kaybetmesine hem de Büyük Britanya’nın bölünmesine neden olmuştur. Tahmin ederim Downing Street No 10 önünde yaptığı konuşma sırasında bu hataların tarihi sıralaması da beyninden geçmiştir.

Gittikçe küreselleşen dünyada ülkelerin Avrupa Birliği gibi bir topluluğa dahil olması çok önemlidir. Gelişmiş, insan hakları ve yaşam kalitesi yüksek Avrupa Birliğine üye ülkelerde yaşayan insanların bugün sahip oldukları, dünyanın geri kalanında yaşayan insanlar için imrenilecek bir yaşam seviyesidir. Böyle olmasa göç etmek isteyen insanların büyük çoğunluğu Avrupa Birliğine sığınmak istemezdi.

Avrupa Birliği genişledikçe bürokrasinin de arttığı ve bundan dolayı gelişimin yavaşladığı söylense de, hala dünyada önemli bir ekonomik güç olarak durmaktadır. Bu ekonomik güç dışında olmak içinde olmaktan çok daha fazla zararlara neden olmaktadır. Bu nedenle İngiltere’nin çıkışı yüzde ellinin düşündüğü gibi İngilizin kendisini bulmasından çok kendisini yalnızlık içinde bulmasını sağlayacaktır.

Geçen yıl İskoçya’da yapılan ayrılma referandumunda ayrılmama kararı çıkmasındaki en büyük etken Avrupa Birliği üyeliği idi. İngiltere’nin AB den çıkma kararı İskoçya’daki ayrılık eğilimini tekrar canlandırmıştır. Avrupa’da olmak isteyen İskoçlar yakında İngiltere’den ayrılma için tekrar referanduma gideceklerdir. Aynı şekilde Büyük Britanya’nın bir parçası olan Kuzey İrlanda da İrlanda Cumhuriyetine katılarak Avrupa Birliği’nde kalmak isteyebilir. Bu konuda şimdiden Kuzey İrlanda’da böyle bir akım başlamıştır.

İngiltere Başbakanı Cameron’un üç yıl önce yaptığı hata Büyük Britanya’nın dağılmasına ve küçük İngiltere’nin bağımsızlığına yol açmıştır. Yıllarca üzerinde güneş batmayan topraklara sahip Büyük Britanya’nın sadece İngiltere kalmasını gelecek nesillerin nasıl değerlendireceğini tahmin etmek zor olmayacaktır.

Kıbrıs’ın Brexit kararından etkilenmesi olasıdır. Güney Kıbrıs bir Avrupa ülkesi olarak İngiltere ile ilişkilerini geçmiş tarihi bağlara rağmen tekrar ele alacaktır. Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere ile siyasi bir bağlantısı olmaması dolayısı ile Brexit’in ekonomik konular dışında KKTC’de bir etkisi olmayacaktır. Brexit dolayısı ile düşen Pound değerinin pounda dayalı ev ve araba alan vatandaşlarımı lehine birkaç ay olumlu ekonomik etkiler sağlayacağını söyleyebiliriz. Ancak, bunun çok uzun süreli olacağını söyleyemeyiz. İngiltere’nin ekonomik yönetimi kısa vadede alacağı kararlarla poundun değerini tekrar yükseltebilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın temkinli risklere girmesi gerekir inancındayım.

Brexit olayının ülkeleri yönetenlerin yanlış stratejilerinin yönettikleri ülkelerde yaratabilecekleri olumsuzluklara bir örnek olduğunu görebiliriz. Üzerinde yaşadığımız Kıbrıs adasında Makarios yönetimindeki Kıbrıs Rum toplumunun 1963’teki yöneticilerinin yaptığı yanlış stratejinin Kıbrıs’ta yaşayan her iki topluma da getirdiği trajedileri yaşarak gördük. O zaman Kıbrıslı Rum yöneticilerin bir Elen Kıbrıs Cumhuriyeti yaratma düşüncesi icraata dönüştürülerek bugüne kadar yürütülen ve sadece Kıbrıslı Rumlar tarafından yönetilen bir Kıbrıs Cumhuriyeti yaratmış olsa da bu yönetimin adanın bir kısmında egemen olması stratejinin tam anlamı ile başarıya ulaşmadığını göstermektedir.

Kıbrıslı Rumlar 1963 ve sonrasında kendilerinin yönettiği bir Kıbrıs Cumhuriyeti’ne sahip oldular. Ancak 1974 sonrası kendilerinin yönettiği bir Kıbrıs’a sahip olamadılar. Elen bir Kıbrıs Cumhuriyeti ve yönetimi sağlamak için çıkılan yolda toplumlarının yüzde kırkını büyük bir ekonomik felaket içine sürüklediler. Bugün Güney Kıbrıs’ta yaşandığı görülen refah Kıbrıs Rum toplumunun önemli bir bölümünün kayıpları üzerinde inşa edilmiştir. Bu nedenle 1963 yılında Kıbrıslı Rumların yaptığı eylem Kıbrıs Rum halkının yarıya yakının büyük ekonomik kayıplar vermesine neden olmuştur. Bu nedenledir ki, geçmişin sorgulanmasına müsaade etmemek adına Kıbrıs’ta yetişen nesillere her şey sanki 1974 sonrası yaşanmış gibi gösterilmektedir.

İngiltere’de halkın Brexit kararı gelecek nesillerin potansiyeli üzerinde büyük bir engeldir. Bundan 53 yıl önce de Kıbrıs Rum liderliğinin kararı da Kıbrıs’taki Türk ve Rum toplumlarının gelecek nesillerinin potansiyellerini büyük ölçüde daraltmıştır. Daraltılan potansiyelin artırılması için gereken siyasi çözüme ulaşmak da çok kolay olmamaktadır. Önemli olan olabilecekleri önceden görüp aptalca bir şey yapmamaktır.

Yazarın Tüm Yazıları
G20 toplantısında hedefler 
Güncel 
Önümüzdeki aylarda vatandaşın ekonomik şartlarında kötüleşme olur mu? 
Toplumdaki özgüven eksikliği ekonomik atılımları da etkilemektedir 
Önümüzdeki aylarda ekonomide neler bekleniyor? 
Yabancı yatırım ama nasıl? 
Brexit sonrası Avrupa Birliği 
Türkiye ekonomisinin durumu KKTC için çok önemli 
KKTC pahalılık yaratmada gelir düzeyine göre dünyada bir numara 
Ekonomik protokol maddeleri ve su anlaşması geciken icraatların sonucu 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (5) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (4) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (3) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (3) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (2) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması 
Yatırım ortamının iyileştirilmesi 
KKTC ile TC arasındaki ekonomik protokoller 
Terörizmin hedeflerinden biri ekonomik yıkım 
Önümüzdeki 15 yıl içerisinde en önemli sorun sürdürülebilir insan yaşamı 
Ekonomiye bir de yurt dışından bakmak 
Tüketim toplumu ve sosyal bozulma 
KKTC’de su krizi dünyada ekonomik durgunluk tehlikesi 
Devlet adamlığı, klasik anlamda işadamlığı ve fırsatçılık 
Göç dalgası, fakirlik ve yardım 
Gelir dağılımındaki aşırı farklılıklar sosyal krizler doğurabilir 
Planlama 
Rum Maliye Bakanı’nın Kıbrıs Türk ekonomisi ile ilgili sözleri 
2016’da neler bekleniyor? 
Siyah kuğuların uçuşu 
Siyasette ekonominin bütününü görmek 
Bugünlerde ekonomik hayatımız nasıl görünüyor 
Vergide zarar gösteren kişi veya kurumlar neden zarar gösteriyor 
Kıbrıs’ta toplumların uzlaşacağı ortak bir ekonomik yapı mı, etnik bir ekonomik yapı mı? 
Terör, ekonomik hayatın en büyük risklerinden biridir 
Hükümetler şeffaf muhasebe sistemine geçmeye başladılar 
Ortadoğu’da yaşananların ne olduğunu Avrupa şimdi anlamaya başladı. Ya biz? 
Dünya sınırları olmayan pazara dönüşüyor 
Mülkler konusu ve güncel sorun döviz kurları 
Bir ülkenin ekonomisindeki büyüme kişilerin refah seviyesine yansımazsa 
Söz su yönetiminden açılınca 
Görüşmeler iç siyaset ve döviz kurları 
Ayakları üzerinde duran bir ülke 
Vergi yasa ve uygulamaları vergi kaçaklarını teşvik etmemeli 
Ticaret Odası genel kurulunda konuşulanlar 
Ticaret Odası genel kurulunda konuşulanlar 
Kuzey Kıbrıs’ta bağımsız denetçiliğin durumu 
Bağımsız denetim 
Ortadoğu değişimler bölgesi 
Bağımsız Denetci – Mali Müşavir – Muhasebeci 
DÜNYA ENERJİ KAVGALARI 
Kıbrıslıların kendilerine ait varlıkları yönetmesi 
G 20 ve uluslararası ticaret hizmet ve finansmanda vergi kaçağı 
Avrupa bankaları stres testi 
Avrupa bankaları stres testi 
Ortadoğu’da yaşamak 
Ekonomide daralma var mı? 
Ekonomik çıkarlar ülkeler ve insanlar 
Yeni dünya düzeni 
Şirketler yasasında artık değişim zamanı 
Siyasi gelişmeler ve ekonomi 
Siyasi çözümsüzlüğün ekonomik maliyeti 
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının önemi 
Ortadoğu ve bitmeyen çıkar kavgası 
İçinde bulunduğumuz bölgede ekonomik istikrar için büyük sorumluluk gerekir 
Avrupa Parlamentosu seçimleri bize ne mesaj veriyor? 
Hedefi olmayanların gelecek kaygısı büyük olur 
2014’ün ilk çeyreğinde dünya ve KKTC ekonomisi nerede? 
Kıbrıs sorunun çözümünde ekonomi 
Yatırımlar açısından Kıbrıs’’ta çözüm neden önemli 
Para akışındaki durgunluk mali tedbirlerle aşılabilir mi? 
Kayıt Dışı Ekonomi 
Uluslararası Kriz Grubu’nun Kıbrıs raporunun ekonomik yönü 
Kara Para ile Mücadele ve KKTC 
Tanınma veya Tanınmama ile dünya gerçekleri 
Günlük olaylarla uğraşırken 2014 Yılında olabileceklerin hesabını iyi yapmalıyız 
Kıbrıs sorunu ile ilgili hareketlenme ve ekonomi