Av. Hasan Sözmener

 

Egemenlik duyarlılığı

04 July 2016, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

İki hafta önceki yazımda, cumhurbaşkanının topu, anayasa mahkemesine attığını yazmış ve egemenliğimiz konusunda gösterilmekte olan duyarlılığın aslında birçok konuda gösterilmediğini ve bu konuda yasal bir örnek olduğunu ve bu yasal örneği geçen haftaki yazımda yazacağımı, belirtmiştim. Maalesef geçen haftaki yazımda bu konuyu yazamamıştım. Bu hafta yazıyorum.

Önce anayasamıza bir bakalım. 3. maddesine göre, egemenlik, kayıtsız şartsız, KKTC yurttaşlarından oluşan halkındır. Halk egemenliğini, anayasanın koyduğu ilkeler çerçevesinde, yetkili organları eliyle kullanır. 6. maddesine göre ise, yargı yetkisi, KKTC halkı adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Anayasa halkın egemenliğini yasama, yürtütme ve yargı olmak üzere üçe ayırmıştır.

Koordinasyon ofisine karşı çıkanlara göre, halkın olan egemenliğin bir kısmı, bu ofise verilmektedir ve halkın egemenliği bir yabancı ülke tarafından kurulan bir ofise devredilemez, böyle bir devir anayasaya ve yasalara aykırıdır. Eğer gerçekten de, KKTC halkına ait olan bir egemenlik kısmen de olsa böyle bir ofise devrediliyorsa, böyle bir devir anayasaya aykırı olur.  Böyle bir anayasaya aykırılık, bir uluslararası sözleşme ile yapılmakta ise, bugüne kadar öğrenmiş olduğum ve bilmekte olduğum hukuka göre, mahkemelerimizin, bu gibi bir anayasaya aykırılık konusunda bahşedebilecekleri bir çare yoktur. Böyle bir anayasaya aykırılığı önlemekle görevli olanlar öncelikle milletvekilleridir, sonrasında da cumhurbaşkanıdır. Bence cumhurbaşkanı, bu konuyu anayasa mahkemesine sormakla iyi yapmamıştır. Çünkü böyle yapmakla, halkın çığ gibi büyüme eğilimini göstermiş olan demokratik eylem ve tepkilerinin önüne geçmiştir. Belki de bu hareket, barışa doğru yönlenecek ve sonuçta liderlerin gerçekleştiremedikleri barışa kadar uzanabilecekti. Kıbrıs türkü olarak bu şansımızı da böylece kaybetmiş olduk.

Neyse ben esas konuma dönüyorum. Ne demiştik?...” “Yargı yetkisi, KKTC halkı adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” demiştik. Peki; hakikaten öyle mi?

Avrupa Birliği'nin KKTC’de bazı projeleri finanse etmekte olduğunu bilmekteyiz. Bu konuda bazı hukuki ihtilafların çıkması da doğaldır. Peki; bu gibi KKTC ülkesinde meydana gelen hukuki ihtilafların çözüm yeri hangi mahkemelerdir? Hemen cevabı veriyoruz. Egemenlik, kayıtsız şartsız KKTC yurttaşlarından oluşan halka ait olduğuna ve halkın bu egemenliğini anayasanın koyduğu ilkeler çerçevesinde yetkili organları eliyle kullandığına ve yargı yetkisinin de, KKTC halkı adına bağımsız mahkemelerce kullanıldığına göre, bu gibi ihtilafların çözüm yeri, KKTC mahkemeleridir.

Cevabımız doğru mu? Anayasamıza göre ve koordinasyon ofisine karşı olanlara göre doğrudur.

Geliniz bir bakalım. 9/76 sayılı Mahkemeler yasasını açıyorum ve bu yasanın 24. maddesini buluyorum ve bakıyorum. Bu madde yeniden kaleme alınmış ancak esas itibarı ile bu maddeye 2013 yılında yapılmış olan bir değişiklikle bir fıkra eklenmiş ve bu fıkra (3) olarak numaralandırılmıştır. Bu fıkrayı aynen yazıma aktarıyorum ve bu fıkranın özellikle koordinasyon ofisine karşı çıkanlar tarafından son derece dikkatli bir şekilde okunmasını rica ediyorum.

“(3) Taraflardan en az birinin, uluslararası örgüt ve/veya kurum ve/veya kuruluş olması şartı ile bir sözleşmenin tarafları, ilgili sözleşmeden kaynaklanacak ihtilafların çözümlenmesi için, anılan uluslararası örgüt ve/veya kurum ve/veya kuruluşun merkezinin bulunduğu ülke mahkemesini sözleşme metni içerisinde münhasıran yetkili kılabilirler. Söz konusu ihtilaflara ilişkin dava ve/veya müracaatlarda, yukarıdaki  (1)’inci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine bakılmaksızın, sözleşmede belirtilen mahkeme yetkilidir. Yetkisizlik kararı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mahkemeleri tarafından itiraza gerek olmaksızın resen verilebilir.”

Bu fıkra ne diyor biliyor musunuz? “Ben KKTC yurttaşlarından oluşan bir halk malk tanımam,  KKTC yurttaşlarından oluşan halkın egemenliğini, megemenliğini hiç tanımam, böyle bir halkın yargı margı yetkisini asla tanımam” İşin en enterasan yanı ise, KKTC mahkemelerine diyor ki, “itiraza bile gerek olmadan, sen yetkisiz mahkeme olduğunu saptayacaksın ve davaya bakmayacaksın.” Bunları kim diyor? 2013 yılında, halk adına yasama yetkisini kullanmakta olan yasama organı diyor, yani halkın seçtiği milletvekilleri diyor. (3). Fıkranın bahsettiği (1). Fıkranın (a), (b),ve (c) bendleri, bir davaya KKTC’nin hangi ilçedeki kaza mahkemesinin bakmaya yetkili olduğunu düzenlemektedir.

Evet bu husus, egemenliğe önem verenlere duyurulur. Bunun dışında da egemenlikle bağdaşmayan yasal onlarca, yüzlerce düzenleme daha vardır.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti