Av. Hasan Sözmener

 

İlk soruşturma

25 July 2016, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Yasa dışı kürtaj davası olarak bilinmekte olan ceza davasıyla ilgili, yürütülen yargısal işlemler hakkında, bana bir takım sorular sorulmaktadır. Bu nedenle bu haftaki yazımda, yürütülmekte olan yargısal işlemler hakkında bilgi vereceğim.

Yargılamayı yapacak olan mahkeme açısından, ceza davaları ikiye ayrılmaktadır. 1. Seri usulde yargılanabilen davalar, 2. Ağır cezalık davalar. Seri usulde yargılamayı, bir tek yargıçtan oluşan kaza mahkemeleri yapmaktadır. Ağır cezalık davaların yargılamasını ise, 3 yargıçtan oluşan ağır ceza mahkemeleri yapmaktadır.

Suç, 5 yıla kadar hapis veya 20.000 TL’sine kadar para cezası veya her ikisini gerektiriyorsa, böyle bir suçla ilgili açılan ceza davası, tek yargıçtan oluşan mahkeme tarafından dinlenir ve karara bağlanır. Suç, belirtilen cezalardan daha fazla bir cezayı gerektiriyorsa, böyle bir suçla ilgili açılan ceza davası, ağır ceza mahkemesi tarafından dinlenerek karara bağlanır.

Ülkemizde iki tane ağır ceza mahkemesi bulunmaktadır. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi ve Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi.

Ağır ceza mahkemesinde dinlenip karara bağlanacak davalar, yasa gereği, direkt olarak ağır ceza mahkemelerine dosyalanamazlar. Tüm ceza davaları, kaza mahkemelerine dosyalanır. Tüm ceza davaları öncelikle, tek yargıçtan oluşan kaza mahkemesi huzuruna gider. Tek yargıçtan oluşan kaza mahkemesi, seri usulde yargılanabilen ceza davalarını dinler ve karara bağlar ancak, ağır ceza mahkemelerinde yargılanması gereken davaları dinleyip karara bağlayamaz. Tek yargıçtan oluşmakta olan kaza mahkemeleri, ağır ceza mahkemelerinde yargılanması gereken davaları, ağır ceza mahkemelerine havale etmekle veya etmemekle görevlidirler. Bunu yapabilmek için de, yasa gereği ya, ilk soruşturma yaparlar, ya da, başsavcının yazılı istemi üzerine, ilk soruşturma yapmadan, belgeler üzerinden, havaleyi yapıp yapmamaya karar verirler.

Yani ağır ceza mahkemeleri, tek yargıçtan oluşan kaza mahkemelerinin, kendilerine havale ettikleri, ağır cezalık davaları, dinleyip karara bağlarlar.

Bir örnek verelim; sanık Ahmet aleyhine, basit hırsızlık suçuyla ilgili bir ceza davası getirildi. Ahmet’in işlediği iddia edilen suçun azami cezası 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Dolayısıyla Ahmet aleyhindeki davayı, tek yargıçtan oluşan kaza mahkemesi dinleyecek ve Ahmet’i, suçlu bulup mahkum edecek ya da, beraat ettirecektir. Sanık İbrahim aleyhine, cinsel tecavüz suçu ile ilgili bir dava getirildi. İbrahim’in itham edilmekte olduğu suçun cezası, ömür boyu hapis cezası olduğundan, yani, 5 yıldan fazla hapis cezası olduğundan, tek yargıçtan oluşan kaza mahkemesi böyle bir davayı dinleyip karara bağlayamayacaktır. Tek yargıçtan oluşan kaza mahkemesi, sanık İbrahim’i yargılanması için ya, ağır ceza mahkemesine havale edecek ya da, etmeyecektir. Havale edip etmeme kararını verebilmek için de, ya ilk soruşturma yapacak, ya da, başsavcının yazılı istemi üzerine, sunulan belgeleri inceleyecektir.

Anlaşılacağı üzere, tek yargıçtan oluşan kaza mahkemesinin, başsavcının yazılı istemi olmadığı durumlarda, ağır ceza mahkemesine havale yapıp yapmamakla ilgili kararını verebilmesi için, ilk soruşturma yapması gerekmektedir.

İlk soruşturmada, tek yargıçtan oluşmakta olan kaza mahkemesi, öncelikle, başsavcılığın şahitlerini dinler ve ilk nazarda yeterli şahadet bulursa, sanığı, müdafaaya çağırır. İlk soruşturmada, sanık, başsavcılığın şahitlerini sorgulama hakkını saklı tutabilir ve savunma hakkını da saklı tutabilir. İlk soruşturma neticesinde mahkeme, sanığı suçlu bulup mahkum edemez veya sanığı beraat ettiremez. İlk soruşturma sonunda, tek yargıçtan oluşan kaza mahkemesi, sanığı yargılanmak üzere, ya ağır ceza mahkemesine havale eder ya da, etmez. Yasa dışı kürtaj davasında da halen yürütülmekte olan yargısal işlemler, tek yargıçtan oluşan mahkeme tarafından yürütülmektedir ve “yapılanlar ilk soruşturmadır. Yani ilk soruşturma sonunda, sanıkların suçlu olup olmadıklarına dair karar verilmeyecektir. Sanıklar, havale edilmeleri halinde, ağır ceza mahkemesi tarafından yargılanacaklar ve suçlu olup olmadıklarına, ağır ceza mahkemesi karar verecektir.

Yazarın Tüm Yazıları
Halk oylaması 
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti