Serhat İncirli

 

KKTC'de hükümetçilik nasıl yapılır?

17 August 2016, Wednesday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Hükümet yani Bakanlar Kurulu, yıkık dökük, batmış, harabeye dönmüş bir "çöplüğe", "geceleyin burası soyulabilir, hırsızlık olabilir" gerekçesiyle gece bekçisi alınmasına karar verir.

Sonra, bu gece bekçisinin işini kurallara uygun yapması için iki kişi daha işe alınır. (Partili)... Bu iki kişiden biri kuralları yazacak, öteki ise bakarak olacaktır.

Hükümet, partili iki kişiyi bekçiden sonra işe aldığında, öteki partililer ayaklanır. Bir köy örgütünün başkanı gelir, partide kavga çıkarır. "Kızımı neden almadınız? " diye sorar.

Hükümet, oturur ve gece bekçisinin işini düzgün yapıp yapmadığını kontrol etmesi için, kalite kontrol birimi oluşturmaya karar verir. İki partili daha istihdam edilir.

Biri kalite kontrolü yapacak, öteki rapor yazacak.

Peki, oldu beş kişi; şimdi bu insanların ödenmesi, çalışma saatlerinin falan ayarlanması lazım.

Bunlara bir idareci, bir idareci yardımcısı ve bir de sekreter eklenir...

Sonra, KKTC'de erken seçime gidilir ve hükümet değişir.

İlk alınan gece bekçisi, gariban geçici bir işçidir. Yeni hükümet O'nu "bizim partiden olmadığı için" işten atar, kendi partilerinden birini işe alır. Ötekilerin tümünü müşavir yapar. Kendi adamlarını atar... İşler yürür... Herkes maaş alır. Layl lay lom! Sonra, hep bir ağızdan "KKTC çok yaşasın" türküsü çalınır.

YÖDAK'ta sil baştan başlamak gerek

Ombudsman Emine Dizdarlı, Cumhurbaşkanı’nın, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı’nı,Yükseköğretim Yasası’na aykırı davranışlarda bulunduğu sonucuna ulaşırsa, görevden alabileceğini açıkladı.

YÖDAK, aylardır sıkıntılı.

YÖDAK'ın başında kim var, yönetiminde kimler bulunuyor meselesi değildir önemli olan.

Orada bir huzursuzluk var mı?

Vardır...

Önemli olan o huzursuzluğun ortadan kaldırılmasıdır.

YÖDAK'ın güvenilirliği ve işleyişi adına bu çok önemlidir.

Bilim insanlarından oluşan bu ilkel kabile kurumunun, çağdaş ve ülkede adeta yüksek bir konsey noktasına taşıyabilmektir hedef alınması gereken...
Üyelerin Ombudsman'a başvurma sebepleri çok ilginçtir...

“Son bir kaç seneden beri kurumu, kurum üyelerini ve personeli iyi yönetmediği" iddiası söz konusudur.

"... Üyeleri ve personeli baskı altında tuttuğu, kendi başına kararlar aldığı, tarafsız davranmadığı ve/veya yanlı davrandığı, Kurulu bilgilendirmediği, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamadığı, Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararları değiştirdiği" iddiaları vardır.

“Kurumun görevlerini yapamaz hale geldiği” görüşü savunulmaktadır... Bunları savunan da dört adet profesördür... Ombudsman’dan bu konuda soruşturma talep edilmiştir...

YÖDAK Başkanı da iddialara yanıtlarını, izahatlarını ve birçok belgeyi Ombudsman’a sunmuştur...

YÖDAK Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası da Başkan'dan şikayetçidir...

YÖDAK Başkanı ile ilgili "suçlamalar", bu sayfaya sığamayacak kadar çoktur, bazı özel kurumları da ilgilendirdiği için yazma ihtiyacı hissetmedim...

Ancak bu iddiaların veya suçlamaların tümü, ben ne mahkemeyim ne de tarafım ama Başkan'ın yerinde olsam, savunma yapma ihtiyacı dahi duymayacağım noktadadır.

"Sonuçta koskoca profesörüm, bu suçlamalarla mı uğraşacağım; ben bilim insanıyım" der ve çeker giderim...

Ama elbette Başkan'ın da bir bildiği vardır...

Fazla uzatmaya gerek yok...

Şu anda kararı, Cumhurbaşkanı verecek...

Ombudsman da raporunda bunu belirtiyor ve "YÖDAK Başkanı KKTC Cumhurbaşkanı tarafından atandı ve yine Yükseköğretim Yasası hükümleri uyarınca bir Yüksek Mahkeme Yargıcı’nın tabi olduğu şartlarda kendisini atayan KKTC Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınabilir" diyor.

Şimdi, Ombudsman'ın da işaret ettiği gibi; Cumhurbaşkanı bu iddialar karşısında YÖDAK Başkanı’nın Yükseköğretim amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda görevini layıkıyla yapıp yapmadığını değerlendirmekle mükelleftir... Yani öyle ya da böyle, "yargıç" Cumhurbaşkanı'dır...

Cumhurbaşkanı, YÖDAK Başkanı'na, "lütfen çekil" diyebilir...

Yaptıracağı bir soruşturma sonrası, "Seni görevden aldım" da diyebilir. Bugüne kadar bu soruşturmanın da elli defa yapılmış olması lazım diye düşünüyorum...

Yani anladığım kadarıyla yüzde yüz yetki Cumhurbaşkanı'nda...

Kimse, kendini yargı yerine koymasın... Yetki, Cumhurbaşkanı'nda...

Ancaaaak; YÖDAK'a yukarıda da belirttiğim gibi saygınlık ve güvenilirlik kazandırmaksa asıl olan; bence bu kurumun başkanı, Cumhurbaşkanı'nı hiç uğraştırmamalı...

Ben taraf değilim... Başkan suçludur da demiyorum. Hatta suçu olduğu iddiasında da bulunmuyorum.

"Yıpratıldı, kendi kendini yıprattı veya komploya kurban gitti"... Ama her neyse, sonuçta kurum da yıprandı; hatta kurum sıfırlandı... Bu işi temizlemek, Cumhurbaşkanı'na kalmamalı...

Haaaa, öteki üyeler mi?

Kökten temizlik de uygundur... Sil baştan başlamak gerek bazen... Şarkılardaki gibi...

Çözüm için biraz acele etmek lazım

Kıbrıs sorununun çözümü konusunda şimdiye kadar sürdürülen müzakerelerde ilk kez sonuca bu kadar çok yaklaşıldığını, konuyla ilgilenen tüm "yakın" kaynaklar dile getiriyor.

İki toplumda veya iki tarafta da, insanların çözüm arzusu çok yüksek ama "çözüme ulaşmak adına hedeflenen bazı konular" arasında ciddi uzaklıklar var.

Bu uzaklıklar şu anda Güney'de parlamentoda en az yüzde elli tarafından temsil ediliyor. KKTC'de ise aynı uzaklıklar hükümette.

Güneyde ve Kuzeyde, mevcut masa şartlarında, yani "iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm" çatısında birleşmeyi kabul etmeyen çok ciddi "oranda" siyasetçi var... Bunların kimisi ırkçı sebeplerle kimisi ise maddi sebeplerle mevcut pozisyonlarını koruyor.

KKTC'de UBP ve DP'nin, Güneyde ise DİKO, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, ELAM ve Ekologlar'ın duruşları aynı...

Peki bu siyasi grupların temsil ettikleri halk kitlelerinin oranı ne kadar?

Olası bir referandumda "hayır" çıkma şansı işte bu oranlarda saklı.

Kuzeyde sonucu UBP ve DP belirleyebilir mi?

Bu iki partinin toplam oyları elbette yüzde 50'yi aşabilir... Ancak, ne UBP, ne de DP referandumda belirleyici olabilir... Çünkü her iki parti göbekten Türkiye'ye, Türkiye'deki her hangi bir hükümetin iradesine bağlı... Kısacası, olası bir referandumda, asıl belirleyici olacak merkezler, Ankara ile Güney Lefkoşa olacak...

Bu merkezlerin etkisi nasıl aşılabilir?

Bu merkezlerin etkisi kolay kolay aşılamaz ama iki toplum da çok güçlü çözüm kampanyaları ile ikna edilebilir tabii ki...

Aklı olan, geçmişe çakılı kalmayan, kişisel değil toplumsal ve ülkesel geleceği düşünen herkesin çözüm istemesi ve orta bir noktada buluşmayı kabullenmesi gerekir.

Ancak, Türk referandumunda Türkiye'nin, Rum referandumunda ise siyasetteki yüzde 50 tutucu kesimin tavrı çok değerli.

Asıl ikna edilmesi gerekenler de bunlar olmalı...

Toplumlar nezdinde aslında çok olumlu hava olsa da, siyasetin belirleyiciliği göz ardı edilemez.

Kıbrıs sorununda dış baskılar veya dış unsurlar, çözümde ciddi etkili olabilir. Tekrar ediyorum, güzel ve doğru olan iki toplumun aklını kullanarak, geçmişi affederek geleceğe "evet" demesidir. Ancak bunun pek olası olmayacağı tahminiyle hareket edersek, uluslararası topluma ciddi görev düşer.

AB, İngiltere kriziyle ve iç sıkıntılarla cebelleşiyor... İngiltere, garantörümüz; kendi içiyle uğraşıyor...

Amerika'da kasım ayında yeni bir yönetim ve haliyle yeni bir başkan seçilecek... Kıbrıs'la doğrudan ilgisi ve bağı bilinen, daha önce Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Hillary Clinton'un kazanması olumlu etki yapabilir. Ancak olur da Donald Trump kazanırsa, her şeye sil baştan başlamak da söz konusu olabilir. Bilinmelidir ki, şu anda yakın ilgi gösteren, çıkıp bu küçük Ada'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Jo Biden ve Dışişleri Bakanı John Kerry de yakın dönemde görevde olmayacak.

Ban Ki Moon da BM Genel Sekreterliği'nden ayrılacak. Özel Temsilcisi Espen Barth Eide'nin de gitmesi gündemde...

Dolayısıyla, dıştan olaya katkı yapabilecek "önemli isimler" olmayacak.

Yani, çözüme inanan Akıncı ve Anastasiadis, çok daha istekli, çok daha arzulu, çok daha içten davranmalı... Davranmıyorlar demiyorum... Birbirilerine destek olmalı ama ilgili tarafları da ikna etmek için yırtınmalı...

Akıncı, mutlaka Türkiye'yi yanına almalı... Her Allah'ın günü çözüm karşıtı çıkışlar yapan hükümetin bazı elemanlarına yanıt vermekten vazgeçmeli.

Anastasiadis, AKEL ve DİSİ gibi iki büyük partiyi çok daha ciddi anlamda yanına çekebilmeli; Rum tarafının UBP - DP benzerlerinden yani çözüm düşmanlarından mümkün olduğunca taraftarı da kazanabilmeli...

Rum tarafının geleneksel destekçisi Rusya ile Türkiye ilişkileri; Türkiye - İsrail - Güney Kıbrıs petrol ve doğal gaz çıkarları mutlaka ortak noktada buluşmalı...

Değilse; 2017'de bizde erken genel seçim kokusu var... Güneyde, 2018'in başkanlık seçimi adayları 2017 başından itibaren yavaş yavaş ortaya atılacak... AKEL; çözüm düşmanı Vatandaşlar İttifakı ile başkanlığı görüşüyor, DİKO ile işbirliğinin koşullarını arıyor olacak... EDEK'le yaklaşacak... Anastasiadis ve DİSİ, bir daha kazanmak adına, geleneksel alışkanlıklara sarılıp, şahinleşecek...

Kısacası, acele edin Sayın Akıncı...

 

Yazarın Tüm Yazıları
Çözüm meselesi ve yalancı çoban! 
Başbakan'ın basın toplantısının ardından 
Orta Doğu – Türkiye ve KKTC çok yaşasın! 
Türkiye büyük ülke! 
Sanırım çözüm çok yakın! (Öyle anlaşılıyor) 
Güzelyurt neden verilemez? 
Yeniden göç mü dediniz? 
İslam dini revize edilebilir mi? 
Bu düzen böyle mi gidecek? 
Çözemediğim bir meseleyle ilgili; arz ederim! 
Yağmursuz yaşanmaz 
Aramızdaki fark ve neden çözüm? 
KKTC vatandaşı ve Kıbrıslı Türk olmaktan utandığınız oldu mu hiç? 
Tasfiye tehlikeli midir? Kimler FETÖ'cüdür? 
Bugün kalbimiz Taşkent şehitleri için atıyor 
Ani fren sonrası otobüsün içi! 
Başbakan ve müzakereler 
Vantilatörden devlet! 
Pasaportçu ve fırsatçı! 
Gençliğin sokakta verdiği karara uyulmasına demokrasi denir (2) 
Barış, önemli bir derstir 
Güvenlik ve garantiler 
Gençliğin sokakta verdiği karara uyulmasına demokrasi denir! 
Bu ülke hiç bu kadar bozulmamıştı 
Gençlik ne diyorsa 
Milli İrademiz artık Sağlık Bakanlığı uhdesinde! 
Ah şu biz, döndürek gibi dönmeyi çok seven Kıbrıslı Türkler! 
Denize beleşe girme, soygun, siyaset ve CTP ötekilerden farksızdır! 
KKTC'de kölelik! 
Varlıklı ülkeler neyi paylaşmalı ve Kıbrıs’ta çözüm olmalı mı? 
Dünya yansın tutuşsun! 
Gazetecilik suç değildir 
Cehalet, kompleks ve maddi çıkar! 
“Dışişleri Bakanı mı UBP işleri bakanı mı?” 
Peki erler ve askeri öğrenciler? 
Tabii ki para kazanacaksınız ama toplumla da paylaşmak lazım! 
Güzel memleketim, zeytinyağı ve ceviz 
Hükümet çok hızlı karar almalı 
Türkiye acı çekiyor! 
1974 anılarının tümü kitaplaşmalı, belgeselleştirilmeli, bilinmeli, özür dilenmeli 
Bugün 20 Temmuz ve üzgün olmak! 
Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
Tek kaybeden rütbesiz askerler oldu! 
15 Temmuz’un laneti 
KTÖS, Ercan’da terminal binası içinde bildiri dağıtabilir mi? 
Mutlu olmak 
20 Temmuz da yaklaştı! 
Dünya nezdinde “şaka” bile değiliz! 
Siyasetin hızına bakın! 
Amerika karışık, Trump etkisi ve Hollywood 
Bu tartışma ve bu yazı ebediyen devam eder! 
Mehmet Ali Akpınar’ı anarken 
İzlanda’da bir karşılama töreni, göz yaşları ve lanet olsun! 
Kiliselerde ibadet yasaklaması meselesi 
Çalışma yaşamı ve çözüm! 
Eleman aranıyor! 
Gıbrız Sendromu! 
Girne, içine girme... Zaten girilmiyor ki! 
Ne zordur bu ülkede gazetecilik yapmak! 
Yoksulun ahı; aheste aheste de olsa çıkar! 
Kimse suçlu değildir, kimse masum da değildir 
Rusya ve İsrail kararı - belirsizlikten daha kötü bir şey yok 
“Kıbrıs’ta Çözüm kesin” filmi yakında vizyonda 
Eşeği kaybetmemek için! 
Masum – saf – tertemiz bir dışişleri bakanlığı açıklaması! Sevsinler! 
İngiltere'deki referandum sonucu, ciddi bir belirsizlik yaratır mı? 
Biz zavallı mıyız? 
Bir kez daha çözümün şart olduğu ortaya çıkmıştır 
Yangın felaketi 
Silah, uyuşturucu, kumar ve fuhuş artmışsa... 
Şarlatan ve dalkavuklar! 
Ercan’da “busy” bir Cuma akşamı! 
Girne dökülmüyor mu? 
Soldan sürünüz, soldan gidiniz, KKTC'de trafik akışı soldandır! 
Akıncı'dan beklentilerimiz ve kantar topuzu! 
Ofis meselesi! 
Kıbrıs sorunu pazarlıkla çözülemez 
Sadece bir Pazartesi yazısı (Başlık bulamadım!) 
Müşavir krizi çözülmeli 
Kamu – Sen ve DAÜ 
İş yapın, yasa yapın, yasaları uygulayın, uygulatın 
Geleceğe kin ve nefreti miras bırakmamalıyız 
Derdimiz, iş ve ekmek... Çocuklarımız göç etmesin... 
Yarın burada olmayacağız 
Yeter artık! 
Sanki, “birileri Türkiye ile uğraşıyor” gibi bir hava var! 
Acil tedbir almak lazım   
Bafra’dan Con’IFA’ya selam! 
Su konusu ve AKEL... 
Bu listedekiler sadece "TAK"ın takip ettikleridir! 
Sizin gelecekle ilgili nasıl bir planınız var? 
Öylesine bir KKTC Pazarı! 
Bazı çevreler! 
ConIFA, BM Güvenlik Konseyi kararları ve susmak! 
CTP toparlanmalı 
Mesela; paramızı çalan kaçmasın diye! 
Çizmeler küçüldü! 
Dünya kafanızdaki doğrulardan ibaret değildir 
2004'e geri dönüş... 
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin 
“Kıbrıs’ta Çözüm kesin” filmi yakında vizyonda 
Fıkralar, sözler, tavsiyeler 
Güneyde Pazar günü yapılacak seçimler neden çok önemlidir? 
YÖDAK ve üniversitelerimiz 
Zaman su gibi akıp gidiyor 
Çok yaşa cennet ülkem! 
Nato kafa nato mermer!  
CTP'nin 9 yılı! 
Uzatmaları oynuyoruz 
Bu toplum size neden güvensin?  
1 makas ve mülkiyet meselesi! 
Hurmalar, hurmalar, hurmalar! 
Pazartesi lafazanlıkları ve "Âb-ı hayat" 
Yeni bir hapishaneye ihtiyacımız var mı? 
Kesinlikle Dünyanın en güzel noktalarından biri!  
Türkiye nereye koşuyor? 
Çözüm hemen şimdi! 
Daha sıkı sarılma zamanı 
Kıbrıs sorunu çözülmelidir 
Yaşasın 1 Mayıs 
Gannavuriya Cumhuriyeti  
Saraya davet edilmeyen uzlaşıcı ve çatışmacı sanatçılar meselesi! 
Dünkü konunun devamı! 
Bazı şeyler değişmeli 
Vatandaşlıklar! 
Böyle final yaşanmadı 
Yönetim, mülkiyet, toprak ve güvenlik 
Bir siyasi analiz 
Asil Nadir  
"Dr. Küçük kim?" diye soran vatandaş!!! 
Çözüm, çözüm, çözüm; ille de çözüm! 
Her derneğin her açıklaması mantıklı olmak zorundadır! 
İki tartışma konusu 
Bazıları hep kazanıyor! (Tanrı'ya rağmen) 
Kabine oluşturulurken neler yaşandı?  
Özgürgün ve Denktaş'ın tek şansı, teknokrat hükümettir! 
Karaoğlanoğlu Mete Adanır Stadı 
Hayat yüksek atlama olsaydı, stili değiştirir rekor kırardık! 
Hoşçakal Alper abi 
Vatanseverlerimiz ve hainlerimiz! 
Daha fazla maskara olmadan! 
Tasarruf önemli mi? 
CTP–UBP ortaklığı neden bozuldu? 
Karaoğlanoğlu Stadı 
Futbolumuz her şeyimiz 
Ahlaksız dünya 
CTP için büyük fırsat 
Allah'ım, hükümet düşerse ne yaparız, bizi hükümetsiz koyma! 
Bir tatbikat yazısı 
Müzakerelerde son durum 
Değişirsek Kıbrıs sorununu çözeriz! 
Akıncı için çözüm mü seçim mi daha önemli? 
Türkiye'de işler iyi gitmiyor 
Kol kesilecekse, "bu kolu kesin" deme hakkı kime ait? 
Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan salakça! 
Adalet yerini buldu; yaşasın Dünya barışı 
Lobicilik nedir? Bkz. IL. 
Bomba patlarsa turizm patlamaz! 
Tuğrul Hilmi Berkay'a teşekkürler 
Donald Trump tehlikesi küçümsenmemeli 
Bir fikrim var! 
Çözemediğim bir denklem! 
Hayal kurmak! 
Kapsamlı çözüm müzakereleri bitmiştir! 
Onlar görüşüyor biz Limasol Karnavalı'nda eğleniyoruz 
İnsanlar ölmesin, daha iyi yaşasın diye siyaset yapılmalı 
Pazartesi saçmalıkları - ciddiye almayabilirsiniz! 
Trump seçilirse ne olur? 
Aylan bebek Doğa bebek… Artık her şey eskisi gibi olmamalı! 
Vekillerimizin Avrupa ziyaretlerinin faydaları 
Basın özgürlüğü, çok tartışılır bir şeydir! 
Basın açıklaması enflasyonu! 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
Che Guevara! 
Çekin oksijeni ciğerlere bir o kaldı bizim olan! 
Komşumuzun çocukları! 
Su sorunu çözülmez ve kriz olursa müzakereleri de etkiler 
Çalışmak lazım 
Köylerimizi dolaşıyoruz 
İstifa edin demiyorum ama istifa etmenizi gerektirecek işleri düzeltin! 
Bu ev kimin? 
Kürtaj nedir? 
Kötü yönetim geleneğimiz, kültürümüz mü? 
KKTC'de su sorunu ve diğerleri! 
Mehmet Barlas, liberal bakış ve Stephanopoulos 
Aynı düğme, kundaklamalar, cami, Maraş! 
Güçlü - hızlı motosikletler! 
Haziran’da ölmek mi çözüm mü daha zor? 
Hava çok güneşli, oh oh ne güzel ne güzel! 
Dünyanın gözü Türkiye'de 
Gazeteciliğin geleceği 
Vatandaşlık meselesi 
Bu ülkenin vatandaşları eşit değildir 
Çok daha karışık bir Suriye denklemi 
CTP hemen karar vermeli! 
Keşke Liverpoollu olsaydık! 
Haddimi biliyorum ama kavgayla çözüm olmaz! 
Çözümün adresi büyük ağabeyler ve Allah! 
Birbirimize daha çok sarılalım 
Göğsüm daralıyor, ciğerim kanıyor 
Barışacaksak da barışmayacaksak da, tarihi doğru bilmek zorundayız 
Teşhir-i rezâil 
Halk jürisidir önemli olan 
Ya çözüm ya bitli statüko! 
İki konu: Bernie ve Amed! 
Neden "evet"? 
Barış, barış, barış... 
İşimiz hikaye! 
Zenginin sübvansiyesini yoksulun ödediği sistem! 
Kimse artık “HATA” yapmasın lütfen! 
Ombudsman müessesesi ve vatandaşın görevi 
Biz sadece tebaayız! 
Güney - Kuzey kıyası 
Çağdaş, Türkân ve Eril 
Üzerinizdeki elbisede haram bir tek iplik olmamalı! 
Militarist cehaletin kurbanlarıyız 
Temiz bir sayfa açalım lütfen 
Kefenin cebi yok 
Davos ne kadar önemli? 
Benim derdim ne? 
13'üncü maaşlara kaynak sıkıntısı gerekçe gösterilemez 
Heyecanlı günlere doğru gidiyoruz 
Garantiler elbette ki konuşulmalı ve tartışılmalıdır 
Belediyelerin ve elektrik meselesinin onuru! 
Ya çözüm ya Kuzey Kore (Çok ciddiyim) 
Sezen Aksu'nun "Tükeneceğiz" şarkısını dinlemek istemiyorum! 
Emine Hanım, Eliza Hanım’dan daha çalışkan olur inşallah 
Tertemiz bir Kuzey Kıbrıs istiyorum 
Gerçeğin bilinmesi çok mu kötü bir şey? 
Dünyanın kanunu adil değil 
Türkiye’ye geldik yine su sorununun içine düştük! 
İrtikȃp 
Bir erken seçim yapsak mı? 
Aristokratların 13’üncü maaşı nerede? 
Bir Hollywood filmi senaryosu! 
Herkes çözüm istiyor ama... 
Alkol yönetimi bir devlet işidir 
Ekmek yoksa kek yerim 
2016 bembeyaz olsun 
Yönetim sistemleri ve inekler 
Kartalların uçtuğu, temiz rüzgârların estiği yere gideceğiz 
IMF, KKTC, Anavatan ve "Sulu CTP" 
İsmail Tansu’nun ardından 
Bir James Bond hikayesi 
Gerçeklerin bilinmesi, geçmişin bilinmesi, geleceğin teminatıdır 
Her yanımda susmuş insanlar, susmuş! 
Hep bölündük ve yönetildik; hiç birleşmeyecek miyiz? 
Bir çözümsüz yıl daha geride kalırken... 
İlk kurşunu kim sıkmıştı? 
TDP V'nci Kurultayı: Coşku sıfır 
Broadwater Farm olayları ve Kıbrıs 
Lefke isterse, evet! 
Geçmişin hesabı! 
O son kurşun sıkılırsa... 
"Canını verirken gözünü kırpmayan bir milletin, vergi verirken eli titrer mi?" 
Cezaevinde sorunlar değişmedi, yargı hala beklemede 
Hukuk devleti nedir? 
Bana Girne Kalesi'ni tahsis edin, "KKTC Yaşasın" demezsem gemilerin direkleri sevgilim olsun! 
Manisa, Antalya ve Asil Nadir 
Enkaz vardı ama bunun edebiyatını yapmadım 
Sağlık sistemi mi dediniz? (Devlet varsa, sağlık sistem de vardır) 
Sabaha kadar yazmanın anlamı yok, çözüm tek gerçeğimizdir  
Gazanfer usta artık yok 
Alexandra Palace'ta festival düzenleme riski! 
Çocuklar ölüyor, kimin umurunda? 
KKTC’nin ayinesi KIB – TEK! 
Bir "başlıksız" analiz 
Kıbrıs'ta kim ne istiyor? 
Rusya - Lavrov ve kaybeden Kıbrıslı Türkler! 
Akıncı'nın davranışının ölçü birimi! 
Kardeş kardeşi vuruyor bu ülkede, bir şeyler yapmak lazım! 
Bir Kıbrıs masalı ve siyasetçiler! 
Gazetecilerin tutuklanması sadece Türkiye'ye zarar verir 
Rusya - Türkiye krizi Kıbrıs için hayırlara vesile olur inşallah 
"Bu kadar büyük bir yanlış" neden yapıldı? 
Her telden 
Çözümsüzlük sadece tükeniştir 
Karanlık dönemlerde katıksız aydınlık bir sembol olabilmek 
Türkiye’nin siyasi gündemi 
Gerçek Türkiye İzmir mi? 
1960’tan günümüze 
İngiliz Okulu, Almanya ve Akıncı 
Neden size inanayım ki! 
Başkan Anastasiadis'e mektup 
Başkan Anastasiadis'e mektup 
Biz av gününde vergi adaleti tartışması 
Biz av gününde vergi adaleti tartışması 
İslam bu değil ve dünya artık aynı dünya olmayacak 
Özersay sınavı 
Neden çözüm? 
Adamın birine kira stopaj vergisi gelmiş! 
Yorum kalabalığı 
Hoşgörü, tahammül ve iyi yapan gelsin! 
UBP'nin geleceği 
Vatandaş değil parayı kazanacak olan yatırımcı rahatsız olmalı! 
Sevgili siyasiler, ne olur artık cenazelere gelmeyin 
Plansız, hesapsız battık Cafer bez getir, amnieyynn 
Bu gücü çözüme ikna etmek çok önemli 
Yaşasın av! 
Bu yazının başlığı yok! 
Referandum, çözüm, evet ve UBP 
İki davetiye bir milliyetçilik ve çözüm! 
Güvenlik ve garantiler 
En iyisi Pazar günü ava gitmek 
CTP neden önemlidir? 
İmzalama Sayın Akıncı 
Öğrencilere gözümüz gibi bakalım 
Düşünceye tahammülsüzlük 
Kıbrıs sorunu 
Göçmenler 
Göçmenler 
“Evet” demekten, “Çözüm”den baka şansımız yoktur 
“Evet” demekten, “Çözüm”den baka şansımız yoktur 
Su, petrolden ve doğal gazdan daha iyi bir yatırım mı? 
UBP Kurultayı’nın önemi 
Başarılar Türkiye 
Cezaevine el atmak 
Çevreye, emeğe ve ekmek parasına saygı 
Türkiye'nin seçeceği yol çok önemli 
 
Amerika ve İngiltere öderse! 
Son kaleye sahip çıkıyoruz gibi 
Son kaleye sahip çıkıyoruz gibi 
Suyu yönetmek bize çok büyük gelen bir pantolon! 
Suyu yönetmek bize çok büyük gelen bir pantolon! 
Aç o kutuyu Pandora; sal umudu Kıbrıs'a! 
Hayırcılara ve iç temizleyicilere! 
Barış ve silahla gövde gösterisi!!! 
Çizgi mi koltuk mu? 
Dünya nereye biz nereye! 
Bir Kıbrıslı zamansız ölüm; Yılmaz Kabaran 
Çözüme kimin ihtiyacı daha çok? 
İngiltere AB’den çıkarsa... 
Son kalemizin yıkılmaması için 
Sağlık sistemi 
Anne – babanızı ne zaman daha çok seversiniz? 
Londra’da SAD olmak ve Kıbrıs sorunu! 
Bazı piyasa bilgileri ve Londra havası 
Futbol mu, ticaret mi, sanayi mi? 
Londra bize göre “çok pahalı” 
İngiltere gündemi 
Yurt dışında yaşayanlarımızın seçme ve seçilme hakkı 
Gri Londra! 
Londra’yı özledim  
Kızım ve eğitim 
Kızım ve eğitim 
Sırada üç seçim var sonra CTP! 
Kıbrıs'ta çözüm ne kadar yakın? 
Sevgiyi öğretin çocuklara 
Hiç kimse, affettiği zaman olduğu kadar yükselemez 
Çözüm, kimsenin bozuk bulgur köftesi satamaması ve üretememesidir 
Siyaset yorumu 
Siyaset yorumu 
"Hayır" demeyi aklınızdan geçirmeyin sakın 
Çözüm olmazsa ne olur? 
Bir Türkiye siyaseti yorumu 
Kardeşim “çözüm istemiyorum” de anlarım, ölüm ve savaş tehdidi de ne iş? 
İki konu - iki istifa 
"Karmaşık bir çatışma penceresinden Batı Şeria görüntüleri" ve bir mesaj! 
Dress code! 
Üç olay üç konu! 
Allah Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan razı olsun 
Umutlanmak için sebep var mı? 
Irkçılık, İngiliz Okulu ve eğitim! 
Irkçılık, İngiliz Okulu ve eğitim! 
Yalana hiç gerek yok, "çözüm istemiyoruz" deyin yeter 
Yalana hiç gerek yok, "çözüm istemiyoruz" deyin yeter 
Sağlık ve güvenlik! 
Kıbrıslı Türkler ve Rumlar bir arada yaşayamaz mı? 
Kıbrıslı Türkler ve Rumlar bir arada yaşayamaz mı? 
Umut yok değildir ama umut çok da değildir 
UBP’de liderlik yarışı 
Ya çözüm ya mafya düzeni 
Uykuda sayıklamalar  
Yeni Erenköy 
Kamil Hür'ün evine yapılan saldırı, hepimize yapılmıştır 
Yeni nesil; Millennials 
Hangi haberlere inanmalı insan? 
Mülkiyet hakkı mı dediniz? 
Bir koltukta kaç karpuz? 
Hukuk, devlet ve çözüm 
Adaletin bu mu dünya? 
Kıbrıs tarihinin en önemli ve en değerli projesi 
Ülkeyi daha zekiler, daha çalışkanlar, daha başarılılar yönetmelidir 
Usus, fructus ve abususus 
Bu kavga çocuklarımız ve torunlarımız içindir 
Katır’a "baban kim?" demişler, "dayım attır" demiş 
Türkiye çözüm konusunda ikna olmuşsa, korkunun ecele faydası olmaz 
Çözümün şekli gayet nettir; bozgunculuğa gerek yok 
Anlaşmayı istemek ödenecek bedele hazır olmaktır 
Dökülen KKTC’den manzaralar 
Güvenoyu aldınız: İstikrar riski olmamalı 
Sezen Aksu'nun dediğinden; 'tükeneceğiz' (Çözüm olmazsa diyorum) 
CTP’m sana söyleyeyim BG’m sen anla! 
Bedeli ne olursa olsun, çözüm bizim için çok önemli 
"Türkiyeliler gitmezse çözüm olmaz" demek, statükoculuktur 
İşçi Partisi değişirse, CTP de değişir mi? 
Sıraya girmek 
Sen ordan gel ben buradan, Kıbrıs’ta buluşalım 
Çok önemli ziyaret 
AKEL'in açıklaması ve bir komplo teorisinin anımsattıkları 
Bayramlık notlar 
Şehitleri anmak ve çözüm 
"Ulusal birlik mücadele dayanışma"hükümetine başarılar dilerim 
15 Temmuz 1974 çok büyük bir hataydı 
Londra; özledim seni be! 
Zorunlu bir koalisyon yazısı 
Şakalar, sorular, komplo teorileri ve gerçekler 
Olaylara hangi gözlükle baktığınız çok önemli 
Sağlıklı yaşamak 
Üzülmeyin, çalışın, şükredin ve mütevazı olun! 
Bürokrasiden kurtulmak ve çözümü beklemeden bunu yapmak!  
Yoksul, ezilen insanlar neredeyse, oradayım; yani Tsipras ne diyorsa o! 
Yarın önemli bir gün: Yunanistan ikiyi bölünmüş durumda 
Çiftçi eylemi vekillerin ya da bakanların umurunda mı? 
Yunanistan krizi ve Kammenos kafalar! 
Öğretmenler kaç saat çalışmalı? 
Eleştirmek çok kolaydır 
Ankara'dan, İstanbul'dan abim gelmiş, Silihitar'a da buyursun! 
Ersan Saner’in dediği gibi, KKTC sahipsiz değildir!.. 
Çözümün önemi 
Çaresiz ve uykuda olma hali! 
Yunanistan ve "UBP ile DP - azacık da CTP - BG" 
Fifty fifty eşitlik komedisi 
Yalnızlık / Müziğin bile seni dinlemesidir 
Yükselmede ilk devre tamamlandı  
Biz kimiz? 
CTP nereye? 
Çözümün anahtarı Türkiye’de değildir; anahtar Türkiye’dir! 
Herkes, düşündüğünü söylesin, parmak arkasına saklanmasın 
Gazetecilik onurlu bir meslektir 
Milliyetçilik ve ekonomik çıkarlar 
Beyarmudu’nun düşündürdükleri 
HDP destekli Ak Parti hükümetinin Kıbrıs'ı çözmesi hali 
Dünyanın kuralları vardır ve oyun o kurallarla oynanır 
Özelleştirme meselesi 
HDP'li TBMM, Türkiye'nin istikrarı olur 
Çözümden başka şansımız mı var? 
Çözüm için son şans 
Güzelyurt – Lefke bölgesinin kompleksli bir organizma olmaktan kurtarılması lazım 
Bu ülke bir deve mi? 
Yardım edelim ama... 
Hayvanlar ve devlet 
Mağusa Özel Eğitim Merkezi ile bir gece 
Dünyadan... 
Statüko nasıl yıkılır? 
Son günlerde yaşanan bazı tartışmalar üzerine; görüşlerimdir 
UBP, Kıbrıs sorunu ile ilgili siyasetini dümdük yüzümüze söylemeli 
Kuzey Kıbrıs nasıl kurtulur? 
Üç konulu bir yazı 
Not: Bu yazı kimseyi hedef alan bir yazı değildir! 
Fazla yüksek uçmak iyi değil, düşerseniz parçalanırsınız 
Neden Avrupalılar ve Rumlar yapıyor? 
İdam tartışması 
Biz geleceğe bakalım 
Zorunlu bir yazı 
“Göyverd gitsin; üzülme!” demek o kadar kolay mı? 
Müzakereler başlarken 
“Mandrake”nin, yani Akıncı’nın işi çok zor 
Mesele açığa çıkana kadar gerekirse ligler iptal edilmelidir 
Üç ölüm ve üç ölüm sonrası 
Artık satirik takılacağım 
Konu kalabalığı 
Güneyde bir tartışma 
Kıbrıs sorununa milliyetçilik değil, “insan” temelinde bakabilmenin önemi 
Lütfen şeffaf olalım 
Hiç sürpriz olmadı ve paranoyak sorular! 
Arzı yaratmak lazım, talep bulunur 
Ne keyiflidir komplo teorisi yazmak 
Siyasetten uzak bir gün 
Siyaset dünyamızın son halleri 
Yeni dönemden beklentiler 
Ermeni meselesi ve bazı Rumlar 
En mutlu İsviçreliler 
Bu memleket bizimdir 
Neşe doluyor insan 
Her an her şeyin değişebileceği bir ortam 
Heyecanlı bir yarış olacak 
Bir hafta daha seçimle yatıp kalkmaya devam edeceğiz 
Soyuna ihanet eden keklik 
Çözüm, sadece çözüm 
Seçim havası bıktırırken, Erdem Oskar'ın kitabı  
Kritik bir dönemde bu kavgaya gerek yok 
Çok garip bir seçim mi yoksa eskilerden hiç farkı yok mu? 
Çilek ve çözüm 
Bir yığın seçim yorumu! 
Küba - Amerika rüzgarı değil, fırtınası! 
Kermiya kapısı dardır geçilmez 
Suç iddiası varsa adres polis ve yargıdır 
Her kesimden oy talep etmek! 
Be ama nasıl bir toplum olduk böyle! 
Annan Planı referandumu yüzdesi! 
Lefke - Güzelyurt bölgesi, maşallah Kıbrıs sorununa! 
Karşılık beklemeden sevmek 
KTFF - KOP meselesi ve Londra'dan bir pasaport mektubu 
Sendikalara ve sendikacılara! 
Gerçekleri konuşmanın zamanı geldi 
Red mi Black mı? Öldürün! 
Tiyatrolar haftası da kutlu olsun! 
Polisin demokratikleşmesi, sivilleşmesi ve polisten gurur duymak 
Bir meclis, bir hükümet ve bir parti var! 
Mare Monte 
Sözünü tutmayan yargılanabilir mi? 
Dayanın Kıbrıslılar, kolay kolay tükenmeyiz 
Kapitalizme direnmek kolay mı? 
Üç sorun ve üç çözüm 
Bitse bu seçimler de kurtulsak ya da rahatlasak 
Vatandaş cebine bakıyor 
Müzakerelerin üç temel başlığı 
Özümüzü yitirmeyelim 
Çözülebilecek ufak tefek şeyler 
KKTC Devleti ve 5 yaşındaki bir çocuğun sağlığı 
Solumuz, şubeler, çözüm umudu ve tükeniş 
Bu düzen böyle mi gidecek? 
Dünyanın gerisinde olmak 
İki anım ve geleceğimiz 
Özür dilemek 
Napolyon ve KKTC siyaseti 
İstediğiniz buysa, açıkça söyleyeceksiniz 
Anastasidis, Putin'e neler söyledi? (Çok ciddi belgeler ele geçirdim) 
Haydi hayırlısı 
Meliz Redif’e sahip çıkmak toplumsal görevimizdir  
Anastasiadis ve bizim başkan 
Isabelle ve Funda 
Seçim analizi: Vatandaş kimi seçer? 
Çözüm, Kıbrıslı ölümler ve tükeniş 
Seçim analizi: Top yuvarlaktır! 
İnsanları sıkmayacaksınız! 
Benli meselesi ve komplo teorileri 
Ne olur herkes kendi adayıyla ilgilensin! 
Nasıl seçim kazanılır? 
Seçimle düzelmez bu kötü durum 
Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz 
Suriye'de ne oluyor? 
Bir izin daha bitti 
3 isim ve bir başarı - iki başsağlığı dileği 
Özgecan’ın ölümü 
Tek yol KOP! 
Sizin keyfiniz yerinde, biz elektriği ödeme derdinde! 
Gazetecilik mesleği bozulursa... 
Futbolumuz son kalemizdir, yıkılmasın 
Solcu ile sağcı 
Ağaçlarla konuştunuz mu hiç? 
"Böyle olmaz" diyen, nasıl olacağını da söylemeli 
"Rahat uyu" desek de uyuyamayacak! 
Sevgim SYRIZA'nın yanında olsun 
Bu iş seçimle değil çözümle olur 
Aziz Valentin adına Sayın Uluçay 
İslam - gazetecilik - Amerika 
Anastasiadis'e güvenmek! 
Geçişler kolaylaştırılmalı 
Ya çözüm, ya da...? 
KSP adayı Onurer hariç! 
Londralılar, çözüm ve kürkçü dükkanı! 
Dünya nerede biz neredeyiz? 
Seçim sisteminin önemi 
İçimizi düzeltelim! 
Asıl devrim, söylenilenlerin yapılabilmesidir 
Çok düzelmesi gereken şey var 
Bize bir Syriza lâzım 
Merhumu iyi bilmezdik! 
Tavla oynayarak ülke tanıtılmaz ama seçim kazanılır! 
Kıbrıslılar… 
Çok parası olan herkes, Kıbrıslı Türklere hakaret etme hakkına mı sahiptir? 
Davos ve Gönyeli arasındaki fark 
Dinler tartışılmalı 
Dünya nerede biz neredeyiz... 
Türkiye- İsrail gerginliği arttı; hayra alamet değil! 
Haddim olmadan adaylara naçizane tavsiyemdir 
Şiirler, şarkılar ve mitoman Kıbrıslı Türkler! 
Lütfen şikayet etmekten vazgeçin 
LSD'yi ciddiye almak! 
Atıl oteller… 
Ah şu beyaz at, çipuralar ve propaganda! 
AB budur, kapitalizm budur! 
Çözüm, çözüm, çözüm, çözüm; inatla ve ısrarla 
Bir güney gezisi 
Önce o çizdi! 
Anketler ve seçim 
1974'ten beri sürdürülen şükranist ve popülist politika iflas etmiştir" 
Hayvancı hakkını istiyor ve “yazıklar olsun” 
Siyasi gazetecilik 
Türkiyeli şarkıcıların vergileri milli dava kapsamında mı? 
Anastasiadis haksız mı? 
Vergi cenneti Kuzey Kıbrıs 
Yeni yılın ilk yazısı: 2015'te göyverdin gitsin 
2015'te bu kafayı değişelim lütfen 
Özür dilerim: 29 Aralık'ta 1 Nisan şakası gibi oldu! 
Başkanlık sistemini sağlıklı bir şekilde tartışmak lazım 
Atletizm sporu nasıl kurtulur? 
Kıbrıs’ta çözüm, aktif diplomasiyle desteklenmeli 
Lütfen bırakın ve gidin 
Trafik faciamız ve davamız 
Akıncılar'a biraz ilgi 
21 Aralık 1963 akşamı ölenler şehit değil mi? 
Güzel şeyler de yazalım 
Putin sürprizi mi yoksa beklenen mi? 
İstersek olur, istemelerini beklemeyelim 
İfade özgürlüğüne saygı lütfen! 
Türkiye’yi ve yaşayacağımız krizi analiz etmenin zorluğu 
Ütopyam! Seçimlerde kime oy vereceğim? 
Gözlemlerimi paylaşıyorum 
13’ncü maaş eşitsizliği ve KKTC! 
Seçim sonucunu “halkla ilişkiler” belirleyecek 
Bizim haklarımız var ama biz yokuz! 
Su basmış memleketimi! 
Sadece Kıbrıs sorunu çözülmeli! 
Tünelin ucundaki ışık! 
Tarafların masaya oturması kaçınılmazdır 
Sıra Serdar Denktaş'a da geldiyse; bittiğimiz tescillenmiştir! 
Türkiye'de olası CHP iktidarı beni endişelendirir! 
Fikir Jimnastiği 
UBP-DPUG ortaklığı ile CTP-BG'nin avantajı 
Kapitalist dünyada en değerli şey paradır 
Çözüm, hemen şimdi! 
Eide’nin sözleri ve verdiği mesajlar 
Güzel ülkemden haberler ve delirmemek elde mi? 
İki konu bir yorum 
CTP–BG nasıl bir partidir? 
Amerikan tipi "tartışma" 
Ölümden kaçan bu insanlar kardeşlerimizdir 
En sevgili dostlarımız 
Lobicilikte neden çuvallıyoruz? 
Fuzuli masraf nedir? 
Ukrayna krizi büyür mü, Kıbrıslı Türkler tükenir mi? 
Bizdensen yaşarsın, değilsen kaçarsın 
Yabancı yatırımcının önemi 
Ya bizdensin ya onlardan! 
Aşırı ciddi bir yazı: Af ne işe yarar? 
CTP – BG’ye düşen görev 
Beş önemli gelişme ve 6 ya da 8 ay daha bekleme! 
Çözüm olursa 
Derviş Eroğlu aday olmak zorundadır, çünkü UBP’lidir 
Atatürk’e saygı 
Espen Barth Eide’yi kandırmışlar! 
Hesabı alabilir miyiz? 
Masaya dönmekten başka yol yok 
Müzakere masasını zorlamanın zorunluluğu 
Filler tepişiyor, en kaliteli çimler eziliyor 
Olmak ya da olmamak! 
Bir avcı köpeğini asla öldürmez 
Syriza örneği vardı, Podemos da eklendi! 
Gerçek solun örgütlenmesinin önemi 
Doğulu kalmamalıydık! 
Adaletin bu mu dünya? 
Sadece 3 yaşında bir çocuk 
Çözüme kimin daha çok ihtiyacı var? 
Uzlaşma kültürü olmazsa çözüm olmaz 
CTP ve köprüler 
Bir büyük insan 
Şampiyonlar Ligi keyfi 
İstanbul’un etkileyiciliği 
İstanbul yolunda Kıbrıs meselesi 
Av ruhsatımın parasını Denktaş ve Öneri ödeyecek! 
Futbolumuz, “Kıbrıslı son kale”dir 
Halkla ilişkilerin önemi 
DAÜ rektörü 
Hükümet başarılı değildir! 
Çözüm bizim için elzemdir 
Seçim yarışı başladı, müzakereleri unutun 
ABD, İsrail’e, Bar Rafaeli çok güzel olduğu için mi destek veriyor? 
Elimizde kalan son kale; futbolumuza sahip çıkalım 
Çözümden başka şansımız mı var? 
Denktaş neden çok zekiydi? 
Hep kavgayla nereye kadar? 
Seyretmeyin iş yapın  
Üniversitelere sahip çıkmanın önemi 
Bayramlık...  
Herkes aday olma hakkına sahiptir 
IŞİD, İslam değildir; İslam, IŞİD değildir 
Ne mutlu KKTC vatandaşıyım diyene! 
Umut yeşermesi 
Dimitris Vasiliou ve Taksim 
“Beğenmedim” de ve geç lütfen! 
Kimin çözüme daha çok ihtiyacı var? 
Oğlum, kızım ve göçmen çocuklar 
Irkçılığı şaka sanmak 
Aynı fotoğraf karesinde bulunmak! 
Haydi Arabacıoğlu 
Sarkozy partisinin başına geçmek istiyor!!! 
Bu işi Lefke’de bir kebap partisi çözer 
Cumhurbaşkanlığı adaylığı manifestosu 
Better Together 
Biz hâlâ o yoldayız; Che gibi, Ömer Muhtar gibi 
Siyasette Şark ve Garb farkı 
Hamasi nutuklar atıp söz vermeyin, iş yapın! 
Gazeteci tarafsız mı? 
Kavga ederek veya kafa keserek sorun çözmek! 
Hoşçakalın ya da “Salamat qalın”! 
Son umut 
Asker de silah taşımasın ve 42 otomobil kaybolmasın! 
Polis mutlu olmalı 
Seçim dedikoduları! 
İskoçya’daki referandum neden önemli? 
Bu kavga daha ne kadar sürecek? 
TMT Mücahitler Derneği’nden daha çok açıklamalar beklemekteyim! 
Alıştık artık, onsuz yapamıyoruz! 
TMT Derneği’nin mektubu 
Cumhurbaşkanlığı tartışmaları şiddetleniyor 
Erdoğan’ın ziyareti 
Türkiye ve IŞİD 
Tatil yazıları 13: Acaba örgütler ayağa kalkar mı? 
Anahtar, çirkefli kulleteyn, tuz ruhu ve Akıncı 
Tatil yazıları 12: Bunalıma sokan kararname!  
Tatil yazıları 11: Açlık grevine katılanlar ölse, CTP yöneticilerinin umurunda olur mu? 
Tatil yazıları 10: Vergimi ödersem hizmeti beklerim! 
Tatil yazıları 9: Bir elektrik kurumu hikayesi! 
Tatil yazıları 8: Avrupalılar da görüyor 
Tatil Yazıları 7: Kıbrıs sorunu, sorun değil! 
Ahmet Davutoğlu ve çözüm 
Tatil yazıları 6: Karpaz’ı görmek yetmez, yaşamak lazım 
Tatil yazıları 5: Kapı komşusu 
Tatil Yazıları 4: Organ nakli ve yoksulluk 
Tatil Yazıları 3: Bu tarafın tadı başka 
Tatil yazıları 2: Bir CTP eleştirisi 
Tatil yazıları 1: Şeffaflık ve hesap verebilirlik 
Her meslekte çürük elma olabilir ama... 
Özür dileyin Sayın Anastasiadis, affederiz...  
IŞİD, ABD, Avrupa, Türkiye ve AKP 
Ben de adayım!  
Londra’daki o kadın, Dr. Abbas Sınay ve yaşama sevinci 
Vergi adaleti ve vergi sistemimizdeki statüko! 
Dalgalan şanlı bayrak, biz altında idare ederik 
Erken bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yazısı 
Dayatma çözüm! 
Hamas ile masaya oturmak! 
Biri çıkıp da “Anne bak kral çıplak” demeyecek mi? 
Kalabalık içinde kahkahayla gülmek! 
Erdoğan “lider” olacaksa, Kıbrıs sorunu çözülecek! 
Giden sevgililer dönmeyecekler 
Müzakereler ve mangallar 
Hele bir Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilsin, bakarız...  
İsrail neden güçlü? 
Filistin ve Kıbrıs meselesini karıştırmayalım lütfen! 
Anlatın da açılırsınız be sörler! 
15 Temmuz’u yargılamak zorundayız! (Keşke o fotoğrafı hiç görmeseydim!) 
Yılanları öldürmeyin! (Ama kuşlarınızı da yedirmeyin) 
CTP–BG’nin yarası ve cumhurbaşkan adayı 
Başarılı ve başarısız! 
İlkesizlik sizi toprak edecek! 
Kaybedenler; bir daha kaybedenler; kazananlar ve CTP - BG 
O vaatlerin yaşama geçme şansı çözüme bağlı! 
Statükodan ve düzen partilerinden bıktığımızı ispat edebilmenin en büyük fırsatı 
Ey Allahın kulları, kardeş olunuz! 
İçimizi temizleyelim, Anayasa değişikliği, Maraş ve çözüm! 
Neden Anayasa değişikliğine “hayır”? 
Şeffaflık ve Anayasa değişikliği 
Tüm dünya sizin bile olsa asla mutlu olamazsınız 
Maronit ayinini engellemek günahtır, ayıptır ve rezalettir 
Omaç Abi... 
Rumlarla beraber yaşanmaz!!! 
Modern dünyanın çok gerisinde kaldığımız bir konucuk! 
Yemek pişerken tadını kontrol etmek isterim! 
90 milyon Euro meselesi 
İnsanca yaşamaktır tek derdim 
Şeyh Nazım 
İdam cezası! 
Irkçılıkla mücadele onurdur 
Doğal gaz gidişatı değiştirecek 
Uçakta bomba varmış! 
Statükomuz ve statükocularımız 
Marquez ve yürüdüğümüz yolda gemi değiştirmemek! 
Güven Artırıcı Önlem budur 
Yerel seçimde işbirliği ve hükümet ortaklığı 
Demokrat Parti Ulusal Güçler’in büyük sınavı 
Vergi mükellefi ve seçmen hesap sormalı 
Siyaset temizlenmeli ve şeffaf olmalı 
Kimliğimi arıyorum 
İyi İdare Yasası ve Kalaşnikof! 
Türkiye’den tek beklentim, Kıbrıs sorununun çözümüdür 
AKP’nin rakibi yoktu! 
Çözüm olacaksa şekli bellidir 
İnsanlık mı ülke mi önce gelmeli? 
Bayılıyorum siyasetimize! 
Girne ve Deep Purple (Ve tanıtım denen şey) 
Bizim işimiz Suriye ve Türkiye’den daha kolay! 
En kötü ihtimalle kaptan değiştirilir, mürettebat gemiyi yüzdürmeye devam eder 
İsrail’in çıkarları Kıbrıs’ta çözümü gerektiriyor! 
Gazetecilik – “Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası” 
4 şarkıda çözüm! 
N’olacak bu hükümet krizi? (Çullisine pirili oynamaktan vazgeçmektir aslolan!) 
Kıbrıs sorunu çözülecekse sokak gücü şart 
Bin türlü komplo teorisi yazılır şimdi! 
Kıbrıs sorunu çözülür mü? 
Haydi Lefke’yi gömelim! 
Statükocuların çıkarları! 
Davayı değil geleceği kurtarmak 
Hayır + Dolar = Evet! 
Tek derdim, çocuklarımın; benim yaşadıklarımı yaşamamasıdır 
Yeşilırmak suyu! 
TL’nin değer kaybını turizmde avantaja çevirebiliriz 
Vergi Dairesi Müdürü Türk mü Rum mu olacak? 
Hollande hatırlatmışken “yazayım” dedim! 
KKTC’de ekonomik kriz var mı? 
Kıbrıslı Türkler’in çözümden başka kurtuluşu var mı? 
Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar! (Ya da “adaletin bu mu dünya?”) 
Bizimkisi bir aşk hikayesi 
Bir ineklik hikayesi! 
İki eşit devlet! 
KKTC Meclisi’nin kararı devrim olacak 
Tek yol çözüm! 
Pandalar tükeniyor! 
Ben yoksullaşacağım ve siz harcayacaksınız ha! 
İdeolojik elektrik meselesi! 
Kavgayla, küfürle, öldürmeyle çözüm olmuyor 
366 kişi ve CTP’nin hükümette kalmaması misyonu! 
CTP’ye mesaj 1 
Birine yardım etmek çok kutsal bir iştir ama… 
Avla ilgili acil bir şeyler yapılması lazım 
Oy ve vergi! 
Dünya Kıbrıs Türkleri! 
Kendi içimizi halledelim ve bayram kutlayalım!!! 
FİFA nasıl bir karar alacak?