Av. Hasan Sözmener

 

Halk oylaması

29 August 2016, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Cumhurbaşkanı, köprü açılışı nedeniyle gitmiş olduğu İstanbul’dan geldi ve havaalanında, bir açıklama yaptı. Gazetecilerin sorularına kadar olan açıklamalar, beklenen açıklamalar değildi. Beklenen açıklama, açılan köprünün kaça mal olduğu, ne gibi özelliklere sahip olduğu, İstanbul'a yapılmakta olan üçüncü hava alanının dünyada kaçıncılık alacağına, cumhurbaşkanının orada kimlerle yemek yediğine ve yemeğe katılanların hangileri ile önceden tanışık olduğuna, ilişkin değildi. Beklenen açıklama, Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı ile ne konuşulduğu idi. Gazetecilerin soruları ile de beklenen açıklama gelmedi. Şu ana kadar yazdıklarım bana bir fıkrayı anımsattı.

Karadenizli delikanlı misafir olarak geldiği İstanbul’da bir cinayet işlemiş ve hakimin huzuruna çıkarılmış. Hakim, delikanlıdan, cinayeti nasıl işlediğini sormuş. Delikanlı başlamış anlatmaya, “Efendim, İstanbul'a gelmek üzere, limandan bindim gemiye, hava bir fırtınalı ki sormayın, Karadeniz coşmuş dalgaları ev boyu, gemi bir o yana bir bu yana sallanır, gemi ha çalkalanır ha çalkalanır, bir o yana bir bu yana, battı batacak…” Hakim araya girer ve “Oğlum, bırak Karadeniz'in dalgalarını da İstanbul'a gel” der. Delikanlı, baştan anlatmaya başlar, “Efendim, İstanbul'a gelmek üzere, limandan bindim gemiye, hava bir fırtınalı ki sormayın, Karadeniz coşmuş dalgaları ev boyu, gemi bir o yana bir bu yana sallanır, gemi ha çalkalanır ha çalkalanır, bir o yana bir bu yana, battı batacak…”Hakim bu defa sinirli bir şekilde delikanlının sözünü keser ve delikanlıya sinirli ve yüksek bir sesle, “Oğlum, bırak dalgaları, çalkalanmaları da İstanbul'a gel ve anlat bana olanları” der. Delikanlı, “İstanbul'a gelemem efendim, çünkü gelirsem cinayete karışmış olacağım ve siz de beni asacaksınız” diye yanıt verir.

Denildiğine göre ve cumhurbaşkanı da öyle demektedir ki, olası bir anlaşma, halkoyuna sunulacak ve her iki halk da anlaşmayı kabul ederlerse, yürürlüğe girecektir. Yani son sözü halk söyleyecektir. Halk son sözü söyleyecek de, son sözü neye göre söyleyecektir. Halka herhalde, Yavuz Sultan Selim köprüsünden tren geçip geçmeyeceği veya cumhurbaşkanının yemek yediği yabancı devlet adamlarının hangilerini tanıdığı veya İstanbul'da yapılmakta olan hava alanının dünyada kaçıncı olacağı sorulmayacaktır. Halka yüzlerce binlerce sayfadan oluşan bir hukuk metnine, bir anlaşmaya onay verip vermeyecekleri sorulacaktır. Birkaç sayfalık bir kira sözleşmesinde veya satış sözleşmesinde veya vasiyetnamede veya bir vakıf senedinde veya benzeri bir metinde yer alanların ne anlama geldiği hususunda bile mahkemelerde aylar süren tartışmalar yapılmakta iken, yüzlerce, binlerce sayfadan oluşacak olan bir anlaşmada yer alanların hangi anlama geldiğine bu halk hangi süre içerisinde karar verecektir ve böyle bir anlaşmaya onay verecek veya vermeyecektir.

Kıbrıs konusunda yapılacak olan anlaşmanın halkoyuna sunulması ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuatı bir miktar inceledim. Bu konu ile ilgili olarak anayasa dışında yürürlükte 23/90 sayılı bir yasa bulunmaktadır. Bu yasanın adı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Adına Yabancı Devletlerle veya Uluslararası Kuruluşlarla Yapılacak Anlaşmaların Halkoylamasına Sunulması (Geçici Kurallar) Yasası’dır. Yasanın isminde yer almakta olan geçiciliğin hangi anlamda olduğunu bilmiyorum.

Bu yasa açısından uluslararası anlaşmalar ikiye ayrılmaktadır. 1. KKTC’nin egemenliğine ve uluslararası varlığına sınırlamalar getirecek olan anlaşmalar. 2. KKTC’nin egemenliğine ve uluslararası varlığına sınırlamalar getirmeyecek olan anlaşmalar. Egemenliğe sınır getirmeyecek olan anlaşmalar, halkoyuna sunulmadan, anayasanın ilgili hükümlerine uyularak bir yasa ile yürürlüğe sokulabilir. Buna rağmen söz konusu yasa, bu gibi anlaşmaların, meclisin yapacağı yasadan önce, halkoylamasına sunulmasına olanak tanımaktadır. Ancak söz konusu yasaya göre, egemenlikte sınırlamalar getirecek olan bir anlaşmanın imzalanmasından veya meclis tarafından onaylanması bir yasa ile uygun bulunmasından önce halkoylamasına sunulması zorunludur. Sıkı durunuz söz konusu yasanın bir düzenlemesi daha vardır ve son derece önemlidir. Bu düzenlemeye göre halkoylamasından sonra uluslararası anlaşmalar yürürlüğe girmemektedir. Halkoylamasından geçen bu gibi bir anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için, meclisin bir yasa yapması gerekmektedir. İşin daha da ilginci, meclisin yapacağı yasadan sonra Bakanlar Kurulu, yeniden bir halkoylaması isteyebilir ve cumhurbaşkanı, halkoylamasına gitmek zorundadır. Bu nedenledir ki, cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu üyelerinin birbirlerini muhatap kabul etmemeleri mümkün görülmemektedir.

Tekrar ediyorum, mevcut mevzuata göre, olası bir barış anlaşması, halkoylamasından geçerek yürürlüğe sokulamaz, halkoylamasından evet almış olan anlaşmanın onaylanmasının ayrıca meclis tarafından yapılacak olan bir yasa ile kabul edilmesi gerekmektedir. İş bununla da bitmiyor, onay yasasından sonra Bakanlar Kurulu, anlaşmanın yeniden halkoylamasına sunulmasını isteyebilir. Şu anki meclis aritmetiği ve iktidar durumu, tarafların birbirlerine efelenmelerine müsait gibi görülmemektedir.

Bindim hava alanından uçağa, uçak ha havalanır ha havalanır, uçak ha sarsılır ha sarsılır.

 

 

 

Yazarın Tüm Yazıları
İlmi olmasın 
Anlaşılmak ve anlatmak 
Ölüm cezası ve koordinasyon ofisi 
Hap bölme (kırma) makinası 
İlk soruşturma 
Keşke bu iş yargıya bırakılmasaydı 
Yasal düzenlemedeki karışıklıklar 
Egemenlik duyarlılığı 
Kantarın topuzu kaçtı 
Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne attı 
Girne kayasından aşağıya atsalar dahi 
Kızıyoruz ama… 
Yargıda teamül 
Beşinci kitabım 
Söylemiştim boşanmaların artacağını 
Eğri gemi, sefer de eğri 
YÖDAK Başkanı 
Suç kimdedir? 
Rüstem Sefer (21.1.1943-7.4.2016) 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Beraat kararı ne demektir? Ya vicdan? 
Türkiye yargıda reform istiyor 
Denetimli serbestlik hakkında 
Bekle be annem 
Şartlı tahliye şikayetleri 
Şartlı tahliye nedir? 
Hangi canlı öldürülürse cinayet olur? 
Sınır dışı kararları 
Hisseli mal satışlarındaki tin gözlükler 
Hisseli taşınmaz mallar 
Taşınmaz mallarla ilgili bazı sorunlar 
“Cahil adam, ne zarar verebilir ki?” 
Unutulma hakkı 
Lütfen bulaştırmayalım 
Yüksek ökçeler 
Kalp sağlığı 2  
Kalp sağlığı 2 
Kalp sağlığı 
Mahkeme kararları 
Cinayet suçları 
Amerika’nın Kıbrıs’ı kaptırmaya niyeti yok 
Acamı Deli 
Kiminle iş yaptığınıza dikkat  
Kudret Özersay 
Kudret Özersay 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Koruma emri (Aile Yasası altında) 
Yargıç atamaları 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
İletişim böyle mi olmalıdır? 
Tutukluluk 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Kıbrıs sorunu çözülünce 
Bir de sen yaz dediler 
Sabah kahvaltısı  
2015-2016 Adli Yılı başlarken  
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Boşanmada paylaşılmayacak mallar 
Yargı sallanmadan boşanma sebebi  
Yargı sallanmadan boşanma sebebi 
Nişanlanma ve evlenme 
Boşanmada koçan değişikliği 
Sabit görüntülü radarlar 
Napan be yeğen? 
CÜBBE 
YÖDAK ve İyi İdare Yasası 
1 yıl ve 2 yıl hapis cezası tartışması 
Avukat/hukukçu milletvekilleri ve siyasetçiler 
Belesbite devam 
Belesbit 
Almak ve vermek  
Irza geçmek (Cinsel tecavüz)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı (3)  
Aile Değişiklik Yasa Tasarısı  
Polis terfilerinde son durum 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 
Faks numarası  
Eleştiri 
Yüksek Mahkeme “acil” dedi 
Beytambal galsın yok ki 
Dönülmez akşamın ufkundayız 
Topluluk malı 
Fırsat yine kaçırıldı 
Avukata müdahale  
İki vahim durum ve dram 
Biline ki padişah seçilmeyecektir  
Dördüncü kitabım 
Tekrar nafaka borçlularına  
Nafaka borçlusuna ve anlayanına  
Yanlışı doğru zannetmek  
Tazminat hakkı  
Yargıdaki tehlikeli rekabet 
Emrullah Bey 
Göç Yasası’na devam 
Sayın yargıçlara duyurulur 
İmam yellenirse  
Ne istediğimizi galiba biz de bilmiyoruz 
Cezaevinden telefon var 
Olmadı müdür bey olmadı 
Hukukumuzda yargıcın konumu (2) 
Hukukumuzda yargıcın konumu (1)  
Kamulaştırmada Tazminat 
Hellada, bullada, uyusun da, büyüsün  
Resmi dil Türkçe 
İcar-satış 
Mahkemelerimizi bir daha deneyelim 
Eskiden de eskiler aranırdı 
Tıs yok gık yok, çıkart da görelim 
GK Komutanından rica ediyorum 
Cinayetle su yüzüne çıkanlar 
Tutuklama polisi zora sokabilir 
Oybirliği ile ret vacip olmuştur 
Genç yargıç adayları mülakatta 
Eğitim, denetim ve ceza 
Saat 21.53 
Polis terfilerinde top mahkemede 
Fermuarınız açık kalmış 
Anladığımı yazamıyorum 
Üçte bir 
Zorunluluk değil, mecburiyet vardır 
Kurbağanın nal hikayesi 
Bizimkiler yine coşabilir 
Bırakınız böyle kalsın  
Serhat Bey çok güzeldi 
Yargı, yargıç ve bina istiyor, bildiriyor ve talep ediyorum 
Sade sen mi Ersin Bey hepimiz da 
Polis terfileri konusunda iktidarı göreve çağırıyorum 
Lo lo lo 
Ah bir de rezillerden korkmasam 
Okul seçeceklere ihbar 
Kadın Eli 
İdam cezası ve hukuk reformu hakkında 
Felaketname olmasın 
İşte, işte söylemeye çalıştığım bu idi 
Allah aşkına çağrıda bulunuyorum 
Bizimkisi anglo 
Bazı trafik suçlarında niçin apar topar mahkemeye 
Ölüm getirmişti